Dialogová okna

Aplikace pro Windows často komunikují s uživatelem prostřednictvím dialogových oken. Třída CDialog poskytuje rozhraní pro správu dialogových oken, editor dialogových oken Visual C++ usnadňuje návrh dialogových oken a vytváření prostředků šablony dialogového okna a průvodce kód zjednodušuje proces inicializace a ověřování ovládacích prvků v dialogovém okně a shromažďování hodnot zadaných uživatelem.

Dialogová okna obsahují ovládací prvky, mezi které patří:

  • Běžné ovládací prvky Windows, jako jsou pole pro úpravy, tlačítka, seznamy, pole se seznamem, stromové ovládací prvky, ovládací prvky seznamu a indikátory průběhu.

  • technologie ActiveX ovládací prvky.

  • Ovládací prvky nakreslené vlastníkem: ovládací prvky, které zodpovídáte za kreslení v dialogovém okně.

Většinadialogch Je ale možné vytvořit bezmodální dialogová okna, která uživatelům umožňují pracovat s jinými okny, když je dialogové okno otevřené. MFC podporuje oba druhy dialogového okna s třídou CDialog. Ovládací prvky jsou uspořádány a spravovány pomocí prostředku šablony dialogového okna vytvořeného v editoru dialogů.

Seznamy vlastností, označované také jako dialogová okna karet, jsou dialogová okna, která obsahují "stránky" různých ovládacích prvků dialogového okna. Každá stránka má nahoře složku se souborem "tab". Kliknutím na kartu se tato stránka zobrazí před dialogové okno.

O čem chcete vědět víc

Viz také

Prvky uživatelského rozhraní