Sdílet prostřednictvím


Přehled knihovny tříd

Tento přehled kategorizuje a popisuje třídy v knihovně tříd Microsoft Foundation Class Library (MFC) verze 9.0. Třídy v prostředí MFC společně tvoří aplikační architekturu – rozhraní aplikace napsané pro rozhraní API systému Windows. Vaším programovacím úkolem je vyplnit kód, který je specifický pro vaši aplikaci.

Třídy knihovny jsou uvedeny zde v následujících kategoriích:

Část Obecná filozofie návrhu tříd vysvětluje, jak byla knihovna MFC navržena.

Přehled architektury naleznete v tématu Použití tříd k zápisu aplikací pro Windows. Některé z výše uvedených tříd jsou třídy pro obecné účely, které lze použít mimo architekturu a poskytují užitečné abstrakce, jako jsou kolekce, výjimky, soubory a řetězce.

Pokud chcete zobrazit dědičnost třídy, použijte hierarchický graf tříd.

Kromě tříd uvedených v tomto přehledu obsahuje knihovna MFC řadu globálních funkcí, globálních proměnných a maker. K dispozici je přehled a podrobný seznam těchto položek v tématu MFC Makra a globální hodnoty, které se řídí abecedním odkazem na třídy MFC.

Viz také

Desktopové aplikace knihovny MFC