Sdílet prostřednictvím


Komponenty dialogového okna v rozhraní .NET Framework

V rozhraní MFC má dialogové okno dvě komponenty:

  • Prostředek šablony dialogového okna, který určuje ovládací prvky dialogového okna a jejich umístění.

    Prostředek dialogového okna ukládá šablonu dialogového okna, ze které systém Windows vytvoří dialogové okno a zobrazí ji. Šablona určuje vlastnosti dialogového okna, včetně jeho velikosti, umístění, stylu a typů a umístění ovládacích prvků dialogového okna. Obvykle použijete šablonu dialogového okna uloženou jako prostředek, ale můžete také vytvořit vlastní šablonu v paměti.

  • Třída dialogového okna odvozená z CDialog, která poskytuje programové rozhraní pro správu dialogového okna.

    Dialogové okno je okno a při zobrazení se připojí k oknu Windows. Při vytvoření dialogového okna se prostředek šablony dialogového okna použije jako šablona pro vytváření podřízených ovládacích prvků okna pro toto dialogové okno.

Viz také

Dialogová okna
Práce s dialogovými okny v prostředí MFC