Offboarding zařízení

Platí pro:

Platformy

  • macOS
  • Linux
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2016

Chcete používat Defender pro Endpoint? Zaregistrujte se a získejte bezplatnou zkušební verzi,

Postupujte podle odpovídajících pokynů v závislosti na preferované metodě nasazení.

Stav zařízení se sedm (7) dnů po vyřazení z registrace přepne na Neaktivní .

Data, jako je časová osa, upozornění, ohrožení zabezpečení atd., ze zařízení, která byla offboardována, zůstanou na portálu Microsoft Defender, dokud nevyprší nakonfigurovaná doba uchovávání.

Profil zařízení (bez dat) zůstane v inventáři zařízení po dobu maximálně 180 dnů.

Zařízení, která nebyla v posledních 30 dnech aktivní, se nezohlední v datech, která odrážejí skóre ohrožení zabezpečení defenderu vaší organizace a skóre zabezpečení microsoftu pro zařízení.

Pokud chcete zobrazit jenom aktivní zařízení, můžete filtrovat podle stavu senzoru, značek zařízení nebo skupin počítačů.

Offboarding zařízení s Windows

Offboard servery

Offboarding zařízení jiných než Windows

Tip

Chcete se dozvědět více? Engage s komunitou Microsoft Security v naší technické komunitě: Microsoft Defender for Endpoint Tech Community.