Sdílet prostřednictvím


Modální a nemodální dialogová okna

Pomocí třídy CDialog můžete spravovat dva druhy dialogových oken:

  • Modální dialogová okna, která vyžadují, aby uživatel odpověděl před pokračováním programu

  • Bezmodální dialogová okna, která zůstávají na obrazovce a jsou k dispozici pro použití kdykoli, ale umožňují jiné aktivity uživatelů.

Úpravy prostředků a postupy pro vytvoření šablony dialogového okna jsou stejné pro modální a bezmodální dialogová okna.

Vytvoření dialogového okna pro program vyžaduje následující kroky:

  1. Pomocí editoru dialogů navrhujte dialogové okno a vytvořte prostředek šablony dialogového okna.

  2. Vytvoření třídy dialogového okna

  3. Připojení ovládací prvky prostředku dialogového okna do obslužných rutin zpráv ve třídě dialogového okna.

  4. Přidání datových členů přidružených k ovládacím prvkům dialogového okna a zadání ověření dat dialogových okenpro ovládací prvky

Viz také

Dialogová okna
Práce s dialogovými okny v prostředí MFC