az network private-endpoint asg

Správa skupin zabezpečení aplikací privátního koncového bodu

Příkazy

az network private-endpoint asg add

Přidejte skupinu zabezpečení aplikace privátního koncového bodu.

az network private-endpoint asg list

Výpis skupiny zabezpečení aplikace v rámci privátního koncového bodu

az network private-endpoint asg remove

Odeberte skupinu zabezpečení aplikace privátního koncového bodu.

az network private-endpoint asg add

Přidejte skupinu zabezpečení aplikace privátního koncového bodu.

az network private-endpoint asg add --endpoint-name
                  --resource-group
                  [--asg-id]

Příklady

Přidejte skupinu zabezpečení aplikace privátního koncového bodu.

az network private-endpoint asg add --endpoint-name MyPE -g MyRG --asg-id MyApplicationSecurityGroupId

Povinné parametry

--endpoint-name

Název privátního koncového bodu.

--resource-group -g

Název skupiny prostředků. Výchozí skupinu můžete nakonfigurovat pomocí az configure --defaults group=<name>.

Volitelné parametry

--asg-id

ID skupiny zabezpečení aplikace, ve které je zahrnutá konfigurace IP adresy privátního koncového bodu.

az network private-endpoint asg list

Výpis skupiny zabezpečení aplikace v rámci privátního koncového bodu

az network private-endpoint asg list --endpoint-name
                   --resource-group

Příklady

Výpis skupiny zabezpečení aplikace v rámci privátního koncového bodu

az network private-endpoint asg list --endpoint-name MyPE -g MyRG

Povinné parametry

--endpoint-name

Název privátního koncového bodu.

--resource-group -g

Název skupiny prostředků. Výchozí skupinu můžete nakonfigurovat pomocí az configure --defaults group=<name>.

az network private-endpoint asg remove

Odeberte skupinu zabezpečení aplikace privátního koncového bodu.

az network private-endpoint asg remove --asg-id
                    --endpoint-name
                    --resource-group

Příklady

Odeberte skupinu zabezpečení aplikace privátního koncového bodu.

az network private-endpoint asg remove --endpoint-name MyPE -g MyRG --asg-id MyApplicationSecurityGroupId

Povinné parametry

--asg-id

ID skupiny zabezpečení aplikace, ve které je zahrnutá konfigurace IP adresy privátního koncového bodu.

--endpoint-name

Název privátního koncového bodu.

--resource-group -g

Název skupiny prostředků. Výchozí skupinu můžete nakonfigurovat pomocí az configure --defaults group=<name>.