Sdílet prostřednictvím


Výměna a ověření dat dialogových oken

Výměna dat dialogových oken (DDX) je snadný způsob, jak inicializovat ovládací prvky v dialogovém okně a shromažďovat vstupy dat uživatelem. Ověření dat dialogového okna (Prohlížeč diagnostických dat) je snadný způsob, jak ověřit zadávání dat v dialogovém okně. Pokud chcete využít DDX a Prohlížeč diagnostických dat v dialogových oknech, použijte Průvodce přidáním členské proměnné k vytvoření datových členů a nastavení jejich datových typů a zadání ověřovacích pravidel.

O čem chcete vědět víc

Viz také

Dialogová okna
Práce s dialogovými okny v prostředí MFC