Microsoft.Sql managedInstances/sqlAgent 2022-05-01-preview

Definice prostředku Bicep

Typ prostředku managedInstances/sqlAgent je možné nasadit do:

Seznam změněných vlastností v jednotlivých verzích rozhraní API najdete v protokolu změn.

Formát prostředku

Pokud chcete vytvořit prostředek Microsoft.Sql/managedInstances/sqlAgent, přidejte do šablony následující bicep.

resource symbolicname 'Microsoft.Sql/managedInstances/sqlAgent@2022-05-01-preview' = {
 name: 'current'
 parent: resourceSymbolicName
 properties: {
  state: 'string'
 }
}

Hodnoty vlastností

managedInstances/sqlAgent

Název Description Hodnota
name Název prostředku

Přečtěte si, jak nastavit názvy a typy pro podřízené prostředky v Bicepu.
'current'
Nadřazené V nástroji Bicep můžete zadat nadřazený prostředek pro podřízený prostředek. Tuto vlastnost stačí přidat pouze v případě, že je podřízený prostředek deklarován mimo nadřazený prostředek.

Další informace najdete v tématu Podřízený prostředek mimo nadřazený prostředek.
Symbolický název prostředku typu managedInstances
properties Vlastnosti prostředku. SqlAgentConfigurationProperties

SqlAgentConfigurationProperties

Název Description Hodnota
state Stav agenta SQL. Zakázáno
'Povoleno'

Definice prostředku šablony ARM

Typ prostředku managedInstances/sqlAgent je možné nasadit do:

Seznam změněných vlastností v jednotlivých verzích rozhraní API najdete v protokolu změn.

Formát prostředku

Pokud chcete vytvořit prostředek Microsoft.Sql/managedInstances/sqlAgent, přidejte do šablony následující kód JSON.

{
 "type": "Microsoft.Sql/managedInstances/sqlAgent",
 "apiVersion": "2022-05-01-preview",
 "name": "current",
 "properties": {
  "state": "string"
 }
}

Hodnoty vlastností

managedInstances/sqlAgent

Název Description Hodnota
typ Typ prostředku Microsoft.Sql/managedInstances/sqlAgent
apiVersion Verze rozhraní API prostředků '2022-05-01-preview'
name Název prostředku

Podívejte se, jak nastavit názvy a typy pro podřízené prostředky v šablonách JSON ARM.
'current'
properties Vlastnosti prostředku. SqlAgentConfigurationProperties

SqlAgentConfigurationProperties

Název Description Hodnota
state Stav agenta SQL. Zakázáno
'Povoleno'

Definice prostředku Terraformu (zprostředkovatele AzAPI)

Typ prostředku managedInstances/sqlAgent je možné nasadit do:

 • Skupiny prostředků

Seznam změněných vlastností v jednotlivých verzích rozhraní API najdete v protokolu změn.

Formát prostředku

Pokud chcete vytvořit prostředek Microsoft.Sql/managedInstances/sqlAgent, přidejte do šablony následující Terraform.

resource "azapi_resource" "symbolicname" {
 type = "Microsoft.Sql/managedInstances/sqlAgent@2022-05-01-preview"
 name = "current"
 parent_id = "string"
 body = jsonencode({
  properties = {
   state = "string"
  }
 })
}

Hodnoty vlastností

managedInstances/sqlAgent

Název Description Hodnota
typ Typ prostředku Microsoft.Sql/managedInstances/sqlAgent@2022-05-01-preview
name Název prostředku "aktuální"
parent_id ID prostředku, který je nadřazený pro tento prostředek. ID prostředku typu : managedInstances
properties Vlastnosti prostředku. SqlAgentConfigurationProperties

SqlAgentConfigurationProperties

Název Description Hodnota
state Stav agenta SQL. "Zakázáno"
"Povoleno"