Diagram hierarchie tříd MFC

Následující obrázek představuje třídy MFC odvozené z CObject:

Chart that lists the MFC classes derived from CObject.

Následující obrázek představuje třídy MFC odvozené z CWnd a CCmdTarget:

Chart that lists the MFC classes derived from CCmdTarget or CWnd.

Následující obrázek představuje třídy MFC, které nejsou odvozeny:CObject

Chart that lists the MFC classes that aren't derived from CObject.

Kompletní graf si můžete stáhnout z tohoto umístění: Stažení hierarchických grafů MFC.

Viz také

Kategorie grafů hierarchie
Přehled třídy