Sdílet prostřednictvím


Vytvoření prostředku dialogového okna

K návrhu dialogového okna a vytvoření prostředku dialogového okna použijte editor dialogového okna. V editoru dialogových oken můžete:

  • Po zobrazení dialogového okna upravte velikost a umístění dialogového okna.

  • Přetáhněte různé druhy ovládacích prvků z palety ovládacích prvků a přesuňte je tam, kde je chcete mít v dialogovém okně.

  • Umístěte ovládací prvky pomocí tlačítek zarovnání na panelu nástrojů.

  • Otestujte dialogové okno simulací vzhledu a chování, které bude mít ve vašem programu. V testovacím režimu můžete manipulovat s ovládacími prvky dialogového okna zadáním textu do textových polí, kliknutím na tlačítko a tak dále.

Po dokončení se prostředek šablony dialogového okna uloží do souboru skriptu prostředku vaší aplikace. V případě potřeby ho můžete později upravit. Úplný popis, jak vytvářet a upravovat prostředky dialogového okna, najdete v tématech editoru dialogů. Tato technika se také používá k vytvoření prostředků dialog-template pro CFormView a CRecordView třídy.

Když vám vzhled dialogového okna vyhovuje, vytvořte třídu dialogového okna a namapujte její zprávy, jak je popsáno v tématu Vytvoření třídy dialogového okna pomocí Průvodců kódem.

Viz také

Dialogová okna
Práce s dialogovými okny v prostředí MFC