Funkce pro datum a čas

Tyto funkce vám pomůžou vytvářet výpočty na základě kalendářních dat a času. Mnoho funkcí v jazyce DAX se podobá funkcím data a času v Excelu. Funkce jazyka DAX však používají datový typ datetime a mohou jako argument přijímat hodnoty ze sloupce.

V této kategorii

Function popis
KALENDÁŘ Vrátí tabulku s jedním sloupcem s názvem "Date", který obsahuje souvislou sadu kalendářních dat.
CALENDARAUTO Vrátí tabulku s jedním sloupcem s názvem "Date", který obsahuje souvislou sadu kalendářních dat.
DATE (Datum) Vrátí zadané datum ve formátu datetime.
DATEDIFF Vrátí počet hranic intervalů mezi dvěma kalendářními daty.
DATEVALUE Převede datum ve formě textu na datum ve formátu datetime.
DEN Vrátí den v měsíci, číslo od 1 do 31.
EDATE Vrátí datum, které je zadaným počtem měsíců před nebo po počátečním datu.
EOMONTH Vrátí datum ve formátu datetime posledního dne v měsíci před nebo po zadaném počtu měsíců.
HODINU Vrátí hodinu jako číslo od 0 (12:00 do 23 (11:00).
MINUTU Vrátí minutu jako číslo od 0 do 59 vzhledem k hodnotě data a času.
MĚSÍC Vrátí měsíc jako číslo od 1 (leden) do 12 (prosinec).
NETWORKDAYS Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma daty.
NWO Vrátí aktuální datum a čas ve formátu datetime.
ČTVRTLETÍ Vrátí čtvrtletí jako číslo od 1 do 4.
DRUHÉ Vrátí sekundy časové hodnoty jako číslo od 0 do 59.
ČAS Převede hodiny, minuty a sekundy zadané jako čísla na čas ve formátu datetime.
TIMEVALUE Převede čas v textovém formátu na čas ve formátu datetime.
DNES Vrátí aktuální datum.
UTCNOW Vrátí aktuální datum a čas UTC.
UTCTODAY Vrátí aktuální datum UTC.
VŠEDNÍ DEN Vrátí číslo od 1 do 7 určující den v týdnu data.
ČÍSLO TÝDNE Vrátí číslo týdne pro dané datum a rok podle hodnoty return_type.
ROK Vrátí rok kalendářního data jako čtyřmístné celé číslo v rozsahu 1900–9999.
YEARFRAC Vypočítá zlomek roku reprezentovaný počtem celých dnů mezi dvěma daty.