Sdílet prostřednictvím


Základní služby Office

Poznámka

Seznam produktů Office, na které se vztahují tyto údaje o ochraně osobních údajů, najdete v tématu Ovládací prvky pro ochranu osobních údajů dostupné pro produkty Office.

Office obsahuje klientské softwarové aplikace a propojená prostředí, které jsou navržené tak, aby vám umožnily efektivnější tvorbu, komunikaci a spolupráci. Pokud jste správcem ve vaší organizaci, můžete řídit mnohá propojená prostředí, která jsou k dispozici vám nebo vašim uživatelům, existuje ale sada služeb, které jsou důležité pro fungování Office, a proto se nedají vypnout. Patří sem například služba licencí, která potvrzuje, že máte správnou licenci k používání Office. Data povinná pro tyto služby se budou shromažďovat a posílat Microsoftu bez ohledu na jakékoliv nastavení týkající se ochrany osobních údajů.

Další informace najdete v následujících článcích:

Pokud jste správcem ve vaší organizaci, můžou vás taky zajímat následující články:

Seznam základních služeb Office

Následující tabulka obsahuje seznam základních služeb Office a popis jednotlivých služeb.

Služba Popis
Ověřování Ověřování je služba napříč platformami, která ověří identitu uživatele Office. Je potřebná, abyste se mohli přihlásit k Office, aktivovat vaši licenci Office, přistupovat k souborům v cloudu a nabízí konzistentní prostředí napříč relacemi Office a vašimi zařízeními.
Klikni a spusť Klikni a spusť je instalační technologie používaná k instalaci a aktualizaci Office v systému Windows. Kontroluje dostupnost nových verzí Office a pokud je nová verze k dispozici, stáhne ji a nainstaluje. Klikni a spusť zjišťuje potřebu aktualizací Office včetně aktualizací zabezpečení a provádí jejich stahování a instalaci.
Služba pro vyjádření souhlasu Služba pro vyjádření souhlasu poskytuje konzistentní a komplexní prostředí pro správu nastavení ochrany osobních údajů uživatelů související s jejich účtem. Služba se používá k určení, která oznámení o ochraně osobních údajů se mají uživateli zobrazovat při spuštění aplikace. Sleduje také odpovědi uživatele na všechna předchozí oznámení o ochraně osobních údajů.
Služba rozšířené konfigurace zabezpečení (ECS) ECS umožňuje Microsoftu překonfigurovat instalace Office bez nutnosti opětovného nasazení Office. To se používá k řízení postupného zavedení funkce nebo aktualizace, zatímco je dopad zavedení sledován v shromažďovaných diagnostických datech. Slouží také ke zmírnění rizik zabezpečení nebo problémů výkonu funkcionality nebo aktualizace. Kromě toho ECS podporuje změny konfigurace spojené s diagnostickými daty, což zajistí shromažďování odpovídajících událostí.
Licencování Licencování je cloudová služba, která podporuje aktivaci nových instalací Office a po aktivaci Office spravuje licence na vašich zařízeních. Zaregistruje každé vaše zařízení a aktivuje Office, zkontroluje stav vašeho předplatného Office a spravuje kódy Product key.
Microsoft AutoUpdate (MAU) Microsoft AutoUpdate (MAU) je technologie, která se používá k aktualizaci aplikací Microsoft vytvořených pro MacOS, jako je třeba Office. MAU zjišťuje potřebu aktualizací aplikací včetně aktualizací zabezpečení a provádí jejich stahování a instalaci.
Synchronizace OneNotu OneNote pro Mac podporuje jenom poznámkové bloky uložené online na OneDrivu nebo na SharePointu Online. OneNote pro Mac průběžně synchronizuje všechny poznámky uživatele s OneDrivem nebo SharePointem Online. Uživatelé tak můžou otevírat, zobrazovat a upravovat svoje poznámkové bloky na všech zařízeních, takže jejich poznámkové bloky jsou vždy aktuální.
Konfigurace služeb Konfigurace služeb umožňuje provádět aktualizace nastavení konfigurace Office k povolení nebo zakázání funkcí klienta. Volá se při každém spuštění aplikace Office a obsahuje podrobné informace o dalších konfiguracích a službách Office. Konfigurace služeb taky kontroluje, které služby jsou určené jako základní služby.
Telemetrie Služba Telemetrie slouží ke shromažďování diagnostických dat z aplikací Office. Umožňuje shromažďování diagnostických dat generovaných v Office, a to obou typů diagnostických dat, povinných i nepovinných. Taky je zodpovědná za shromažďování některých povinných dat služby v Office.

Události a datová pole základních služeb Office

Další části obsahují následující informace:

 • Seznam událostí pro jednotlivé základní služby
 • Popis jednotlivých událostí
 • Seznam datových polí v jednotlivých událostech
 • Popis jednotlivých datových polí

Události ověřování

Tyto události diagnostických dat se shromažďují, když se Office snaží získat ověřovací token, skrytě nebo prostřednictvím výzvy.

Office.Android.MSAGuestToAAD

Tato událost pomáhá porozumět tomu, kolika uživatelům se při přístupu k pracovnímu prostředku zobrazuje výzva k zadání hesla k osobnímu účtu, protože by uživatelský účet mohl být platným účtem hosta pro pracovní účet.

Tato data nám pomáhají pochopit, kolik uživatelů si projde nepříjemnostmi s opakovaným přihlašováním k určení priority pořízení tokenu AAD bez upozornění na základě vyhodnocení účtu Microsoft SAML (Security Assertion Markup Language).

Shromažďována jsou následující pole:

 • Tag – označuje, že se uživateli při přístupu k prostředku pracovního účtu objevila výzva k přihlášení k osobnímu účtu.

Office.Identity.FbaPromptWin32

Je shromažďováno, pokud Office uživateli zobrazí výzvu k přihlášení založeném na formulářích.

Spolu s akvizicemi skrytého tokenu jsou výzvy k ověření používány k určení, jestli je uživatel v porušeném stavu ověřování. Ten může pro uživatele vyústit v podstatě přechodem jeho klienta do stavu offline. V nejhorším případě může nefunkční ověřování bránit akvizici licence a vyústit v naprosto nepoužitelného klienta.

Výzvy k přihlášení založeném na formulářích (FBA) jsou používány v některých případech místního ověřování a obvykle se tomu snažíme zamezit. Všichni by měli používat moderní ověřování kvůli bezpečnosti.

Shromažďována jsou následující pole:

 • AuthScheme – použité schéma ověření.

 • DocumentUrlHash – vyžádání šifrované adresy URL.

 • EndTag – značka, kde je formulář FBA dokončen.

 • Flags – zastaralé.

 • FlowTag – značka, kde je formulář FBA spuštěn.

 • LastError – vrácený kód chyby.

 • PromptEndTime – čas ukončení dotazu.

 • PromptStartTime – čas spuštění dotazu.

 • Výsledek – jestli proběhlo ověřování úspěšně.

 • SessionEndTime – čas ukončení relace události.

 • Časový limit – čas, kdy časový limit dotazu vyprší.

Office.Identity.SignOutEvent

Shromažďované, když se uživatel odhlásí z Office.

Informace, že je uživatel odhlášený, umožňuje klasifikovat další události, například výzvy, jako očekávané. Tyto události mohou proto být správně vypočítány v metrikách spolehlivosti nebo připravenosti k dodávce. Tím je možné se vyhnout upozorněním a nutnosti vrácení buildů zpět na chybném předpokladu, že byl uživatel neočekávaně vyzván k přihlášení.

Shromažďována jsou následující pole:

 • FlowEndTime – čas ukončení akce odhlášení.

 • FlowStartTime – čas spuštění akce odhlášení.

 • IdentityErrorState – jakýkoliv chybový stav identity při odhlášení.

 • IdentityHashedUniqueId – ID šifrované identity, která se odhlašuje.

 • IdentityProviderType – poskytovatel identity, která se odhlašuje.

 • IdentityUniqueID – ID identity, která se odhlašuje.

 • SessionEndTime – čas ukončení relace události.

 • SignOutUserAction – označuje uživatele, který zahajuje akci odhlášení.

Office.Identity.SspiPromptWin32

Je shromažďováno, pokud Office uživateli zobrazí výzvu k přihlášení SSPI. Spolu s akvizicemi skrytého tokenu jsou výzvy k ověření používány k určení, jestli je uživatel v porušeném stavu ověřování. Ten může vyústit v přechod klienta do stavu offline. Nefunkční ověřování může bránit akvizici licence a vyústit v naprosto nepoužitelného klienta.

Výzvy Windows SSPI se používají k ověřování se serverem Exchange (pro synchronizaci pošty), pokud v nastavení Exchange zdroje nebylo nastaveno vícefaktorové ověřování.

Tyto události a události oboru názvů Office.MATS se používají pro následující účely:

1) Zjištění, jestli klienti můžou úspěšně získat ověřovací token nebo dospěli do porušeného stavu ověřování.

2) Vyhodnocení, jestli změny, ke kterým došlo u klienta nebo služby, způsobily kritické regrese v uživatelském prostředí ověření a spolehlivosti.

3) Když se objeví chyba, tyto signály generují důležité chybové kódy z odpovídajících součástí (kód klienta Office, knihovny ověřování a služby autority), které můžou sloužit ke třídění, diagnostice a zmírnění rizik.

4) Tyto signály podporují připravenost různých dodávek a monitorování stavů, které spouští výstrahy, aby se naši inženýři mohli rychle spojit a zkrátit dobu zmírnění kritických chyb blokování uživatele.

Shromažďována jsou následující pole:

 • AllowSavedCreds – jestli jsou nové přihlašovací údaje trvalé.

 • AuthScheme – použité schéma ověření.

 • CredsSaved – jestli jsou nové přihlašovací údaje uloženy.

 • DocumentUrlHash – vyžádání šifrované adresy URL.

 • EndTag – značka, která dotaz ukončuje.

 • NewIdentity_ErrorState – Jestli je nová identita platná.

 • NewIdentity_HashedUniqueId – zašifrované ID nové identity po dokončení dotazu

 • NewIdentity_ProviderType – poskytovatel nové identity po dokončení dotazu

 • NewIdentity_UniqueID – ID nové identity po dokončení dotazu

 • OutStatus – jestli je výstup dotazu platný.

 • PromptEndTime – čas ukončení dotazu.

 • PromptFailedTag – značka určující chybu dotazu SSPI.

 • PromptFlow – značka, která vyvolala dotaz SSPI.

 • PromptStartTime – čas spuštění dotazu.

 • Proxy – jestli je použitý proxy server.

 • ServerHash – zašifrovaná adresa serveru.

 • SessionEndTime – čas ukončení relace události.

 • Časový limit – čas, kdy časový limit dotazu vyprší.

 • UiMessage – zpráva uživatelského rozhraní v dotazu.

 • UserNameHash – zašifrované uživatelské jméno.

Office.Identity.Win32Prompt

Je shromažďováno, pokud Office uživateli zobrazí výzvu k multifaktorovému přihlášení. Spolu s akvizicemi skrytého tokenu jsou výzvy k ověření používány k určení, jestli je uživatel v porušeném stavu ověřování. Ten může vyústit v přechod klienta do stavu offline. Nefunkční ověřování může bránit akvizici licence a vyústit v naprosto nepoužitelného klienta.

Tyto události a události oboru názvů Office.MATS se používají pro následující účely:

1) Zjištění, jestli můžou klienti úspěšně získat ověřovací token nebo dospěli do porušeného stavu ověřování.

2) Vyhodnocení, jestli změny, ke kterým došlo u klienta nebo služby, způsobily kritické regrese v uživatelském prostředí ověření a spolehlivosti.

3) Když se objeví chyba, tyto signály generují důležité chybové kódy z odpovídajících součástí (kód klienta Office, knihovny ověřování a služby autority), které můžou sloužit ke třídění, diagnostice a zmírnění rizik.

4) Tyto signály podporují připravenost různých dodávek a monitorování stavů, které spouští výstrahy, aby se naši inženýři mohli rychle spojit a zkrátit dobu zmírnění kritických chyb blokování uživatele.

Shromažďována jsou následující pole:

 • AdalWAMUsed – značka určující výsledek, pokud se používá struktura ADAL-atop-WAM.

 • CallTag – značka určující volajícího uživatelského rozhraní přihlašování.

 • Context – přihlašovací kontext pro dotaz.

 • EndTagIdentityProviderRequested – značka, kde je vyžadován zprostředkovatel identity.

 • HrdShownTag – značka, kde je zobrazen dialog přihlašování HRD.

 • IdentityProviderResulted – typ poskytovatele identity, který požaduje.

 • IdPFlowTag – značka určující výsledek žádosti o identitu.

 • LastLoginDelta – časový rozdíl od posledního úspěšného přihlášení.

 • NewIdentity_ErrorState – Jestli je identita platná po dotazu.

 • NewIdentity_ProviderType – nový typ poskytovatele identity po dotazu

 • NewIdentity_UniqueID – nové ID identity vrácené po dotazu

 • PromptCorrelation – ID korelace dotazu pro účel diagnostiky.

 • PromptEndTime – čas ukončení dotazu.

 • PromptStartTime – čas spuštění dotazu.

 • SessionEndTime – čas ukončení relace události.

 • ShowUIResult – kód vráceného výsledku z uživatelského rozhraní dotazu.

 • StartTag – značka, kde dotaz Win32 začal.

 • Časový limit – čas, kdy časový limit dotazu vyprší.

 • WasIdentitySignedOut – jestli je uživatel odhlášen.

Office.MATS.actionofficewin32, Office.MATS.actionofficewinrt

Následující popis platí pro události Win32 i WinRT (název závisí na platformě).

Microsoft Auth Telemetry System (MATS) se shromažďuje při pokusech Office o získání ověřovacího tokenu, skrytě nebo prostřednictvím výzvy. Když pokusy o získání selžou, je vložena informace o chybě. Tyto události pomáhají uživatelům vyhnout se dospění do porušených stavů ověřování pomocí:

1) Zjištění, jestli můžou klienti úspěšně získat ověřovací token nebo dospěli do porušeného stavu ověřování.

2) Vyhodnocení, jestli změny, ke kterým došlo u klienta nebo služby, způsobily kritické regrese v uživatelském prostředí ověření a spolehlivosti.

3) Když se objeví chyba, tyto signály generují důležité chybové kódy z odpovídajících součástí (kód klienta Office, knihovny ověřování a služby autority), které můžou sloužit ke třídění, diagnostice a zmírnění rizik.

4) Tyto signály podporují připravenost různých dodávek a monitorování stavů, které spouští výstrahy, aby se naši inženýři mohli rychle spojit a zkrátit dobu zmírnění kritických chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • ActionType – která knihovna ověřování se používá.

 • Appaudience – je aplikace sestavena pro interní nebo externí použití.

 • Appforcedprompt – jestli aplikace přepsala mezipaměť a vynutila zobrazení dotazu.

 • Appname – název aplikace, která vykonává ověřování.

 • AppVer – verze aplikace, která vykonává ověřování.

 • Askedforcreds – jestli aplikace pro tuto akci požádala uživatele o zadání přihlašovacích údajů.

 • Authoutcome – určuje, jestli se pokus o ověřování zdařil, nezdařil nebo byl zrušen.

 • Blockingprompt – jestli aplikace zobrazila výzvu vyžadující interakci s uživatelem.

 • CorrelationId – identifikátor GUID použitý pro připojení k datům služeb.

 • Počet – počet událostí v případě agregace.

 • Data_accounttype – účet spotřebitele nebo organizace

 • Devicenetworkstate – jestli byl uživatel online.

 • Deviceprofiletelemetryid – ID anonymního zařízení pro změření prostředí zařízení.

 • Duration – jak dlouho ověřování trvá.

 • Duration_Max – pokud je tento signál agregovaný, maximální doba trvání jakékoli agregované události.

 • Duration_Min – pokud je tento signál agregovaný, minimální doba trvání jakékoli agregované události.

 • Duration_Sum – pokud je tento signál agregovaný, součet dob trvání všech agregovaných událostí.

 • Endtime – kdy byla událost ověřování ukončena.

 • Error – kód chyby, pokud ověřování selhalo.

 • ErrorDescription – stručný popis chyby.

 • Errorsource – jestli chyba pochází ze služby, knihovny ověřování nebo aplikace.

 • Identityservice – Byla nebo nebyla vyvolána služba Microsoft Service Account (MSA) nebo Azure Active Directory (AAD).

 • Interactiveauthcontainer – který typ dotazu byl zobrazen.

 • Issilent – jestli byl zobrazen dotaz.

 • Microsoft_ADALadalversion – verze knihovny Azure Active Directory Authentication Library (ADAL)

 • Microsoft_ADAL_api_error_code – kód chyby generovaný knihovnou ověřování pro tento pokus o ověření.

 • Microsoft_ADAL_api_id – vyvolané rozhraní API pro tento pokus o ověření.

 • MicrosoftADAL_authority – Adresa URL autority Azure Active Directory zodpovědné za ověření uživatele

 • Microsoft_ADAL_authority_type – Spotřebitel / smlouva o poskytování služeb společnosti Microsoft (MSA) vs. ID organizace / Microsoft Entra; v současné době vždy ID Microsoft Entra

 • Microsoft_ADAL_authority_validation_status – Řekne, jestli bylo ověření na straně služeb dokončeno.

 • Microsoft_ADAL_broker_app – řekne, jestli knihovna ADAL použila pro ověřování zprostředkovatele.

 • Microsoft_ADAL_broker_app_used – Řekne název zprostředkovatele (například Windows Account Management).

 • Microsoft_ADAL_broker_version – řekne verzi zprostředkovatele, pokud byl použit.

 • Microsoft_ADAL_cache_event_count – počet událostí mezipaměti, které knihovna ADAL provede při načítání tokenu.

 • Microsoft_ADAL_cache_event_count_max – Pokud je tento signál agregovaný, maximální počet událostí mezipaměti některé z agregovaných událostí.

 • Microsoft_ADAL_cache_event_count_min – Pokud je tento signál agregovaný, minimální počet událostí mezipaměti některé z agregovaných událostí.

 • Microsoft_ADAL_cache_event_count_sum – Pokud je tento signál agregovaný, jde o součet událostí mezipaměti všech agregovaných událostí.

 • Microsoft_ADAL_cache_read_count – kolikrát rozhraní API četlo z mezipaměti disku. Pole je přítomné, pokud došlo aspoň k jednomu čtení.

 • Microsoft_ADAL_cache_read_error_count – kolikrát selhalo čtení mezipaměti disku. Pole je přítomné, pokud došlo aspoň k jednomu selhání.

 • Microsoft_ADAL_cache_read_last_error – kód chyby knihovny ADAL. Pole je přítomné, pokud došlo aspoň k jednomu selhání čtení.

 • Microsoft_ADAL_cache_read_last_system_error – kód chyby systému. Pole je přítomné, pokud došlo aspoň k jednomu selhání čtení.

 • Microsoft_ADAL_cache_write_count – kolikrát rozhraní API provedlo zápis do mezipaměti disku. Pole je přítomné, pokud došlo aspoň k jednomu zápisu.

 • Microsoft_ADAL_cache_write_error_count – kolikrát selhal zápis do mezipaměti disku. Pole je přítomné, pokud došlo aspoň k jednomu selhání.

 • Microsoft_ADAL_cache_write_last_error – kód chyby knihovny ADAL. Pole je přítomné, pokud došlo aspoň k jednomu selhání zápisu.

 • Microsoft_ADAL_cache_write_last_system_error – kód chyby systému. Pole je přítomné, pokud došlo aspoň k jednomu selhání zápisu.

 • MicrosoftADALclient_id – Hashované ID aplikace AAD

 • Microsoft_ADAL_extended_expires_on_setting – Hodnota true nebo false označující, jestli má token prodlouženou životnost.

 • Microsoft_ADAL_http_event_count – počet volání protokolu HTTP provedených pomocí knihovny ADAL

 • Microsoft_ADAL_http_event_count_max – Pokud je tento signál agregovaný, maximální počet volání protokolu HTTP pomocí knihovny ADAL některé z agregovaných událostí.

 • Microsoft_ADAL_http_event_count_min – Pokud je tento signál agregovaný, minimální počet volání protokolu HTTP pomocí knihovny ADAL některé z agregovaných událostí.

 • Microsoft_ADAL_http_event_count_sum – Pokud je tento signál agregovaný, součet volání protokolu HTTP pomocí knihovny ADAL všech agregovaných událostí.

 • Microsoft_ADAL_is_silent_ui – Hodnota True nebo False označující, jestli bylo uživatelské rozhraní zobrazeno (výzva) pomocí knihovny ADAL.

 • Microsoft_ADAL_is_successfull – Hodnota True nebo False označující, jestli bylo rozhraní API knihovny ADAL úspěšné.

 • Microsoft_ADAL_logging_pii_enabled – hodnota true nebo false označující, jestli je povolený režim úplného protokolování knihovny ADAL. Tato data se zaznamenávají jenom místně, nejsou generována v telemetrii.

 • Microsoft_ADAL_oauth_error_code – kód chyby protokolu OAuth vrácen službou

 • Microsoft_ADAL_prompt_behavior – Přihlášení nebo žádný parametr protokolu HTTP předán službě k určení, jestli se uživatelské rozhraní může zobrazit.

 • Microsoft_ADAL_request_id – transakční globálně jedinečný identifikátor pro žádost vygenerovanou pomocí knihovny ADAL na službu

 • Microsoft_ADAL_response_code – kód odpovědi protokolu HTTP od služby

 • Microsoft_ADAL_response_time – Jak dlouho trvá službě vrátit se ke knihovně ADAL.

 • Microsoft_ADAL_response_time_max – Pokud je signál agregovaný, maximální doba, kterou trvá knihovně ADAL vrátit se z jeho rozhraní API mezi kterýmikoliv agregovanými událostmi.

 • Microsoft_ADAL_response_time_min – Pokud je signál agregovaný, minimální doba, kterou trvá službě odpovědět knihovně ADAL mezi kterýmikoliv agregovanými událostmi.

 • Microsoft_ADAL_response_time_sum – Pokud je signál agregovaný, součet doby, kterou trvá knihovně ADAL se vrátit z jeho rozhraní API mezi všemi agregovanými událostmi.

 • Microsoft_ADAL_rt_age – stáří obnovovacího tokenu

 • Microsoft_ADAL_server_error_code – kód chyby navrácený serverem

 • Microsoft_ADAL_server_sub_error_code – Upřesňující kód chyby vrácený serverem, abyste mohli jednoznačně určit, proč požadavek selhal.

 • Microsoft_ADAL_spe_ring – hodnota true nebo false označující, jestli uživatel používal vnitřní kruh Secure Production Enterprise (jenom zaměstnanci Microsoftu).

 • Microsoft_ADAL_start_time – čas zahájení volání rozhraní API knihovny ADAL

 • Microsoft_ADAL_stop_time – čas navrácení volání rozhraní API knihovny ADAL

 • Microsoft_ADAL_telemetry_pii_enabled – hodnota true nebo false označující, jestli je povolený režim úplné telemetrie knihovny ADAL. Název je neplatný, protože nebyl vydán PII ani EUII.

 • Microsoft_ADAL_tenant_id – identifikátor GUID určuje tenanta, ke kterému ověřený uživatel patří.

 • Microsoft_ADAL_token_acquisition_from_context – popisuje chování knihovny ADAL podle tokenů v kontextu ověřování.

 • Microsoft_ADAL_token_type – buď obnovovací token (RT), nebo aktualizační token s více prostředky (MRRT).

 • Microsoft_ADAL_ui_event_count – počet výzev zobrazených uživateli. Mohlo se jednat o skryté dotazy.

 • Microsoft_ADAL_user_cancel – hodnota true nebo false označující, jestli bylo okno uživatelského rozhraní zrušeno.

 • Microsoft_ADAL_was_request_throttled – hodnota true nebo false označující, jestli byla událost ADAL omezena kvůli příliš mnoha žádostem.

 • Microsoft_ADAL_x_ms_request_id – ID další žádosti poskytované službě v záhlaví HTTP pomocí knihovny ADAL.

 • Platform – Win32, WinRT, Android, iOS nebo Mac.

 • Promptreasoncorrelationid – ID korelace jiné události pro výzvy, které vysvětluje, proč uživatel může vidět žádost o ověření.

 • Resource – zdroj, pro který uživatel žádá o token, například Exchange nebo SharePoint.

 • Scenarioid – identifikátor GUID. Více událostí může patřit jednomu scénáři, například scénář může přidávat nový účet, ale tento scénář obsahuje několik výzev. Toto ID umožňuje korelaci.

 • Scenarioname – název scénáře, kterému událost ověřování náleží.

 • ID relace – GUID identifikující relaci spuštění.

 • Skdver – verze klientského rozhraní SDK MATS použitého k vytvoření těchto dat.

 • Starttime – čas, ve který byla volána Spouštěcí*akce rozhraní API systému MATS.

 • Tenantid – identifikátor GUID určuje tenanta, ke kterému ověřený uživatel patří (v jiných případech než ADAL).

 • Uploadid – jedinečný identifikátor GUID pro tuto událost použitý pro de-duping.

 • Wamapi – identifikuje, které rozhraní WAM API je voláno.

 • Wamtelemetrybatch – aktuálně se nepoužívá. V budoucnu umožní komponentě WAM odesílat další informace o události ověřování.

Office.MATS.OneAuth.ActionMicrosoftOfficeAndroid

Microsoft Auth Telemetry System (MATS) se shromažďuje při pokusech Office o získání ověřovacího tokenu, skrytě nebo prostřednictvím výzvy. Když pokusy o získání selžou, je vložena informace o chybě. Tyto události pomáhají uživatelům vyhnout se dospění do porušených stavů ověřování pomocí:

 • Zjištění, jestli můžou klienti ze služby úspěšně získat ověřovací token nebo dospěli do porušeného stavu ověřování.

 • Vyhodnocení, jestli změny, ke kterým došlo u klienta nebo služby, způsobily kritické regrese v uživatelském prostředí ověření a spolehlivosti.

 • Když se objeví chyba, tyto signály generují důležité chybové kódy z odpovídajících součástí (kód klienta Office, knihovny ověřování a služby autority), které můžou sloužit ke třídění, diagnostice a zmírnění rizik.

 • Tyto signály podporují připravenost různých dodávek a monitorování stavů, které spouští výstrahy, aby se naši inženýři mohli rychle spojit a zkrátit dobu na zmírnění kritických chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • ActionEndTime – Po ukončení události ověřování

 • actionname – Popisný název události, pokud byl takový zadán.

 • ActionStartTime – Čas, kdy událost ověřování začala.

 • actiontype – Určuje typ používané knihovny ověřování.

 • appaudience – Je build aplikace určený pro interní nebo externí použití.

 • appname – Název aplikace, která vykonává ověřování.

 • appver – Verze aplikace, která vykonává ověřování.

 • askedforcreds – Jestli aplikace požádala uživatele o zadání přihlašovacích údajů pro tuto akci.

 • authoutcome – Jestli pokus o ověřování uspěl, nezdařil se nebo byl zrušen.

 • blockingprompt – Jestli aplikace zobrazila výzvu vyžadující interakci s uživatelem.

 • correlationID – identifikátor používaný za účelem propojení informací o konkrétní události s daty služby

 • count – celkový počet agregovaných akcí nahlášených v této konkrétní datové události.

 • data_signing_time – Zaznamenává dobu, po kterou se data podepisovala pomocí klíče.

 • devicenetworkstate – zda je zařízení připojené k internetu.

 • deviceprofiletelemetryid – Anonymní ID zařízení používané ke kontrole možností ověřování a spolehlivosti celého zařízení.

 • duration_max – maximální doba trvání jednotlivých agregovaných událostí

 • duration_min – minimální doba trvání jednotlivých agregovaných událostí

 • duration_sum – součet doby trvání všech agregovaných událostí

 • error – kód chyby, pokud ověřování selhalo.

 • errorDescription – stručný popis chyby.

 • errorsource – jestli chyba pochází ze služby, knihovny ověřování nebo aplikace.

 • eventtype – jestli událost hlásí ověřovací datový bod nebo chybovou událost v souvislosti s kvalitou dat. Používá se k měření kvality dat.

 • hasadaltelemetry – značí, jestli knihovna Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) poskytuje u této události telemetrii.

 • identityservice – Jestli byla vyvolána služba Microsoft Service Account (MSA) nebo Azure Active Directory (AAD).

 • interactiveauthcontainer – Který typ dotazu byl zobrazen.

 • issilent – Jestli se zobrazila výzva nebo jestli šlo o skrytou ověřovací událost (probíhající na pozadí).

 • key_creation_time – Zaznamenává čas potřebný k vytvoření asymetrického páru klíčů

 • key_load_time – Zaznamenává dobu načítání existující dvojice klíčů

 • MSAL_access_token_expiry_time – Doba vypršení platnosti přístupového tokenu ve formátu UTC, která se vrací do aplikace.

 • MSAL_all_error_tags – všechny chybové značky, na které knihovna Microsoft Authentication Library (MSAL) narazila během procesu ověřování.

 • MSAL_api_error_code – pokud knihovna MSAL narazí na chybu vzešlou z OS, zde se uloží chybové kódy platformy.

 • MSAL_api_error_context – řetězec s dalšími čitelnými podrobnostmi o poslední chybě, se kterou se knihovna MSAL setkala.

 • MSAL_api_error_tag – jedinečný řetězec s místem v kódu, kde k chybě došlo.

 • MSAL_api_name – název nejvyšší úrovně rozhraní API knihovny MSAL, ze kterého se zahajuje proces ověřování.

 • MSAL_api_status_code – kód stavu knihovny MSAL navrácený jako výsledek tohoto procesu ověřování.

 • MSAL_async_events_started – pokud tato akce spustila nebo zahájila další dílčí akce, které se mají dokončit asynchronně, přidá se toto pole do dávky telemetrie s počtem spuštěných událostí („1“, „2“, „3“, …).

 • MSAL_auth_flow – kroky, o které se knihovna MSAL v tomto ověřovacím procesu pokusila (AT, PRT, LRT, FRT, ART, IRT). Oddělené symbolem svislé čáry „|“ pro snadnou analýzu.

 • MSAL_auth_flow_last_error – kód chyby, který jsme od serveru obdrželi v předposlední položce procesu ověřování. (Příklad: if AuthFlow = PRT|LRT = „PRT|LRT“, chyba PRT bude v AuthFlowLastError).

 • MSAL_authority_type – jestli byl tento požadavek na uživatele v: Microsoft Entra ID, federovaný, nebo MSA.

 • MSAL_authorization_error_subcode – Pokud jsme dostali kód dílčí chyby z autorizačního hovoru nebo hovoru uživatelského rozhraní, bude umístěn tady. (Příklad: „bad_token“)

 • MSAL_authorization_type – Způsob získání přístupového tokenu podporovaného protokolem MSAL používaným pro tento tok (Ex: ImportedRefreshToken, CachedRefreshToken)

 • MSAL_broker_accounts_count – Počet účtů, které systémový zprostředkovatel vrátí během hovoru zjišťování účtu. (Příklad: 1, 0, 1337)

 • MSAL_broker_app_used – jestli byla v procesu ověřování použitá zprostředkovatelská aplikace.

 • MSAL_broker_version – verze zprostředkovatelů ověřování pro iOS/Android

 • MSAL_browser_navigation_count – Určuje počet navigačních událostí, ke kterým došlo v rámci interaktivních toků MSAL.

 • MSAL_client_id – ID klienta volací aplikace

 • MSAL_correlation_id – globálně jedinečný identifikátor této události používaný k propojení akcí z protokolů klientů, serverů a aplikací.

 • MSAL_data_signing_time – Doba v milisekundách, kterou trvalo podepsání záhlaví žádosti pomocí klíče PoP.

 • MSAL_delete_token – seznam tokenů odstraněných z mezipaměti během ověřovacího procesu.

 • MSAL_delete_token_last_error – Kód systémové chyby v případě chyby odstranění tokenu, stejný jako poslední chyba tokenu pro čtení a zápis.

 • MSAL_http_call_count – počet volání HTTP, které knihovna během ověřovacího procesu provedla.

 • MSAL_http_call_count_max – Pokud je tento signál agregovaný, maximální počet síťových hovorů provedených přes MSAL z jakékoli agregované události

 • MSAL_http_call_count_min – Pokud je tento signál agregovaný, minimální síťové hovory provedené přes MSAL z agregované události

 • MSAL_http_call_count_sum – Pokud je tento signál agregovaný, součet síťových hovorů provedených přes MSAL ze všech agregovaných událostí

 • MSAL_is_pkey_auth_token_sent – Pravda/nepravda poslali jsme podepsanou funkci JWT v reakci na výzvu PKeyAuth.

 • MSAL_is_successful – jestli byl proces ověřování úspěšný.

 • MSAL_key_creation_time – Doba v milisekundách, kterou trvalo vygenerovat klíč Proof of Possession.

 • MSAL_key_load_time – Doba v milisekundách, kterou trvalo načtení klíče Proof of Possession Key.

 • MSAL_last_http_response_code – pokud knihovna MSAL provedla alespoň jedno volání HTTP, tohle je poslední kód odezvy HTTP, který jsme obdrželi.

 • MSAL_migration_adal_accounts_found – Počet účtů Adal nalezených v toku migrace

 • MSAL_migration_adal_accounts_succeeded – Počet účtů Adal úspěšně migrovaných v toku migrace

 • MSAL_msalruntime_version – řetězec verze modulu MSAL Runtime, formát X.X.X

 • MSAL_msal_version – Verze řetězce knihovny MSAL ve formátu X.X.X+(OneAuth, „místní“ nebo odeslat hodnotu hash).

 • MSAL_pkeyauth_cert_type – "empty"/ "windows_issuer" / "windows_thumbprint" / "apple keychain" – Jak a kde jsme nalezli certifikát použitý k dokončení PKeyAuth

 • MSAL_prt_enabled – Byla pro tuto žádost povolená funkce PRT

 • MSAL_prt_protocol_version – Určuje verzi protokolu PRT, kterou uživatel používá.

 • MSAL_read_account_error – Pokud při čtení účtu dojde k chybě při čtení z disku, kontext chyby se zobrazí tady (Příklad: Stejně jako u read_token_error)

 • MSAL_read_token – tokeny přečtené z mezipaměti (AT, ART, FRT, LRT, IRT, PRT, EAT [EAT = vypršený token AT se načetl, ale zahodil]).

 • MSAL_read_token_last_error – pokud se knihovna MSAL setkala při čtení z mezipaměti s chybou, informace o ní budou uložené zde. (Např. Chyba vzešlá z OS při čtení disku, chyba řetězce klíčů nebo macOS).

 • MSAL_req_cnf_response_pop – Obsahuje informace o úspěchu a neúspěchu při načítání datové části klíče Proof of Possession.

 • MSAL_request_duration – jak dlouho trval požadavek od volání nejvyšší úrovně rozhraní API knihovny MSAL po navrácení výsledku.

 • MSAL_request_eligible_for_broker – hodnota True, pokud je povolený zprostředkovatel a typ požadavku má nárok na použití zprostředkovatele. Neindikuje, jestli byl zprostředkovatele skutečně vyvolán.

 • MSAL_request_id – požadavek na ID posledního volání do služby tokenů zabezpečení Microsoft.

 • MSAL_request_new_prt - Bude MSAL požadovat novou PRT na tuto žádost

 • MSAL_server_error_code – pokud je k dispozici, jde o číselný kód chyby služby tokenů zabezpečení specifický pro Microsoft.

 • MSAL_server_spe_ring – pokud máme k dispozici, jde o informace o okruhu Secure Production Enterprise služby tokenů zabezpečení Microsoft.

 • MSAL_server_suberror_code – řetězec kódu dílčí chyby služby zabezpečeného tokenu společnosti Microsoft, pokud jsme ho dostali.

 • MSAL_start_time – čas, kdy se zahájil požadavek knihovny MSAL v nejvyšší úrovni veřejného rozhraní API.

 • MSAL_stop_time – čas, kdy knihovna MSAL ukončila zpracování požadavku a navrátila volajícímu výsledek.

 • MSAL_storage_accounts_count – Kolik účtů bylo celkem nalezeno v poli během hovoru zjišťování účtů. (broker_accounts_count + účty non-broker/OneAuth)(Příklad: 0, 5, 1337)

 • MSAL_tenant_id – globálně jedinečný identifikátor společnosti Microsoft, který identifikuje tenanta, kde uživatel existuje.

 • MSAL_ui_event_count – počet výzev uživatelského rozhraní, které knihovna MSAL zobrazila na obrazovce.

 • MSAL_was_request_throttled – Má hodnotu „pravda“, pokud knihovna MSAL tomuto požadavku zamezila a zabránila, aby se dostal do sítě. Pokud je toto pravda, ve volací aplikaci pravděpodobně existuje smyčka.

 • MSAL_write_account_status – Pokud při čtení účtu dojde k chybě při zapisování na disk, kontext chyby se zobrazí tady (Příklad: Stejně jako u read_token_error)

 • MSAL_write_token – Tokeny zapsané do mezipaměti (AT, ART, FRT, LRT, IRT, PRT, EAT [EAT = vypršený token AT se načetl, ale zahodil]).

 • MSAL_write_token_last_error – pokud se knihovna MSAL setkala při zápisu do mezipaměti s chybou, informace o ní budou uložené zde. (Např. Chyba vzešlá z OS při čtení disku, chyba řetězce klíčů nebo macOS).

 • oneauth_api – určuje veřejné rozhraní API OneAuth, které bylo vyvoláno.

 • oneauth_AppId – určuje ID aplikace aplikace, která vyvolává OneAuth.

 • oneauth_SubStatus – celočíselný kód vrácený, když dojde k problému ovlivňujícího uživatele; označuje důvod selhání (např. UserPasswordExpired = 6005, EnterProductKey = 6301 atd.).

 • oneauth_transactionuploadid – určuje náhodně generovaný interní identifikátor GUID, který mapuje konkrétní vyvolání rozhraní API ověření OneAuth.

 • oneauth_version – verze OneAuth SDK.

 • platform – Patforma OS (0: Windows pro stolní počítače, 1: Android, 2: iOS, 3: macOS, 4: UWP)

 • promptreasoncorrelationid – Identifikátor korelace, který se používá k vyhledávání předchozí události ověřování sloužící k vysvětlení, proč byl uživatel vyzván k ověření.

 • resource – Zdroj, ke kterému se vztahuje požadavek na token.

 • scenarioid – více událostí může patřit jednomu scénáři, například scénář může přidávat nový účet, ale při tomto scénáři dochází k několika dotazům. Tento identifikátor umožňuje korelaci souvisejících událostí. [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • scenarioname – Název scénáře aplikace, kde se požaduje ověření, např. první spuštění, ověření licence apod.

 • scope – Rozsah, pro který se požaduje token.

 • SdkVersion – Verze knihovny Microsoft Auth Telemetry System, která se používá k vytvoření těchto dat

 • sessionID – Identifikátor spuštění

 • tenantid – Globálně jedinečný identifikátor určuje tenanta, ke kterému ověřený uživatel patří (v jiných případech než ADAL)

 • uploadid – Globálně jedinečný identifikátor pro tuto událost používaný k odstranění duplikátů

Office.MATS.OneAuth.ActionMicrosoftOfficeiOS

Tato událost se aktivuje při pokusech Office o získání ověřovacího tokenu, skrytě nebo prostřednictvím výzvy. Tyto události pomáhají uživatelům vyhnout se dospění do porušených stavů ověřování pomocí:

 • Zjištění, jestli můžou klienti úspěšně získat ověřovací token nebo jsou v porušeném stavu ověřování.
 • Identifikujte kritické regrese v prostředí ověřování uživatele, pokud dojde ke změnám v klientovi nebo službách. To zahrnuje zapnutí upozornění, aby technici mohli problém rychle zmírnit.
 • Signály selhání generují důležité kódy chyb z příslušné komponenty používané k určení priorit, diagnostice a zmírnění rizik.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Actinidine – po ukončení události ověřování

 • Actionname – Popisný název události, pokud byl takový zadán.

 • ActionStartTime – Čas, kdy událost ověřování začala.

 • actiontype – Určuje typ používané knihovny ověřování.

 • appaudience – Je build aplikace určený pro interní nebo externí použití.

 • appname – Název aplikace, která vykonává ověřování.

 • appver – Verze aplikace, která vykonává ověřování.

 • askedforcreds – Jestli aplikace požádala uživatele o zadání přihlašovacích údajů pro tuto akci.

 • authoutcome – Jestli pokus o ověřování uspěl, nezdařil se nebo byl zrušen.

 • blockingprompt – Jestli aplikace zobrazila výzvu vyžadující interakci s uživatelem.

 • correlationID – identifikátor používaný za účelem propojení informací o konkrétní události s daty služby

 • count – celkový počet agregovaných akcí nahlášených v této konkrétní datové události.

 • data_signing_time – Zaznamenává dobu, po kterou se data podepisovala pomocí klíče.

 • devicenetworkstate – zda je zařízení připojené k internetu.

 • deviceprofiletelemetryid – Anonymní ID zařízení používané ke kontrole možností ověřování a spolehlivosti celého zařízení.

 • duration_max – maximální doba trvání jednotlivých agregovaných událostí

 • duration_min – minimální doba trvání jednotlivých agregovaných událostí

 • duration_sum – součet doby trvání všech agregovaných událostí

 • error – kód chyby, pokud ověřování selhalo.

 • errorDescription – stručný popis chyby.

 • errorsource – jestli chyba pochází ze služby, knihovny ověřování nebo aplikace.

 • eventtype – jestli událost hlásí ověřovací datový bod nebo chybovou událost v souvislosti s kvalitou dat. Používá se k měření kvality dat.

 • hasadaltelemetry – značí, jestli knihovna Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) poskytuje u této události telemetrii.

 • identityservice – Jestli byla vyvolána služba Microsoft Service Account (MSA) nebo Azure Active Directory (AAD).

 • interactiveauthcontainer – Který typ dotazu byl zobrazen.

 • issilent – Jestli se zobrazila výzva nebo jestli šlo o skrytou ověřovací událost (probíhající na pozadí).

 • key_creation_time – Zaznamenává čas potřebný k vytvoření asymetrického páru klíčů

 • key_load_time – Zaznamenává dobu načítání existující dvojice klíčů

 • MSAL_access_token_expiry_time – Doba vypršení platnosti přístupového tokenu ve formátu UTC, která se vrací do aplikace.

 • MSAL_all_error_tags – všechny chybové značky, na které knihovna Microsoft Authentication Library (MSAL) narazila během procesu ověřování.

 • MSAL_api_error_code – pokud knihovna MSAL narazí na chybu vzešlou z OS, zde se uloží chybové kódy platformy.

 • MSAL_api_error_context – řetězec s dalšími čitelnými podrobnostmi o poslední chybě, se kterou se knihovna MSAL setkala.

 • MSAL_api_error_tag – jedinečný řetězec s místem v kódu, kde k chybě došlo.

 • MSAL_api_name – název nejvyšší úrovně rozhraní API knihovny MSAL, ze kterého se zahajuje proces ověřování.

 • MSAL_api_status_code – kód stavu knihovny MSAL navrácený jako výsledek tohoto procesu ověřování.

 • MSAL_async_events_started – pokud tato akce spustila nebo zahájila další dílčí akce, které se mají dokončit asynchronně, přidá se toto pole do dávky telemetrie s počtem spuštěných událostí.

 • MSAL_auth_flow – kroky, o které se knihovna MSAL v tomto ověřovacím procesu pokusila (AT, PRT, LRT, FRT, ART, IRT). Oddělené symbolem svislé čáry „|“ pro snadnou analýzu.

 • MSAL_auth_flow_last_error – kód chyby, který jsme od serveru obdrželi v předposlední položce procesu ověřování AuthFlow. (Příklad: if AuthFlow = PRT|LRT = „PRT|LRT“, chyba PRT bude v AuthFlowLastError).

 • MSAL_authority_type – jestli byl tento požadavek na uživatele v: Microsoft Entra ID, federovaný, nebo MSA.

 • MSAL_authorization_error_subcode – Pokud jsme dostali kód dílčí chyby z autorizačního hovoru nebo hovoru uživatelského rozhraní, bude umístěn tady. (Příklad: „bad_token“)

 • MSAL_authorization_type – Způsob získání přístupového tokenu podporovaného protokolem MSAL používaným pro tento tok (Ex: ImportedRefreshToken, CachedRefreshToken)

 • MSAL_broker_accounts_count – počet účtů ve zprostředkovateli

 • MSAL_broker_app_used – hodnota True, pokud se tento požadavek dostane ke zprostředkovateli. Hodnota False, pokud tento požadavek mohl použít zprostředkovatele, ale neudělal to. Prázdné nebo vynecháno, pokud zprostředkovatel není povolený nebo pokud tato žádost není pro zprostředkovatele způsobilá.

 • MSAL_broker_version – verze zprostředkovatelů ověřování pro iOS/Android

 • MSAL_browser_navigation_count – Určuje počet navigačních událostí, ke kterým došlo v rámci interaktivních toků MSAL.

 • MSAL_cached_pop_key_stored_in_hw – hodnota True/False označující, jestli byl klíč pro potvrzení vlastnictví (PoP) použitý v této operaci uložen v hardwaru.

 • MSAL_client_id – ID klienta volací aplikace

 • MSAL_correlation_id – globálně jedinečný identifikátor této události používaný k propojení akcí z protokolů klientů, serverů a aplikací.

 • MSAL_data_signing_time – Doba v milisekundách, kterou trvalo podepsání záhlaví žádosti pomocí klíče PoP.

 • MSAL_delete_token – seznam tokenů odstraněných z mezipaměti během ověřovacího procesu

 • MSAL_delete_token_last_error – Kód systémové chyby v případě chyby odstranění tokenu, stejný jako poslední chyba tokenu pro čtení a zápis.

 • MSAL_http_call_count – počet volání HTTP, které knihovna během ověřovacího procesu provedla.

 • MSAL_http_call_count_max – Pokud je tento signál agregovaný, maximální počet síťových hovorů provedených přes MSAL z jakékoli agregované události

 • MSAL_http_call_count_min – Pokud je tento signál agregovaný, minimální síťové hovory provedené přes MSAL z agregované události

 • MSAL_http_call_count_sum – Pokud je tento signál agregovaný, součet síťových hovorů provedených přes MSAL ze všech agregovaných událostí

 • MSAL_is_pkey_auth_token_sent – Hodnota true/false, která označuje, jestli jsme poslali podepsaný webový token JSON v reakci na výzvu ověření primárního klíče.

 • MSAL_is_successful – jestli byl proces ověřování úspěšný.

 • MSAL_key_creation_time – Doba v milisekundách, kterou trvalo vygenerovat klíč Proof of Possession.

 • MSAL_key_load_error – Kód chyby kryptografie systému nebo čipu TPM v případě chyby načtení klíče pro potvrzení vlastnictví (PoP).

 • MSAL_key_load_time – Doba v milisekundách, kterou trvalo načtení klíče Proof of Possession Key.

 • MSAL_last_http_response_code – pokud knihovna MSAL provedla alespoň jedno volání HTTP, tohle je poslední kód odezvy HTTP, který jsme obdrželi.

 • MSAL_migration_adal_accounts_found – Počet účtů Adal nalezených v toku migrace

 • MSAL_migration_adal_accounts_succeeded – Počet účtů Adal úspěšně migrovaných v toku migrace

 • MSAL_msal_version – Verze řetězce knihovny MSAL ve formátu X.X.X+(OneAuth, „místní“ nebo odeslat hodnotu hash).

 • MSAL_msalruntime_version – řetězec verze modulu MSAL Runtime, formát X.X.X

 • MSAL_pkeyauth_cert_type – "empty"/ "windows_issuer" / "windows_thumbprint" / "apple keychain" – Jak a kde jsme nalezli certifikát použitý k dokončení PKeyAuth

 • MSAL_prt_enabled – je pro tuto žádost povolená funkce primárního obnovovacího tokenu (PRT)

 • MSAL_prt_protocol_version – určuje verzi protokolu primárního obnovovacího tokenu (PRT), kterou uživatel používá.

 • MSAL_read_account_error – Pokud při čtení účtu dojde k chybě při čtení z disku, kontext chyby se zobrazí tady (Příklad: Stejně jako u read_token_error)

 • MSAL_read_token – tokeny přečtené z mezipaměti (AT, ART, FRT, LRT, IRT, PRT, EAT [EAT = vypršený token AT se načetl, ale zahodil]).

 • MSAL_read_token_last_error – pokud se knihovna MSAL setkala při čtení z mezipaměti s chybou, informace o ní budou uložené zde. (Např. Chyba vzešlá z OS při čtení disku, chyba řetězce klíčů nebo MacOS).

 • MSAL_req_cnf_response_pop – Obsahuje informace o úspěchu a neúspěchu při načítání datové části klíče PoP.

 • MSAL_request_duration – Jak dlouho trval požadavek od volání nejvyšší úrovně rozhraní API knihovny MSAL po navrácení výsledku.

 • MSAL_request_eligible_for_broker – hodnota True, pokud je povolený zprostředkovatel a typ požadavku má nárok na použití zprostředkovatele. Neindikuje, jestli byl zprostředkovatele skutečně vyvolán.

 • MSAL_request_id – požadavek na ID posledního volání do služby tokenů zabezpečení Microsoft.

 • MSAL_request_new_prt - Bude MSAL požadovat novou PRT na tuto žádost

 • MSAL_server_error_code – pokud je k dispozici, jde o číselný kód chyby služby tokenů zabezpečení specifický pro Microsoft.

 • MSAL_server_spe_ring – pokud máme k dispozici, jde o informace o okruhu Secure Production Enterprise služby tokenů zabezpečení Microsoft.

 • MSAL_server_suberror_code – řetězec kódu dílčí chyby služby zabezpečeného tokenu společnosti Microsoft, pokud jsme ho dostali.

 • MSAL_start_time – čas, kdy se zahájil požadavek knihovny MSAL v nejvyšší úrovni veřejného rozhraní API.

 • MSAL_stop_time – čas, kdy knihovna MSAL ukončila zpracování požadavku a navrátila volajícímu výsledek.

 • MSAL_storage_accounts_count – Kolik účtů bylo celkem nalezeno v poli během hovoru zjišťování účtů. (broker_accounts_count + účty non-broker/OneAuth)(Příklad: 0, 5, 1337)

 • MSAL_tenant_id – globálně jedinečný identifikátor společnosti Microsoft, který identifikuje tenanta, kde uživatel existuje.

 • MSAL_time_get_broker_account – doba potřebná k vrácení sdíleného účtu nebo účtu FLW na zařízení

 • MSAL_ui_event_count – počet výzev uživatelského rozhraní, které knihovna MSAL zobrazila na obrazovce.

 • MSAL_was_request_throttled – Má hodnotu „pravda“, pokud knihovna MSAL tomuto požadavku zamezila a zabránila, aby se dostal do sítě. Pokud je toto pravda, ve volací aplikaci pravděpodobně existuje smyčka.

 • MSAL_write_account_status – Pokud při čtení účtu dojde k chybě při zapisování na disk, kontext chyby se zobrazí tady.

 • MSAL_write_token – typy tokenů zapsaných do mezipaměti (AT, ART, FRT, LRT, IRT, PRT, EAT [EAT = vypršený token AT se načetl, ale zahodil]).

 • MSAL_write_token_last_error – pokud se knihovna MSAL setkala při zápisu do mezipaměti s chybou, informace o ní budou uložené zde. (Např. Chyba vzešlá z OS při čtení disku, chyba řetězce klíčů nebo MacOS).

 • oneauth_api – určuje veřejné rozhraní API OneAuth, které bylo vyvoláno.

 • oneauth_AppId – určuje ID aplikace aplikace, která vyvolává OneAuth.

 • oneauth_SubStatus – celočíselný kód vrácený, když dojde k problému ovlivňujícího uživatele; označuje důvod selhání (např. UserPasswordExpired = 6005, EnterProductKey = 6301 atd.).

 • oneauth_transactionuploadid – určuje náhodně generovaný interní identifikátor GUID, který mapuje konkrétní vyvolání rozhraní API ověření OneAuth.

 • oneauth_version – verze OneAuth SDK.

 • platform – Platforma OS (0: Windows pro stolní počítače, 1: Android, 2: iOS, 3: macOS, 4: UWP)

 • promptreasoncorrelationid – Identifikátor korelace, který se používá k vyhledávání předchozí události ověřování sloužící k vysvětlení, proč byl uživatel vyzván k ověření.

 • resource – Zdroj, ke kterému se vztahuje požadavek na token.

 • scenarioname – Název scénáře aplikace, kde se požaduje ověření, např. první spuštění, ověření licence apod.

 • scope – Rozsah, pro který se požaduje token.

 • SdkVersion – Verze knihovny Microsoft Auth Telemetry System, která se používá k vytvoření těchto dat

 • sessionID – Identifikátor spuštění

 • tenantid – Globálně jedinečný identifikátor určuje tenanta, ke kterému ověřený uživatel patří

 • uploadid – Globálně jedinečný identifikátor pro tuto událost používaný k odstranění duplikátů

Office.MATS.OneAuth.ActionMicrosoftOfficeMac

Microsoft Auth Telemetry System (MATS) se shromažďuje při pokusech Office o získání ověřovacího tokenu, skrytě nebo prostřednictvím výzvy. Tyto události pomáhají uživatelům vyhnout se dospění do porušených stavů ověřování pomocí:

 • Zjištění, jestli můžou klienti úspěšně získat ověřovací token nebo jsou v porušeném stavu ověřování.
 • Identifikujte kritické regrese v prostředí ověřování uživatele, pokud dojde ke změnám v klientovi nebo službách. To zahrnuje zapnutí upozornění, aby technici mohli problém rychle zmírnit.
 • Signály selhání generují důležité kódy chyb z příslušné komponenty používané k určení priorit, diagnostice a zmírnění rizik.

Shromažďována jsou následující pole:

 • ActionEndTime – Po ukončení události ověřování

 • actionname – Popisný název události, pokud byl takový zadán.

 • ActionStartTime – Čas, kdy událost ověřování začala.

 • actiontype – Určuje typ používané knihovny ověřování.

 • appaudience – Je build aplikace určený pro interní nebo externí použití.

 • appname – Název aplikace, která vykonává ověřování.

 • appver – Verze aplikace, která vykonává ověřování.

 • askedforcreds – Jestli aplikace požádala uživatele o zadání přihlašovacích údajů pro tuto akci.

 • authoutcome – Jestli pokus o ověřování uspěl, nezdařil se nebo byl zrušen.

 • blockingprompt – Jestli aplikace zobrazila výzvu vyžadující interakci s uživatelem.

 • correlationID – identifikátor používaný za účelem propojení informací o konkrétní události s daty služby

 • count – celkový počet agregovaných akcí nahlášených v této konkrétní datové události.

 • data_signing_time – Zaznamenává dobu, po kterou se data podepisovala pomocí klíče.

 • devicenetworkstate – zda je zařízení připojené k internetu.

 • deviceprofiletelemetryid – Anonymní ID zařízení používané ke kontrole možností ověřování a spolehlivosti celého zařízení.

 • duration_max – maximální doba trvání jednotlivých agregovaných událostí

 • duration_min – minimální doba trvání jednotlivých agregovaných událostí

 • duration_sum – součet doby trvání všech agregovaných událostí

 • error – kód chyby, pokud ověřování selhalo.

 • errorDescription – stručný popis chyby.

 • errorsource – jestli chyba pochází ze služby, knihovny ověřování nebo aplikace.

 • eventtype – jestli událost hlásí ověřovací datový bod nebo chybovou událost v souvislosti s kvalitou dat. Používá se k měření kvality dat.

 • hasadaltelemetry – značí, jestli knihovna Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) poskytuje u této události telemetrii.

 • identityservice – Jestli byla vyvolána služba Microsoft Service Account (MSA) nebo Azure Active Directory (AAD).

 • interactiveauthcontainer – Který typ dotazu byl zobrazen.

 • issilent – Jestli se zobrazila výzva nebo jestli šlo o skrytou ověřovací událost (probíhající na pozadí).

 • key_creation_time – Zaznamenává čas potřebný k vytvoření asymetrického páru klíčů

 • key_load_time – Zaznamenává dobu načítání existující dvojice klíčů

 • MSAL_access_token_expiry_time – Doba vypršení platnosti přístupového tokenu ve formátu UTC, která se vrací do aplikace.

 • MSAL_all_error_tags – všechny chybové značky, na které knihovna Microsoft Authentication Library (MSAL) narazila během procesu ověřování.

 • MSAL_api_error_code – pokud knihovna MSAL narazí na chybu vzešlou z OS, zde se uloží chybové kódy platformy.

 • MSAL_api_error_context – řetězec s dalšími čitelnými podrobnostmi o poslední chybě, se kterou se knihovna MSAL setkala.

 • MSAL_api_error_tag – jedinečný řetězec s místem v kódu, kde k chybě došlo.

 • MSAL_api_name – název nejvyšší úrovně rozhraní API knihovny MSAL, ze kterého se zahajuje proces ověřování.

 • MSAL_api_status_code – kód stavu knihovny MSAL navrácený jako výsledek tohoto procesu ověřování.

 • MSAL_async_events_started – pokud tato akce spustila nebo zahájila další dílčí akce, které se mají dokončit asynchronně, přidá se toto pole do dávky telemetrie s počtem spuštěných událostí („1“, „2“, „3“, …).

 • MSAL_auth_flow – kroky, o které se knihovna MSAL v tomto ověřovacím procesu pokusila (AT, PRT, LRT, FRT, ART, IRT). Oddělené symbolem svislé čáry „|“ pro snadnou analýzu.

 • MSAL_auth_flow_last_error – kód chyby, který jsme od serveru obdrželi v předposlední položce procesu ověřování. (Příklad: if AuthFlow = PRT|LRT = „PRT|LRT“, chyba PRT bude v AuthFlowLastError).

 • MSAL_authority_type – jestli byl tento požadavek na uživatele v: Microsoft Entra ID, federovaný, nebo MSA.

 • MSAL_authorization_error_subcode – Pokud jsme dostali kód dílčí chyby z autorizačního hovoru nebo hovoru uživatelského rozhraní, bude umístěn tady. (Příklad: „bad_token“)

 • MSAL_authorization_type – Způsob získání přístupového tokenu podporovaného protokolem MSAL používaným pro tento tok (Ex: ImportedRefreshToken, CachedRefreshToken)

 • MSAL_broker_accounts_count – počet účtů ve zprostředkovateli

 • MSAL_broker_app_used – hodnota True, pokud tento požadavek skutečně dosáhl zprostředkovatele. Hodnota False, pokud tento požadavek mohl použít zprostředkovatele, ale neudělal to. Prázdné nebo vynecháno, pokud zprostředkovatel není povolený nebo pokud tato žádost není pro zprostředkovatele způsobilá.

 • MSAL_browser_navigation_count – Určuje počet navigačních událostí, ke kterým došlo v rámci interaktivních toků MSAL.

 • MSAL_cached_pop_key_stored_in_hw – Hodnota True/False označuje, jestli byl klíč PoP použitý v této operaci uložený v hardwaru.

 • MSAL_client_id – ID klienta volací aplikace

 • MSAL_correlation_id – globálně jedinečný identifikátor této události používaný k propojení akcí z protokolů klientů, serverů a aplikací.

 • MSAL_data_signing_time – Doba v milisekundách, kterou trvalo podepsání záhlaví žádosti pomocí klíče PoP.

 • MSAL_delete_token – seznam tokenů odstraněných z mezipaměti během ověřovacího procesu

 • MSAL_delete_token_last_error – Kód systémové chyby v případě chyby odstranění tokenu, stejný jako poslední chyba tokenu pro čtení a zápis.

 • MSAL_http_call_count – počet volání HTTP, které knihovna během ověřovacího procesu provedla.

 • MSAL_http_call_count_max – Pokud je tento signál agregovaný, maximální počet síťových hovorů provedených přes MSAL z jakékoli agregované události

 • MSAL_http_call_count_min – Pokud je tento signál agregovaný, minimální síťové hovory provedené přes MSAL z agregované události

 • MSAL_http_call_count_sum – Pokud je tento signál agregovaný, součet síťových hovorů provedených přes MSAL ze všech agregovaných událostí

 • MSAL_is_pkey_auth_token_sent – Pravda/nepravda poslali jsme podepsanou funkci JWT v reakci na výzvu PKeyAuth.

 • MSAL_is_pkey_auth_token_sent – Hodnota True/False označuje, jestli jsme poslali podepsanou funkci JWT v reakci na výzvu PKeyAuth.

 • MSAL_is_successful – jestli byl proces ověřování úspěšný.

 • MSAL_key_creation_time – Doba v milisekundách, kterou trvalo vygenerovat klíč Proof of Possession.

 • MSAL_key_load_error – Kód chyby kryptografie systému nebo čipu TPM v případě chyby načtení klíče PoP

 • MSAL_key_load_time – Doba v milisekundách, kterou trvalo načtení klíče Proof of Possession Key.

 • MSAL_last_http_response_code – pokud knihovna MSAL provedla alespoň jedno volání HTTP, tohle je poslední kód odezvy HTTP, který jsme obdrželi.

 • MSAL_migration_adal_accounts_found – Počet účtů Adal nalezených v toku migrace

 • MSAL_migration_adal_accounts_succeeded – Počet účtů Adal úspěšně migrovaných v toku migrace

 • MSAL_msal_version – Verze řetězce knihovny MSAL ve formátu X.X.X+(OneAuth, „místní“ nebo odeslat hodnotu hash).

 • MSAL_msalruntime_version – řetězec verze modulu MSAL Runtime, formát X.X.X

 • MSAL_pkeyauth_cert_type – "empty"/ "windows_issuer" / "windows_thumbprint" / "apple keychain" – Jak a kde jsme nalezli certifikát použitý k dokončení PKeyAuth

 • MSAL_prt_enabled – Byla pro tuto žádost povolená funkce PRT

 • MSAL_prt_protocol_version – Určuje verzi protokolu PRT, kterou uživatel používá.

 • MSAL_read_account_error – Pokud při čtení účtu dojde k chybě při čtení z disku, kontext chyby se zobrazí tady (Příklad: Stejně jako u read_token_error)

 • MSAL_read_token – tokeny přečtené z mezipaměti (AT, ART, FRT, LRT, IRT, PRT, EAT [EAT = vypršený token AT se načetl, ale zahodil]).

 • MSAL_read_token_last_error – pokud se knihovna MSAL setkala při čtení z mezipaměti s chybou, informace o ní budou uložené zde. (Např. Chyba vzešlá z OS při čtení disku, chyba řetězce klíčů nebo MacOS).

 • MSAL_req_cnf_response_pop – Obsahuje informace o úspěchu a neúspěchu při načítání datové části klíče PoP.

 • MSAL_request_duration – Doba trvání volání nejvyšší úrovně rozhraní API knihovny MSAL po navrácení výsledku

 • MSAL_request_eligible_for_broker – hodnota True, pokud je povolený zprostředkovatel a typ požadavku má nárok na použití zprostředkovatele. Neindikuje, jestli byl zprostředkovatele skutečně vyvolán.

 • MSAL_request_id – požadavek na ID posledního volání do služby tokenů zabezpečení Microsoft.

 • MSAL_request_new_prt - Bude MSAL požadovat novou PRT na tuto žádost

 • MSAL_server_error_code – pokud je k dispozici, jde o číselný kód chyby služby tokenů zabezpečení specifický pro Microsoft.

 • MSAL_server_spe_ring – pokud máme k dispozici, jde o informace o okruhu Secure Production Enterprise služby tokenů zabezpečení Microsoft.

 • MSAL_server_suberror_code – řetězec kódu dílčí chyby služby zabezpečeného tokenu společnosti Microsoft, pokud jsme ho dostali.

 • MSAL_start_time – čas, kdy se zahájil požadavek knihovny MSAL v nejvyšší úrovni veřejného rozhraní API.

 • MSAL_stop_time – čas, kdy knihovna MSAL ukončila zpracování požadavku a navrátila volajícímu výsledek.

 • MSAL_storage_accounts_count – Kolik účtů bylo celkem nalezeno v poli během hovoru zjišťování účtů. (broker_accounts_count + účty non-broker/OneAuth)(Příklad: 0, 5, 1337)

 • MSAL_tenant_id – globálně jedinečný identifikátor společnosti Microsoft, který identifikuje tenanta, kde uživatel existuje.

 • MSAL_ui_event_count – počet výzev uživatelského rozhraní, které knihovna MSAL zobrazila na obrazovce.

 • MSAL_was_request_throttled – Má hodnotu „pravda“, pokud knihovna MSAL tomuto požadavku zamezila a zabránila, aby se dostal do sítě. Pokud je toto pravda, ve volací aplikaci pravděpodobně existuje smyčka.

 • MSAL_write_account_status – Pokud při čtení účtu dojde k chybě při zapisování na disk, kontext chyby se zobrazí tady (Příklad: Stejně jako u read_token_error)

 • MSAL_write_token – tokeny zapsané do mezipaměti (AT, ART, FRT, LRT, IRT, PRT, EAT [EAT = vypršený token AT se načetl, ale zahodil]).

 • MSAL_write_token_last_error – pokud se knihovna MSAL setkala při zápisu do mezipaměti s chybou, informace o ní budou uložené zde. (Např. Chyba vzešlá z OS při čtení disku, chyba řetězce klíčů nebo MacOS).

 • oneauth_api – určuje veřejné rozhraní API OneAuth, které bylo vyvoláno.

 • oneauth_AppId – určuje ID aplikace aplikace, která vyvolává OneAuth.

 • oneauth_SubStatus – celočíselný kód vrácený, když dojde k problému ovlivňujícího uživatele; označuje důvod selhání (např. UserPasswordExpired = 6005, EnterProductKey = 6301 atd.).

 • oneauth_transactionuploadid – určuje náhodně generovaný interní identifikátor GUID, který mapuje konkrétní vyvolání rozhraní API ověření OneAuth.

 • oneauth_version – verze OneAuth SDK. platform – Platforma OS (0: Windows pro stolní počítače, 1: Android, 2: iOS, 3: macOS, 4: UWP)

 • promptreasoncorrelationid – Identifikátor korelace, který se používá k vyhledávání předchozí události ověřování sloužící k vysvětlení, proč byl uživatel vyzván k ověření.

 • resource – Zdroj, ke kterému se vztahuje požadavek na token.

 • scenarioname – Název scénáře aplikace, kde se požaduje ověření, např. první spuštění, ověření licence apod.

 • scope – Rozsah, pro který se požaduje token.

 • SdkVersion – Verze knihovny Microsoft Auth Telemetry System, která se používá k vytvoření těchto dat

 • sessionID – Identifikátor spuštění

 • tenantid – Globálně jedinečný identifikátor určuje tenanta, ke kterému ověřený uživatel patří (v jiných případech než ADAL)

 • uploadid – Globálně jedinečný identifikátor pro tuto událost používaný k odstranění duplikátů

Office.MATS.OneAuth.ActionMicrosoftOfficeWin32

Microsoft Auth Telemetry System (MATS) se shromažďuje při pokusech Office o získání ověřovacího tokenu, skrytě nebo prostřednictvím výzvy. Když pokusy o získání selžou, je vložena informace o chybě. Tyto události pomáhají uživatelům vyhnout se dospění do porušených stavů ověřování pomocí:

 • Zjištění, jestli můžou klienti ze služby úspěšně získat ověřovací token nebo dospěli do porušeného stavu ověřování.

 • Vyhodnocení, jestli změny, ke kterým došlo u klienta nebo služby, způsobily kritické regrese v uživatelském prostředí ověření a spolehlivosti.

 • Když se objeví chyba, tyto signály generují důležité chybové kódy z odpovídajících součástí (kód klienta Office, knihovny ověřování a služby autority), které můžou sloužit ke třídění, diagnostice a zmírnění rizik.

 • Tyto signály podporují připravenost různých dodávek a monitorování stavů, které spouští výstrahy, aby se naši inženýři mohli rychle spojit a zkrátit dobu zmírnění kritických chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • AccountType – typ účtu používaného v ověřovací události, např. uživatelský účet nebo účet organizace. [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • ActionEndTime – Po ukončení události ověřování

 • ActionName – neformální název události, pokud je k dispozici.

 • ActionStartTime – Kdy začala událost ověřování.

 • ActionType – určuje typ používané knihovny ověřování.

 • Appaudience – je aplikace sestavena pro interní nebo externí použití.

 • Appforcedprompt – jestli aplikace přepsala mezipaměť a vynutila zobrazení dotazu.

 • Appname – název aplikace, která vykonává ověřování.

 • AppVer – verze aplikace, která vykonává ověřování.

 • Askedforcreds – jestli aplikace pro tuto akci požádala uživatele o zadání přihlašovacích údajů.

 • Authoutcome – určuje, jestli se pokus o ověřování zdařil, nezdařil nebo byl zrušen.

 • Blockingprompt – jestli aplikace zobrazila výzvu vyžadující interakci s uživatelem.

 • CorrelationID – identifikátor používaný za účelem propojení informací o konkrétní události s daty služby

 • Count – celkový počet agregovaných akcí nahlášených v této datové události.

 • Devicenetworkstate – zda je zařízení připojené k internetu.

 • Deviceprofiletelemetryid – anonymní ID zařízení používané ke kontrole možností ověřování a spolehlivosti celého zařízení.

 • Duration – jak dlouho ověřování trvá.

 • duration_max – maximální doba trvání jednotlivých agregovaných událostí

 • duration_min – minimální doba trvání jednotlivých agregovaných událostí

 • duration_sum – součet doby trvání všech agregovaných událostí

 • endtime – kdy byla událost ověřování ukončena.

 • error – kód chyby, pokud ověřování selhalo.

 • errorDescription – stručný popis chyby.

 • errorsource – jestli chyba pochází ze služby, knihovny ověřování nebo aplikace.

 • eventtype – jestli událost hlásí ověřovací datový bod nebo chybovou událost v souvislosti s kvalitou dat. Používá se k měření kvality dat.

 • from_cache – logický operátor, který značí, jestli záznam pochází ze základní mezipaměti WAM nebo z pluginu

 • hasadaltelemetry – značí, jestli knihovna Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) poskytuje u této události telemetrii.

 • Identityservice – Byla nebo nebyla vyvolána služba Microsoft Service Account (MSA) nebo Azure Active Directory (AAD).

 • Interactiveauthcontainer – který typ dotazu byl zobrazen.

 • issilent – jestli se zobrazila výzva nebo jestli šlo o skrytou ověřovací událost (probíhající na pozadí).

 • Microsoft_ADAL_adal_version – verze knihovny Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_api_error_code – kód chyby vygenerovaný knihovnou ověřování pro tento pokus o ověření [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_api_id – vyvolané rozhraní API pro tento pokus o ověření [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_application_name – název aplikace nebo procesu, který využívá knihovnu ADAL. [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_application_version – Verze aplikace, která používá knihovnu ADAL. [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_authority – Adresa URL autority Azure Active Directory zodpovědná za ověření uživatele [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_authority_type – Spotřebitel / smlouva o poskytování služeb Microsoftu (MSA) vs. organizace / Azure Active Directory (AAD); aktuálně ID Microsoft Entra [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_authority_validation_status – Informuje, jestli se ověřování dokončilo na straně služby. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_broker_app – Ssděluje, jestli knihovna ADAL k ověřování použila zprostředkovatele. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_broker_app_used – Sděluje název zprostředkovatele (například Správa účtů Windows). [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_broker_version – Sděluje verzi zprostředkovatele, jestli je použitá. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_cache_event_count – Počet událostí mezipaměti, které ADAL provedl při načítání tokenu. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_cache_event_count_max – Pokud je tento signál agregovaný, maximální počet událostí mezipaměti kterékoli z agregovaných událostí. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_cache_event_count_min – Pokud je tento signál agregovaný, minimální počet událostí mezipaměti kterékoli z agregovaných událostí. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_cache_event_count_sum – Pokud je tento signál agregovaný, součet událostí mezipaměti všech agregovaných událostí. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_cache_read_count – kolikrát rozhraní API četlo z mezipaměti disku. Existuje, pokud bylo alespoň jedno přečtené. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_cache_read_error_count – kolikrát selhalo čtení mezipaměti disku. Je k dispozici, pokud došlo k alespoň jednomu selhání. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_cache_read_last_error – kód chyby knihovny ADAL. Existuje, pokud došlo k alespoň jednomu selhání čtení. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_cache_read_last_system_error – kód chyby systému. Je k dispozici, pokud došlo k alespoň jednomu selhání čtení. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_cache_write_count – kolikrát rozhraní API provedlo zápis do mezipaměti disku. Existuje, pokud došlo alespoň k jednomu zápisu. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_cache_write_error_count – kolikrát selhal zápis do mezipaměti disku. Existuje, pokud došlo k alespoň jednomu selhání. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_cache_write_last_error – kód chyby knihovny ADAL. Existuje, pokud došlo k alespoň jednomu selhání zápisu. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_cache_write_last_system_error – kód chyby systému. Existuje, pokud došlo k alespoň jednomu selhání zápisu. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_client_id – Hashované ID aplikace Azure Active Directory [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_device_id – ID místního zařízení vygenerované knihovnou ADAL [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_error_domain – doména/komponenta, která vygenerovala kód chyby. [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_error_protocol_code – ověřovací protokol kódu chyby navrácený službou a zaznamenaný knihovnou ADAL. [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_extended_expires_on_setting – Hodnota True/false označující, jestli má token delší životnost. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_http_event_count – počet požadavků HTTP vygenerovaných knihovnou ADAL. [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_idp – poskytovatel identit (idp) používaný knihovnou ADAL. [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_network_event_count – počet síťových volání provedených knihovnou ADAL [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_http_event_count_max – Pokud je tento signál agregovaný, maximální počet volání protokolu HTTP provedených knihovnou ADAL. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_http_event_count_min – Pokud je tento signál agregovaný, minimální počet volání protokolu HTTP provedených knihovnou ADAL. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_http_event_count_sum – Pokud je tento signál agregovaný, součet volání protokolu HTTP provedených knihovnou ADAL. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_network_event_count_max – Pokud je tento signál agregovaný, maximální počet síťových volání všech agregovaných událostí provedený knihovnou ADAL. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_network_event_count_min – Pokud je tento signál agregovaný, minimální počet síťových volání všech agregovaných událostí provedený knihovnou ADAL. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_network_event_count_sum – Pokud je tento signál agregovaný, součet síťových volání provedených knihovnou ADAL všech agregovaných událostí. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_is_silent_ui – Hodnota True/False označující, jestli se uživatelské rozhraní zobrazilo (výzva) v knihovně ADAL. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_is_successful – Hodnota True/False s informacemi o tom, jestli bylo rozhraní API knihovny ADAL úspěšné. [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_is_successfull – Hodnota True/False s informacemi o tom, jestli bylo rozhraní API knihovny ADAL úspěšné (macOS). [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_logging_pii_enabled – hodnota true nebo false označující, jestli je povolený režim úplného protokolování knihovny ADAL. Tato data se protokolují jenom místně, negenerují se v telemetrii. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_ntlm – hodnota pravda/nepravda s informacemi o tom, jestli knihovna ADAL použila základní ověřování (NTLM). [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_oauth_error_code – Sděluje kód chyby protokolu OAuth, který se vrátí ze služby. [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_prompt_behavior – Přihlášení nebo žádný parametr sítě předaný službě, který určuje, jestli se dá zobrazit uživatelské rozhraní. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_request_id – Transakční identifikátor GUID pro požadavek vygenerovaný knihovnou ADAL do služby. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_response_code – kód odezvy sítě ze služby [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_response_time – Jak dlouho službě trvalo, než se vrátila do knihovny ADAL. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_response_time_max – Pokud je signál agregovaný, maximální doba, po které se knihovna ADAL vrátila z rozhraní API mezi agregovanými událostmi. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_response_time_min – Pokud je signál agregovaný, minimální doba, po které služba reagovala na knihovnu ADAL z agregovaných událostí. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_response_time_sum – Pokud je signál agregovaný, součet doby, po které se knihovna ADAL vrátila z rozhraní API mezi všemi agregovanými událostmi. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_rt_age – stáří obnovovacího tokenu [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_server_error_code – kód chyby navrácený serverem [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_server_sub_error_code – Dílčí kód chyby vrácený serverem, který pomáhá rozluštit příčinu selhání požadavku. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_spe_info – Hodnota True/False označující, jestli uživatel používal vnitřní okruh Secure Production Enterprise (jenom zaměstnanci Microsoftu). [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_spe_ring – Hodnota True/False označující, jestli uživatel používal vnitřní okruh Secure Production Enterprise (jenom zaměstnanci Microsoftu). [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_start_time – Čas, kdy bylo provedeno volání rozhraní API knihovny ADAL. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_status – stav úspěch/selhání při celkovém vyvolání knihovny ADAL [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_stop_time – čas navrácení volání rozhraní API knihovny ADAL [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_telemetry_pii_enabled – hodnota true nebo false označující, jestli je povolený režim úplné telemetrie knihovny ADAL. Název je chybný, protože se negenerují žádné osobní údaje nebo EUII. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_tenant_id – identifikátor GUID určující tenanta, do kterého ověřený uživatel patří. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_token_acquisition_from_context – Popisuje chování knihovny ADAL na základě tokenů v kontextu ověřování. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_token_frt_status – stav obnovovacího tokenu: jestli došlo k jeho ozkoušení, nebyl potřeba, nebyl nalezen nebo byl odstraněn. [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_token_mrrt_status – stav tokenu MultiResourceRefreshToken: jestli došlo k jeho ozkoušení, nebyl potřeba, nebyl nalezen nebo byl odstraněn. [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_token_rt_status – stav obnovovacího tokenu: jestli došlo k jeho ozkoušení, nebyl potřeba, nebyl nalezen nebo byl odstraněn. [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_token_type – buď obnovovací token (RT), nebo token MRRT (Multi-Resource Refresh Token) [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_ui_event_count – počet výzev zobrazených uživateli. Mohlo se jednat o skryté dotazy. [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_user_cancel – Hodnota True/False, pokud bylo okno uživatelského rozhraní zrušeno. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_x_ms_request_id – Další ID požadavku, které ADAL poskytuje v hlavičce sítě pro službu. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_x_client_cpu – informace týkající se architektury procesoru zařízení [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_x_client_os – verze OS zařízení. [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_x_client_sku – název OS SKU zařízení. [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Microsoft_ADAL_x_client_ver – Verze knihovny ADAL. [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • MSAL_aad_wam_account_creation_failed – Pokud je k dispozici, vytvoření účtu ve Správci webových účtů (WAM) se nezdařilo. Jediná dovolená hodnota je „True“.

 • MSAL_aad_wam_find_accounts_error – celočíselný kód chyby vzešlý z WAM

 • MSAL_aad_wam_find_accounts_status – řetězec popisující stav vyhledávání účtu z výčtu

 • MSAL_aad_wam_haid – odkud pochází HAID, který používáme pro WAM? (Např.: „missing_key“/„from_clientinfo“/„from_msal_localaccountid“)

 • MSAL_access_token_expiry_time – Doba vypršení platnosti přístupového tokenu ve formátu UTC, která se vrací do aplikace.

 • MSAL_additional_query_parameters_count – Počet parametrů dotazu, které prošly ověřením a byly přidány.

 • MSAL_all_error_tags – všechny chybové značky, na které knihovna Microsoft Authentication Library (MSAL) narazila během procesu ověřování.

 • MSAL_api_error_code – pokud knihovna MSAL narazí na chybu vzešlou z OS, zde se uloží chybové kódy platformy.

 • MSAL_api_error_context – řetězec s dalšími čitelnými podrobnostmi o poslední chybě, se kterou se knihovna MSAL setkala.

 • MSAL_api_error_tag – jedinečný řetězec s místem v kódu, kde k chybě došlo.

 • MSAL_api_name – název nejvyšší úrovně rozhraní API knihovny MSAL, ze kterého se zahajuje proces ověřování.

 • MSAL_api_status_code – kód stavu knihovny MSAL navrácený jako výsledek tohoto procesu ověřování.

 • MSAL_asymmetric_key_vsm_pop – stav virtuální izolace klíče PoP (Proof of Possession) Pokud se stav rovná VSM_PROP_SET, pak byl klíč skutečně uložen v hardwaru (na rozdíl od chyby nebo vrácení softwaru).

 • MSAL_asymmetric_pop_key_external – Hodnota True/False** – Jestli se klíč PoP používá k externímu podepsání SHR pro MSAL (spravovaný WAM).

 • MSAL_async_events_started – pokud tato akce spustila nebo zahájila další dílčí akce, které se mají dokončit asynchronně, přidá se toto pole do dávky telemetrie s počtem spuštěných událostí („1“, „2“, „3“, …).

 • MSAL_auth_flow – kroky, o které se knihovna MSAL v tomto ověřovacím procesu pokusila (AT, PRT, LRT, FRT, ART, IRT). Oddělené symbolem svislé čáry „|“ pro snadnou analýzu.

 • MSAL_auth_flow_last_error – kód chyby, který jsme od serveru obdrželi v předposlední položce procesu ověřování AuthFlow. (Např. pokud proces ověřování = „PRT|LRT“, chyba PRT bude v AuthFlowLastError).

 • MSAL_authority_type – jestli byl tento požadavek na uživatele v: Microsoft Entra ID, federovaný, nebo MSA.

 • MSAL_authorization_error_subcode – Pokud jsme dostali kód dílčí chyby z autorizačního hovoru nebo hovoru uživatelského rozhraní, bude umístěn tady. (Příklad: „bad_token“)

 • MSAL_authorization_type – Způsob získání přístupového tokenu podporovaného protokolem MSAL používaným pro tento tok (Ex: ImportedRefreshToken, CachedRefreshToken)

 • MSAL_broker_accounts_count – Počet účtů, které systémový zprostředkovatel vrátí během hovoru zjišťování účtu. (Příklad: 1, 0, 1337)

 • MSAL_broker_app_used – jestli byla v procesu ověřování použitá zprostředkovatelská aplikace.

 • MSAL_browser_navigation_count – Určuje počet navigačních událostí, ke kterým došlo v rámci interaktivních toků MSAL.

 • MSAL_cached_pop_key_stored_in_hw – Hodnota True/False označuje, jestli byl klíč PoP použitý v této operaci uložený v hardwaru.

 • MSAL_client_id – ID klienta volací aplikace

 • MSAL_correlation_id – globálně jedinečný identifikátor této události používaný k propojení akcí z protokolů klientů, serverů a aplikací.

 • MSAL_data_signing_time – Doba v milisekundách, kterou trvalo podepsání záhlaví žádosti pomocí klíče PoP.

 • MSAL_delete_token – seznam tokenů odstraněných z mezipaměti během ověřovacího procesu.

 • MSAL_delete_token_last_error – Kód systémové chyby v případě chyby odstranění tokenu, stejný jako poslední chyba tokenu pro čtení a zápis.

 • MSAL_http_call_count – počet volání HTTP, které knihovna během ověřovacího procesu provedla.

 • MSAL_http_call_count_max – Pokud je tento signál agregovaný, maximální počet síťových hovorů provedených přes MSAL z jakékoli agregované události

 • MSAL_http_call_count_min – Pokud je tento signál agregovaný, minimální síťové hovory provedené přes MSAL z agregované události

 • MSAL_http_call_count_sum – Pokud je tento signál agregovaný, součet síťových hovorů provedených přes MSAL ze všech agregovaných událostí

 • MSAL_is_pkey_auth_token_sent – Pravda/nepravda poslali jsme podepsanou funkci JWT v reakci na výzvu PKeyAuth.

 • MSAL_is_successful – jestli byl proces ověřování úspěšný.

 • MSAL_key_creation_time – doba v milisekundách pro vygenerování asymetrického klíče pro PoP (Např. 0, 100, 5)

 • MSAL_key_load_error – Kód chyby kryptografie systému nebo čipu TPM v případě chyby načtení klíče PoP

 • MSAL_key_load_time – Doba v milisekundách, kterou trvalo načtení klíče Proof of Possession Key.

 • MSAL_last_http_response_code – pokud knihovna MSAL provedla alespoň jedno volání HTTP, tohle je poslední kód odezvy HTTP, který jsme obdrželi.

 • MSAL_migration_adal_accounts_found – Počet účtů Adal nalezených v toku migrace

 • MSAL_migration_adal_accounts_succeeded – Počet účtů Adal úspěšně migrovaných v toku migrace

 • MSAL_msa_wam_account_creation_failed – Pokud existuje, vytvoření účtu ve WAM se nezdařilo. Jediná dovolená hodnota je „True“.

 • MSAL_msa_wam_find_accounts_error – celočíselný kód chyby vzešlý z WAM

 • MSAL_msa_wam_find_accounts_status – řetězec popisující stav vyhledávání účtu, z výčtu

 • MSAL_msal_version – verze řetězce knihovny MSAL ve formátu X.X.X+(„OneAuth“, „místní“ nebo odeslat hodnotu hash).

 • MSAL_msalruntime_version – řetězec verze modulu MSAL Runtime, formát X.X.X

 • MSAL_pkeyauth_cert_type – Hodnota empty/windows_issuer/windows_thumbprint/apple keychain – Jak a kde jsme nalezli certifikát použitý k dokončení PKeyAuth

 • MSAL_pop_gen_auth_header_success – Mohl správce protokolu POP vygenerovat hlavičku POP?

 • MSAL_prefer_vsm_asymmetric_key – Označuje, jestli byl hardwarový klíč požadován pro podepisování pop tokenů.

 • MSAL_prt_enabled – Byla pro tuto žádost povolena funkce primárního obnovovacího tokenu (PRT)

 • MSAL_prt_protocol_version – Určuje verzi protokolu PRT, kterou uživatel používá.

 • MSAL_read_account_error – Pokud při čtení účtu dojde k chybě při čtení z disku, kontext chyby se zobrazí tady (Příklad: Stejně jako u read_token_error)

 • MSAL_read_token – tokeny přečtené z mezipaměti (AT, ART, FRT, LRT, IRT, PRT, EAT [EAT = vypršený token AT se načetl, ale zahodil]).

 • MSAL_read_token_last_error – pokud se knihovna MSAL setkala při čtení z mezipaměti s chybou, informace o ní budou uložené zde. (Např. Chyba vzešlá z OS při čtení disku, chyba řetězce klíčů nebo macOS).

 • MSAL_req_cnf_response_pop – Obsahuje informace o úspěchu/selhání při načítání datové části klíče PoP. „úspěch“ IFF PopManagerImpl::GetReqCnf() je úspěšná (např. „úspěch“ je pouze definovaná hodnota. Vynecháno, pokud se akce nezdaří nebo nenastane během toku)

 • MSAL_request_duration – jak dlouho trval požadavek od volání nejvyšší úrovně rozhraní API knihovny MSAL po navrácení výsledku.

 • MSAL_request_eligible_for_broker – hodnota True, pokud je povolený zprostředkovatel a typ požadavku má nárok na použití zprostředkovatele. Neindikuje, jestli byl zprostředkovatele skutečně vyvolán.

 • MSAL_request_id – požadavek na ID posledního volání do služby tokenů zabezpečení Microsoft.

 • MSAL_request_new_prt - Bude MSAL požadovat novou PRT na tuto žádost

 • MSAL_server_error_code – pokud je k dispozici, jde o číselný kód chyby služby tokenů zabezpečení specifický pro Microsoft.

 • MSAL_server_spe_ring – pokud máme k dispozici, jde o informace o okruhu Secure Production Enterprise služby tokenů zabezpečení Microsoft.

 • MSAL_server_suberror_code – pokud je k dispozici, jde o podružný kód řetězce chyby služby tokenů zabezpečení specifický pro Microsoft.

 • MSAL_start_time – čas, kdy se zahájil požadavek knihovny MSAL v nejvyšší úrovni veřejného rozhraní API.

 • MSAL_stop_time – čas, kdy knihovna MSAL ukončila zpracování požadavku a navrátila volajícímu výsledek.

 • MSAL_tenant_id – globálně jedinečný identifikátor společnosti Microsoft, který identifikuje tenanta, kde uživatel existuje.

 • MSAL_transfer_token_added – „Úspěch“, pokud převod proběhl. V opačném případě se z dávky vynechává.

 • MSAL_transfer_token_error – kód chyby WAM z procesu přenosu Pole může být zabalené v případech stdException.

 • MSAL_transfer_token_request – Byl požadavek na převod tokenu úspěšný? Možné hodnoty: „failed“, „succeeded“, „stdException“, „winrtException“

 • MSAL_ui_event_count – počet výzev uživatelského rozhraní, které knihovna MSAL zobrazila na obrazovce.

 • MSAL_vsm_key_creation_status_code – Šestnáctkový kód chyby z čipu TPM s informacemi o tom, proč se nepovedlo vygenerovat klíč hardwarově asymetrický (např. 0x (některé šestnáctkové kódy z Windows)).

 • MSAL_wam_cache_invalidated – Pokud WAMSynchronousWrapper::InvalidateWamCacheIfRequired() vymaže mezipaměť při daném volání WAM, nastaví se hodnota 1. (Například „1“ je jediná definovaná hodnota. Pokud není k dispozici, můžete předpokládat, že tento kód nevymaže mezipaměť WAM.)

 • MSAL_wam_cached_time_diff – časový rozdíl v sekundách mezi odezvou WAM v mezipaměti a aktuálním časem

 • MSAL_wam_cancel_ui_error – kód chyby WAM

 • MSAL_wam_cancel_ui_timeout – stav časovače zrušení uživatelského rozhraní WAM Pokud je k dispozici hodnota a při vypínání WAM došlo k chybě.

 • MSAL_wam_telemetry – Obsahuje datovou dávku telemetrie WAM v řetězci JSON, který bude analyzován a převeden na pole v dokumentu se zdrojem v WAM.

 • MSAL_was_request_throttled – Má hodnotu „pravda“, pokud knihovna MSAL tomuto požadavku zamezila a zabránila, aby se dostal do sítě. Pokud je toto pravda, ve volací aplikaci pravděpodobně existuje smyčka.

 • MSAL_write_account_status – Pokud při čtení účtu dojde k chybě při zapisování na disk, kontext chyby se zobrazí tady (Příklad: Stejně jako u read_token_error)

 • MSAL_write_token – tokeny zapsané do mezipaměti (AT, ART, FRT, LRT, IRT, PRT, EAT [EAT = vypršený token AT se načetl, ale zahodil]).

 • MSAL_write_token_last_error – pokud se knihovna MSAL setkala při zápisu do mezipaměti s chybou, informace o ní budou uložené zde. (Např. Chyba vzešlá z OS při čtení disku, chyba řetězce klíčů nebo macOS).

 • oneauth_api – u tohoto pokusu o ověření bylo vyvoláno rozhraní API OneAuth.

 • oneauth_transactionuploadid – globálně jedinečný identifikátor jednotlivých volání do rozhraní API OneAuth.

 • oneauth_version – verze OneAuth SDK.

 • Platform – platforma OS (0: Windows pro stolní počítače, 1: Android, 2: iOS, 3: macOS, 4: UWP)

 • Promptreasoncorrelationid – korelační identifikátor, který se dá použít k vyhledání předchozí ověřovací události a který se používá k vysvětlení, proč byl uživatel vyzván k ověření.

 • Resource – zdroj, ke kterému se vztahuje požadavek na token.

 • Scenarioid – více událostí může patřit jednomu scénáři, například scénář může přidávat nový účet, ale tento scénář obsahuje několik pokynů. Tento identifikátor umožňuje korelaci souvisejících událostí. [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Scenarioname – název scénáře aplikace, kde se vyžaduje ověření, například první spuštění, ověření licence apod.

 • Scope – obor, kvůli kterému se požaduje token.

 • Sdkver – verze knihovny Microsoft Auth Telemetry System použité k vytvoření těchto dat

 • SessionID – identifikátor spuštění

 • Starttime – čas, kdy byla ověřovací událost zahájena.

 • Tenantid – globálně jedinečný identifikátor určuje tenanta, ke kterému ověřený uživatel patří (v jiných případech než ADAL)

 • Uploadid – globálně jedinečný identifikátor pro tuto událost používaný k odstranění duplikátů

 • wamapi – určuje, které Windows Web Account Management (WAM) rozhraní API se volá

 • wamtelemetrybatch – aktuálně se nepoužívá. V budoucnu umožní komponentě WAM odesílat další informace o události ověřování

 • WAM_account_join_on_end – stav propojení účtu na konci operace WAM. Možné hodnoty: „primární“, „sekundární“, „nepropojeno“

 • WAM_account_join_on_start – stav propojení účtu na začátku operace WAM. Možné hodnoty: „primární“, „sekundární“, „nepropojeno“

 • WAM_api_error_code – Pokud z pluginu AAD WAM přijde odezva na chybu, vytvoří se toto pole a bude obsahovat kód zmíněné chyby

 • WAM_authority – řetězec s URL adresou autority – mělo by jít o použitý koncový bod login.windows.net

 • WAM_broker_version – je k dispozici, pokud se používá WAM; pak jde o řetězec verze zprostředkovatele

 • WAM_cache_event_count – počet událostí mezipaměti WAM v rámci operace

 • wam-cache-invalidated – Hodnota označující, jestli před získáním tokenu došlo ke zneplatnění mezipaměti WAM.

 • WAM_cached_time_diff – číslo označující počet sekund od vytvoření odpovědi nebo uložení do mezipaměti

 • WAM_client_binary_version – binární verze klienta správy webových účtů Microsoft

 • WAM_client_id – identifikátor propojení s daty služeb; určuje klientská aplikace.

 • WAM_correlation_id – identifikátor propojení událostí s daty služeb

 • WAM_device_join – stav propojení se zařízením; možné hodnoty jsou „aadj“ a „haadj“

 • WAM_network_event_count – je k dispozici, pokud došlo k alespoň jednomu volání do sítě; počet síťových volání do služby v rámci operace WAM

 • WAM_network_status – je k dispozici, pokud došlo k alespoň jednomu volání do sítě; pokud požadavek na síť selhal, obsahuje kód chyby HTTP.

 • WAM_idp – určuje, jestli se použil ověřovací plugin uživatele nebo organizace.

 • WAM_is_cached – určuje, jestli byla odezva od WAM načtená z mezipaměti.

 • WAM_oauth_error_code – obsahuje kód chyby navrácené službou jako část protokolu ověřování.

 • WAM_prompt_behavior – určuje, jestli je výzva vynucená aplikací nebo jestli může požadavek výzvu přeskočit a provést skryté ověření.

 • WAM_provider_id – určuje koncový bod Microsoft kvůli poskytnutí autority použité v ověřovacím scénáři.

 • WaM_redirect_uri – Identifikátor přesměrování URI zaregistrovaný k aplikaci v Azure Active Directory.

 • WAM_resource – Zdroj, ke kterému se vztahuje požadavek na token.

 • WAM_scope – Obor požadovaný klientem, pro který musí token fungovat.

 • WAM_server_error_code – kód chyby navrácené službou do WAM.

 • WAM_server_sub_code – dodatečný kód chyby (použitý k podrobnějšímu zkoumání příčiny selhání) navrácený službou.

 • WAM_silent_bi_sub_code – dílčí chyba poskytující hlubší věrnost kódu chyby rozhraní API

 • WAM_silent_code – kód chyby, se kterou se správa WAM setkala při pokusu o skryté interní ověření před zobrazením výzvy uživateli.

 • WAM_silent_mats – nepoužívá se. [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • WAM_silent_message – chybová zpráva související s pokusem správy WAM o interní skryté ověření před zobrazením výzvy uživateli.

 • WAM_silent_status – stav úspěch/neúspěch ve vztahu k pokusu správy WAM o skryté interní ověření před zobrazením výzvy uživateli.

 • WAM_tenant_id – Pokud byl navrácen službou, jde o identifikátor tenanta, ke kterému patří ověřený uživatel Microsoft Entra

 • WAM_ui_allowed – Určuje, jestli se uživateli může zobrazit výzva k zadání přihlašovacích údajů účtu Microsoft, pokud se nepodaří získat tichý token.

 • WAM_ui_visible – je k dispozici, pokud se uživateli zobrazilo alespoň jedno okno uživatelského rozhraní; buď „pravda“ nebo „nepravda“

 • WAM_wam_account_on_end – stav připojeného účtu po ukončení toku

 • WAM_wam_account_on_start – stav připojeného účtu při zahájení toku

 • WAM_wam_blob_version – verze dávky JSON telemetrie správy webových účtů

 • WAM_web_flow_result – kód chyby při zobrazování výzvy uživateli k zadání přihlašovacích údajů k účtu Microsoft

 • WAM_x_ms_clitelem – je k dispozici, pokud služba navrátí záhlaví „x-ms-clitelem“

Office.MATS.OneAuth.TransactionMicrosoftOfficeAndroid

Microsoft Auth Telemetry System (MATS) se shromažďuje při pokusech Office o získání ověřovacího tokenu, skrytě nebo prostřednictvím výzvy. Tato událost je nadřazená jedné nebo více událostem ActionMicrosoftOffice a umožňuje seskupení souvisejících událostí. Tyto události pomáhají uživatelům vyhnout se dospění do porušených stavů ověřování pomocí:

 • Zjištění, jestli můžou klienti ze služby úspěšně získat ověřovací token nebo dospěli do porušeného stavu ověřování.

 • Vyhodnocení, jestli změny, ke kterým došlo u klienta nebo služby, způsobily kritické regrese v uživatelském prostředí ověření a spolehlivosti.

 • Když se objeví chyba, tyto signály generují důležité chybové kódy z odpovídajících součástí (kód klienta Office, knihovny ověřování a služby autority), které můžou sloužit ke třídění, diagnostice a zmírnění rizik.

 • Tyto signály podporují připravenost různých dodávek a monitorování stavů, které spouští výstrahy, aby se naši inženýři mohli rychle spojit a zkrátit dobu na zmírnění kritických chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • ActionType – „oneauthtransaction“ je jediná možná hodnota.

 • Appaudience – cílová skupina aplikace (automatizace, předprodukce nebo produkce)

 • Appname – název aplikace

 • AppVer – verze aplikace

 • Authoutcome – jestli pokus o ověřování uspěl, nezdařil se nebo byl zrušen.

 • CorrelationID – identifikátor používaný za účelem propojení informací o konkrétní události s daty služby

 • Count – kolikrát došlo k chybě

 • Devicenetworkstate – stav sítě zařízení

 • Deviceprofiletelemetryid – ID telemetrie profilu zařízení (řetězec používaný systémem MATS k identifikaci konkrétního zařízení)

 • duration_max – minimální trvání transakcí agregovaných v tomto signálu (v milisekundách).

 • duration_min maximální trvání transakcí agregovaných v tomto signálu (v milisekundách).

 • duration_sum celková doba trvání transakcí agregovaných v tomto signálu (v milisekundách).

 • Endtime – čas, kdy byla transakce OneAuth ukončena.

 • Error – kód stavu OneAuth.

 • EventType – typ události

 • Issilent – nepravda, pokud se zobrazilo uživatelské rozhraní; pravda, pokud událost proběhla na pozadí.

 • oneauth_AadAccountCount – Zobrazuje počet jedinečných účtů Microsoft Entra v zařízení.

 • oneauth_Activeflights– Seznam letů, které jsou v relaci aktivní, používané pro testování AB.

 • oneauth_api – určuje veřejné rozhraní API OneAuth, které bylo vyvoláno.

 • oneauth_Domain – pokud volání rozhraní API skončilo chybou, jde o systémovou doménu zmíněné chyby.

 • oneauth_ErrorCode – kód chyby označující interní stav chyby ověření OneAuth. Nahrazuje starší pole oneauth_errortag.

 • oneauth_errortag – numerický identifikátor řádku kódu, který vygeneroval chybu.

 • oneauth_ExecutionFlow – řada značek k identifikaci cesty kódu, kterou vyvolání rozhraní API využilo.

 • oneauth_GenericAccountCount – Zobrazuje počet jedinečných obecných účtů v zařízení.

 • oneauth_Internalerror – kód chyby označující interní stav chyby ověření OneAuth.

 • oneauth_MsaAccountCount – Zobrazuje počet jedinečných obecných účtů v zařízení.

 • oneauth_Optional – volitelná diagnostika OneAuth

 • oneauth_PublicStatus – Obsahuje veřejný stav volání rozhraní API OneAuth, ke kterému se tato transakce vztahuje.

 • oneauth_ServerErrorCode – pokud se objevila, jde o chybu serveru navrácenou ověřením OneAuth na konci volání rozhraní API.

 • oneauth_SubStatus – celočíselný kód vrácený, když dojde k problému ovlivňujícího uživatele; označuje důvod selhání (např. UserPasswordExpired = 6005, EnterProductKey = 6301 atd.).

 • oneauth_SystemErrorCode – pokud se objevila, jde o chybu systému navrácenou ověřením OneAuth na konci volání rozhraní API.

 • oneauth_Tag – značka ověření OneAuth, která označuje poslední místo v kódu dosažené na konci volání rozhraní API.

 • oneauth_transactionuploadid – určuje náhodně generovaný interní identifikátor GUID, který mapuje konkrétní vyvolání rozhraní API ověření OneAuth. [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • oneauth_version – verze OneAuth SDK.

 • Platform – Platforma OS (0: Win32, 1: Android, 2: iOS, 3: macOS, 4: WinRT)

 • Scenarioname – název scénáře vyžadujícího ověření a specifikovaného volací aplikací.

 • Schemaver – verze schématu

 • Sdkver – verze MATS sdk

 • Sessionid – ID relace

 • severityError – závažnost

 • sovereignty – národní cloud: fyzicky izolovaná instance Azure (globální, Německo, Čína, vláda USA)

 • starttime – čas, kdy byla transakce OneAuth zahájena.

 • Timestamp – časové razítko

 • Type – typ chyby

 • Uploaded – jedinečný identifikátor konkrétní události používaný k odstranění duplikátů.

Office.MATS.OneAuth.TransactionMicrosoftOfficeiOS

Microsoft Auth Telemetry System (MATS) se shromažďuje při pokusech Office o získání ověřovacího tokenu, skrytě nebo prostřednictvím výzvy. Tato událost je nadřazená jedné nebo více událostem ActionMicrosoftOffice a umožňuje seskupení souvisejících událostí. Tyto události pomáhají uživatelům vyhnout se dospění do porušených stavů ověřování pomocí:

 • Zjištění, jestli můžou klienti úspěšně získat ověřovací token nebo jsou v porušeném stavu ověřování.
 • Identifikujte kritické regrese v prostředí ověřování uživatele, pokud dojde ke změnám v klientovi nebo službách. To zahrnuje zapnutí upozornění, aby technici mohli problém rychle zmírnit.
 • Signály selhání generují důležité kódy chyb z příslušné komponenty používané k určení priorit, diagnostice a zmírnění rizik.

Shromažďována jsou následující pole:

 • actiontype – „oneauthtransaction“ je jediná možná hodnota.

 • appaudience – cílová skupina aplikace (automatizace, předprodukce nebo produkce)

 • appid – ID aplikace používané k izolaci úložiště přihlašovacích údajů

 • appname – název aplikace

 • appver – verze aplikace

 • authoutcome – Jestli pokus o ověřování uspěl, nezdařil se nebo byl zrušen.

 • correlationID – identifikátor používaný za účelem propojení informací o konkrétní události s daty služby

 • count – celkový počet agregovaných akcí nahlášených v této konkrétní datové události

 • devicenetworkstate – stav sítě zařízení

 • deviceprofiletelemetryid – ID telemetrie profilu zařízení (řetězec používaný systémem MATS k identifikaci konkrétního zařízení)

 • duration_max – minimální trvání transakcí agregovaných v tomto signálu (v milisekundách).

 • duration_min maximální trvání transakcí agregovaných v tomto signálu (v milisekundách).

 • duration_sum celková doba trvání transakcí agregovaných v tomto signálu (v milisekundách).

 • endtime – čas, kdy byla transakce OneAuth ukončena.

 • error – kód stavu OneAuth

 • eventtype – typ události

 • issilent – Nepravda, pokud se zobrazilo uživatelské rozhraní; pravda, pokud událost proběhla na pozadí.

 • oneauth_AadAccountCount – Zobrazuje počet jedinečných účtů Microsoft Entra v zařízení.

 • oneauth_ActiveFlights – Zobrazí seznam všech letů, které jsou během transakce aktivní.

 • oneauth_api – určuje veřejné rozhraní API OneAuth, které bylo vyvoláno.

 • oneauth_Domain – pokud volání rozhraní API skončilo chybou, jde o systémovou doménu zmíněné chyby.

 • oneauth_ErrorCode – kód chyby označující interní stav chyby ověření OneAuth. Nahrazuje starší pole oneauth_errortag.

 • oneauth_errortag – numerický identifikátor řádku kódu, který vygeneroval chybu.

 • oneauth_ExecutionFlow – Řada značek k identifikaci cesty kódu, kterou vyvolání rozhraní API využilo.

 • oneauth_GenericAccountCount – Zobrazuje počet jedinečných obecných účtů v zařízení.

 • oneauth_Internalerror – kód chyby označující interní stav chyby ověření OneAuth.

 • oneauth_MsaAccountCount – Zobrazuje počet jedinečných účtů MSA v zařízení.

 • oneauth_Optional – volitelná diagnostika OneAuth

 • oneauth_PublicStatus – Obsahuje veřejný stav volání rozhraní API OneAuth, ke kterému se tato transakce vztahuje.

 • oneauth_ServerErrorCode – pokud se objevila, jde o chybu serveru navrácenou ověřením OneAuth na konci volání rozhraní API.

 • oneauth_SubStatus – celočíselný kód vrácený, když dojde k problému ovlivňujícího uživatele; označuje důvod selhání (např. UserPasswordExpired = 6005, EnterProductKey = 6301 atd.).

 • oneauth_SystemErrorCode – pokud se objevila, jde o chybu systému navrácenou ověřením OneAuth na konci volání rozhraní API.

 • oneauth_Tag – značka ověření OneAuth, která označuje poslední místo v kódu dosažené na konci volání rozhraní API.

 • oneauth_version – verze OneAuth SDK.

 • platform – Platforma OS (0: Win32, 1: Android, 2: iOS, 3: macOS, 4: WinRT)

 • scenarioname – název scénáře vyžadujícího ověření a specifikovaného volací aplikací

 • schemaver – verze schématu

 • sdkver – verze MATS sdk

 • sessionid – ID relace

 • severity – závažnost chyby

 • sovereignty – národní cloud: fyzicky izolovaná instance Azure (globální, Německo, Čína, vláda USA)

 • starttime – čas, kdy byla transakce OneAuth zahájena.

 • telemetryregion – Popisuje zemi nebo oblast, do které uživatelský účet patří, pro účely směrování telemetrie.

 • timestamp – časové razítko

 • type – typ chyby

 • uploadid – jedinečný identifikátor konkrétní události používaný k odstranění duplikátů

Office.MATS.OneAuth.TransactionMicrosoftOfficeMac

Microsoft Auth Telemetry System (MATS) se shromažďuje při pokusech Office o získání ověřovacího tokenu, skrytě nebo prostřednictvím výzvy. Tato událost je nadřazená jedné nebo více událostem ActionMicrosoftOfficeMac a umožňuje seskupení souvisejících událostí. Tyto události pomáhají uživatelům vyhnout se dospění do porušených stavů ověřování pomocí:

 • Zjištění, jestli můžou klienti úspěšně získat ověřovací token nebo jsou v porušeném stavu ověřování.
 • Identifikujte kritické regrese v prostředí ověřování uživatele, pokud dojde ke změnám v klientovi nebo službách. To zahrnuje zapnutí upozornění, aby technici mohli problém rychle zmírnit.
 • Signály selhání generují důležité kódy chyb z příslušné komponenty používané k určení priorit, diagnostice a zmírnění rizik.

Shromažďována jsou následující pole:

 • actiontype – „oneauthtransaction“ je jediná možná hodnota.

 • appaudience – cílová skupina aplikace (automatizace, předprodukce nebo produkce)

 • appid – ID aplikace používané k izolaci úložiště přihlašovacích údajů

 • appname – název aplikace

 • appver – verze aplikace

 • authoutcome – Jestli pokus o ověřování uspěl, nezdařil se nebo byl zrušen.

 • correlationID – identifikátor používaný za účelem propojení informací o konkrétní události s daty služby

 • count – celkový počet agregovaných akcí nahlášených v této konkrétní datové události

 • devicenetworkstate – stav sítě zařízení

 • deviceprofiletelemetryid – ID telemetrie profilu zařízení (řetězec používaný systémem MATS k identifikaci konkrétního zařízení)

 • duration_max – minimální trvání transakcí agregovaných v tomto signálu (v milisekundách).

 • duration_min maximální trvání transakcí agregovaných v tomto signálu (v milisekundách).

 • duration_sum celková doba trvání transakcí agregovaných v tomto signálu (v milisekundách).

 • endtime – čas, kdy byla transakce OneAuth ukončena.

 • error – kód stavu OneAuth

 • eventtype – typ události

 • issilent – Nepravda, pokud se zobrazilo uživatelské rozhraní; pravda, pokud událost proběhla na pozadí.

 • oneauth_AadAccountCount – Zobrazuje počet jedinečných účtů Microsoft Entra v zařízení.

 • oneauth_ActiveFlights – Zobrazí seznam všech letů, které jsou během transakce aktivní.

 • oneauth_api – určuje veřejné rozhraní API OneAuth, které bylo vyvoláno.

 • oneauth_Domain – pokud volání rozhraní API skončilo chybou, jde o systémovou doménu zmíněné chyby.

 • oneauth_ErrorCode – kód chyby označující interní stav chyby ověření OneAuth. Nahrazuje starší pole oneauth_errortag.

 • oneauth_errortag – numerický identifikátor řádku kódu, který vygeneroval chybu.

 • oneauth_ExecutionFlow – řada značek k identifikaci cesty kódu, kterou vyvolání rozhraní API využilo.

 • oneauth_GenericAccountCount – Zobrazuje počet jedinečných obecných účtů v zařízení.

 • oneauth_Internalerror – kód chyby označující interní stav chyby ověření OneAuth.

 • oneauth_MsaAccountCount – Zobrazuje počet jedinečných účtů MSA v zařízení.

 • oneauth_Optional – volitelná diagnostika OneAuth

 • oneauth_PublicStatus – Obsahuje veřejný stav volání rozhraní API OneAuth, ke kterému se tato transakce vztahuje.

 • oneauth_ServerErrorCode – pokud se objevila, jde o chybu serveru navrácenou ověřením OneAuth na konci volání rozhraní API.

 • oneauth_SystemErrorCode – pokud se objevila, jde o chybu systému navrácenou ověřením OneAuth na konci volání rozhraní API.

 • oneauth_Tag – značka ověření OneAuth, která označuje poslední místo v kódu dosažené na konci volání rozhraní API.

 • oneauth_version – verze OneAuth SDK.

 • platform – Platforma OS (0: Win32, 1: Android, 2: iOS, 3: macOS, 4: WinRT)

 • scenarioname – název scénáře vyžadujícího ověření a specifikovaného volací aplikací

 • schemaver – verze schématu

 • sdkver – verze sady MATS Software Developer Kit (SDK)

 • sessionid – ID relace

 • severity – závažnost chyby

 • sovereignty – národní cloud: fyzicky izolovaná instance Azure (globální, Německo, Čína, vláda USA)

 • starttime – čas, kdy byla transakce OneAuth zahájena.

 • telemetryregion – Popisuje zemi nebo oblast, do které uživatelský účet patří, pro účely směrování telemetrie.

 • timestamp – časové razítko

 • type – typ chyby

 • uploadid – jedinečný identifikátor konkrétní události používaný k odstranění duplikátů

Office.MATS.OneAuth.TransactionMicrosoftOfficeWin32

Microsoft Auth Telemetry System (MATS) se shromažďuje při pokusech Office o získání ověřovacího tokenu, skrytě nebo prostřednictvím výzvy. Tato událost je nadřazená jedné nebo více událostem ActionMicrosoftOffice a umožňuje seskupení souvisejících událostí. Tyto události pomáhají uživatelům vyhnout se dospění do porušených stavů ověřování pomocí:

 • Zjištění, jestli můžou klienti ze služby úspěšně získat ověřovací token nebo dospěli do porušeného stavu ověřování.

 • Vyhodnocení, jestli změny, ke kterým došlo u klienta nebo služby, způsobily kritické regrese v uživatelském prostředí ověření a spolehlivosti.

 • Když se objeví chyba, tyto signály generují důležité chybové kódy z odpovídajících součástí (kód klienta Office, knihovny ověřování a služby autority), které můžou sloužit ke třídění, diagnostice a zmírnění rizik.

 • Tyto signály podporují připravenost různých dodávek a monitorování stavů, které spouští výstrahy, aby se naši inženýři mohli rychle spojit a zkrátit dobu zmírnění kritických chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • ActionType – „oneauthtransaction“ je jediná možná hodnota.

 • Appaudience – cílová skupina aplikace (automatizace, předprodukce nebo produkce)

 • Appname – název aplikace

 • AppVer – verze aplikace

 • Authoutcome – určuje, jestli se pokus o ověřování zdařil, nezdařil nebo byl zrušen.

 • CorrelationID – identifikátor používaný za účelem propojení informací o konkrétní události s daty služby

 • Count – kolikrát došlo k chybě

 • Devicenetworkstate – stav sítě zařízení

 • Deviceprofiletelemetryid – ID telemetrie profilu zařízení (řetězec používaný systémem MATS k identifikaci konkrétního zařízení)

 • duration_max – minimální trvání transakcí agregovaných v tomto signálu (v milisekundách).

 • duration_min maximální trvání transakcí agregovaných v tomto signálu (v milisekundách).

 • duration_sum celková doba trvání transakcí agregovaných v tomto signálu (v milisekundách).

 • Endtime – čas, kdy byla transakce OneAuth ukončena.

 • Error – kód stavu OneAuth.

 • EventType – typ události

 • Issilent – nepravda, pokud se zobrazilo uživatelské rozhraní; pravda, pokud událost proběhla na pozadí.

 • oneauth_Activeflights – seznam testovacích verzí, které jsou aktivní v relaci a které se používají pro testování AB.

 • oneauth_api – určuje veřejné rozhraní API OneAuth, které bylo vyvoláno.

 • oneauth_Domain – pokud volání rozhraní API skončilo chybou, jde o systémovou doménu zmíněné chyby.

 • oneauth_ErrorCode – kód chyby označující interní stav chyby ověření OneAuth. Nahrazuje starší pole oneauth_errortag.

 • oneauth_errortag – numerický identifikátor řádku kódu, který vygeneroval chybu.

 • oneauth_ExecutionFlow – řada značek k identifikaci cesty kódu, kterou vyvolání rozhraní API využilo.

 • oneauth_Internalerror – kód chyby označující interní stav chyby ověření OneAuth.

 • oneauth_ServerErrorCode – pokud se objevila, jde o chybu serveru navrácenou ověřením OneAuth na konci volání rozhraní API.

 • oneauth_SubStatus – celočíselný kód vrácený, když dojde k problému ovlivňujícího uživatele; označuje důvod selhání (např. UserPasswordExpired = 6005, EnterProductKey = 6301 atd.).

 • oneauth_SystemErrorCode – pokud se objevila, jde o chybu systému navrácenou ověřením OneAuth na konci volání rozhraní API.

 • oneauth_Tag – značka ověření OneAuth, která označuje poslední místo v kódu dosažené na konci volání rozhraní API.

 • oneauth_transactionuploadid – určuje náhodně generovaný interní identifikátor GUID, který mapuje konkrétní vyvolání rozhraní API ověření OneAuth.

 • oneauth_version – verze OneAuth SDK.

 • Platform – Platforma OS (0: Win32, 1: Android, 2: iOS, 3: macOS, 4: WinRT

 • Scenarioname – název scénáře vyžadujícího ověření a specifikovaného volací aplikací.

 • Schemaver – verze schématu

 • Sdkver – verze MATS sdk

 • Sessionid – ID relace

 • severityError – závažnost

 • starttime – čas, kdy byla transakce OneAuth zahájena.

 • Timestamp – časové razítko

 • Type – typ chyby

 • Uploaded – jedinečný identifikátor konkrétní události používaný k odstranění duplikátů.

Office.Outlook.Mac.AddAccountConfigSession

Tato událost se aktivuje, když se uživatel pokusí přidat svůj účet do Outlooku pro Mac. Data z této události se používají k vytvoření trychtýře akce uživatele v „relaci přidání účtu“.

Shromažďována jsou následující pole:

 • AccountCount – Celkový počet účtů

 • AccountFlowSessionIdentifier – UUID pro sledování relace přidání účtu.

 • Activation Type – Typ licence aktivované klientem

 • CommercialAccountCount – Číslo komerčního účtu celkem

 • ConfigurePhase – Aktuální fáze, ve které se uživatel nachází v procesu „přidání účtu“.

 • DaysPassedOnDevice – Kolik dní uplynulo od instalace aplikace na zařízení.

 • EntryPoint – Vstupní bod pro přidání účtu

 • EUPlacementPref – Předvolba umístění účtu v EU

 • HasCommercialAccount – Existuje nějaký komerční účet

 • HasCompletedFirstRun – Dokončila aplikace první spuštění, než projde touto relací

 • HasEUPlacementPref – Pokud má účet nastavenou předvolbu umístění v EU

 • HasPremiumAccount – Existuje nějaký placený účet

 • InstallSource – Odkud je klient nainstalovaný

 • IsAADC – Jestli nějaký účet neprošel kontrolou způsobilosti pro věk

 • IsAppStoreSKU – Je účet stažený z obchodu Apple App Store

 • IsFreenix - Je klient v režimu freenix

 • IsFRESession – Jedná se o první spuštění relace.

 • IsLicensed – Je klient licencovaný.

 • IsPreview – Je klient v režimu Phoenix

 • IsSessionAdsEligible – Jestli má klient nárok na reklamy

 • IsSessionAdsSupported – Jestli klient podporuje reklamy

 • Typ licence – Typ klientské licence

 • PremiumAccountsCount – Celkový počet účtů Premium

 • Result – Relace přidání účtu byla úspěšná

 • ServiceProviderType – Jaký je aktuální typ synchronizace účtu

 • SourceTagDescription – Popis aktuální události

 • SyncType – jaký je aktuální typ synchronizace účtu.

OneNote.SignIn.SSOExternalAppsAccountFound

Tato událost je protokolována v případě, že se v seznamu účtů poskytovaných TokenSharingManagerem nachází účet s platným obnovovacím tokenem. Tento scénář je specifický pro jednotné přihlašování (SSO).

Shromažďována jsou následující pole:

 • AccountType – zaznamenává do protokolu typ účtu.

 • ProviderPackageID – zaznamenává do protokolu ID balíčku aplikace, která účet poskytla.

OneNote.SignIn.SSOExternalAppsInvalidAccount

Tato událost je protokolována, když dojde k chybě při pokusu o získání obnovovacího tokenu pro účet v seznamu účtů poskytovaném TokenSharingManagerem. Tento scénář je specifický pro jednotné přihlašování (SSO).

Shromažďována jsou následující pole:

 • RawError – zaznamenává do protokolu nezpracovanou chybu, ke které došlo při pokusu o získání obnovovacího tokenu s daným účtem.

OneNote.StickyNotes.FetchTokenCompleted

Tato událost je protokolována po ověřování následujícím po získání obnovovacího tokenu.

Shromažďována jsou následující pole:

 • ErrorMessage – pokud se obnovovací token nepodařilo získat, zaznamená do protokolu chybovou zprávu.

 • Result – zaznamenává do protokolu výsledek pokusu o získání tokenu.

 • StickyNoteAccountType – zaznamenává do protokolu typ účtu, pro který se aplikace pokoušela získat obnovovací token.

Události Klikni a spusť

Office.ClickToRun.Bootstrapper

Data nastavení a inventáře Office shromažďovaná, když uživatel používá soubor Office setup.exe ke změně nainstalovaných produktů Office. Používají se k měření úspěšnosti nebo selhání úplné instalace Office zahájené uživatelem, včetně kontroly požadavků.

Shromažďována jsou následující pole:

 • DataBootStrapperStateFailure_ErrorCode – Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • DataBootStrapperStateFailure_ErrorSource – Funkce, ve které došlo k selhání.

 • DataBootStrapperStateFailure_FailingState – Část, ve které došlo k selhání v boostrapperbootstrapper.

 • DataBootStrapperStateFailure_OExceptionType – Typ výjimky, se kterou došlo k selhání.

 • Data_Culture – Jazyková verze, se kterou používáme tento soubor exe, např. cs-cz.

 • Data_HashedOLSToken – Hash sha-256 tokenu, který dává služba OLS.

 • Data_Platform – instalace x64 nebo x86

 • Data_PrereqFailure_Type – Chyba předpokladu, např. operační systém není podporován.

 • Data_ProductReleaseId – instalovaný produkt, např. Microsoft 365 Apps pro velké organizace

Office.ClickToRun.CorruptionCheck

Data nastavení a inventáře Office shromažďovaná, když klient technologie Klikni a spusť provádí kontrolu poškození, aby se ujistil, že jsou binární soubory Office správné. Používá se pro měření poškození binárních souborů Office a zjišťování, které binární soubory jsou poškozené.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data_Active – Aktuální manifest proudu, který na disku kontrolujeme.

 • Data_ActivePackages – Které balíčky manifest obsahuje.

 • Data_ActiveVersion – verze manifestu

 • Data_AddFileCount – Kolik souborů přidáváme.

 • Data_AddFileFiles – Ukázka souboru, který přidáváme.

 • Data_CompressionLevel – Jak jsou soubory komprimovány.

 • Data_CorruptionCheckLevel – Jak významně kontrolujeme poškození, fáze.

 • Data_CorruptSizeCount – Kolik souborů má poškozenou velikost.

 • Data_CorruptSizeFiles – Ukázka souborů, které mají poškozenou velikost.

 • Data_CorruptVersionCount – Kolik souborů má poškozenou verzi.

 • Data_CorruptVersionFiles – Ukázka souborů, které mají poškozenou verzi.

 • Data_FileBadDigestCount – Kolik souborů se nepodařilo otevřít.

 • Data_FileBadDigestFiles – Ukázka souborů, které není možné otevřít.

 • Data_FileNotSignedCount – Kolik souborů není podepsaných.

 • Data_FileNotSignedFiles – Ukázka souborů, které nejsou podepsané.

 • Data_FileNotTrustedCount – Kolik souborů není důvěryhodných.

 • Data_FileNotTrustedFiles – Ukázka souborů, které nejsou důvěryhodné.

 • Data_IncompleteFileCount – Kolik souborů se zdá být neúplných.

 • Data_IncompleteFileFiles – Ukázka souborů, které jsou neúplné.

 • Data_KeepFileCount – S kolika soubory nemanipulujeme.

 • Data_KeepFileFiles – Ukázka souborů, které uchováváme.

 • Data_KeepIncompleteFileCount – Kolik souborů neměníme, i když jsou neúplné.

 • Data_KeepIncompleteFileFiles – Ukázka souborů, které uchováváme, i když jsou neúplné.

 • Data_MismatchSizeCount – Kolik souborů má velikost, která neodpovídá našemu manifestu.

 • Data_MismatchSizeFiles – Ukázka souborů, které se neshodují ve velikosti.

 • Data_MismatchVersionCount – Kolik souborů se liší verzí od našeho manifestu.

 • Data_MismatchVersionFiles – Ukázka souborů, které se neshodují ve verzi.

 • Data_MissingFileCount – Kolik souborů se zdá, že chybí.

 • Data_MissingFileFiles – ukázka chybějících souborů

 • Data_NotToBeStreamedFileCount – Kolik souborů není streamovaných.

 • Data_RemoveFileCount – Kolik souborů odebíráme.

 • Data_RemoveFileFiles – Ukázka souborů, které odebíráme.

 • Data_StreamUnitsMismatchCount – Kolik souborů má jednotky, které neodpovídají manifestu.

 • Data_StreamUnitsMismatchFiles – Ukázka souborů, které obsahují stream s neshodujícími se jednotkami.

 • Data_TimeElapsed – Jak dlouho trvá zjistit poškození.

 • Data_UpdateFileCount – Kolik souborů aktualizujeme.

 • Data_UpdateFileFiles – Ukázka souborů, které aktualizujeme.

 • Data_Working – Nový manifest, který kontrolujeme.

 • Data_WorkingVersion – verze nového manifestu

Office.ClickToRun.MachineMetadata

Data nastavení a inventáře Office, která poskytují nezbytná metadata pro nastavení a inventář, a jsou použita pro určení přesného počtu instalací.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data_C2RClientVer – verze souboru OfficeClickToRun.exe na počítači

 • Data_OfficeBitness – Bitová verze, ve které je Office nainstalovaný, x86 nebo x64.

 • Data_OfficeVersion – Verze, ve které je Office nainstalovaný.

 • Data_Sku – instalované SKU, např. Microsoft 365 Apps pro velké organizace

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače, které používá Windows SQM DataSusClientID- identifikátor počítače aktualizace Office.

Office.ClickToRun.ODT

Data nastavení a inventáře Office shromažďována, když správce IT spustí soubor setup.exe pomocí Klikni a spusť nástroje pro nasazení Office ke změně nainstalovaných produktů Office u uživatelů. Používají se k měření úspěšnosti nebo selhání úplných instalací Office zahájených správcem IT, včetně kontroly požadavků.

Shromažďována jsou následující pole:

 • DataBootStrapperStateFailure_ErrorCode – Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • DataBootStrapperStateFailure_ErrorSource – Funkce, ve které došlo k selhání.

 • DataBootStrapperStateFailure_FailingState – Část, ve které došlo k selhání v boot-strapper.

 • DataBootStrapperStateFailure_OExceptionType – Typ výjimky, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ConfigurationHost – Hostitel, od kterého přišel soubor configuration.xml.

 • Data_ConfigurationId – ID získané ze souboru configuration.xml

 • Data_ConfigurationSource – Zdroj, odkud soubor configuration.xml přišel.

 • Data_Culture – Jazyková verze, se kterou používáme tento soubor exe, např. cs-cz.

 • Data_HashedOLSToken – Hash sha-256 tokenu, který dává služba OLS.

 • Data_MigrateArchRequest – Jestli migrujeme uživatele z x86 na x64, nebo naopak.

 • Data_MigrateArchRequestValid – Jestli je žádost migrace platná.

 • Data_Platform – instalace x64 nebo x86

 • Data_PlatformMigratedFrom – počáteční platforma, např. x86

 • Data_PlatformMigratedTo – cílová platforma, například x64

 • Data_PrereqFailure_Type – chyba předpokladu

 • DataProductReleaseId – instalovaný produkt, např. Microsoft 365 Apps pro velké organizace

Office.ClickToRun.RepomanLogger

Hlásí stav nového aktualizačního kanálu Klikni a spusť („Repoman“) a jestli úspěšně stáhl a použil aktualizace Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • ApplySucceeded – hodnota true označuje, že kanál úspěšně použil aktualizaci Office; v opačném případě hodnota false.

 • DownloadSucceeded – hodnota true označuje, že kanál úspěšně stáhl aktualizaci Office; v opačném případě hodnota false.

 • ErrorCode – kód poslední chyby, ke které došlo v kanálu Klikni a spusť (Repoman).

 • ErrorDetails – Další informace o poslední chybě, ke které došlo v kanálu Klikni a spusť (Repoman).

 • ErrorMessage – zpráva u poslední chyby, ke které došlo v kanálu Klikni a spusť (Repoman).

 • OpenStreamSessionSucceeded – hodnota true označuje, že kanál úspěšně vytvořil relaci pro streamování aktualizace Office; v opačném případě hodnota false.

 • RepomanErrorMessage – chybová zpráva přijatá z knihovny repoman.dll.

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskConfigure

Data nastavení a inventáře shromažďovaná, když instalační program Office umísťuje nově stažené soubory. Používají se k měření úspěšnosti nebo selhání instalace Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data_15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme.

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_16_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 16 povolené.

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme.

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – Produkty, které přidáváme.

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni.

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili.

 • Data_ErrorCode – Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva popisující, co je špatně.

 • Data_ErrorSource – Kde nastala chyba.

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli se domníváme, že kód chyby je možné ignorovat.

 • Data_NewestPackageVersion – nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – nejstarší verze Office na počítači

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme.

 • Data_ProductsToRemove – Jaké produkty Office odebíráme.

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme.

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID – jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – Jaký scénář běží, např. instalace.

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace.

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN.

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače, které používá Windows SQM.

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, například spuštěný nebo zrušený.

 • Data_TotalClientCabSize – velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – Co aktivovalo uživatelské rozhraní.

 • Data_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office povoleny.

 • Data_Version – verze Office

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskConfigurelight

Data nastavení a inventáře shromažďována, když se instalační program Office rozhoduje, které soubory je potřeba stáhnout. Používají se k měření úspěšnosti nebo selhání instalace Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme.

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data16_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 16 povolené.

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme.

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – Produkty, které přidáváme.

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni.

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili.

 • Data_ErrorCode – Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva popisující, co je špatně.

 • Data_ErrorSource – Kde nastala chyba.

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli se domníváme, že kód chyby je možné ignorovat.

 • Data_NewestPackageVersion – nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – nejstarší verze Office na počítači

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme.

 • Data_ProductsToRemove – Jaké produkty Office odebíráme.

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme.

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID – jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – Jaký scénář běží, např. instalace.

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace.

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN.

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače, které používá Windows SQM.

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office pro počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, například spuštěný nebo zrušený.

 • Data_TotalClientCabSize – velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – Co aktivovalo uživatelské rozhraní.

 • Data_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office povoleny.

 • Data_Version – verze Office

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskFinalintegrate

Data nastavení a inventáře shromažďována, když instalační program Office instaluje licence a nastavení registru. Používají se k měření úspěšnosti nebo selhání instalace Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data_15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme.

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_16_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 16 povolené.

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme.

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – Produkty, které přidáváme.

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni.

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili.

 • Data_ErrorCode – Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva popisující, co je špatně.

 • Data_ErrorSource – Kde nastala chyba.

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli se domníváme, že kód chyby je možné ignorovat.

 • Data_NewestPackageVersion – nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – nejstarší verze Office na počítači

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme.

 • Data_ProductsToRemove – Jaké produkty Office odebíráme.

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme.

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID – jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – Jaký scénář běží, např. instalace.

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace.

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN.

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače, které používá Windows SQM.

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office pro počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, například spuštěný nebo zrušený.

 • Data_TotalClientCabSize – velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – Co aktivovalo uživatelské rozhraní.

 • Data_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office povoleny.

 • Data_Version – verze Office

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskFonts

Data nastavení a inventáře shromažďována, když instalační program Office instaluje písma. Používají se k měření úspěšnosti nebo selhání instalace Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data_15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme.

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data16_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 16 povolené.

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme.

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – Produkty, které přidáváme.

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni.

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili.

 • Data_ErrorCode – Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva popisující, co je špatně.

 • Data_ErrorSource – Kde nastala chyba.

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli se domníváme, že kód chyby je možné ignorovat.

 • Data_NewestPackageVersion – nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – nejstarší verze Office na počítači

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme.

 • Data_ProductsToRemove – Jaké produkty Office odebíráme.

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme.

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID – jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – Jaký scénář běží, např. instalace.

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace.

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN.

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače, které používá Windows SQM.

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office pro počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, například spuštěný nebo zrušený.

 • Data_TotalClientCabSize – velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – Co aktivovalo uživatelské rozhraní.

 • Data_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office povoleny.

 • Data_Version – verze Office

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskInitupdates

Data nastavení a inventáře shromažďována, když instalační program Office vytváří nastavení pro aktualizace, aby správně fungoval. Používají se k měření úspěšnosti nebo selhání instalace Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data_15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme.

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data16_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 16 povolené.

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme.

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – Produkty, které přidáváme.

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni.

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili.

 • Data_ErrorCode – Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva popisující, co je špatně.

 • Data_ErrorSource – Kde nastala chyba.

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli se domníváme, že kód chyby je možné ignorovat.

 • Data_NewestPackageVersion – nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – nejstarší verze Office na počítači

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme.

 • Data_ProductsToRemove – Jaké produkty Office odebíráme.

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme.

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID – jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – Jaký scénář běží, např. instalace.

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace.

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN.

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače, které používá Windows SQM.

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office pro počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, například spuštěný nebo zrušený.

 • Data_TotalClientCabSize – velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – Co aktivovalo uživatelské rozhraní.

 • Data_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office povoleny.

 • Data_Version – verze Office

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskIntegrateinstall

Data nastavení a inventáře shromažďována, když instalační program Office vytváří položky registru pro aplikace Office. Používají se k měření úspěšnosti nebo selhání instalace Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data_15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme.

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data16_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 16 povolené.

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme.

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – Produkty, které přidáváme.

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni.

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili.

 • Data_ErrorCode – Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva popisující, co je špatně.

 • Data_ErrorSource – Kde nastala chyba.

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli se domníváme, že kód chyby je možné ignorovat.

 • Data_NewestPackageVersion – nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – nejstarší verze Office na počítači

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme.

 • Data_ProductsToRemove – Jaké produkty Office odebíráme.

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme.

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID – jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – Jaký scénář běží, např. instalace.

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace.

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN.

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače, které používá Windows SQM.

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office pro počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, například spuštěný nebo zrušený.

 • Data_TotalClientCabSize – velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – Co aktivovalo uživatelské rozhraní.

 • Data_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office povoleny.

 • Data_Version – verze Office

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskLastrun

Data nastavení a inventáře shromažďována, když instalační program Office dokončuje instalaci, připíná klávesové zkratky a vytváří nastavení registru. Používají se k měření úspěšnosti nebo selhání instalace Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data_15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme.

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data16_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 16 povolené.

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme.

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – Produkty, které přidáváme.

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni.

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili.

 • Data_ErrorCode – Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva popisující, co je špatně.

 • Data_ErrorSource – Kde nastala chyba.

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli se domníváme, že kód chyby je možné ignorovat.

 • Data_NewestPackageVersion – nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – nejstarší verze Office na počítači

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme.

 • Data_ProductsToRemove – Jaké produkty Office odebíráme.

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme.

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID – jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – Jaký scénář běží, např. instalace.

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace.

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN.

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače, které používá Windows SQM.

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office pro počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, například spuštěný nebo zrušený.

 • Data_TotalClientCabSize – velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – Co aktivovalo uživatelské rozhraní.

 • Data_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office povoleny.

 • Data_Version – verze Office

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskMigrate

Data nastavení a inventáře shromažďována, když instalační program Office migruje nastavení ze staré verze Office. Používají se k měření úspěšnosti nebo selhání instalace Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data_15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme.

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data16_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 16 povolené.

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme.

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – Produkty, které přidáváme.

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni.

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili.

 • Data_ErrorCode – Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva popisující, co je špatně.

 • Data_ErrorSource – Kde nastala chyba.

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli se domníváme, že kód chyby je možné ignorovat.

 • Data_NewestPackageVersion – nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – nejstarší verze Office na počítači

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme.

 • Data_ProductsToRemove – Jaké produkty Office odebíráme.

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme.

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID – jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – Jaký scénář běží, např. instalace.

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace.

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN.

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače, které používá Windows SQM.

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office pro počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, například spuštěný nebo zrušený.

 • Data_TotalClientCabSize – velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – Co aktivovalo uživatelské rozhraní.

 • Data_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office povoleny.

 • Data_Version – verze Office

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskPublishrsod

Data nastavení a inventáře shromažďována, když instalační program Office publikuje virtuální registr pro virtualizační vrstvu AppV. Používají se k měření úspěšnosti nebo selhání instalace Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data_15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme.

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data16_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 16 povolené.

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme.

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – Produkty, které přidáváme.

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni.

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili.

 • Data_ErrorCode – Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva popisující, co je špatně.

 • Data_ErrorSource – Kde nastala chyba.

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli se domníváme, že kód chyby je možné ignorovat.

 • Data_NewestPackageVersion – nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – nejstarší verze Office na počítači

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme.

 • Data_ProductsToRemove – Jaké produkty Office odebíráme.

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme.

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID – jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – Jaký scénář běží, např. instalace.

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace.

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN.

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače, které používá Windows SQM.

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office pro počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, například spuštěný nebo zrušený.

 • Data_TotalClientCabSize – velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – Co aktivovalo uživatelské rozhraní.

 • Data_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office povoleny.

 • Data_Version – verze Office

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskRemoveinstallation2

[Tato událost se dříve jmenovala Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskRemoveinstallation.]

Tato událost shromažďuje údaje o nastavení a inventáři sady Office, když odinstalátor sady Office odstraňuje části sady Office ze zařízení uživatele. Údaje se používají k měření úspěšnosti nebo neúspěšnosti instalace Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data_15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, tj. CDN, adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data_15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_16_UpdatesEnabled – jestli jsou aktualizace Office 16 povolené

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – produkty, které přidáváme

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili

 • Data_ErrorCode - Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – Další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva o tom, co se pokazilo

 • Data_ErrorSource – Kde k chybě došlo

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli se domníváme, že kód chyby je možné ignorovat

 • Data_NewestPackageVersion – Nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – Nejstarší verze Office na počítači

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme

 • Data_ProductsToRemove – jaké produkty Office odebíráme

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID –Jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – Jaký scénář běží. tj. instalace

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače používané Windows SQM

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, jako například spuštěn nebo zrušen.

 • Data_TotalClientCabSize – Velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – co aktivovalo uživatelské rozhraní

 • Data_UpdatesEnabled – jestli jsou aktualizace Office povoleny

 • Data_Version – verze Office

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskStream2

[Tato událost se dříve jmenovala Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskStream.]

Data nastavení a inventáře shromažďována, když instalační program Office stahuje nové soubory Office. Údaje se používají k měření úspěšnosti nebo neúspěšnosti instalace Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data_15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, tj. CDN, adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data_15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_16_UpdatesEnabled – jestli jsou aktualizace Office 16 povolené

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – produkty, které přidáváme

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili

 • Data_ErrorCode –Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – Další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva o tom, co se pokazilo

 • Data_ErrorSource – Kde k chybě došlo

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli se domníváme, že kód chyby je možné ignorovat

 • Data_NewestPackageVersion – Nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – Nejstarší verze Office na počítači

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme

 • Data_ProductsToRemove – Jaké produkty Office odebíráme

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID –Jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – jaký scénář běží. tj. instalace

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače používané Windows SQM

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, jako například spuštěn nebo zrušen.

 • Data_TotalClientCabSize – Velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – co aktivovalo uživatelské rozhraní

 • Data_UpdatesEnabled – jestli jsou aktualizace Office povoleny

 • Data_Version – verze Office

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskUninstallcentennial

Data nastavení a inventáře shromažďovaná, když instalační program Office odinstalovává předešlou verzi Office nainstalovanou z obchodu Store. Používají se k měření úspěšnosti nebo selhání instalace Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data_15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme.

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data16_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 16 povolené.

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme.

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – Produkty, které přidáváme.

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni.

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili.

 • Data_ErrorCode – Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva popisující, co je špatně.

 • Data_ErrorSource – Kde nastala chyba.

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli se domníváme, že kód chyby je možné ignorovat.

 • Data_NewestPackageVersion – nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – nejstarší verze Office na počítači

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme.

 • Data_ProductsToRemove – Jaké produkty Office odebíráme.

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme.

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID – jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – Jaký scénář běží, např. instalace.

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace.

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN.

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače, které používá Windows SQM.

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office pro počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, například spuštěný nebo zrušený.

 • Data_TotalClientCabSize – velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – Co aktivovalo uživatelské rozhraní.

 • Data_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office povoleny.

 • Data_Version – verze Office

Office.ClickToRun.Scenario.RepairTaskFinalintegrate

Data nastavení a inventáře shromažďovaná, když klient pro opravu Office znovu publikuje soubory .msi a rozšíření Office. Používají se k měření úspěšnosti nebo selhání opravy Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme.

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data16_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 16 povolené.

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme.

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – Produkty, které přidáváme.

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni.

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili.

 • Data_ErrorCode – Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva popisující, co je špatně.

 • Data_ErrorSource – Kde nastala chyba.

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli si myslíme, že můžeme ignorovat kód chyby.

 • Data_NewestPackageVersion – nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – nejstarší verze Office na počítači

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme.

 • Data_ProductsToRemove – Jaké produkty Office odebíráme.

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme.

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID – jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – Jaký scénář běží, např. instalace.

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace.

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN.

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače, které používá Windows SQM.

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office pro počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, například spuštěný nebo zrušený.

 • Data_TotalClientCabSize – velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – Co aktivovalo uživatelské rozhraní.

 • Data_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office povoleny.

 • Data_Version – verze Office

Office.ClickToRun.Scenario.RepairTaskFullrepair2

[Tato událost se dříve jmenovala Office.ClickToRun.Scenario.RepairTaskFullrepair.]

Data nastavení a inventáře shromažďována, když klient opravy Office stahuje nejnovější verzi klienta Klikni a spusť, aby připravil počítač na odinstalaci a opětovnou instalaci. Data se používají k měření úspěšnosti nebo neúspěšnosti opravy Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data_15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, tj. CDN, adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data_15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_16_UpdatesEnabled – jestli jsou aktualizace Office 16 povolené

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – produkty, které přidáváme

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili

 • Data_ErrorCode –Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – Další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva o tom, co se pokazilo

 • Data_ErrorSource – Kde k chybě došlo

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli se domníváme, že kód chyby je možné ignorovat

 • Data_NewestPackageVersion – Nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – Nejstarší verze Office na počítači

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme

 • Data_ProductsToRemove – Jaké produkty Office odebíráme

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID –Jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – jaký scénář běží. tj. instalace

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače používané Windows

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, jako například spuštěn nebo zrušen.

 • Data_TotalClientCabSize – Velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – co aktivovalo uživatelské rozhraní

 • Data_UpdatesEnabled – jestli jsou aktualizace Office povoleny

 • Data_Version – verze Office

Office.ClickToRun.Scenario.RepairTaskIntegraterepair

Data nastavení a inventáře shromažďována, když se klient opravy Office pokusí opravit některé známé problémové položky registrů. Používají se k měření úspěšnosti nebo selhání opravy Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data_15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme.

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data16_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 16 povolené.

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme.

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – Produkty, které přidáváme.

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni.

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili.

 • Data_ErrorCode – Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva popisující, co je špatně.

 • Data_ErrorSource – Kde nastala chyba.

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli si myslíme, že můžeme ignorovat kód chyby.

 • Data_NewestPackageVersion – nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – nejstarší verze Office na počítači

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme.

 • Data_ProductsToRemove – Jaké produkty Office odebíráme.

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme.

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID – jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – Jaký scénář běží, např. instalace.

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace.

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN.

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače, které používá Windows SQM.

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office pro počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, například spuštěný nebo zrušený.

 • Data_TotalClientCabSize – velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – Co aktivovalo uživatelské rozhraní.

 • Data_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office povoleny.

 • Data_Version – verze Office

Office.ClickToRun.Scenario.RepairTaskRemoveinstallation

Data nastavení a inventáře shromažďována, když klient opravy Office odstraňuje Office ze zařízení, aby byl při opravě připraven na opětovnou instalaci. Používají se k měření úspěšnosti nebo selhání opravy Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme.

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data16_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 16 povolené.

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme.

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – Produkty, které přidáváme.

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni.

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili.

 • Data_ErrorCode – Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva popisující, co je špatně.

 • Data_ErrorSource – Kde nastala chyba.

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli se domníváme, že kód chyby je možné ignorovat.

 • Data_NewestPackageVersion – nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – nejstarší verze Office na počítači

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme.

 • Data_ProductsToRemove – Jaké produkty Office odebíráme.

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme.

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID – jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – Jaký scénář běží, např. instalace.

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace.

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN.

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače, které používá Windows SQM.

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office pro počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, například spuštěný nebo zrušený.

 • Data_TotalClientCabSize – velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – Co aktivovalo uživatelské rozhraní.

 • Data_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office povoleny.

 • Data_Version – verze Office

Office.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskIntegrateupdate

Data nastavení a inventáře shromažďována, když klient technologie Klikni a spusť aktualizuje licence pokud je to nezbytné. Používá se k měření úspěšnosti nebo selhání aktualizace Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data_15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme.

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data16_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 16 povolené.

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme.

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – Produkty, které přidáváme.

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni.

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili.

 • Data_ErrorCode – Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva popisující, co je špatně.

 • Data_ErrorSource – Kde nastala chyba.

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli se domníváme, že kód chyby je možné ignorovat.

 • Data_NewestPackageVersion – nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – nejstarší verze Office na počítači

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme.

 • Data_ProductsToRemove – Jaké produkty Office odebíráme.

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme.

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID – jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – Jaký scénář běží, např. instalace.

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace.

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN.

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače, které používá Windows SQM.

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office pro počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, například spuštěný nebo zrušený.

 • Data_TotalClientCabSize – velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – Co aktivovalo uživatelské rozhraní.

 • Data_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office povoleny.

 • Data_Version – verze Office

Office.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskPublishrsod

Data nastavení a inventáře shromažďována, když klient technologie Klikni a spusť aktualizuje nastavení registrů pro nové binární soubory. Používá se k měření úspěšnosti nebo selhání aktualizace Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data_15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme.

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data16_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 16 povolené.

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme.

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – Produkty, které přidáváme.

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni.

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili.

 • Data_ErrorCode – Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva popisující, co je špatně.

 • Data_ErrorSource – Kde nastala chyba.

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli se domníváme, že kód chyby je možné ignorovat.

 • Data_NewestPackageVersion – nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – nejstarší verze Office na počítači

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme.

 • Data_ProductsToRemove – Jaké produkty Office odebíráme.

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme.

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID – jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – Jaký scénář běží, např. instalace.

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace.

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN.

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače, které používá Windows SQM.

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office pro počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, například spuštěný nebo zrušený.

 • Data_TotalClientCabSize – velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – Co aktivovalo uživatelské rozhraní.

 • Data_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office povoleny.

 • Data_Version – verze Office

Office.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskUpdateapply

Data nastavení a inventáře shromažďována, když klient technologie Klikni a spusť vypíná běh aplikací, pokud je to potřeba, a instaluje nové soubory, které byly staženy. Používá se k měření úspěšnosti nebo selhání aktualizace Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data_15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme.

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data16_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 16 povolené.

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme.

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – Produkty, které přidáváme.

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni.

 • Data_AvailableVersion to – Jaká verze Office je dostupná k aktualizaci.

 • Data_CompletedWithoutActionInfo – Proč jsme nedokončili scénář, např. byly otevřené aplikace.

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili.

 • Data_CorruptionChecksOnly – Jestli pouze zjišťujeme poškození a nebudeme aktualizovat.

 • Data_ErrorCode – Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva popisující, co je špatně.

 • Data_ErrorSource – Kde nastala chyba.

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání.

 • Data_HardlinkingException – Výjimka, na kterou jsme narazili při pokusu o vytvoření pevných odkazů.

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli se domníváme, že kód chyby je možné ignorovat.

 • Data_NewestPackageVersion – nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – nejstarší verze Office na počítači

 • Data_PackageOperationSuccessful – Hodnota True označuje, že jsme úspěšně dokončili úkol v balíčku Office.

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme.

 • Data_ProductsToRemove – Jaké produkty Office odebíráme.

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme.

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID – jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – Jaký scénář běží, např. instalace.

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace.

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN.

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače, které používá Windows SQM.

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office pro počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, například spuštěný nebo zrušený.

 • Data_TotalClientCabSize – velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – Co aktivovalo uživatelské rozhraní.

 • Data_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office povoleny.

 • Data_Version – verze Office

 • Data_WorkstationLockState – Hodnota True označuje, že si myslíme, že je počítač zamčen.

Office.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskUpdateclientdownload2

[Tato událost se dříve jmenovala Office.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskUpdateclientdownload.]

Data nastavení a inventáře shromažďována, když klient technologie Klikni a spusť stahuje svou novější verzi. Data se používají k měření úspěšnosti nebo neúspěšnosti aktualizace Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data_15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, tj. CDN, adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data_15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_16_UpdatesEnabled – jestli jsou aktualizace Office 16 povolené

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – produkty, které přidáváme

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili

 • Data_ErrorCode –Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – Další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva o tom, co se pokazilo

 • Data_ErrorSource – Kde k chybě došlo

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli se domníváme, že kód chyby je možné ignorovat

 • Data_NewestPackageVersion – Nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – Nejstarší verze Office na počítači

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme

 • Data_ProductsToRemove – Jaké produkty Office odebíráme

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID –Jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – jaký scénář běží. tj. instalace

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače používané Windows SQM

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, jako například spuštěn nebo zrušen.

 • Data_TotalClientCabSize – Velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – co aktivovalo uživatelské rozhraní

 • Data_UpdatesEnabled – jestli jsou aktualizace Office povoleny

 • Data_Version – verze Office

Office.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskUpdatedetection

Data nastavení a inventáře shromažďována, když klient technologie Klikni a spusť zjišťuje, jestli je k dispozici nová verze aktualizace. Používá se k měření úspěšnosti nebo selhání aktualizace Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data_15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme.

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data16_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office 16 povolené.

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme.

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – Produkty, které přidáváme.

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni.

 • Data_AvailableVersion – Jaká verze Office je dostupná k aktualizaci.

 • Data_ComAction – int představující akci com, kterou provádíme.

 • Data_CompletedWithoutActionInfo – Proč jsme nedokončili scénář, např. byly otevřené aplikace.

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili.

 • Data_ErrorCode – Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva popisující, co je špatně.

 • Data_ErrorSource – Kde nastala chyba.

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání.

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli se domníváme, že kód chyby je možné ignorovat.

 • Data_NewestPackageVersion – nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – nejstarší verze Office na počítači

 • Data_PackageUpdateAvailable – Hodnota True označuje, že máme k dispozici novou verzi Office.

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme.

 • Data_ProductsToRemove – Jaké produkty Office odebíráme.

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme.

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID – jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – Jaký scénář běží, např. instalace.

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace.

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN.

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače, které používá Windows SQM.

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office pro počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, například spuštěný nebo zrušený.

 • Data_TotalClientCabSize – velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – Co aktivovalo uživatelské rozhraní.

 • Data_UpdatesEnabled – Jestli jsou aktualizace Office povoleny.

 • Data_Version – verze Office

Office.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskUpdatedownload2

[Tato událost se dříve jmenovala Office.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskUpdatedownload.]

Data nastavení a inventáře shromažďovaná, když klient technologie Klikni a spusť stahuje novou aktualizaci. Používají se k měření úspěšnosti nebo selhání aktualizace Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data_15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, tj. CDN, adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data_15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_16_UpdatesEnabled – jestli jsou aktualizace Office 16 povolené

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – produkty, které přidáváme

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni

 • Data_AvailableVersion – Jaká verze Office je dostupná k aktualizaci

 • Data_CompletedWithoutActionInfo – Proč jsme nedokončili scénář, např. byly otevřené aplikace

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili

 • Data_CorruptionChecksOnly – jestli pouze zjišťujeme poškození a nebudeme aktualizovat

 • Data_ErrorCode –Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – Další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva o tom, co se pokazilo

 • Data_ErrorSource – Kde k chybě došlo

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání

 • Data_FoundCorruptFiles - hodnota true označuje, že jsme našli poškozené soubory

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli se domníváme, že kód chyby je možné ignorovat

 • Data_NewestPackageVersion – Nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – Nejstarší verze Office na počítači

 • Data_PackageOperationSuccessful - hodnota true označuje, že jsme našli poškozené soubory

 • Data_PipelineExitCode – Ukončovací kód, který vrátil kanál našeho souboru

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme

 • Data_ProductsToRemove – Jaké produkty Office odebíráme

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID –Jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – jaký scénář běží. tj. instalace

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače používané Windows SQM

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, jako například spuštěn nebo zrušen.

 • Data_TotalClientCabSize – Velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – co aktivovalo uživatelské rozhraní

 • Data_UpdatesEnabled – jestli jsou aktualizace Office povoleny

 • Data_Version – verze Office

Office.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskUpdatefinalize2

[Tato událost se dříve jmenovala Office.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskUpdatefinalize.]

Data nastavení a inventáře shromažďována, když klient technologie Klikni a spusť čistí od aplikací aktualizace a obnovení, které byly dříve otevřeny. Používají se k měření úspěšnosti nebo selhání aktualizace Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data_15_SourceType – Kde je umístěný zdroj Office 15, tj. CDN, adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_15_UpdatesEnabled – jestli jsou aktualizace Office 15 povolené.

 • Data_15_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 15 aktualizujeme

 • Data_15_Version – verze Office 15

 • Data_16_SourceType – kde je umístěný zdroj Office 16, např. adresář CDN nebo místní adresář.

 • Data_16_UpdatesEnabled – jestli jsou aktualizace Office 16 povolené

 • Data_16_UpdateVersion – Na jakou verzi Office 16 aktualizujeme

 • Data_16_Version – verze Office 16

 • Data_AddingFixedProducts – produkty, které přidáváme

 • Data_AddingProducts – O přidání jakých produktů jsme byli požádáni

 • Data_CompletionState – Jestli jsme úkol dokončili

 • Data_ErrorCode –Kód chyby, se kterou došlo k selhání.

 • Data_ErrorDetails – Další podrobnosti o chybě

 • Data_ErrorMessage – Chybová zpráva o tom, co se pokazilo

 • Data_ErrorSource – Kde k chybě došlo

 • Data_ExceptionType – Výjimka, u které došlo k selhání

 • Data_IsErrorCodeIgnorable – Jestli je možné ignorovat kód chyby selhání

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth – Jestli se domníváme, že kód chyby je možné ignorovat

 • Data_NewestPackageVersion – Nejnovější verze Office na počítači

 • Data_OldestPackageVersion – Nejstarší verze Office na počítači

 • Data_ProductsToAdd – Jaké produkty Office přidáváme

 • Data_ProductsToRemove – Jaké produkty Office odebíráme

 • Data_RemovingFixedProducts – Produkty, které odebíráme

 • Data_RemovingProducts – Produkty, u kterých jsme požádáni o odebrání.

 • Data_ScenarioInstanceID –Jedinečný identifikátor GUID pro spuštěný scénář

 • Data_ScenarioName – jaký scénář běží. tj. instalace

 • Data_ScenarioSubType – Jaký typ scénáře spouštíme, např. odinstalace, opětovná instalace

 • Data_SourceType – Kde je náš zdroj, tj. CDN

 • Data_SqmMachineID – Jedinečné ID počítače používané Windows SQM

 • Data_SusClientID – identifikátor aktualizace Office počítače

 • Data_TaskState – V jakém stavu je úkol, jako například spuštěn nebo zrušen.

 • Data_TotalClientCabSize – Velikost souboru cab u klienta

 • Data_TriggeringUI – co aktivovalo uživatelské rozhraní

 • Data_UpdatesEnabled – jestli jsou aktualizace Office povoleny

 • Data_Version – verze Office

Office.ClickToRun.Transport2

[Tato událost se dříve jmenovala Office.ClickToRun.Transport.]

Tato událost se spustí vždy, když se aplikace Click-To-Run pokusí stáhnout soubor, který potřebuje pro instalaci sady Office. Data slouží k určení úspěšnosti operace, typu provedeného stahování a diagnostických informací.

Shromažďována jsou následující pole:

 • BytesFromGroupPeers – bajty od skupinových partnerů, pouze pro stahování pomocí optimalizace doručení (DO)

 • BytesFromHttp – bajty z http, jenom pro stahování pomocí optimalizace doručení (DO)

 • ByteFromInternetPeers – bajty od internetových partnerů, jenom pro stahování pomocí optimalizace doručení (DO)

 • BytesFromLanPeers – bajty od partnerských sítí LAN, pouze pro stahování pomocí optimalizace doručení (DO)

 • Zrušené úlohy – počet zrušených požadavků v relaci

 • Connected – označuje, jestli jste připojení ke zdroji

 • ErrosCode – kód poslední chyby

 • ErrorDetails – podrobnosti o poslední chybě

 • ErrorMessage – zpráva o poslední chybě

 • ErrorSource – zdroj poslední chyby, například Connection, LoadFile nebo LoadRange

 • FailedJob – počet neúspěšných požadavků v relaci

 • Filesize – velikost prostředku

 • SourcePathNoFilePath – zdrojová cesta k prostředku, zobrazí se jen zdroj HTTP a cesta k místnímu souboru nebo cesta UNC je filtrována

 • SucceededJobs – počet úspěšných požadavků v relaci

 • TotalJobs – celkový počet požadavků v relaci

 • TotalRequestedBytes – celkový počet požadovaných bajtů v relaci

 • TotalTransferTime – celková doba přenosu v relaci

 • TransferredBytes – celkový počet přenesených bajtů v relaci

 • TransportType – typ přenosu, například v optimalizaci doručení paměti, HTTP, služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS)

Office.ClickToRun.Transport.ExperimentalTransport.PipelineCreateTransport

Data nastavení a inventáře shromažďována, když klient technologie Klikni a spusť vytváří přenosový stream, aby stáhl soubory Office. Používají se k určení stavu různých přenosových technologií (např. HTTP, BITS, DO), které jsou kritické pro správné stažení Office k instalaci a aktualizaci.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data_IsForeGroundStreaming – Jestli stream probíhá v popředí nebo na pozadí.

 • Data_IsInstallMode – Rovné 1, pokud instalujeme a stahujeme soubory, jinak rovné 0.

 • Data_SourceProtocol – Pokud stahujeme ze sítě obsahující data, CDN, počítače, na který instalujeme, místního zdroje nebo ze zdrojů v místní síti.

 • Data_Status – úspěch nebo neúspěch

Office.ClickToRun.UpdateStatus

Data nastavení a inventáře shromažďována, když klient technologie Klikni a spusť dokončuje stav aktualizace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data_build – aktuálně nainstalovaná verze Office

 • Data_channel – Kanál, na kterém je uživatel.

 • Data_errorCode – Celočíselný kód určující typ chyby, ke které došlo, pokud se nějaká vyskytla.

 • Data_errorMessage – Řetězec popisující chybu, ke které došlo, pokud se nějaká vyskytla.

 • Data_status – krátký stav průběhu aktualizace, například úspěšná nebo stažena

 • Data_targetBuild – – Verze Office, na kterou se pokoušíme aktualizovat.

Office.ClickToRun.UniversalBootstrapper.Application2

[Tato událost se dříve jmenovala Office.ClickToRun.UniversalBootstrapper.Application.]

Tato událost se aktivuje, když uživatel spustí instalační program sady Office, aby upravil svou instalaci sady Office. Data se používají k nahlášení výsledku pokusu o celkovou instalaci.

 • ErrorCode – celočíselná hodnota přidružená k neošetřené výjimce

 • ErrorDetails – řetězec, popisující umístění, kde došlo k neošetřené výjimce (funkce, soubor, číslo řádku, další parametry nastavené výrazem Throw)

 • ErrorMessage – Řetězec definovaný v místě, kde došlo k neošetřené výjimce, popisující povahu selhání

 • ErrorType – řetězec popisující kategorii neošetřené výjimky

 • ExitCode – Celočíselná hodnota přidružená k výsledku spuštění zaváděcího nástroje, což znamená úspěch nebo konkrétní typy selhání

Office.ClickToRun.UniversalBootstrapper.CalculateParameters2

[Tato událost se dříve jmenovala Office.ClickToRun.UniversalBootstrapper.CalculateParameters.]

Vykazuje informace o akci, která odůvodňuje shromážděný vstup pomocí metody CollectParameters.

 • BitField – Celočíselná hodnota argumentu BitField, který nám řekne, jestli je vyžadován explicitní instalační nebo aktualizační kanál. Například beta kanál, Current Channel (verze Preview), Current Channel, měsíční firemní kanál, víceletý firemní kanál (verze Preview) nebo víceletý podnikový kanál.

 • ChannelID – celé číslo představující hodnotu výčtu vybraného aktualizačního/instalačního kanálu Například beta kanál, Current Channel (verze Preview), Current Channel, měsíční firemní kanál, víceletý firemní kanál (verze Preview), víceletý podnikový kanál nebo neplatný.

 • CMDMode – korespondující popisný řetězec, ke kterému se našel celkový přepínač režimu v argumentech cmd převeden do exe. Možnosti jsou: autorun, configure, consumer, download, help, packager.

 • C2RClientUICulture – jazyková verze klienta C2R k instalaci

 • ErrorCode – – celočíselná hodnota přidružená k neošetřené výjimce

 • ErrorDetails – Řetězec popisující umístění, kde došlo k neošetřené výjimce (funkce, soubor, číslo řádku, další parametry nastavené výrazem Throw).

 • ErrorMessage – Řetězec definovaný v bodě, kde došlo k neošetřené výjimce, popisující povahu selhání.

 • ErrorType – řetězec popisující kategorii neošetřené výjimky

 • ExcludedApps – Řetězcový seznam názvů jednotlivých aplikací Office, které jsou požadované pro vyloučení z nainstalovaných sad Office.

 • InstalledCabVersion – verze klienta Office C2R „16.0.xxxxx.yyyy“ je již nainstalována.

 • InstalledProductVersion – verze produktu Office C2R „16.0.xxxxx.yyyy“ je již nainstalována.

 • IsC2RServiceRunning – příznak logické hodnoty označující, jestli je služba místního počítače moderního klienta C2R v provozu a běží na zařízení.

 • IsElevatedFlagSet – Příznak logické hodnoty označující, jestli se zaváděcí nástroj už pokoušel získat zvýšení oprávnění správce.

 • IsFireFlyInstalled – Příznak logické hodnoty označující, jestli je v současné době nainstalovaný klient RTM C2R Office 2013.

 • IsFireflyServiceRunning – příznak logické hodnoty označující, jestli je služba místního počítače moderního klienta C2R 2013 RTM v provozu a běží na zařízení.

 • IsOfficeInstalled – Příznak logické hodnoty označující, jestli je moderní klient Office již nainstalován.

 • OfficeCultures – serializovaný seznam jazykových verzí Office k instalaci

 • OfficeSourceType – popisný řetězec spojený s hodnotou výčtu zdroje instalace (CDN, HTTP, UNC, CMBITS, DVD, LOCAL)

 • Origin – Hodnota řetězce, která vám řekne, které z podporovaných původů (Portoriko [PR], Singapur [SG], Dublin [DB]) by měly být použité při počátečním instalačním streamování.

 • PlatformFromLink – řetězec označující požadovanou bitovou verzi x86/x64/výchozí služby Office, požadované od služby instalace C2R

 • PlatformOfExistingInstallation – Řetězec označující, jestli je Office x86 nebo x64 na zařízení již nainstalovaný.

 • PlatformToInstall – – Řetězec označující konečné rozhodnutí, jestli má být nainstalovaný Office x86 nebo x64.

 • PRID – hodnota řetězce reprezentující požadované ID verze produktu v instalačním scénáři zákazníka (například „O365ProPlusRetail“)

 • PridsToMigrateFromCentennial – řetězec produktů Office, které se mají migrovat z instalací z Microsoft Storu do Klikni a spusť.

 • ProductsToAdd – Serializovaný řetězec, který klientovi C2R dává pokyn o tom, která kombinace produktu/jazykové verze by měla být instalována.

 • ProductsToMigrateFromO15C2R – řetězec produktů Office a jazykových verzí, které se mají migrovat z instalace Office 2013 Klikni a spusť.

 • ProductsToRemove – Serializovaný řetězec, který klientovi C2R dává pokyn o tom, která kombinace produktu/jazykové verze by měla být odinstalována.

 • SharedComputerLicensing – logická hodnota, která označuje, jestli správce IT požadoval nastavení, aby umožnil funkci „SharedComputerLicensing“.

 • ShouldActivate – Logická hodnota, která označuje, jestli správce IT požadoval pokus o aktivaci automatického licencování v souboru configuration.xml.

 • ShouldUninstallCentennial – příznak logické hodnoty indikující, jestli se mají produkty Office ze Storu odinstalovat.

 • VersionToInstall – Hodnota řetězce verze Office „16.0.xxxxx.yyyy“, která se instaluje.

Office.ClickToRun.UniversalBootstrapper.CollectEmbeddedSignature2

[Tato událost se dříve jmenovala Office.ClickToRun.UniversalBootstrapper.CollectEmbeddedSignature.]

Tato událost se aktivuje, když uživatel spustí instalační program sady Office, aby upravil svou instalaci sady Office. Tyto údaje nám umožňují přenést uživatelský produkt, jazyk a výběr 64- nebo 32bitové verze Office do procesu v rámci souboru setup.exe.

Shromažďována jsou následující pole:

 • ErrorCode – celé číslo přidružené k neošetřené výjimce

 • ErrorDetails – řetězec, popisující umístění, kde došlo k neošetřené výjimce (funkce, soubor, číslo řádku, další parametry nastavené výrazem Throw)

 • ErrorMessage – Řetězec definovaný v místě, kde došlo k neošetřené výjimce, popisující povahu selhání

 • ErrorType – řetězec popisující kategorii neošetřené výjimky

Office.ClickToRun.UniversalBootstrapper.CollectParameters2

[Tato událost se dříve jmenovala Office.ClickToRun.UniversalBootstrapper.CollectParameters.]

Tato událost se aktivuje, když uživatel spustí instalační program sady Office, aby upravil svou instalaci sady Office. Údaje se používají k hlášení parametrů použitých pro instalaci Office a k jejímu udržování v chodu podle očekávání.

 • BitField – celočíselná hodnota argumentu BitField, který nám řekne, jestli je vyžadován explicitní instalační nebo aktualizační kanál. Například beta kanál, Current Channel (verze Preview), Current Channel, měsíční firemní kanál, víceletý firemní kanál (verze Preview) nebo víceletý podnikový kanál.

 • C2RClientUICulture – jazyková verze klienta C2R k instalaci

 • ChannelID – celé číslo představující hodnotu výčtu vybraného aktualizačního/instalačního kanálu. Například Beta kanál, Aktuální kanál (verze Preview), Aktuální kanál, Měsíční podnikový kanál, Půlroční podnikový kanál (verze Preview) nebo Půlroční podnikový kanál nebo Neplatný.

 • CMDMode – Popisný řetězec odpovídající tomu, ke kterému se našel celkový přepínač režimu v argumentech cmd předaných do exe. Možnosti jsou: autorun, configure, consumer, download, help, packager.

 • ErrorCode – celočíselná hodnota přidružená k neošetřené výjimce

 • ErrorDetails – řetězec, popisující umístění, kde došlo k neošetřené výjimce (funkce, soubor, číslo řádku, další parametry nastavené výrazem Throw)

 • ErrorMessage – Řetězec definovaný v místě, kde došlo k neošetřené výjimce, popisující povahu selhání

 • ErrorType – řetězec popisující kategorii neošetřené výjimky

 • ExcludedApps – řetězcový seznam názvů jednotlivých aplikací Office, které jsou požadované pro vyloučení z nainstalovaných sad Office

 • InstalledCabVersion – verze klienta Office C2R „16.0.xxxxx.yyyy“ je již nainstalována

 • InstalledProductVersion – verze produktu Office C2R „16.0.xxxxx.yyyy“ je již nainstalována.

 • IsC2RServiceRunning – příznak logické hodnoty označující, jestli je služba místního počítače moderního klienta C2R v provozu a běží na zařízení.

 • IsElevatedFlagSet – příznak logické hodnoty označující, jestli se zaváděcí nástroj už pokoušel získat zvýšení oprávnění správce

 • IsFireFlyInstalled – příznak logické hodnoty označující, jestli je v současné době nainstalovaný klient RTM C2R Office 2013.

 • IsFireflyServiceRunning – logický příznak označující, jestli je na zařízení spuštěná služba místního počítače klienta 2013 RTM klikni a spouštěná (C2R).

 • IsOfficeInstalled – příznak logické hodnoty označující, jestli je moderní klient Office již nainstalovaný

 • OfficeCultures – serializovaný seznam jazykových verzí Office k instalaci

 • OfficeSourceType – popisný řetězec spojený s hodnotou výčtu zdroje instalace (CDN, HTTP, UNC, CMBITS, DVD, LOCAL)

 • Origin – hodnota řetězce, která vám řekne, které z podporovaných původů (Portoriko [PR], Singapur [SG], Dublin [DB]) by měly být použité při počátečním instalačním streamování

 • PlatformFromLink – řetězec označující požadovanou bitovou verzi x86/x64/výchozí služby Office, požadované od služby instalace C2R

 • PlatformOfExistingInstallation – řetězec označující, jestli je Office x86 nebo x64 na zařízení již nainstalovaný

 • PlatformToInstall – řetězec označující konečné rozhodnutí, jestli má být nainstalovaný Office x86 nebo x64.

 • PRID – hodnota řetězce reprezentující požadované ID verze produktu v instalačním scénáři zákazníka (například „O365ProPlusRetail“).

 • PridsToMigrateFromCentennial – řetězec produktů Office, které se mají migrovat z instalací z Microsoft Storu do C2R.

 • ProductsToAdd – serializovaný řetězec, který klientovi C2R dává pokyn o tom, která kombinace produktu/jazykové verze by měla být instalována

 • ProductsToMigrateFromO15C2R – řetězec produktů Office a jazykových verzí, které se mají migrovat z instalace Office 2013 C2R

 • ProductsToRemove – serializovaný řetězec, který klientovi C2R dává pokyn o tom, která kombinace produktu/jazykové verze by měla být odinstalována

 • SharedComputerLicensing – logická hodnota, která označuje, jestli správce IT požadoval nastavení, aby umožnil funkci „SharedComputerLicensing“

 • ShouldActivate – logická hodnota, která označuje, jestli správce IT požadoval pokus o aktivaci automatického licencování v souboru configuration.xml

 • ShouldUninstallCentennial – příznak logické hodnoty indikující, jestli se mají produkty Office ze Storu odinstalovat

 • VersionToInstall – hodnota řetězce verze Office „16.0.xxxxx.yyyy“, která se instaluje

Office.ClickToRun.UniversalBootstrapper.Execute2

[Tato událost se dříve jmenovala Office.ClickToRun.UniversalBootstrapper.Execute.]

Tato událost se aktivuje, když uživatel spustí instalační program sady Office, aby upravil svou instalaci sady Office. Tyto údaje se používají k hlášení o provedených akcích s dopadem na počítač, jak je určeno odůvodněnými daty z metody CalculateParameters

 • AvailableClientVersionText – hodnota řetězce verze klienta C2R „16.0.xxxxx.yyyy“, která se nachází v souboru XML popisovače verze, která slouží k určení, jestli se má aktualizovat momentálně nainstalovaný klient C2R

 • CleanFireflyAction – hodnota true, pokud je úloha CleanFireflyAction naplánovaná během této instalace

 • CleanO15Action – hodnota true, pokud je úloha CleanO15Action naplánovaná během této instalace

 • CMDMode – Popisný řetězec odpovídající tomu, ke kterému se našel celkový přepínač režimu v argumentech cmd předaných do exe. Možnosti jsou: Automatické spuštění, konfigurace, spotřebitel, stažení, nápověda, packager

 • DeliveryMechanism – identifikátor GUID „FFNRoot“ extrahovaný ze souboru XML popisovače verze (označený podle RDX), který sděluje, ze které cílové skupiny nebo kanálu pochází zdroj buildu

 • DownloadC2RClientAction – hodnota true, pokud je úloha DownloadC2RClientAction naplánovaná během této instalace

 • ErrorCode – celočíselná hodnota přidružená k neošetřené výjimce

 • ErrorDetails – řetězec, popisující umístění, kde došlo k neošetřené výjimce (funkce, soubor, číslo řádku, další parametry nastavené výrazem Throw)

 • ErrorMessage – Řetězec definovaný v místě, kde došlo k neošetřené výjimce, popisující povahu selhání

 • ErrorType – řetězec popisující kategorii neošetřené výjimky

 • ExitCode – celočíselná hodnota přidružená k výsledku běhu fáze spouštění zaváděcího nástroje, která označuje úspěch nebo určitý typ selhání

 • LaunchAction – hodnota true, pokud je úloha LaunchAction naplánovaná během této instalace

 • LaunchUpdateAction – hodnota true, pokud je úloha LaunchUpdateAction naplánovaná během této instalace.

 • PreReqResult – celočíselná hodnota výčtu výsledku při provádění kontrol předpokladů (pass/fail/re-run)

 • UnexpectedAction – hodnota true, pokud je úloha UnexpectedAction (případ chyby) naplánovaná během této instalace

 • VersionToInstall – hodnota řetězce verze Office „16.0.xxxxx.yyyy“, která se instaluje

Office.ServiceabilityManager.InventoryAddon.Heartbeat

[Tato událost byla odebrána z aktuálních sestavení Office, ale může se stále zobrazovat ve starších sestaveních.]

Tato událost se používá k získání standardních metadat pro každý běh doplňku inventáře, který je součástí Správce služeb Office a používá se pro informace o inventářích Office na těch počítačích, pro které se správce IT rozhodl. Metadata konkrétního zájmu je v tomto případě ID relace a slouží k propojení s dalšími daty uloženými v cloudové službě pro konkrétního tenanta.

Tato událost neobsahuje žádná dodatečná pole, protože jsou relevantní jenom metadata.

Office.ServiceabilityManager.InventoryAddon.Results

Tato událost je protokolována po dokončení volání webové služby provedeného v inventarizačním doplňku pro řízení údržby Klikni a spusť, bez ohledu na to, jestli se proces úspěšně dokončí, nebo selže. Je to v podstatě poslední operace v doplňku, která sleduje celkový stav operace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • ActionDetail – další podrobnosti o tom, kdy došlo k chybě.

 • Result – číselný příznak kódu chyby vrácený volacími rozhraními API webové služby Office. Například 3 znamená, že došlo k problému při inicializaci hlaviček HTTP.

 • Type – další informace o typu. V případě inventáře tento údaj určuje typ odesílané datové části. Například úplný nebo jen změny.

 • Verze – úplné čtyřdílné číslo verze Office. Například 16.0.10000.10000. (Všimněte si, že pro tyto události obsahuje pole standardní verze verzi Windows, protože se spouští jako součást procesu systému Windows.)

 • WebCallSource – hodnota výčtu (vyjádřená jako celé číslo) indikující, který doplněk pro řízení údržby byl zdrojem volání.

Office.ServiceabilityManager.WebserviceFailure

Pokaždé, když dojde k chybě volání webové služby v některém z doplňků pro řízení údržby Office, je tento příkaz protokolován. Chyby můžou být důsledkem interních selhání nebo nemožnosti připojit se k webové službě.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Add-on – doplněk pro řízení údržby Klikni a spusť, z něhož bylo provedeno volání webové služby. Může se jednat o hodnoty jako inventář, možnosti správy atd. zakódované jako číselná hodnota.

 • Correlation ID – náhodně vygenerovaný identifikátor GUID specifický pro aktuální instanci, který se posílá webové službě a slouží ke koordinaci hovorů mezi klientem a serverem.

 • ErrorInfo – informace o číselném kódu chyby vrácená volacími rozhraními API webové služby Office.

 • ErrorMessage – zpráva, která poskytuje další přehled o selhání. Každý typ chyby se mapuje na pevně kódovaný řetězec. Některé typy chyb se mapují na potenciálně víc řetězců podle konkrétní povahy selhání.

 • Function – funkce v kódu, ze které došlo k aktuálnímu volání.

 • Status – kód stavu HTTP vracený voláním webové služby, např. 404, 500 atd.

Office.Privacy.UnifiedConsent.API.ConsentGetFailed

Tato událost zaznamená chybu v žádosti o získání informací ze služby vyjádření souhlasu. Data se používají k pochopení četnosti úspěchů a selhání v klientských komponentách, což umožňuje detekci a zmírnění běžných problémů.

Shromažďována jsou následující pole:

 • ConsentLanguage – Jazyk, ve kterém se souhlas uživateli zobrazuje.

 • ConsentSurface – Konkrétní technologie, která se používá k načtení a vykreslení prostředí vyjádření souhlasu.

 • CorrelationId – Jedinečný identifikátor, který slouží k propojení dat z klienta a služby za účelem ladění selhání.

 • EventCode – Číselný kód, který poskytuje podrobnosti o tom, proč mohlo dojít k chybě při získávání dat ze služby vyjádření souhlasu.

 • EventMessage – zpráva čitelná pro člověka související s výsledkem volání get Hodnoty se čerpají ze seznamu očekávaných zpráv.

 • FormFactor – hodnota označující tvar a povahu zařízení odesílajícího data

 • ModelType – Typ zprávy, která se uživateli zobrazuje, například souhlas, oznámení atd.

 • Os – operační systém zařízení odesílajícího data

 • Region – země nebo oblast, která se používá k určení verze souhlasu, která se má zobrazit uživateli

 • Result – kód interního výsledku pro komunikaci klientského serveru se službou souhlasu.

 • ResultExt – rozšíření kódu interního výsledku pro komunikaci klientského serveru se službou souhlasu.

Office.Privacy.UnifiedConsent.API.ConsentPatchFailed

Tato událost se aktivuje selháním naší schopnosti volat službu vyjádření souhlasu. Data se používají k pochopení četnosti úspěchů a selhání v klientských komponentách, což umožňuje detekci a zmírnění běžných problémů.

Shromažďována jsou následující pole:

 • ConsentLanguage – Jazyk, ve kterém se souhlas uživateli zobrazuje.

 • ConsentSurface – Konkrétní technologie, která se používá k načtení a vykreslení prostředí vyjádření souhlasu.

 • ConsentType – typ souhlasu předloženého uživateli, např. prominentní oznámení, souhlas atd.

 • CorrelationId – Jedinečný identifikátor, který slouží k propojení dat z klienta a služby za účelem ladění selhání.

 • EventCode – Číselný kód, který poskytuje podrobnosti o tom, proč mohlo dojít k chybě při získávání dat ze služby vyjádření souhlasu.

 • EventMessage – zpráva čitelná pro člověka související s výsledkem volání get Hodnoty se čerpají ze seznamu očekávaných zpráv.

 • FormFactor – hodnota označující tvar a povahu zařízení odesílajícího data

 • ModelId – Jedinečný identifikátor označující, který model byl základem souhlasu nebo oznámení zobrazeného uživateli.

 • ModelType – Typ zprávy, která se uživateli zobrazuje, například souhlas, oznámení atd.

 • ModelVersion – Data označující, která verze souhlasu nebo oznámení byla uživateli předložena.

 • Os – operační systém zařízení odesílajícího data

 • ReConsentReason – Indikátor, proč se uživateli zobrazuje udělený souhlas dodatečně.

 • Region – země nebo oblast, která se používá k určení verze souhlasu, která se má zobrazit uživateli

 • Result – kód interního výsledku pro komunikaci klientského serveru se službou souhlasu.

 • ResultExt – rozšíření kódu interního výsledku pro komunikaci klientského serveru se službou souhlasu.

Office.Privacy.UnifiedConsent.API.ConsentPatchSuccess

Tato událost protokoluje úspěšnou komunikaci se službou pro vyjádření souhlasu. Data se používají k pochopení četnosti úspěchů a selhání v klientských komponentách, což umožňuje detekci a zmírnění běžných problémů.

Shromažďována jsou následující pole:

 • ConsentLanguage – Jazyk, ve kterém se souhlas uživateli zobrazuje.

 • ConsentSurface – Konkrétní technologie, která se používá k načtení a vykreslení prostředí vyjádření souhlasu.

 • ConsentType – typ souhlasu předloženého uživateli, např. prominentní oznámení, souhlas atd.

 • CorrelationId – Jedinečný identifikátor, který slouží k propojení dat z klienta a služby za účelem ladění selhání.

 • EventCode – Číselný kód, který poskytuje podrobnosti o tom, proč mohlo dojít k chybě při získávání dat ze služby vyjádření souhlasu.

 • EventMessage – zpráva čitelná pro člověka související s výsledkem volání get Hodnoty se čerpají ze seznamu očekávaných zpráv.

 • FormFactor – hodnota označující tvar a povahu zařízení odesílajícího data

 • ModelId – Jedinečný identifikátor označující, který model byl základem souhlasu nebo oznámení zobrazeného uživateli.

 • ModelType – Typ zprávy, která se uživateli zobrazuje, například souhlas, oznámení atd.

 • ModelVersion – Data označující, která verze souhlasu nebo oznámení byla uživateli předložena.

 • Os – operační systém zařízení odesílajícího data

 • ReConsentReason – Indikátor, proč se uživateli zobrazuje udělený souhlas dodatečně.

 • Region – země nebo oblast, která se používá k určení verze souhlasu, která se má zobrazit uživateli

Události služby rozšířené konfigurace zabezpečení (ECS)

Office.Experimentation.FeatureQueryBatched

Shromažďuje informace o branách funkcí nebo změnových branách dotazovaného spuštěným kódem.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Count – počet dotazovaných bran funkcí v této události.

 • Features – informace o dotazované bráně.

 • Sequence – pořadí, ve kterém byla brána funkcí dotazována.

Office.Experimentation.FlightNumberLine

Tato událost se aktivuje, když se spustí nová relace Office, která shromáždí seznam konfigurací přijatých klientem ze služby Experimentování a konfigurace. Data se používají k zajištění toho, aby testovací a konfigurační infrastruktura fungovala tak, jak je navržená, aby produkt byl bezpečný a fungoval podle očekávání.

Shromažďována jsou následující pole:

 • ECSConfigs – seznam konfigurací ECS oddělených čárkami.

 • ExpStaleUserId – indikátor konfigurace ID uživatele odpovídající ID uživatele relace

 • LockType – typ zámku FlightManager.

 • TasFlightingVersion – číslo verze.

 • TimeToLock – čas mezi zahájením libletu a zámkem FlightManager.

 • UnmergedConfigs – seznam konfigurací, které nejsou sloučeny.

Office.Experimentation.TriggerAnalysis

Tato událost umožňuje omezení analýzy využití produktů a metrik výkonu (například chybových ukončení, zablokování atd.) na podmnožinou uživatelů nebo zařízení způsobilých danou funkci používat, a tím přispívá k zajištění správného fungování produktu.

Shromažďována jsou následující pole:

 • FeatureGate – specifikuje sadu funkcí, kterých se analýza aktivačních událostí týká.

OneNote.FlightDefault

Tato událost je protokolována, když OneNote požádá server ECS o hodnoty testovací verze. To umožňuje uživatelům, kteří se rozhodli přijímat testovací verze, používat experimentální funkce.

Shromažďována jsou následující pole:

 • ConfigParam – konfigurace, pro kterou se hodnota získává.

Události Licencování

Office.Android.DocsUI.PaywallControl.AutoRedeemPendingPurchaseResult

Telemetrie kritického inženýrství za účelem zaznamenání výsledku automatického pokusu o uplatnění nevyřízených nákupů uživatele. Produktová telemetrie používaná ke spárování informací o nákupech a transakcích s obchodním systémem Microsoftu, aby se umožnily platné výhody předplatného.

Shromažďována jsou následující pole:

 • EventDate – časové razítko výskytu události

 • orderID – Řetězec čísla objednávky provedeného nákupu.

 • Result – int pro výsledný výčet operace.

 • SessionID – globálně jedinečný identifikátor na propojení události podle relace

Office.Android.DocsUI.PaywallControl.PaywallUIShown

Telemetrie kritického použití pro případy, kdy se uživateli zobrazí ovládací prvek Paywallu. Používá se k objasnění prostředí nákupů v aplikaci a k optimalizaci stejné problematiky v dalších verzích.

Shromažďována jsou následující pole:

 • EventDate – časové razítko výskytu události

 • IsModeFRE – logický operátor k označení typu prostředí; dialogové okno následného prodeje nebo výběr jednotky SKU

 • SessionID – globálně jedinečný identifikátor na propojení události podle relace

Office.Android.DocsUI.PaywallControl.PurchaseButtonClicked

Telemetrie kritického použití ke zjištění, kdy uživatel klikne na tlačítko Koupit. Používá se k odvození vzorce používání a ke konverzi metriky uživatelů, kteří se pokusí koupit předplatné v aplikaci.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Karta – celé číslo – karuselový index poslední karty funkcí, kterou uživatel uvidí před nákupem.

 • EventDate – časové razítko výskytu události

 • isDefaultSku – logický operátor, který určuje, jestli se uživatel pokouší koupit SKU, která se zobrazila jako první/výchozí

 • ProductID – řetězec, který označuje, jaké předplatné se uživatel pokouší koupit podle konfigurace internetového obchodu

 • SessionID – globálně jedinečný identifikátor na propojení události podle relace

Office.Android.DocsUI.PaywallControl.PurchaseResult

Telemetrie kritického inženýrství k zaznamenání výsledku pokusu o nákup spuštěného uživatelem. Produktová telemetrie používaná ke spárování informací o nákupech a transakcích s obchodním systémem Microsoftu, aby se umožnily platné výhody předplatného.

Shromažďována jsou následující pole:

 • EventDate – časové razítko výskytu události

 • IsModeFre – logický operátor k určení, jestli byl nákup proveden z obrazovky následného prodeje FRE nebo výběrem jednotky SKU

 • orderID – Řetězec čísla objednávky provedeného nákupu.

 • ProductId – Řetězec – ProductId kupované skladové jednotky (SKU).

 • Result – int pro výsledný výčet operace.

 • SessionID – globálně jedinečný identifikátor na propojení události podle relace

Office.Android.DocsUI.PaywallControl.PurchaseTokenRedemptionResponse

[Tato událost byla dřív pojmenovaná Office.Android.DocsUI.Views.PurchaseTokenRedemptionResponse.]

Tato telemetrie produktu se shromažďuje pro sledování a protokolování informací o stavu interní transakce a o spárování, aby se tak zlepšila spolehlivost a výkon. Microsoft tato data využívá k analýze a zlepšení spolehlivosti a výkonu interních postupů při zpracování a spárování transakcí.

Shromažďována jsou následující pole:

 • MicrosoftPurchaseOrderId – ID objednávky u Microsoftu, kterou služba Retail Federation Service (RFS) posílá pro účely sledování.

 • ResponseCode – kód odpovědi HTTP (int).

 • StatusCode – stavový kód odpovědi RFS (výčet int – konečný, definovaný RFS)

Office.Android.DocsUI.PaywallControl.SeeAllFeaturesAnalytics

Tuto uživatelskou telemetrii shromažďujeme za účelem zjištění informací o tom, kolik času uživatel stráví u obrazovky „Zobrazit další výhody“. Shromážděná data používáme k porozumění používání funkce „Zobrazit další výhody“ a k optimalizaci prostředí dalších verzí.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Duration – Dlouhé celé číslo označující v milisekundách čas, který uživatel strávil u obrazovky „Zobrazit všechny funkce“

 • EventDate – časové razítko výskytu události

 • MostExplored – Dlouhé celé číslo označující index nejčastěji přepínaných položek v seznamu aplikací Microsoft 365 a jejich funkcí

 • SessionID – globálně jedinečný identifikátor (GUID) k propojení událostí podle relace

Office.Android.DocsUI.PaywallControl.SkuChooserAnalytics

Telemetrie používání ke zjištění informací o tom, kolik času uživatel stráví na obrazovce s výběrem položky SKU. Telemetrie používání ke zjištění informací o tom, kolik času uživatel stráví na obrazovce s výběrem položky SKU.

Shromažďována jsou následující pole:

 • CardCount – celé číslo – počet karet, které uživatel uvidí před opuštěním obrazovky výběru SKU

 • Duration – Dlouhé celé číslo označující v milisekundách čas, který uživatel strávil u obrazovky s výběrem položky SKU.

 • EventDate – časové razítko výskytu události

 • SessionID – globálně jedinečný identifikátor na propojení událostí podle relace

Office.Android.DocsUI.PaywallControl.SkuDetailsNullDuringPurchaseEvent

Tato událost se aktivuje, když uživatel klikne na tlačítko „Spustit 30denní bezplatnou zkušební verzi“, ale podrobnosti o skladové jednotce (SKU) jsou null. Data slouží k pochopení základního důvodu, kdy se uživatel pokouší provést nákup. To je potřeba k protokolování chyb v případě, že prostředí následného prodeje nefunguje podle očekávání, a je potřeba přijít s řešeními pro zlepšení spolehlivosti pro uživatele.

Shromažďována jsou následující pole:

 • EventDate – časové razítko výskytu události

 • Reason – Integer – Označuje důvod, proč jsou podrobnosti o SKU null.

Office.Android.DocsUI.PaywallControl.SkuPriceDiscountErrorEvent

Událost se aktivuje, když uživatel v aplikaci na obrazovce pro výběr SKU načte ceny z Obchodu Google Play pro různá předplatná. Událost identifikuje rozdíly mezi měsíčním a ročním plánem nabízeným v různých zemích a v různých měnách. Data se používají k zajištění toho, aby konfigurace cen pracovala podle očekávání.

Shromažďována jsou následující pole:

 • CountryCode – k určení země nebo oblasti, kde se nákup provádí.

 • Discount – Procento slevy nabízené na základě cenových rozdílů mezi měsíčními a ročními SKU osobních i rodinných plánů.

 • ProductIndex – k určení osobního nebo rodinného plánu.

 • StoreCurrencyCode – k určení měny, ve které obchod s aplikacemi nabízí koncovým uživatelům plány předplatných.

Office.Android.DocsUI.PaywallControl.StoreConnectionResponse

Tato telemetrie se zaprotokoluje při navazování spojení s fakturačním klientem Googlu během inicializace Paywallu. Účelem telemetrie je určit důvody selhání připojení pro případ, že se nepostupuje očekávaným způsobem.

Shromažďována jsou následující pole:

 • BillingClientResponse – Integer – Odpověď od fakturačního klienta Googlu, která označuje důvod selhání.

 • EventDate – časové razítko výskytu události

 • TriggerPoint – Integer – určuje, jak se aktivovala inicializace paywallu.

Office.Android.DocsUI.PaywallControl.StoreQueryPurchasesResponse

Tato telemetrie se zaprotokoluje při neúspěšných dotazech na nákupy s fakturačním klientem Googlu. Tato telemetrie je potřeba, abychom znali důvod selhání, pokud nedostaneme očekávanou odpověď.

Shromažďována jsou následující pole:

 • BillingClientResponse – Integer – Odpověď od fakturačního klienta Googlu, která označuje důvod selhání při dotazování na nákupy.

 • EventDate – časové razítko výskytu události

 • ProductType – Integer - identifikace typu produktu (předplatné nebo jednou), pro který selhalo queryPurchases

 • TriggerPoint – Integer – označující, kdy se aktivoval dotaz na nákup; inicializace při spuštění aplikace, uživatel klikl na kosočtverec a přistane na obrazovce SkuChooser zobrazující FRE/Purchase Flow

Office.Android.DocsUI.PaywallControl.StoreSkuDetailsResponse

Tato telemetrie se zaprotokoluje, když fakturační klient Googlu nevrátí ceny pro ID produktů, která jsou do něj předána. Používá se ke zjištění důvodů selhání načítání podrobností skladové položky a skladových položek, u kterých dochází k selhání v případech, kdy odpověď není podle očekávání.

Shromažďována jsou následující pole:

 • BillingClientResponse – Integer – Odpověď od fakturačního klienta Googlu, která označuje důvod selhání při načítání podrobností sku.

 • EventDate – časové razítko výskytu události

 • ProductID – řetězec – identifikace, pro který produkt se nepodařilo získat cenu.

 • TriggerPoint – Integer – označující, kdy se spustilo načítání podrobností sku: při spuštění aplikace nebo kliknutí na kosočtverec se zobrazí obrazovka SkuChooser/zobrazení FRE

Office.Android.DocsUI.Views.DimeError

Tato událost se shromáždí pro aplikaci Office pro Android (vydaná na Huawei a v obchodech v Číně). Tato událost znamená, že se nezdařil pokus o zakoupení předplatného Microsoft 365 přes DIME (webURL načtené v klientském zobrazení klienta). Zachytávají se jenom chybné scénáře. Tato data události jsou pouze chybná data a slouží k zajištění stavu toku nákupu DIME v klientovi.

Shromažďována jsou následující pole:

 • CorrelationID – ID, které jedinečně identifikuje relaci nákupu Dime.

 • ErrorReason – označuje příčinu chyby, ke které došlo.

  • 0 – Neznámá chyba
  • 1 – Internet není k dispozici
  • 2 – Neúspěšné ověření univerzálně jedinečného identifikátoru (UUID)
  • 3 – Univerzálně jedinečný identifikátor (UUID) má hodnotu null nebo je prázdný.
  • 4 – Chyba vložení skriptu JavaScript, při které aplikace Office pro Android nemůže předat authToken DIME
  • 5 – Základní WebURL načtené v klientovi je neplatné

Office.Android.DocsUI.Views.PremiumFeatureUpsell

Tato událost zachycuje kliknutí, kdy neplatící uživatel klikne, aby si zobrazil placenou funkci za paywallem. Data slouží k měření interakce uživatelů s prostředím kontextového následného prodeje a k pochopení toho, které funkce uživatel upřednostňuje, a které ho přimějí, aby si koupil předplatné. Získané údaje nám pomáhají investovat do zlepšování této preferované sady vstupních bodů.

Shromažďují se následující pole:

 • featureId – TCID pro prémiovou funkci.

 • featureName – název funkce Premium.

 • seePlanButtonClick – kolikrát se klikne na „tlačítka Zobrazení plánu“ v uživatelském rozhraní následného prodeje.

Office.Android.EarlyTelemetry.IrisPushNotificationClicked

Tato událost se zaprotokoluje, když na zařízeních uživatelů v aplikaci Microsoft 365 kliknete na oznámení z kampaně. Data se vyžadují ke sledování výkonu oznámení jako funkce.

Shromažďována jsou následující pole:

 • CreativeId – Řetězec – Informace o tom, které CreativeId z kampaně se zobrazí v oznámení.

Office.Android.EarlyTelemetry.IrisPushNotificationShown

Tato událost se shromažďuje při přijetí oznámení z kampaně na zařízeních uživatelů prostřednictvím aplikace Microsoft 365. Data se používají ke sledování výkonu oznámení jako funkce.

Shromažďována jsou následující pole:

 • CreativeId – Řetězec – Informace o tom, které CreativeId z kampaně se zobrazí v oznámení.

Office.Apple.IAPReviewYourSubscriptioniOS

Tato událost zaznamenává metadata založená na relacích, kdy se uživateli zobrazí uživatelské rozhraní pro Nákup v aplikaci (IAP) a tlačítka, která uživatel následně použije. Tato data nám pomáhají pochopit, co brzdí tok nákupů, a porovnat to s prodejním trychtýřem odlišného prostředí, abychom pochopili, které prostředí je pro uživatele lepší.

Shromažďují se následující pole:

 • FlowType - celočíselná hodnota – tok z místa, kde se spustil nákup v aplikaci (IAP).

 • Restore – řetězec – značka pravidla se zaznamená při kliknutí na tlačítko Obnovit.

 • PremiumFeatures – řetězec – značka pravidla se zaznamená při kliknutí na tlačítko „FunkcePrémium“.

 • Product – řetězec – Skladová jednotka (SKU) vybraná uživateli.

Office.Apple.InAppPurchaseContext

Tato událost měří telemetrii kritického využití pro bod zadávání na obrazovce nákupu v aplikaci. Data nám pomáhají porozumět uživatelskému prostředí a vylepšit ho tím, že identifikují preferovaný vstupní bod pro nákup v aplikaci.

Shromažďují se následující pole:

 • context – řetězec – tok, kterým se uživatel dostal na stránku nákupu v aplikaci.

Office.Apple.Licensing.CommonPaywallControl

Tato událost má uživatelům přiblížit možnosti nákupu produktů v aplikacích (IAP). Díky tomu víme, s jakými problémy se uživatelé při nákupech produktů v aplikacích (IAP) potýkají, jestli nákupy fungují správně a jak je můžeme ještě vylepšit. Že dochází ke sběru dat, zjistíte podle jedné z následujících dílčích událostí.

 • Office.iOS.Paywall.Activation.Response – Tato událost se vytvoří za účelem protokolování odpovědi uživatele při aktivaci plánu předplatného v ovládacím prvku Paywall. Data se používají k měření výkonu kompletního prostředí paywallu a ke zlepšení spolehlivosti nákupů.

  Shromažďována jsou následující pole:

  • status: String – Informace o odpovědi během aktivace (úspěšná, neúspěšná nebo přeskočená)
 • Office.iOS.Paywall.BottomSheet.Stats – pomocí telemetrie můžete měřit, kolik uživatelů rozbalí nebo zavře uživatelské rozhraní dolního listu obrazovky výběru plánu předplatného (SKU). Shromážděná data používáme k objasnění použití výběru jednotek a k optimalizaci prostředí nákupů v aplikaci v dalších verzích.

  Shromažďována jsou následující pole:

  • isDimissed – logická hodnota – true, pokud uživatel zavřel zásuvku.
  • isExpanded – logická hodnota – true, když uživatel rozbalil dolní list.
 • Office.iOS.Paywall.ExistingUserSignInButtonClicked – Protokoluje, kolik lidí kliká na přihlašovací tlačítko na obrazovce výběru skladové položky. Data se používají k měření výkonu tlačítka Přihlásit se a aktivují se pokaždé, když uživatel na toto tlačítko klikne.

 • Office.iOS.Paywall.Paywall.Presented – Sběr dat probíhá, když se uživateli zobrazí ovládací prvek paywallu. Data nám pomůžou udělat si obrázek o úspěšnosti jednotlivých kroků a také zajistit, aby uživatelské rozhraní fungovalo správně, když nákup probíhá hladce.

  Shromažďována jsou následující pole:

  • CPCVersion – celé číslo – verze ovládacího prvku paywall zákazníka, kterou prezentujeme. Určujeme to na základě příznaku experimentu.
  • entryPoint – řetězec – tlačítko/proces, odkud se zobrazil Paywall. Například „Premium Upgrade Button“ nebo „First Run Flow“.
  • isFRE – logický výraz – zobrazujeme uživatelské prostředí prvního spuštění nebo obvyklé uživatelské rozhraní?
  • PaywallSessionId – řetězec – shromažďovaný, aby bylo možné jedinečně identifikovat relaci Paywall v relaci aplikace.
 • Office.iOS.Paywall.Paywall.Stats – Sběr dat probíhá, když se uživateli zobrazí ovládací prvek paywallu. Zaznamenává se doba trvání interakce a jestli byl pokus o nákup úspěšný, nebo selhal. Data používáme k měření výkonu uživatelského rozhraní a abychom zajistili jeho bezproblémové fungování.

  Shromažďována jsou následující pole:

  • entryPoint – řetězec – tlačítko/proces, odkud se zobrazil Paywall. Například „Premium Upgrade Button“ nebo „First Run Flow“.
  • isFRE – Logická hodnota – Kontroluje, jestli se zobrazuje rozhraní, jako při prvním spuštění, nebo běžné uživatelské rozhraní.
  • PaywallSessionId – řetězec – shromažďovaný, aby bylo možné jedinečně identifikovat relaci Paywall v relaci aplikace.
  • status – Řetězec – Stav při ukončení Paywallu. Například “initiated”, “paymentDone”, “provisionFailed”.
  • userDuration – Double – Doba trvání v milisekundách, kterou uživatel na Paywallu strávil.
 • Office.iOS.Paywall.Provisioning.Response – Kritická inženýrská telemetrie a smlouva se službou Microsoft Retail Federation Service (RFS), která shromažďuje informace uvedené v této události. RFS je interní služba, kterou Microsoft používá k prověřování nákupů. Zjišťuje kvalitu volání mezi API a RFS, což nám pomáhá ověřit, že integrace funguje správně.

  Shromažďována jsou následující pole:

  • entryPoint – řetězec – tlačítko/proces, odkud se zobrazil Paywall. Například „Premium Upgrade Button“ nebo „First Run Flow“.
  • failureReason – řetězec – přidá se, když je stav „selhání“. Označuje odpověď chyby poskytnutou odpovědí zřizování RFS.
  • PaywallSessionId – řetězec – shromažďovaný, aby bylo možné jedinečně identifikovat relaci Paywall v relaci aplikace.
  • productId – řetězec – ID produktu v App Storu, na něhož byl proveden požadavek
  • status – řetězec – úspěch nebo selhání; označuje, jestli požadavek uspěl nebo selhal
 • Office.iOS.Paywall.PurchaseCompleteScreen.Shown – Protokoluje, kolika uživatelům se nepodařilo dokončit rozhraní StoreKit API (tok Apple), rozhraní API pro zřizování (tok federace maloobchodního prodeje) a aktivačního rozhraní API (tok licencování) a zobrazí se obrazovka úspěchu. Data se používají k měření výkonu kompletního prostředí paywallu a ke zlepšení spolehlivosti nákupů.

 • Office.iOS.Paywall.PurchaseFailedScreen.OpenSettingsButtonTap – protokoluje, kolik uživatelů klepne na tlačítko Otevřít nastavení, když ho uvidí při chybě sítě při pokusu o dokončení rozhraní STOREKit API (tok Apple), rozhraní API pro zřizování (tok federace maloobchodního prodeje) a aktivačního rozhraní API (tok licencování). Data se používají k měření výkonu kompletního prostředí paywallu a ke zlepšení spolehlivosti nákupů.

 • Office.iOS.Paywall.FailedScreen.RetryButtonTap – Data shromážděná v případě, že se Nákup/Zřizování/Aktivace nezdařily a uživatel klepnul na tlačítko opakovat. Data používáme k řešení a opravě chybových scénářů, aby při nákupu fungovalo všechno správně. [Tato dílčí událost se dříve jmenovala Office.iOS.Paywall.FailedScreen.RetryButtonTap.]

  Shromažďována jsou následující pole:

  • failureReason – Řetězec – Značí, jaká se stala chyba, když se uživatel rozhodl akci zopakovat. Např.: „zřizováníSelhalo”, “nákupSelhal”, “aktivaceSelhala”.
  • PaywallSessionId – řetězec – shromažďovaný, aby bylo možné jedinečně identifikovat relaci Paywall v relaci aplikace.
  • productId – Řetězec – ID produktu v App Storu, u kterého požadavek selhal a uživatel ho musel opakovat.
 • Office.iOS.Paywall.PurchaseFailedScreen.Shown – Protokoluje, kolika uživatelům se nepodařilo dokončit rozhraní API StoreKit (tok Apple), rozhraní API pro zřizování (tok federace maloobchodního prodeje) a aktivačního rozhraní API (tok licencování), a zobrazit obrazovku selhání. Data se používají k měření výkonu kompletního prostředí paywallu a ke zlepšení spolehlivosti nákupů.

  Shromažďována jsou následující pole:

  • failureReason: String – informace o důvodu selhání
 • Office.iOS.Paywall.SignIn.Response – událost se shromažďuje, když uživatelé dokončí SingIn během toku následného prodeje, který se aktivuje u scénářů následného prodeje PreSignIn, jako jsou scénáře PreSignIn FRE a PreSignInDiamond. To se může použít ke kontrole sazeb SignIn během toku následného prodeje a aby nám pomohlo analyzovat scénáře PreSign.

  Shromažďována jsou následující pole:

  • authToken – řetězec – ověřovací token přihlášeného uživatele. Používá se k ladění problémů, kdy je token ověřování neplatný a zřizování účtu se nezdaří. Pokud je token nil, bude zaprotokolován jako nil–auth–token.
  • entryPoint – řetězec – tlačítko/proces, odkud se zobrazil Paywall. Například „Premium Upgrade Button“ nebo „First Run Flow“.
  • PaywallSessionId – řetězec – shromažďovaný, aby bylo možné jedinečně identifikovat relaci Paywall v relaci aplikace.
  • status – řetězec – stav SignIn uživatele. Může být Zrušený, Selhání, PremiumSignIn nebo Úspěch (Non-Premium Signin)
 • Office.iOS.Paywall.SigninAlertShowUpsellButtonTapped – protokoluje, kolik uživatelů klepne na tlačítko Zobrazit následný prodej v upozornění na přihlášení CPC. Data se používají k měření počtu uživatelů, kteří nemají předplatné Premium a kteří se vracejí na obrazovku CPC po úspěšném přihlášení z CPC.

 • Office.iOS.Paywall.SKUChooser.BuyButtonTap – Sběr dat probíhá, když uživatel klepne na tlačítko Nákup/Koupit. Data používáme k měření výkonu tlačítka a abychom zajistili jeho bezproblémové fungování.

  Shromažďována jsou následující pole:

  • currentFeatureCard – řetězec – název aktuální karty funkcí na displeji těsně před poklepaným tlačítkem Nákup/Koupit
  • entryPoint – řetězec – tlačítko/proces, odkud se zobrazil Paywall. Například „Premium Upgrade Button“ nebo „First Run Flow“.
  • isDefaultSKU – logický operátor – když uživatel koupí doporučený produkt, který se mu zobrazil jako výchozí.
  • isFloatingDock – bool – projeví se, jestli na plovoucím doku nebo na kartách plánu bylo klepnutí na tlačítko koupit.
  • PaywallSessionId – řetězec – shromažďovaný, aby bylo možné jedinečně identifikovat relaci Paywall v relaci aplikace.
  • productId – Řetězec – ID produktu v App Storu, u kterého jste klepli na tlačítko Koupit.
  • toggleCount – int – kolikrát uživatel přepnul mezi různými produkty, než v aktuální relaci Paywallu klepl na tlačítko Koupit. [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]
 • Office.iOS.Paywall.SKUChooser.MoreBenefits.Stats – Data se sbírají, když uživatel klepne na „Zobrazit další výhody“, aby viděl všechny služby, aplikace a funkce zahrnuté v nákupu. Pro každou aplikaci pak musí rozbalit sekci s podrobnostmi o funkcích. Při této akci sbíráme data o tom, jaké funkce a aplikace uživatelé rozbalili a kolik času tím strávili. Díky těmto datům můžeme nabídnout koncovým uživatelům funkční uživatelské prostředí, kde se dozví o výhodách vše potřebné.

  Shromažďována jsou následující pole:

  • appsExpanded – Řetězec – Seznam služeb/aplikací, u kterých uživatel rozbalil výhody. Jednotlivé položky jsou oddělené čárkami.
  • PaywallSessionId – řetězec – shromažďovaný, aby bylo možné jedinečně identifikovat relaci Paywall v relaci aplikace.
  • productId – Řetězec – ID produktu v App Storu, u kterého si uživatel zobrazil další nabízené výhody.
  • userDuration – Double – Doba trvání v milisekundách, kterou uživatel strávil na obrazovce Výhody.
 • Office.iOS.Paywall.SKUChooser.ProductSwitched – Díky telemetrii si můžeme zobrazit interakci koncového uživatele s uživatelským rozhraním, které slouží k přepínání mezi různými skladovými položkami (SKU). A pomůže nám zajistit, aby fungovalo správně.

  Shromažďována jsou následující pole:

  • PaywallSessionId – řetězec – shromažďovaný, aby bylo možné jedinečně identifikovat relaci Paywall v relaci aplikace.
  • productId – Řetězec – ID produktu v App Storu, který si uživatel vybral z dostupných produktů ve výběru skladových položek (SKU) a začal si ho prohlížet.
 • Office.iOS.Paywall.SKUChooser.Stats – Data sbíráme, abychom zjistili, jak se uživatel do nástroje pro výběr skladových jednotek (SKU) dostal, kolik času v něm strávil a proč ho opustil. Tyto informace nám pomůžou k tomu, aby nástroj pro výběr skladových jednotek (SKU) správně fungoval a abychom ho mohli vylepšovat ke spokojenosti jeho koncových uživatelů.

  Shromažďována jsou následující pole:

  • cardsVisited - Int – počet zobrazených karet funkcí, které uživatel viděl
  • compTableInteracted – bool – pokud uživatel během relace přepnul výběr sloupce srovnávací tabulky.
  • entryPoint – řetězec – tlačítko/proces, odkud se zobrazil Paywall. Například „Premium Upgrade Button“ nebo „First Run Flow“.
  • exitReason – řetězec – důvod ukončení výběru jednotek. Například „TlačítkoKoupit“ nebo „TlačítkoZavřit“
  • floatingDDInteracted – bool – pokud uživatel někdy kliknul na rozevírací seznam v plovoucím doku.
  • floatingToggleCount – int – počet, kolikrát uživatel přepnul mezi měsíčním a ročním na plovoucím doku
  • graceLeftoverDays – Int – počet zbývajících dnů poskytnuté lhůty
  • isFRE – logický výraz – zobrazujeme uživatelské prostředí prvního spuštění nebo obvyklé uživatelské rozhraní?
  • PaywallSessionId – řetězec – shromažďovaný, aby bylo možné jedinečně identifikovat relaci Paywall v relaci aplikace.
  • scrollDepth – double – hloubka posouvání v průběhu aktuální relace paywallu.
  • userDuration – Double – Doba trvání v milisekundách, kterou uživatel strávil výběrem skladových jednotek (SKU).
  • toggleCount – celé číslo – kolikrát uživatel přepnul mezi různými produkty, než v aktuální relaci Paywallu klepl na tlačítko Koupit.
 • Office.iOS.Paywall.SKUChooser.ToggleTap – Data se shromažďují, když uživatel klepne na přepínač. Data používáme k měření výkonu přepínače a abychom zajistili jeho bezproblémové fungování.

  Shromažďována jsou následující pole:

  • selectedPlanType: Int – Zkontrolujte vybraný typ plánu přepínače – měsíčně/ročně (1 pro měsíční, 2 pro roční)
 • Office.iOS.Paywall.StoreKit.Response – Kritická inženýrská telemetrie, která zaznamenává reakci App Storu a výsledek pokusu o nákup, který uživatel manuálně spustil. Data nám řeknou, v jaké fázi a proč pokus o nákup selhal (pokud selhal) a můžeme díky nim zajistit, aby nákupy v aplikaci (IAP) a všechny vstupní body fungovaly správně.

  Shromažďována jsou následující pole:

  • entryPoint – řetězec – tlačítko/proces, odkud se zobrazil Paywall. Například „Premium Upgrade Button“ nebo „First Run Flow“.
  • failureReason – řetězec – přidá se, když je stav „selhání“. Označuje chybovou odpověď, která se vrátila z App Storu.
  • PaywallSessionId – řetězec – shromažďovaný, aby bylo možné jedinečně identifikovat relaci Paywall v relaci aplikace.
  • productId – řetězec – pouze pro „MakePurchase“ a „PendingPurchase“; ID produktu v App Storu, na něhož byl proveden požadavek.
  • productsCount – int – pouze pro „ProductsFetch“; počet produktů navrácený internetovým obchodem.
  • requestType – řetězec – typ požadavku StoreKit. Např. „ProductsFetch“, „PendingPurchase“ nebo „Restore“
  • status – Řetězec – Úspěch nebo selhání. Označují, jestli požadavek uspěl nebo selhal.
 • Office.iOS.Paywall.StoreKit.RestorePurchase – Tato událost se aktivuje pro uživatele, který obnovuje předchozí nákup kliknutím na Obnovit předchozí nákup v ovládacím prvku Paywall. Data se používají k měření výkonu kompletního prostředí paywallu a ke zlepšení spolehlivosti nákupů.

  Shromažďována jsou následující pole:

  • status: String – informace o odpovědi během tohoto procesu obnovení (úspěšné, neúspěšné nebo neočekávané)
 • Office.iOS.Paywall.SuccessScreen.SeeAllBenefitsButtonTap – Data sbíráme, když uživatel po úspěšném nákupu klepne na tlačítko „Zobrazit všechny výhody“, aby si zobrazil aplikace a funkce zahrnuté v nákupu. Tato data nám ukážou, jestli uživatelské rozhraní funguje správně.

  Shromažďována jsou následující pole:

  • PaywallSessionId – řetězec – shromažďovaný, aby bylo možné jedinečně identifikovat relaci Paywall v relaci aplikace.
  • productId – Řetězec – ID produktu v App Storu, u kterého si uživatel zobrazil všechny nabízené výhody.

Office.Apple.Licensing.CommonPaywallDetails

Tato událost zaznamenává podrobnosti o uživateli před tím, než se mu zobrazí ovládací prvek Paywall. Data se používají k diagnostice problémů s Common Paywall Control (CPC) a budou použita ve spojení s tabulkou Office.Apple.Licensing.CommonPaywallControl ke kontrole, jestli kód obsahuje nějaké problémy, nebo k odhalování jakýchkoli datových anomálií s ohledem na CPC.

Shromažďována jsou následující pole:

 • canUserSeeUpsell – Logická hodnota: Pravda, pokud uživatel SignedIn není nezletilý a má oprávnění k zobrazení obrazovky následného prodeje.

 • DidShowPromotedSubscription – Logická hodnota: Pravda, pokud uživatel spustil první spuštění aplikace z propagovaného předplatného.

 • EffectiveIdentityType – logická hodnota: typ přihlášení uživatele. Může být -1 (Nepřihlášený), 1 (MSA), 2 (OrgId)

 • HasSubscription – logická hodnota: pravda, pokud má uživatel aktivní předplatné Microsoft 365.

 • IsCPCOnSignInEnabled – Logická hodnota: Pravda, pokud je povolené FeatureGate Microsoft.Office.LicensePurchase.FollowSignInWithCPC. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se pořád zobrazovat ve starších buildech.]

 • isFREUpsellToUnsignedUsersEnabled – Logická hodnota: Pravda, pokud je povolené FeatureGate Microsoft.Office.LicensePurchase.FREUpsellToUnsignedUsers. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se pořád zobrazovat ve starších buildech.]

 • IsProClassDisplay – Logická hodnota: Pokud je zařízení uživatelů obrazovkou profesionálního typu (velikost obrazovky > 10,1 palce), nebo není.

 • ShowCPC – logická hodnota: pokud se uživateli zobrazí prostředí CPC First Run Experience (FRE).

 • SKUEffectiveIdentityType – Int: Typ přihlášení uživatele. Může být -1 (Nepřihlášený), 1 (MSA), 2 (OrgId)

 • SKUHasSubscription – logická hodnota: pravda, pokud má uživatel aktivní předplatné Microsoft 365.

 • SKUIsCommonPaywallControlEnabled – Logická hodnota: Pravda, pokud je povolené FeatureGate Microsoft.Office.LicensePurchase.UseCPC. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se pořád zobrazovat ve starších buildech.]

 • SKUIsPreSignInDiamondEnabled – Logická hodnota: Pravda, pokud je povolené FeatureGate Microsoft.Office.LicensePurchase.PreSignInDiamond. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních buildů Office, ale může se pořád zobrazovat ve starších buildech.]

 • SKUIsProClassDisplay – logická hodnota: pokud je zařízení uživatelů obrazovkou profesionálního typu (velikost obrazovky větší než 10,1 palce).

 • SKUShowCPC – logická hodnota: Pokud se má uživateli zobrazit výběr jednotky SKU CPC.

Office.Apple.Licensing.GracePeriodForPremiumIpad

Tato událost se aktivuje, když uživatel přejde na uživatelské rozhraní se zprávou „Máte nárok na licenční klíč Free Pass“ a klikne na některé z tlačítek s výzvou k akci:

 • Tlačítko Zrušit v pravém horním rohu
 • Tlačítko Aktivovat licenční klíč Free Pass ve středu
 • Tlačítko Přeskočit ve uprostřed spodního okraje.

Data se používají k zajištění toho, aby funkce fungovala podle očekávání, a uživatelé můžou získat licenční klíč Free Pass, pokud se pro ni rozhodnou.

Shromažďována jsou následující pole:

 • ActivateButtonClick - bool - Uživatel klikne na tlačítko Aktivovat v uživatelském rozhraní Free Pass

 • ActivatedGraceLicenseKey - bool – Poskytnutá licence aktivována

 • CancelButtonClick - bool – Uživatel klikne na tlačítko Zrušit v uživatelském rozhraní Free Pass

 • SkipButtonClick - bool – Uživatel klikne na tlačítko Přeskočit v uživatelském rozhraní Free Pass

Office.Apple.Licensing.PremiumFeatureUpsell

Tato událost se aktivuje, když neplatící uživatel klikne a zobrazí funkci za paywallem. Data se používají k měření interakce uživatelů s kontextovou zkušeností s následným prodejem a k zajištění toho, že pracuje podle očekávání.

Shromažďována jsou následující pole:

 • CanUserSeeUpsell – zaznamenává se, když uživatelů jejich stav umožní zobrazit následný prodej CTA.

 • dismissUpsellUI – zaznamenává se, když uživatelé kliknou na tlačítko Zrušit v okně s upozorněním nebo uživatel zavře dolní list.

 • featureId – identifikátor prémiové funkce, kterou se uživatelé snaží používat.

 • learnMoreButtonClick – zaznamenává se, když uživatelé kliknou na tlačítko Další informace.

 • LicensingUpgradeUIShown – zaznamenává se, když se uživatelům zobrazí okno s upozorněním na následný prodej.

 • seePlanButtonClick – zaznamenává se, když uživatelé kliknou na tlačítko Zobrazit plány.

Office.Dime.Sdk.Health

Tato událost zachycuje data, která pomáhají při monitorování stavu komponent, které hostují tok nákupu v aplikaci pro předplatné Microsoft 365, aby se zajistilo, že tok funguje podle očekávání.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data_ActivityErrorDescription – popis chyby při aktivitě.

 • Data_ActivityErrorMessage – chybová zpráva při aktivitě.

 • Data_ActivityId – ActivityId ke korelaci dime s partnery, kteří používají ActivityId

 • Data_CampaignId – ID argumentu pro přiřazení.

 • Data_ContentId – založený na ID prostředí. Mapuje se na ID toku a ID obsahu.

 • Data_CorrelationVector – vektor korelace sloužící ke korelaci dime s partnery, kteří používají vektor korelace.

 • Data_CustomerImpacted – používá se při řešení potíží, když je při načítání toku zasažený zákazník.

 • Data_DimeActivityDuration – doba trvání.

 • Data_DimeActivityMetadata – metadata aktivity.

 • Data_DimeActivityName – název aktivity pro sledování stavu.

 • Data_DimeActivityResult – výsledek aktivity: úspěch/chyba/očekávaná chyba.

 • Data_DimeVersion – verze buildu.

 • Data_DurationLevel – závažnost – 0/1/2.

 • Data_EcsConfigIds – ID pro experimenty.

 • Data_EcsCountry – zjištěná země nebo oblast

 • Data_EcsETag – informace o testovacích verzích.

 • Data_Environment – prostředí dime (production/pre-production).

 • Data_ExperienceId – prostředí, které se má načíst.

 • Data_FlowId – založený na ID prostředí. Mapuje se na ID toku a ID obsahu.

 • Data_Language – kultura.

 • Data_LaunchId – Jedinečné ID pro každou instanci spuštění

 • Data_Market – zjištěný trh.

 • Data_OTelJS_Version – verze telemetrie Office.

 • Data_PageSessionId – ID relace stránky.

 • Data_PartnerId – aplikace volajícího.

 • Data_ProductId – ID produktu vybrané (nemusí být nutně zakoupené) zákazníkem

 • Data_ProductName – popisný název produktu vybraného (ne nutně zakoupeného) zákazníkem

 • Data_QosLevel – závažnost – 0/1/2.

 • Data_SDX_AssetId – ID prostředku hostingového obsahu pro Win32 Service Delivered Experience (SDX).

 • Data_SDX_BrowserToken – token prohlížeče pro Win32.

 • Data_SDX_HostJsVersion – verze knihovny JavaScriptu pro Win32.

 • Data_SDX_Id – ID obsahu Service Delivered Experience pro Win32.

 • Data_SDX_InstanceId – ID instance SDX pro Win32.

 • Data_SDX_MarketplaceType – typ tržiště SDX pro Win32.

 • Data_SDX_OfficeJsVersion – verze Office JS pro Win32.

 • Data_SDX_SessionId – ID relace SDX pro Win32.

 • Data_SDX_Version verze – SDX verze pro Win32.

 • Data_SkuId – ID skladové položky vybrané (nemusí být nutně zakoupené) zákazníkem

 • Data_TimestampUTC – časové razítko události.

 • Data_TsgId – ID příručky pro řešení potíží pro každou aktivitu.

 • Data_UserAgent – značky záhlaví.

Office.Docs.Shared.PremiumFeatureMessageBar

Tato událost měří klepnutí neplatících uživatelů na prémiovou funkci, která je umístěná za paywallem. Data slouží k pochopení sady funkcí, kterými uživatelé zabývají, než při přejdou na režim platícího uživatele. Pomůže nám to určit preferované vstupní body uživatelů a zdokonalit uživatelské prostředí.

Shromažďují se následující pole:

 • featureId – TCID pro prémiovou funkci, na kterou uživatel klepne.

Office.Licensing.AcceptEulaForCurrentLicense

Tento údaj se shromažďuje, když uživatel získá licenci a akceptuje licenční podmínky pro aktuální licenci.

Používá se ke zjištění, jestli je uživatel v pořádku, dále pro stav systému a k diagnostickým účelům, pokud uživatel zaznamenává problémy na svém počítači.

Shromažďována jsou následující pole:

 • ACID – identifikátor GUID reprezentující produkt Office, pro který má uživatel licenci.

 • DwEulaId – Číselný identifikátor typu licenčních podmínek, které uživatel přijal.

Office.Licensing.ActivateDeviceEntitlement

Tato událost se aktivuje, když se pro uživatele pokoušíme aktivovat časově neomezenou nabídku Office založenou na typu zařízení. Tato data používáme k monitorování stavu systémů a služeb.

Shromažďují se tato pole:

 • Activity_Success – udává, jestli je zařízení licencované s časově neomezenou nabídkou Office založenou na typu zařízení.

 • Data_Count – udává počet časově neomezených nároků na Office založených na typu zařízení, které jsou k tomuto zařízení přidružené. Technicky vzato by neměl existovat více než jeden.

 • Data_EligibleEntitlementsCount – udává počet oprávněných nároků. Vzhledem k tomu, že služba vrátí všechna oprávnění na zařízení, která jsou k zařízení přidružená, musíme zkontrolovat nabídky, které jsou relevantní pro spuštěnou aplikaci Office.

 • Data_Errors – řetězec se seznamem chyb oddělených čárkou při načítání licencí pro nároky.

 • Data_LicensedEntitlementsCount – udává počet nároků, pro které jsme úspěšně načetli licenci. Může dojít k chybám nároků, které způsobí, že nebudeme moct získat licenci.

Office.Licensing.Activation

Dodatečné nastavení licence na počítači, na kterém se pokoušíme o aktivaci licence voláním služby AVS. Toto zaznamenává výsledky volání aktivace.

Je důležité zjistit, kolik uživatelů musí řešit problémy s aktivací. Máme detekci anomálií, abychom mohli zjistit případné regrese. Toto je velice důležité, protože máme vnější závislost na službě AVS a tento signál ukazuje, jestli jsou naši externí partneři v pořádku. Taky se to používá pro diagnostické účely a stav systému, pokud uživatel hlásí problém s počítačem.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Acid – identifikátor GUID reprezentující produkt Office, pro který má uživatel licenci.

 • ReferralData – identifikátor OEM, který Office na počítači instaloval.

Office.Licensing.ActivationWizard

Pokud z nějakého důvodu nebudeme moct aktivovat licenci automaticky, ukážeme uživateli průvodce aktivací. Toto zaznamenává, že průvodce byl uživateli zobrazen. Je to důležité pro zjištění, jestli je uživatel v pořádku a nechybí mu funkce, také pro stav systému a pro diagnostické účely, pokud uživatel hlásí problém s počítačem.

Tato událost neshromažďuje žádná pole.

Office.Licensing.BusBar.CheckForDynamicBusbarExperiment

Tato událost se aktivuje jednou pro každý typ informačního pruhu licence, u kterého se ukáže, že má aktivní běh dynamického informačního pruhu (skupina zpracování). Tato datová událost hlásí, jestli na disku existuje kampaň s dynamickým informačním pruhem s připravenou platformou plánování životního cyklu. Data se použijí k měření stavu nové technologie dynamického informačního pruhu licence platformy životního cyklu.

Shromažďují se následující pole:

 • DoesMiaignExist (bool) – určuje, jestli je kampaň na disku.

 • Typ (int32) – označuje typ informačního pruhu licence.

Office.Licensing.BusBar.ShowStashedBusbar

Tato událost se aktivuje, když selže dynamický informační panel platformy plánování životního cyklu, a místo toho je třeba zobrazit střídavý statický informační panel. Tato datová událost se použije k tomu, aby se zajistil úspěšný přechod na záložní stránku statického informačního panelu.

Shromažďují se následující pole:

 • Typ (int32) – označuje typ informačního pruhu licence.

Office.Licensing.Dialogs.ReactNativeDialog.RekaService.CloseAndStoreUserAction

Tato událost se aktivuje, když se zavře dialogové okno ReactNative pro ověření licencování (LVUX) 2.0. Data slouží k ověření, že dochází k událostem dialogového okna ReactNative spouští očekávané chování a úspěšně zavírají dialogová okna ReactNative.

Shromažďují se následující pole:

 • Action – akce uživatele v dialogovém okně LVUX RN.

 • DialogView – určuje dialogové okno LVUX RN.

 • Flow – typ vstupního toku relace LVUX.

Office.Licensing.Dialogs.ReactNativeDialog.RekaService.HandleAction

Tato událost se aktivuje, když dojde k události v dialogovém okně ReactNative pro ověření licencování uživatelského prostředí (LVUX) 2.0. Data slouží k ověření, že k událostem dialogového okna ReactNative dochází, a k aktivaci očekávaného chování.

Shromažďují se následující pole:

 • Action – akce uživatele v dialogovém okně LVUX RN.

 • DialogView – určuje dialogové okno LVUX RN.

 • Flow – typ vstupního toku relace LVUX.

Office.Licensing.Dialogs.ReactNativeDialog.Show

Tato událost se aktivuje, když se zobrazí dialogové okno ReactNative pro ověření licencování (LVUX) 2.0. Slouží k ověření, že se dialogové okno ReactNative spouští podle očekávání.

Shromažďují se následující pole:

 • DialogView – určuje dialogové okno LVUX RN.

 • Flow – typ vstupního toku relace LVUX.

Office.Licensing.Dialogs.WebViewDialog.Close

Tato událost se používá jako signál, který nás upozorní, že uživatel nebo aplikace zavřel prostředí nákupu v aplikaci. Data slouží ke sledování a upozorňování na stav toku nákupů v aplikaci, abychom měli jistotu, že funguje podle očekávání.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data_ClosedDialog – příznak udávající, že uživatel zavřel dialogové okno.

Office.Licensing.Dialogs.WebViewDialog.HandleErrorNotification

Tato událost se používá jako signál, který nás upozorní, že se prostředí nákupu v aplikaci pokusilo načíst, ale objevila se chyba a způsobila, že se dialog nezobrazil. Data slouží ke sledování a upozorňování na stav toku nákupů v aplikaci, abychom měli jistotu, že funguje podle očekávání.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data_MoeErrorCode – kód chyby zobrazený v prostředí webového dialogového okna.

Office.Licensing.Dialogs.WebViewDialog.Preload

Tato událost se používá jako signál, který nás upozorní, že se prostředí nákupu v aplikaci načítá na pozadí. Data slouží ke sledování a upozorňování na stav toku nákupů v aplikaci, abychom měli jistotu, že funguje podle očekávání.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Žádné

Office.Licensing.Dialogs.WebViewDialog.Show

Tato událost se používá jako signál, který nás upozorní, že se prostředí nákupu v aplikaci zobrazuje uživateli. Data slouží se sledování a upozorňování na stav toku nákupů v aplikaci.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Žádné

Office.Licensing.Dialogs.WebViewDialog.Timeout

Tato událost se používá jako signál, který nás upozorní, že se prostředí nákupu v aplikaci pokusilo načíst, ale vypršel časový limit. Data slouží ke sledování a upozorňování na stav toku nákupů v aplikaci, abychom měli jistotu, že funguje podle očekávání.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Žádné

Office.Licensing.EnforceSignInQualified

Toto je signál, který nám popisuje, jestli je úspěšný běžící experiment, kterým chceme vynutit přihlášení uživatele jako součásti licencování. Toto je důležité pro zjištění úspěchu nebo selhání experimentu, který vynucuje uživatelovo přihlášení jako povinný krok pro moderní licenční balík. Neúspěšné přihlášení bude mít za následek neschopnost uživatele používat aplikaci.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Qualified – označuje, jestli má uživatel nárok na vynucení přihlášení.

Office.Licensing.Erfm.ErfmSubTriggerEvent

Tato událost se aktivuje, když uživatel projde tokem uživatelského prostředí licencování, aby se pokusil přejít z nelicencovaného do licencovaného stavu. Data se používají k zajištění toho, aby tato metoda aktivace Microsoft Office fungovala podle očekávání.

Shromažďována jsou následující pole:

 • AdsEnabled – informuje nás o tom, jestli jsou pro klienta povolené reklamy.

 • Flow – Informuje nás o přesném dílčím toku uživatelského prostředí licencování, kterým uživatel prochází.

Office.Licensing.Erfm.InitializeERFM

Tato událost se aktivuje pro uživatele, kteří používají Microsoft Office v režimu rozšířené omezené funkčnosti. Data se používají k zajištění toho, aby tato metoda aktivace Microsoft Office fungovala podle očekávání.

Shromažďována jsou následující pole:

 • AdsEnabled – informuje nás o tom, jestli jsou pro klienta povolené reklamy.

 • FailureReason – Informuje nás o typu selhání, ke kterým dochází u reklamní platformy.

 • TryToReconstructToolbarsResult – Informuje nás, jestli byly panely nástrojů po inicializaci úspěšně rekonstruovány.

Office.Licensing.ExpirationDialogShown

Tato data se shromažďují, když se uživateli zobrazí dialogové okno s informacemi, že platnost jejich licence vypršela. Je to důležité pro zjištění, jestli je uživatel v pořádku a nechybí mu funkce, také pro stav systému a pro diagnostické účely, pokud uživatel hlásí problém s počítačem.

Shromažďována jsou následující pole:

 • LicNotificationState – výčet, který značí, jaké oznámení se uživateli zobrazuje.

Office.Licensing.Flows.GenericRFMDialog

Tato událost se aktivuje, když se v klientovi Office zobrazí obecné dialogové okno RFM (Režim omezené funkčnosti). Data slouží k ověření, že se uživateli zobrazuje odpovídající dialogové okno licencování v prostředí klientských licencí Office (LVUX: Licensing Validation User Experience) a zajištění správného zpracování akcí uživatele.

Shromažďují se následující pole:

 • MainFlow – typ vstupního toku relace LVUX.

 • UserAction – akce uživatele v dialogovém okně LVUX ReactNative.

Office.Licensing.Flows.GraceDialog

Tato událost se aktivuje, když se v klientovi Office zobrazí dialogová okna s oznámením o licenci odkladu. Data slouží k ověření, že se uživateli zobrazuje odpovídající dialogové okno licencování v prostředí klientských licencí Office (LVUX: Licensing Validation User Experience) a zajištění správného zpracování akcí uživatele. Poskytnutá lhůta je jednorázová pětidenní bezplatná licence k používání nainstalovaného produktu Office na nových počítačích.

Shromažďují se následující pole:

 • ACID – ID SKU licence, pro kterou byl nainstalován klíč odkladu.

 • MainFlow – typ vstupního toku relace LVUX.

Office.Licensing.Flows.GraceEula

Tato událost se aktivuje, když se v klientovi Office zobrazí licenční podmínky s odkladem. Data slouží k ověření, že se uživateli zobrazuje odpovídající dialogové okno licencování v prostředí klientských licencí Office (LVUX: Licensing Validation User Experience) a zajištění správného zpracování akcí uživatele. Poskytnutá lhůta je jednorázová pětidenní bezplatná licence k používání nainstalovaného produktu Office na nových počítačích. Licenční podmínky s odkladem je licenční smlouva, kterou musí uživatel přijmout před aktivací licence s odkladem.

Shromažďují se následující pole:

 • MainFlow – typ vstupního toku relace LVUX.

 • UserAction – akce uživatele v dialogovém okně LVUX ReactNative.

Office.Licensing.Flows.GraceLicenseActiveDialog

Tato událost se aktivuje, když se v klientovi Office zobrazí aktivní dialogové okno poskytnuté licence. Data slouží k ověření, že se uživateli zobrazuje odpovídající dialogové okno licencování v prostředí klientských licencí Office (LVUX: Licensing Validation User Experience) a zajištění správného zpracování akcí uživatele. Poskytnutá lhůta je jednorázová pětidenní bezplatná licence k používání nainstalovaného produktu Office na nových počítačích.

Shromažďují se následující pole:

 • MainFlow – typ vstupního toku relace LVUX.

 • UserAction – akce uživatele v dialogovém okně LVUX ReactNative.

Office.Licensing.Flows.GraceLicenseExpiredDialog

Tato událost se aktivuje, když se v klientovi Office zobrazí dialogové okno licence odkladu, jehož platnost vypršela. Data slouží k ověření, že se uživateli zobrazuje odpovídající dialogové okno licencování v prostředí klientských licencí Office (LVUX: Licensing Validation User Experience) a zajištění správného zpracování akcí uživatele. Poskytnutá lhůta je jednorázová pětidenní bezplatná licence k používání nainstalovaného produktu Office na nových počítačích. Shromažďují se následující pole:

 • MainFlow – typ vstupního toku relace LVUX.

 • UserAction – akce uživatele v dialogovém okně LVUX ReactNative.

Office.Licensing.Flows.GraceState

Tato událost se aktivuje, když uživatel přejde do stavu poskytnuté licence. Data slouží k ověření toku licence odkladu odolnosti v prostředí klientských licencí Office (LVUX: Uživatelské prostředí ověřování licencování) a zajištění, aby uživatelé obdrželi poskytnutou lhůtu před režimem omezené funkčnosti, nelicencovaným stavem aplikací Office (RFM). Poskytnutá lhůta je jednorázová pětidenní bezplatná licence k používání nainstalovaného produktu Office na nových počítačích.

Shromažďují se následující pole:

 • MainFlow – typ vstupního toku relace LVUX.

Office.Licensing.Flows.GraceWin11Reset

Tato událost se aktivuje, když se v klientovi Office zobrazí dialogové okno s odkladem Windows 11. Data slouží k ověření, že se uživateli zobrazuje odpovídající dialogové okno licencování v prostředí klientských licencí Office a zajištění správného zpracování akcí uživatele.

Shromažďují se následující pole:

 • MainFlow – typ vstupního toku relace LVUX.

 • UserAction – akce uživatele v dialogovém okně LVUX ReactNative.

Office.Licensing.Flows.GraceWin11ResetConfirmation

Tato událost se aktivuje, když se v klientovi Office zobrazí potvrzovací dialogové okno po dialogovém okně s odkladem Windows 11. Data slouží k ověření, že se uživateli zobrazuje odpovídající dialogové okno licencování v prostředí klientských licencí Office (Licensing Validation User Experience / LVUX) a zajištění správného zpracování akcí uživatele.

Shromažďují se následující pole:

 • MainFlow – typ vstupního toku relace ověřování licencování uživatelského prostředí (LVUX).

 • UserAction – akce uživatele v dialogovém okně LVUX ReactNative.

Office.Licensing.Flows.InstallGrace

Tato událost se aktivuje, když Office nainstaluje licenci odkladu. Data se používají k zajištění toho, aby tato metoda aktivace Microsoft Office fungovala podle očekávání.

Shromažďována jsou následující pole:

 • GraceInstallResult – Udává, jestli jsme úspěšně nainstalovali licenci odkladu.

Office.Licensing.Flows.PurchaseProduct

Tato událost se aktivuje, když uživatel zadá vložený tok nákupu v klientovi Office. Data slouží k ověření, že se tok nákupu spustil podle očekávání.

Shromažďují se následující pole:

 • MainFlow – typ vstupního toku relace LVUX.

 • IdentityAvailable – označuje, jestli je relace LVUX spuštěná s aktivní identitou uživatele nebo ne.

 • WebDialogResult – označuje výsledek dialogového okna pro vložený nákup.

Office.Licensing.Flows.SearchForSCAToken

Tato událost se aktivuje, když uživatel spustí Office s nakonfigurovanou aktivací sdíleného počítače. Data se používají k zajištění toho, aby tato metoda aktivace Microsoft Office fungovala podle očekávání.

Shromažďována jsou následující pole:

 • CurrentTokenRemainingDays – udává počet dnů platnosti, které na tokenu zbyly při tomto hledání.

 • IsSilentRenewal – dává na vědomí, že se vyhledávání aktivuje, protože se snažíme oportunisticky obnovit token relace na disku.

 • IsUserTriggeredRenewal – udává, že uživatel aktivuje hledání kliknutím na panel zpráv a požádá ho, aby ověřil svůj účet.

 • TokenCount – udává počet platných tokenů relace na disku.

Office.Licensing.Flows.ShowWebPurchaseExperience

Tato událost se aktivuje, když se uživatel odešle do toku nákupu webu z klienta Office. Data slouží k ověření, že se tok nákupu spouští podle očekávání.

Shromažďují se následující pole:

 • MainFlow – typ vstupního toku relace ověřování licencování uživatelského prostředí (LVUX).

Office.Licensing.Flows.StartFlow

Tato událost se aktivuje, když se v klientovi Office spustí nový tok ověřování licencování uživatelského prostředí (LVUX). Data slouží k ověření, že uživatelé spouštějí a zadávají toky LVUX 2.0 podle očekávání.

Shromažďují se následující pole:

 • FlowStatesExecuted – indikované stavy toku (komponenty toku) spuštěné v LVUX 2.0 před návratem do LVUX 1.0 nebo ukončením LVUX 2.0.

 • FlowTypesExecuted – označuje typy toků spouštěných v LVUX 2.0 před návratem k LVUX 1.0 nebo ukončením LVUX 2.0.

 • LvuxFallbackState – označuje záložní stav od LVUX 2.0 do LVUX 1.0.

 • MainFlow – typ vstupního toku relace LVUX.

Office.Licensing.FullValidation

Toto je shromažďováno v každé relaci, která zaznamenává stav licencování počítače a zaznamenává chyby, které uživatel vidí, a kvůli kterým nemůže aplikaci používat. Tato událost označuje, jestli je nebo není počítač uživatele v pořádku. Detekci anomálií máme pro tuto událost nastavenou, abychom zjistili, jestli regrese nebo aktivační mechanismus způsobuje špatné chování uživatele. Toto je důležité při diagnostikovaní problémů uživatele a pro monitorování stavu systému.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Acid – identifikátor GUID reprezentující produkt Office, pro který má uživatel licenci.

 • ActivationAttributes – Typ aktivačního mechanismu, který uživatel používá.

 • IsSessionLicensing – jestli je právě spuštěný režim aktivace pro sdílené počítače.

 • LicenseCategory – kategorie licence Office, kterou uživatel používá.

 • Licenses – Seznam názvů všech licencí Office, které jsou na daném počítači.

 • LicenseStatuses – stav všech licencí Office, které jsou na daném počítači.

Office.Licensing.GetEntitlement

Toto shromažďujeme, když uživatel nastavuje zařízení a voláme službu licencování ke zjištění, jestli má přihlášený uživatel nárok na Office nebo ne. Zaznamenává výsledky tohoto volání. Je to důležité pro zjištění, jestli je uživatel v pořádku a chybí mu funkce, také pro stav systému a pro diagnostické účely, pokud uživatel hlásí problém s počítačem.

Shromažďována jsou následující pole:

 • EntitlementCount – počet nároků, které uživatel má.

Office.Licensing.GetNextUserLicense

Tato událost se aktivuje při načtení licence pro vybraný nárok uživatele na Office během aktivace při prvním spuštění. Tato data používáme k monitorování stavu systémů a služeb.

Shromažďují se tato pole:

 • Activity_Success – Logická hodnota: říká nám, jestli jsme úspěšně načetli licenci pro zařízení, které se má aktivovat v aplikaci Office.

 • Data_AllowNULPerpetual – Logická hodnota: říká nám, jestli je zapnutá skupina funkcí, které umožňují časově neomezené licencování vNext.

 • Data_AttemptNulReactivation – Logická hodnota: říká nám, jestli se jedná o scénář opětovné aktivace.

 • Data_CurrentMode – 0 znamená SPP (starší sada licencí), 2 znamená vNext (moderní sada licencí).

 • Data_HasError – Logická hodnota: říká nám, jestli došlo k chybě při pokusu o získání licence pro vybraný uživatelský nárok.

 • Data_IsSubscription – Logická hodnota: říká nám, jestli jde o opětovnou aktivaci předplatného Office.

 • Data_NewMode – 0 znamená SPP (starší sada licencí), 2 znamená vNext (moderní sada licencí). Většinou očekáváme hodnotu 2.

 • Data_SkuToSkuNeeded – Logická hodnota: říká nám, jestli potřebujeme udělat převod SKU na SKU, protože nárokované skladová jednotka Office (SKU) se neshoduje s nainstalovanou.

Office.Licensing.Heartbeat

V každé relaci kontrolujeme, jestli uběhlo 72 hodin od posledního obnovení licence a zkoušíme prodloužit dobu platnosti aktuální licence. Tato událost zaznamenává úspěch nebo selhání volání, které jsme provedli, aby jsme se ujistili, že můžeme prodloužit dobu platnosti licence a udržovat tak instalaci Office uživatele funkční. Je to důležité pro diagnostikování problémů týkajících se předplatného a služeb pro uživatele a je důležité zjistit regrese pro již aktivované uživatele s předplatným.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Mode – výčet znázorňující licenční balík Office používaný na tomto počítači.

Office.Licensing.InClientPinRedemption.CallPinRedemptionAPI

Tato telemetrie sleduje výsledky volání služby Office pro uplatnění nároku na PIN.

Shromažďována jsou následující pole:

 • ClientTransactionId – jedinečný identifikátor volání služby.

 • ErrorCategory – každý typ chyby může spadat do obecnější kategorie, například „Retryable“ (Opakovatelná).

 • ErrorType – důvod selhání, například „AlreadyRedeemedByOther“ (už využito někým jiným).

 • InAFOFlow – Logická hodnota, která značí, jestli jsme v aktivačním toku pro uplatnění AFO (Aktivace pro Office).

 • StatusCode – jednoslovný výsledek volání služby, například „Created“ (Vytvořeno).

 • StatusMessage – podrobnosti o stavovém kódu, například „Successfully provisioned“ (Úspěšně zřízeno).

 • UsingNulApi – logická hodnota označující, jestli používáme nový licenční balíček.

Office.Licensing.InGrace

Tato událost se aktivuje po dokončení průběhu licencování a uživatel je ve stavu odkladu. Slouží k ověření, že uživatel má licenci odkladu a že průběhy získání fungují správně.

Shromažďována jsou následující pole:

 • ACID – globálně jedinečný identifikátor (GUID) představující licenci SKU

 • DaysRemaining – zbývající dny licence

 • Mode – který licenční zásobník používáme (0 = starší verze, 2 = NUL)

 • ProductName – uživatelsky přívětivý název SKU

 • Reason – stav licence

Office.Licensing.InRFM

Pokud zařízení přejde do režimu omezené funkčnosti, pošleme tento signál označující, že počítač není v pořádku. Je to důležité pro zjištění, jestli je uživatel v pořádku a chybí mu funkce, také pro stav systému a pro diagnostické účely, pokud uživatel hlásí problém s počítačem.

Shromažďována jsou následující pole:

 • ACID – identifikátor GUID reprezentující produkt Office, pro který má uživatel licenci.

 • DaysRemaining – počet zbývajících dní před vypršením platnosti aktuální licence Office.

 • Mode – výčet znázorňující licenční balík Office používaný na tomto počítači.

 • ProductName – název produktu, který uživatel aktuálně používá.

 • Reason – kód chyby označující důvod pro aktuální stav licence.

Office.Licensing.InstallKey

Toto shromažďujeme, když se pokoušíme nainstalovat klíč na zařízení a tím licencovat počítač. Zaznamenává to, jestli instalace byla úspěšná a pokud ne, tak zaznamená kód chyby. Je to důležité pro zjištění, jestli je uživatel v pořádku a nechybí mu funkce, také pro stav systému a pro diagnostické účely, pokud uživatel hlásí problém s počítačem.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Prid – název skupiny produktu, pro kterou je klíč instalován.

 • SkuId – identifikátor GUID představující produkt Office, pro který je klíč instalován.

Office.Licensing.InvokeLicenseWizard

Pokud zjistíme problémy s procesem aktivace, spustíme průvodce licencemi a odešleme tento signál, aby vyjádřil to stejné. Je to důležité pro zjištění, jestli je uživatel v pořádku a nechybí mu funkce, také pro stav systému a pro diagnostické účely, pokud uživatel hlásí problém s počítačem.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Acid – identifikátor GUID reprezentující produkt Office, pro který má uživatel licenci.

 • LicenseStatus – stav licence Office, kterou uživatel používá.

 • MachineKey – alfanumerický identifikátor licenčního klíče, který byl uživateli vydán.

Office.Licensing.LaunchSetupOffice

Tato událost se aktivuje, když uplatníme nabídku Office pro uživatele, který si buď koupil zařízení v sadě s předběžným nárokem na Office na počítačích OEM, nebo zadal kód Product Key. Tato data používáme k monitorování stavu systémů a služeb.

Shromažďují se tato pole:

 • Activity_Result_Tag – informuje o tom, jak jsme tuto událost dokončili.

 • Data_DialogResult – informuje o celkovém výsledku procesu uplatnění.

 • Data_Scenario – informuje o scénáři, pro který došlo k uplatnění.

 • Data_ShowingSignIn – Sděluje nám, jestli jsme se v rámci uplatnění rozhodli zobrazit výzvu k přihlášení nebo ne.

 • Data_UsingRefactoredFlow – Identifikuje verzi pro proces uplatnění.

Office.Licensing.Licensed

Tato událost se aktivuje po dokončení průběhu licencování a uživatel je v licencovaném stavu. Používá se k ověření, jestli má uživatel platnou licenci a/nebo jestli se změnil stav licencování.

Shromažďována jsou následující pole:

 • ACID – identifikátor GUID představující licenci SKU

 • DaysRemaining – zbývající dny licence

 • Mode – který licenční zásobník používáme (0 = starší verze, 2 = NUL)

 • ProductName – uživatelsky přívětivý název SKU

 • Reason – stav licence

Office.Licensing.LicensingBar

Pokud zařízení čelí problémům licencování a nakonec uživateli zobrazuje busbar, odesíláme tento signál, který také zaznamenává typ busbaru zobrazeného uživateli. Je to důležité pro zjištění, jestli je uživatel v pořádku a nechybí mu funkce, také pro stav systému a pro diagnostické účely, pokud uživatel hlásí problém s počítačem.

Shromažďována jsou následující pole:

 • SuppressNotification – určuje, jestli jsme potlačili licenční busbar.

 • Title – název licenčního busbaru, který byl zobrazen uživateli.

 • Type – typ licenčního busbaru, který byl zobrazen uživateli.

Office.Licensing.LicExitOfficeProcess

Pokud jsme dospěli k zavření nebo k chybovému ukončení Office kvůli problému s licencí, posíláme tento signál, který to označuje. Je to důležité pro zjištění, jestli je uživatel v pořádku a nechybí mu funkce, také pro stav systému a pro diagnostické účely, pokud uživatel hlásí problém s počítačem.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Výstupní_kód – interní kód, který způsobil ukončení aplikace.

Office.Licensing.LoadIdentityTicket

V procesu pokusu o udělení licence zařízení se pokouší aplikace načíst identitu uživatele, aby viděla, jestli uživatel má nebo nemá nárok na Office. Tato událost zaznamenává úspěch nebo selhání toho stejného spolu s kódem chyby. Je to důležité pro zjištění, jestli je uživatel v pořádku a nechybí mu funkce, také pro stav systému a pro diagnostické účely, pokud uživatel hlásí problém s počítačem.

Shromažďována jsou následující pole:

 • FederationProvider – řetězec určující zprostředkovatele pro aktuálně přihlášeného uživatele.

 • IdentityProvider – řetězec určující zprostředkovatele identity pro aktuálně přihlášeného uživatele.

Office.Licensing.LoadIdentityTicketInSignInProvider

Tato událost se aktivuje, když načteme lístek identity uživatele, abychom zjistili, jestli má uživatel nárok na Office, nebo ne. Data se používají k zajištění toho, aby tato metoda aktivace Microsoft Office fungovala podle očekávání.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Žádné

Office.Licensing.LVUX.EULAExplicitCrash

Toto je shromažďováno v případě, že jsme uživateli ukázali licenční podmínky a uživatel se rozhodl je nepřijmout, v důsledku čehož došlo k pádu/zavření aplikace. Je to důležité pro zjištění, jestli je uživatel v pořádku a nechybí mu funkce, také pro stav systému a pro diagnostické účely, pokud uživatel hlásí problém s počítačem.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Acid – identifikátor GUID reprezentující produkt Office, pro který má uživatel licenci.

 • OptInShown – označuje, jestli už bylo zobrazeno dialogové okno pro vyjádření výslovného souhlasu, které se zobrazuje při prvním spuštění aplikace

Office.Licensing.NextUserLicensingEligible

Tento signál označuje, jestli má uživatel oprávnění pro přechod na náš nový licenční balík. Toto je důležité pro vyčíslení dopadu na stávající uživatele po uvedení nového licenčního balíku a pro ujištění, že uživatelé neztrácí funkce.

Tato událost neshromažďuje žádná pole.

Office.Licensing.Nul.Fetcher.FetchModelFromOls

Když má zařízení moderní licenční balíček, zkusíme dostat soubor s licencí přímo ze služby. Tato událost zaznamenává úspěch nebo selhání spolu s kódem chyby daného volání služby. Je to důležité pro zjištění, jestli je uživatel s moderním licenčním balíkem v pořádku, také pro stav systému a k diagnostickým účelům, pokud uživatel zaznamenává problémy na svém počítači.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data_CountUsableIdentitiesInProfileList – Hlásí počet identit uživatelů přidružených k profilům přihlášeným k Microsoft Office.

 • Data_CountUsableIdentitiesInUnfilteredIdentityList – Hlásí počet identit uživatelů v nefiltrovaném seznamu všech identit přihlášených do Microsoft Office, včetně těch s čekající akcí, která vyžaduje opravu pro ověření.

 • MetadataValidationResult – výsledek ověření metadat licence, aby se potvrdilo, že nebyla změněna.

 • SignatureValidationResult – výsledek ověření podpisu licence, aby se potvrdilo, že nebyla přizpůsobena.

Office.Licensing.Nul.Validation.FullValidation

Toto je shromažďováno při každé relaci zařízení, na kterém běží moderní licenční balík. Zaznamenává stav licencování počítače a zaznamenává chyby, které uživatel vidí, a kvůli kterým nemůže aplikaci používat. Tato událost označuje, jestli je zařízení uživatele v dobrém stavu s ohledem na moderní sady licencování. Detekci anomálií máme pro tuto událost nastavenou, abychom zjistili, jestli regrese způsobuje špatné chování uživatele. Toto je důležité při diagnostikovaní problémů uživatele a pro monitorování stavu systému.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Acid – identifikátor GUID reprezentující produkt Office, pro který má uživatel licenci.

 • AllAcids – seznam všech identifikátorů GUID produktu, pro které má aktuálně uživatel licenci.

 • Category – kategorie licence Office, kterou uživatel používá.

 • DaysRemaining – počet zbývajících dní před vypršením platnosti aktuální licence Office.

 • EntitlementValidityDaysRemaining – počet dnů zbývajících do vypršení platnosti licence na účtu Microsoft uživatele nebo účtu organizace. [Toto pole se dříve jmenovalo DaysRemaining.]

 • LicenseId – alfanumerický identifikátor licence, která byla uživateli vydána.

 • LicenseType – typ licence Office, kterou uživatel používá.

 • LicenseValidityDaysRemaining – počet dnů zbývajících před vypršením platnosti licenčního souboru na disku.

Office.Licensing.OfficeClientLicensing.DoLicenseValidation

Toto jsou licenční metadata, která jsou shromažďována ze zařízení při každém spuštění, a zaznamenávají Acid licence, stav licence, typ a další vlastnosti licence, které jsou důležité pro identifikaci sady funkcí dostupných uživateli. Toto je důležité pro identifikaci sady funkcí dostupných uživateli a jestli jakákoliv funkce uživateli chybí. Také se to používá pro výpočty denně nebo měsíčně aktivních uživatelů a pro různé další sestavy různých týmů v celém Office, což označuje typ produktu, který uživatel používá, jestli je to produkt s předplatným a jestli uživateli chybí jakákoliv důležitá funkce.

Shromažďována jsou následující pole:

 • FullValidationMode – režim označující, že jsme v úplném potvrzení ověření licence.

 • IsRFM – označuje, jestli je uživatel v režimu omezené funkčnosti.

 • IsSCA – označuje, jestli je právě spuštěný režim aktivace pro sdílené počítače.

 • IsSubscription – označuje, jestli uživatel používá předplatné licence.

 • IsvNext – označuje, jestli používáme nový moderní licenční balík.

 • LicenseCategory – kategorie licence Office, kterou uživatel používá.

 • LicenseStatus – stav licence Office, kterou uživatel používá.

 • LicenseType – typ licence Office, kterou uživatel používá.

 • LicensingACID – identifikátor GUID reprezentující produkt Office, pro který má uživatel licenci.

 • OlsLicenseId – alfanumerický identifikátor licence, která byla uživateli vydána.

 • SkuIdIsNull – označuje, jestli došlo k chybě a produkt, který má uživatel spuštěn, je neznámý.

 • SlapiIsNull – označuje, jestli došlo k problému v naplňování jednoho z objektů licencování.

Office.Licensing.OnlineRepair

Pokud nejsme z nějakého důvodu schopní aktivovat uživatele a musíme zobrazit dialogové okno s dotazem, aby uživatel přešel do online režimu a zkusil kroky opravy, je vyvolána tato událost. Je to důležité pro zjištění, jestli je uživatel v pořádku a nechybí mu funkce, také pro stav systému a pro diagnostické účely, pokud uživatel hlásí problém s počítačem.

Tato událost neshromažďuje žádná pole.

Office.Licensing.OOBE.HandleDigitalAttachFailure

Událost se aktivuje, když při kontrole služby (viz. Office.Licensing.OOBE.SearchForDigitalAttach) nenajdeme na zařízení žádnou nárokovatelnou nabídku digitálního připojení. S ohledem na stav zařízení ukážeme uživatelům různá dialogová okna. Tato událost zaznamená různé způsoby řešení neúspěšného digitálního připojení.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Activity_Result_Tag nám říká, jaký je přechodový efekt mezi jednotlivými stavy.

  • 0x222e318f – Měli bychom dál hledat nabídku Aktivace pro Office (AFO).
  • 0x222e318e – Pokud zařízení nenabídne žádnou nabídku digitálního připojení, vrátíme se v této relaci do režimu OEM.
  • 0x222e318d – Připojení k internetu není k dispozici, proto uživateli zobrazíme dialog NoInternetConnectivity
  • 0 – Na základě konkrétního chybového kódu zobrazíme uživatelům různá uživatelská rozhraní.
 • Data_DigitalAttachErrorType – nám řekne, jaký je konkrétní chybový kód ze servisního volání.

 • Data_FallbackFlight – nám řekne, jestli je skupina funkcí UseAFOAsFallBack zapnutá.

Office.Licensing.OOBE.HandleDigitalAttachSuccess

Událost se aktivuje, když při kontrole služby na zařízení najdeme nárokovatelnou nabídku digitálního připojení. S ohledem na stav zařízení ukážeme uživatelům různá dialogová okna. Tato událost zaznamená různé scénáře úspěšného navázání digitálního připojení.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Activity_Result_Tag – popisuje scénáře úspěšných digitálních připojení.

  • 0 – Jsme schopni automaticky načíst identitu a uživateli jsme zobrazili rozhraní „Máte Office“ (s účtem).
  • 0x222e3191 – Nejsme schopni automaticky načíst identitu, proto uživateli zobrazíme rozhraní "Máte Office" (bez účtu).
  • 0x222e3193 – Uživateli jsme zobrazili rozhraní „Máte Office“ (bez účtu) nebo mu nemusíme žádné takové rozhraní zobrazovat, protože se jedná o nabídku, založenou na typu zařízení.
 • Data_IsClaimTypeDevice – nám řekne, jestli je nárokovaný typ nabídky digitálního připojení založený na typu zařízení.

Office.Licensing.OOBE.PopulateDigitalAttachOfferSignInDEX

Výrobci originálního vybavení (OEM) prodávají počítače, které obsahují Office s jednoročním nebo neomezeným předplatným, za které zákazník zaplatí při koupi počítače. Tato událost sleduje případy, kdy zařízení má předběžné oprávnění používat Office a uživatel už se přihlásil do svého Microsoft účtu, který nám umožňuje sledovat stav systému a služeb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data_ExpirationDate – řekne nám, kdy vyprší platnost nabídky předplatného.

 • Data_IsSubscription – nám řekne, jestli je produkt, který je třeba nárokovat, součástí předplatného skladových jednotek (SKU) nebo se jedná o skladovou jednotku trvalou.

 • Data_ProductName – nám řekne, jaký je produktový název nabídky digitálního připojení

Office.Licensing.OOBE.SearchForDigitalAttach

Výrobci originálního vybavení (OEM) prodávají počítače, které obsahují Office s jednoročním nebo neomezeným předplatným, za které zákazník zaplatí při koupi počítače. Počítače, které jsou nastavené pomocí specifického registračního klíče (OOBEMode: OEMTA), k sobě mohou mít přidruženou vazbu Office. Při spuštění Office provedeme kontrolu služeb, jestli nenajdeme nějakou přidruženou vazbu Office. Tato aktivita slouží k jejímu sledování.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Activity_Result_Tag – nám řekne, jaký je celkový výsledek kontroly služeb.

  • 0x222e318c Skupina funkcí digitálního připojení je vypnutá, takže kontrola služeb neproběhne.
  • 0x222e318b Klient nemá internet, takže kontrola služeb neproběhne.
  • 0x222e318a Našli jsme nabídku digitálního připojení, kterou můžete uplatnit
  • 0x222e3189 Našli jsme nabídku digitálního připojení, kterou nemůžete uplatnit
 • Data_EnableDAFlight – nám řekne, jestli je zapnutá skupina funkcí digitálního připojení, která umožňuje kontrolu těchto služeb.

Office.Licensing.OOBE.ShowTouchlessAttachFailureDialog

Výrobci originálního vybavení (OEM) prodávají počítače, které obsahují Office s jednoročním nebo neomezeným předplatným, za které zákazník zaplatí při koupi počítače. Tato událost se aktivuje, když dojde k chybě při uplatňování kódu digitálního připojení a aktivace u počítačů OEM, které mají předinstalovaný Office. Tato data používáme k monitorování stavu systémů a služeb a k řešení problémů, které souvisí s aktivací Office na počítačích OEM.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Data_Continue – nám řekne, jestli uživatel v dialogovém okně kliknul na tlačítko Pokračovat.

 • Activity_Result_Tag – nám řekne, na které tlačítko uživatel v dialogovém okně kliknul.

  • 0x222e319d – uživatel klikne v dialogovém okně na „Opakovat“.
  • 0x222e319c – uživatel klikne v dialogovém okně na „Pokračovat“.
  • 0 – Uživatel ukončí dialogové okno
 • Data_IsForDigitalAttach – nám říká, jakou platformu a pracovní postup uživatel používá – jestli starší verzi (AFO) nebo moderní (digitální připojení).

 • Data_Retry – nám řekne, jestli uživatel v dialogovém okně kliknul na tlačítko "Opakovat".

Office.Licensing.OOBE.ShowTouchlessAttachOfferDialog

Výrobci originálního vybavení (OEM) prodávají počítače, které obsahují Office s jednoročním nebo neomezeným předplatným, za které zákazník zaplatí při koupi počítače. Tato událost sleduje případy, kdy zařízení má předběžné oprávnění používat Office a uživatel už se přihlásil do svého Microsoft účtu, který nám umožňuje sledovat stav systému a služeb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Activity_Result_Tag – řekne nám, jestli se pro uživatele našla identita

  • 0x222e3194 – Identitu uživatele nemůžeme získat (přihlášení bylo zrušeno nebo selhalo ověřování).
  • 0 – Získali jsme identitu od uživatele.
 • Data_ExpirationDate – nám řekne, kdy vyprší platnost nabídky předplatného.

 • Data_IsCentennial – nám řekne, jestli spuštěná aplikace Office běží na platformě centennial

 • Data_IsForDigitalAttach – nám řekne, jestli se dialogové okno aktivuje z toku digitálního připojení nebo toku AFO.

 • Data_IsSubscription – nám řekne, jestli je produkt, který je třeba nárokovat, součástí předplatného skladových jednotek (SKU) nebo se jedná o skladovou jednotku trvalou.

 • Data_OExType – nám řekne, jestli uživatel dialogové okno zavře, když klikne na odkaz ChangeAccount.

 • Data_ProductName – nám řekne, jaký je produktový název nabídky digitálního připojení

 • Data_UseInAppRedemption – nám řekne, jestli používáme uplatnění v aplikaci z webového uplatnění – to se týká jenom toku AFO.

Office.Licensing.OOBE.TryBuyChoice

Uživatelům, kteří mají Office předinstalovaný na novém počítači a nemají na něj nárok, se zobrazuje dialogové okno umožňující vyzkoušení, nákup nebo zadání kódu Product Key pro získání licence. Tato událost zachycuje akci uživatele v dialogovém okně. Tato událost se používá ke sledování akce uživatele prováděné v dialogu, který se zobrazuje uživatelům bez nároku na Office a kteří mají Office v počítači předinstalovaný, a pomáhá určit, jestli má uživatel licenci, nebo nemá licenci záměrně.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Buy – informuje, jestli uživatel klepnul na tlačítko Koupit, nebo ne.

 • ForceAutoActivate – informuje o tom, jestli by se měla provést aktivace v aplikaci, nebo ne.

 • GoBackToSignIn – informuje o tom, jestli se uživatel chtěl znovu přihlásit (možná pomocí jiného účtu).

 • IsPin – informuje, jestli uživatel zadal PIN kód.

 • ProductKey – informuje, jestli se uživatel pokusil zadat kód Product Key.

 • Try – určuje, jestli uživatel klepnul na tlačítko Vyzkoušet, nebo ne.

 • UserDismissed – informuje, jestli uživatel zavřel dialogové okno a měl by být tudíž v režimu poskytnuté nebo omezené funkčnosti, protože se nerozhodl si Office zakoupit nebo získat zkušební verzi.

Office.Licensing.Purchase

[Tato událost byla odebrána z aktuálních sestavení Office, ale může se stále zobrazovat ve starších sestaveních.]

Máme experiment, který dává uživateli možnost zkusit a nastavit platbu autopay pro Office přímo z aplikace bez nutnosti opustit kontext aplikace. Tato událost zaznamenává úspěch nebo selhání experimentu spolu s chybovým kódem. Je to důležité pro zjištění, jestli je uživatel v pořádku a nechybí mu funkce, také pro stav systému a pro diagnostické účely, pokud uživatel hlásí problém s počítačem.

Shromažďována jsou následující pole:

 • StorePurchaseStatus – představuje kód chyby nebo kód úspěšnosti nákupního hovoru, který byl proveden přes Windows Store.

Office.Licensing.SearchForSessionToken

Pokud je uživatel v režimu aktivace pro sdílené počítače, pokusíme se vyhledat token relace na počítači, který umožňuje uživateli používat aplikaci. Tato událost zaznamenává úspěch nebo selhání scénáře spolu s kódem chyby. Je to důležité pro zjištění, jestli je uživatel v pořádku a nechybí mu funkce, také pro stav systému a pro diagnostické účely, pokud uživatel hlásí problém s počítačem.

Shromažďována jsou následující pole:

 • LoadLicenseResult – představuje kód chyby nebo kód úspěšnosti, jestli bylo možné načíst licence pro aktuálního uživatele.

 • OpportunisticTokenRenewalAttempted – označuje, jestli jsme měli příležitost pokusit se obnovit token relace uživatele.

 • SetAcidResult – představuje kód chyby nebo kód úspěšnosti, jestli bylo možné nastavit Acid na očekávanou hodnotu.

Office.Licensing.ShouldRunRedesignedGraceExperience

Tato událost se aktivuje při určování, jestli má uživatel spadat do nového prostředí pro licencování klientů Office (LVUX 1.0) nebo starého prostředí licencování klientů Office (LVUX 2.0). Slouží k ověření, že uživatelé vstupují do LVUX 1.0/2.0 na základě sady kritérií způsobilosti. LVUX = Uživatelské prostředí ověřování licencování.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Žádné

Office.Licensing.ShowNewDeviceActivationDialog

Při prvním spuštění aplikace Office se budeme snažit zobrazit přihlašovací dialogové okno s předem dosazenými přihlašovacími údaji uživatele zaměstnaného stahováním Office. Uživatel pak může pokračovat v přihlašování pomocí těchto přihlašovacích údajů, použít jiné přihlašovací údaje nebo zavřít dialogové okno. Tato událost zaznamenává akci provedenou uživatelem, když se zobrazilo toto dialogové okno. Je to důležité pro zjištění, jestli je uživatel s moderním licenčním balíkem v pořádku, také pro stav systému a pro diagnostické účely, pokud uživatel hlásí problém s počítačem.

Shromažďována jsou následující pole:

 • UserAction – identifikátor akce provedené uživatelem, když se zobrazilo dialogové okno.

Office.Licensing.SkuToSkuConversion

Pokud musíme změnit SKU uživatele v rámci udělování licence uživateli z jednoho SKU na jiný, pošleme tento signál spolu s kódem úspěšnosti nebo s chybovým kódem. Je to důležité pro zjištění, jestli je uživatel v pořádku a nechybí mu funkce, také pro stav systému a pro diagnostické účely, pokud uživatel hlásí problém s počítačem.

Shromažďována jsou následující pole:

 • DestinationSku – název jednotky SKU, na kterou by měl být aktuálně nainstalovaný produkt převeden.

 • PendingAcid – ID produktu, na který převod jednotky SKU čeká.

 • SourceSku – název původní jednotku SKU, která byla nainstalovaná na počítači.

 • UninstallProduct – označuje, jestli bude starý produkt odinstalován jako součást převodu.

Office.Licensing.StartTrialPass

Tato událost se aktivuje, když uživatel přijme 5denní nebo 10denní zkušební verzi a nainstaluje se přidružená licence. Slouží k ověření, že uživatel může spustit 5denní nebo 10denní zkušební verzi.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Acid – globálně jedinečný identifikátor (GUID) představující licenci SKU

 • GraceTime – celkový čas udělený licencí odkladu

Office.Licensing.TelemetryFlow.OLSResults

Pokud je uživatel nelicencovaný, provedeme několik volání služby, aby mohl uživatel získat licenci a aktivovat svůj produkt Office. Tato událost se aktivuje voláním služby Office Licensing Service a umožňuje zkontrolovat, jestli má uživatel nároky. Tato událost se bude používat ke sledování stavu licencování uživatele po volání služby Office Licensing Service a stavu klienta Office po pokusu o aktivaci Office.

Shromažďována jsou následující pole:

 • EntitlementPickerShown – informuje o tom, jestli měl uživatel víc nároků a jestli mezi nimi musel ručně vybrat, aby získal licenci.

 • GetAuthResult – informuje o různých možných stavech klienta, například že má klient prázdný kód Product Key pro službu Office Licensing Service nebo že měl nárok na jiný produkt a Office se musí převést na nový produkt.

 • GetEntitlementsCount – informuje o počtu nároků, které uživatel má.

 • GetEntitlementsSucceeded – sděluje, jestli bylo volání rozhraní API služby Office Licensing Service k získání nároků uživatele úspěšné, nebo ne.

 • GetKeySucceeded – sděluje, jestli bylo volání rozhraní API služby Office Licensing Service k získání kódu úspěšné, nebo ne.

 • GetNextUserLicenseResult – informuje o tom, jestli moderní licenční balík fungoval a jestli uživatel získal licenci, nebo ne.

 • InstallKeyResult – informuje o různých důvodech, proč by uživatel mohl být ve špatném stavu, například pokud se aktivace nezdařila nebo se nezdařila instalace kódu.

 • NotInitializedBeforeWhileAdding – pouze informativní. Sděluje, jestli byla událost přidaná k mapě správce telemetrie bez toho, aby se k ní explicitně registrovala.

 • NotInitializedBeforeWhileSending – pouze informativní. Sděluje, jestli proběhl pokus a odeslání události bez její předchozí explicitní registrace v mapě správce telemetrie.

 • SentOnDestruction – pouze informativní. Sděluje, jestli byla událost přidaná k mapě správce telemetrie a jestli nebyla odeslaná explicitně.

 • Tag – informuje, odkud v kódu se událost odeslala.

 • VerifyEntitlementsResult – informuje o různých stavech, ve kterých může uživatel po ověření nároků získaných ze služby Office Licensing Service být.

Office.Licensing.TelemetryFlow.SearchForBindingResult

Výrobce OEM prodává počítače, jejichž součástí je Office (s předplatným na rok nebo s časově omezenou licencí). Tyto produkty Office jsou zaplacené zakoupením přístroje. Počítače, které jsou nastavené pomocí specifického registračního klíče (OOBEMode: OEMTA), k sobě mohou mít přidruženou vazbu Office. Když na takových počítačích spouštíme Office, provádíme kontroly služeb, abychom našli vazbu Office odpovídající tomuto přístroji.

Tato aktivita telemetrie sleduje body úspěšnosti a selhání při vyhledávání vazby, abychom se ujistili, že počítače s vazbou ji mohou úspěšně získat a že jsou naše služby v pořádku. Tato aktivita nesleduje počítače, u kterých kontrola služeb zjistí, že žádné přidružené vazby nemají.

Shromažďována jsou následující pole:

 • DexShouldRetry – signál, že jsme narazili na problém, který se může opakovat (žádné připojení k internetu nebo nefunkční servery)

 • GenuineTicketFailure – pomocí HRESULT informuje o selhání při pokusu o zjištění lístku ověření pravosti nebo kódu Product Key pro Windows v daném počítači.

 • PinValidationFailure – informuje nás o tom, proč nebyl proces ověřování PIN kódu úspěšný. Možné chyby:

  • GeoBlocked (geografické omezení)
  • InvalidFormat (neplatný formát)
  • InvalidPin (neplatný pin)
  • InvalidState (neplatný stav)
  • InvalidVersion (neplatná verze)
  • Unknown (neznámý)
  • Used (užíván)
 • PinValidationResult – informuje o výsledku ověřování PIN kódu, který se nám nepodařilo rozluštit.

 • Pkpn – oblast pkpn, do které PIN náleží.

 • Success – indikuje, že jsme pro počítač úspěšně získali platnou vazbu Office (PIN).

 • Tag – sděluje, v jakém kroku jsme hledání vazby zastavili. Možné značky:

  • 0x03113809 Žádný přístup k internetu nebo chyba služby při ověřování PIN kódu
  • 0x0311380a Ověřování PIN selhalo, odesláno s polem PinValidationFailure
  • 0x0310410f Úspěch, odesláno s polem úspěch
  • 0x0311380d Opakovatelné chyby (problémy s internetem, neznámé chyby)
  • 0x0311380e Neopakovatelné chyby (nabídka vazby vypršela)
  • 0x0311380f Další chyby (nebylo možné udělit licenci)
  • 0x03104111 Nepodařilo se rozluštit PIN Office, odesláno s polem PinValidationResult
 • WpkBindingFailure – informuje o kódu chyby, která nastala při vázání PINu Office na WPK počítače.

Office.Licensing.TelemetryFlow.ShowAFODialogs

Jakmile úspěšně získáme platný PIN kód Office vázaný na počítač s předpřipraveným Office, zobrazí se uživateli buď dialog pro přihlášení, nebo dialog pro uplatnění kódu. Po uplatnění kódu PIN se zobrazí dialogové okno licenčních podmínek. Modernizovali jsme funkci AFO tak, aby tyto dva dialogy obsahovaly více informací o produktu Office, který je součástí počítače. Tato telemetrie sleduje, jestli je naše funkce úspěšná ve zpohodlňování procesu uplatnění kódu a získání produktu. Sleduje tok a výstupní body procesu uplatnění nároku (který dialog uživatel ukončil).

Shromažďována jsou následující pole:

 • ActionActivate – signál, že uživatel kliknul na tlačítko Aktivovat.

 • ActionChangeAccount – Signál, že uživatel kliknul na hypertextový odkaz Použít jiný účet.

 • ActionCreateAccount – signál, že uživatel kliknul na tlačítko Vytvořit účet.

 • ActionSignIn – signál, že uživatel kliknul na tlačítko Přihlásit se.

 • CurrentView – typ dialogového okna, které uživatel zavřel.

 • DialogEULA – Signál, že jsme zobrazili dialogové okno „Přijmout licenční podmínky“.

 • DialogRedemption – Signál, že jsme zobrazili dialogové okno pro uplatnění AFO.

 • DialogSignIn – Signál, že jsme zobrazili dialogové okno přihlášení k AFO.

 • EmptyRedemptionDefaults – signál, že jsme nedokázali načíst výchozí informace o uplatnění.

 • GetRedemptionInfo – signál, že načítáme demografické údaje k uplatnění PIN kódu.

 • MalformedCountryCode – signál, že kód země nebo oblasti potřebný k uplatnění PIN kódu je špatný.

 • OExDetails – podrobnosti o chybě, které se vrátí, když uživatel zavře přihlašovací dialog identity.

 • OExType – podrobnosti o typu, které se vrátí, když uživatel zavře přihlašovací dialog identity.

 • Tag – nám řekne, ve kterém kroku uplatnění AFO uživatel proces ukončil. Možné značky:

  • 0x0311380b Uživatel zavřel přihlašovací dialog identity z dialogového okna uplatnění nároku.
  • 0x0311380c Po uživatelově přihlášení se nepodařilo automaticky nahrát identitu z dialogu uplatnění nároku.
  • 0x03113810 Nepodařilo se nahrát demografické údaje o účtu (kód země nebo oblasti, jazyk, měnu, nabídku zkušební verze a marketingové předvolby).
  • 0x03113805 Uživatel zavřel přihlašovací dialog identity z dialogového okna přihlášení.
  • 0x03113806 Po uživatelově přihlášení se nepodařilo automaticky načíst identitu z dialogu přihlášení.
  • 0x03113807 Nepodařilo se automaticky načíst identitu.
  • 0x03113811 Uživatel zavřel dialogové okno přihlášení nebo uplatnění nároku.
  • 0x03113812 Uživatel zavřel dialogové okno přijmout licenční podmínky
  • 0x03113808 Uživatel přijal licenční podmínky
  • 0x03113811 Uživatel zavřel dialogové okno.
  • 0x2370e3a0 Uživatel zavřel dialogové okno.
  • 0x2370e3c1 Přejděte na web pro uplatnění PIN kódu.
  • 0x2370e3a1 Přejděte na web pro uplatnění PIN kódu.
  • 0x2370e3c0 Smyčka sekvence dialogových oken, protože se uživatel v dialogových oknech pohyboval tam a zpět.
  • 0x2370e3a3 Uživatel kliknul na hypertextový odkaz „Nyní ne“, čímž přeskočil nabídku AFO pro danou relaci.
  • 0x2370e3a2 Uživatel kliknul na hypertextový odkaz „Nikdy nezobrazovat“, čímž nabídku AFO zakázal.
 • UseInAppRedemption – Říká nám, jestli uživatele necháváme uplatnit nárok v aplikaci, nebo je posíláme na web, aby svůj PIN kód (předem vyplněný) uplatnili tam.

 • UseModernAFO – Říká nám, jestli používáme nové nebo staré prostředí AFO.

Office.Licensing.TelemetryFlow.ShowTryBuyDialogForOOBE

Když je u nových počítačů Office předinstalovaný a uživatel nemá oprávnění, zobrazí se dialogové okno, které uživateli nabízí možnost vyzkoušení, zakoupení nebo zadání kódu Product Key, aby mohl uživatel získat licenci. Tato událost sleduje, jestli se zobrazilo dialogové okno. Tato událost nám pomůže zjistit, jestli se uživateli dialogové okno s možností vyzkoušení, zakoupení nebo zadání kódu Product Key zobrazilo, a tím nám pomáhá určit, jestli uživatel dostal možnost získat licenci.

Shromažďována jsou následující pole:

 • ActiveView – sděluje ID dialogu zobrazeného uživateli.

 • CurrentOOBEMode – Informuje o předinstalovaném režimu (režim OOBE, stejně jako AFO, OEM, atd.).

 • NotInitializedBeforeWhileAdding – pouze informativní. Sděluje, jestli byla událost přidaná k mapě správce telemetrie bez toho, aby se k ní explicitně registrovala.

 • SentOnDestruction – pouze informativní. Sděluje, jestli byla událost přidaná k mapě správce telemetrie a jestli nebyla odeslaná explicitně.

 • ShowTryButton – informuje, jestli se uživateli v dialogu zobrazilo tlačítko vyzkoušet, nebo ne.

 • Tag – informuje, odkud v kódu se událost odeslala.

Office.Licensing.TelemetryFlow.TrialFlow

Tato událost se aktivuje, pokud se uživatel předinstalovaného Office bez licence pokouší získat zkušební verzi. Používá se ke zjištění, kterou cestu uživatel následuje pro získání zkušební verze a jestli došlo při získávání zkušební verze prostřednictvím nákupů v aplikaci k nějakým chybám. V závislosti na akci uživatele a na výsledku nákupu v aplikaci uživatel licenci nemusí získat.

Shromažďována jsou následující pole:

 • HasConnectivity – informuje o tom, jestli má uživatel připojení k internetu. V případě, že uživatel nemá přístup k internetu, bude muset použít poskytnutou licenci na 5 dní nebo bude muset pracovat v režimu omezené funkčnosti.

 • InAppTrialPurchase – informuje, jestli má testovací verze povolené spuštění sady Store Purchase SDK pro zachycení PI a nákup zkušební verze z aplikace.[Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • IsRS1OrGreater – sděluje, jestli je verze operačního systému vyšší než RS1, nebo ne, protože sada Store Purchase SDK by měla být použita jenom v případě, že je verze operačního systému vyšší než verze RS1.

 • NotInitializedBeforeWhileAdding – pouze informativní. Sděluje, jestli byla událost přidaná k mapě správce telemetrie bez toho, aby se k ní explicitně registrovala.

 • OEMSendToWebForTrial – informuje, jestli je testovací verzi povoleno odesílat uživatele na web, aby uplatnili zkušební verzi.

 • StoreErrorConditions – různé podmínky, za kterých by se mohl proces sady Store Purchase SDK nezdařit.[Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • StoreErrorHResult – sděluje kód chyby, který se vrátí ze sady Store Purchase SDK.[Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • StorePurchaseStatusResult – informuje o výsledku volání sady Store Purchase SDK a jestli uživatel uskutečnil nákup, nebo ne. To nám pomůže určit, jestli má uživatel získat licenci k používání Office.[Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • Tag – informuje, odkud v kódu se událost odeslala.

 • UserSignedInExplicitly – informuje o tom, jestli se uživatel explicitně přihlásil. V takovém případě uživatele přesměrujeme na web pro zkušební verzi.[Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

Office.Licensing.UseGraceKey

Pokud nejsme z nějakého důvodu schopní udělit licenci uživateli, instalujeme klíč Grace key a odešleme tento signál, který to značí. Je to důležité pro zjištění, jestli je uživatel v pořádku a chybí mu funkce, také pro stav systému a pro diagnostické účely, pokud uživatel hlásí problém s počítačem.

Shromažďována jsou následující pole:

 • OpportunisticTokenRenewalAttempted – označuje, jestli jsme se pokusili o příležitostné obnovení pro uživatele v režimu aktivace pro sdílené počítače.

 • ReArmResult – označuje výsledek obnovení aktivačního období nainstalovaného klíče, který může prodloužit dobu platnosti aktuální licence.

Office.Omex.Checkout.Analytics.CheckoutStageChangeActivity

Událost se aktivuje při postupu uživatele v krocích potřebných k dokončení nákupu. Používá se k monitorování toku nákupu v různých dimenzích a řešení potíží s jeho výkonem.

Shromažďována jsou následující pole:

 • AvailabilityId – Cenová varianta produktu, který se uživatel pokouší koupit.

 • CurrentStage – aktuální krok toku nákupu

 • Error – Popis chyby, která souvisí s daným krokem nákupního toku, pokud existuje.

 • PaymentInstrumentsNumber – Počet platebních nástrojů, které má uživatel v profilu.

 • PreviousStage – Krok toku nákupu, ze kterého uživatel přišel.

 • ProductId – Produkt, který se uživatel pokouší koupit.

 • Query.Flights – Informace o funkcích, které jsou pro uživatele povolené.

 • Query.Language – jazyk uživatelského prostředí pokusu o nákup

 • Query.Market – trh pokusu o nákup

 • Query.PageURL – Adresa URL prohlížeče, kterou uživatel používá při pokusu o nákup.

 • Query.ReferralURL – Adresa URL prohlížeče, která uživatele odkázala na nákup.

 • SelectedPaymentInstrumentFamily – rodina platebního nástroje vybraného pro nákup

 • SelectedPaymentInstrumentType – typ platebního nástroje vybraného pro nákup

 • SkuId – Varianta fakturace (ID SKU) produktu, který se uživatel pokouší koupit.

 • Tracing.CheckoutVersion – verze komponenty toku nákupu

 • Tracing.Environment – Prostředí, které generuje událost, například produkční nebo předprodukční.

 • Tracing.TraceId – ID pro korelaci události s jinými událostmi ze stejné uživatelské relace

Office.Omex.Checkout.MonitoringEvent

Událost se aktivuje dokončeným voláním služby nebo operací aktivovanou uživatelem. Používá se ke sledování výkonu a diagnostice problémů s procesem rezervace a službami, se kterými je zajištěn.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Agent.Datacenter – Identifikace monitorovacího agenta; umístění datacentra, které hostuje prostředí pokladny.

 • Agent.Role – identifikace agenta monitorování; typ služby, která generuje telemetrii.

 • Agent.RoleInstance – Identifikace agenta monitorování; instance služby, která generuje telemetrii.

 • Agent.ServiceName – Identifikace agenta monitorování; služba, která generuje telemetrii.

 • Agent.Tenant – identifikace agenta monitorování; cluster služeb

 • Duration – doba trvání provádění operace, např. volání služby

 • Metadata – Další metadata operací, pokud jsou k dispozici v konkrétním scénáři.

 • Result – výsledek operace, např. úspěch nebo neúspěch

 • ScopeName – Identifikátor výsledku operace, jehož výsledek se hlásí.

 • Subtype – Podtyp operace, pokud je k dispozici v konkrétním scénáři, například uživatel produktu se pokusil koupit, když došlo k operaci.

 • Tracing.CheckoutVersion – verze komponenty toku nákupu

 • Tracing.Environment – Prostředí, které generuje událost, například produkční nebo předprodukční.

 • Tracing.TraceId – ID pro korelaci události s jinými událostmi ze stejné uživatelské relace

Office.SetupOffice.Sdx.Log

Tato událost se aktivuje, když uplatníme nabídku Office pro uživatele, který si buď koupil zařízení v sadě s předběžným nárokem na Office na počítačích OEM, nebo zadal kód Product Key. Tato data se používají pro obecné zprávy protokolu.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Ctid (Data_Ctid) – CorrelationId se používá k propojení různých protokolů s jednou relací uplatnění.

 • Environment (Data_ Environment) – prostředí pro vývojáře (Pr, Edog, Prod, Int)

 • Message (Data_Message) – zpráva protokolu z setup.office.com. Například „obrázek ‚../img/spinner.csv‘ nejde načíst, používá se cdn.“

 • Typ (Data_Type) – typ zprávy protokolu (Chyba, Upozornění, Informace)

OneNote.EnrollmentResult

Tato událost zaznamená stav při registraci do Intune. Tento scénář je specifický pro účty s podporou Intune.

Shromažďována jsou následující pole:

 • EnrollmentResult – výsledek registrace do Intune

SKU.PRODUCT.PRICE.NULL.EVENT

Tato událost se používá k zachycení událostí, které vyčíslují dopad chyby, která způsobila, že uživatelé dnes vidí na obrazovce pro výběr skladové položky (SKU) hodnotu „Null“ místo ceny. Chyba se bude dál diagnostikovat, aby se určil způsob opravy.

Shromažďují se následující pole:

 • PriceNotFound – ceny se z obchodu nenašly.

 • StoreNotInitilized – pokud se obchod úspěšně neinicializuje.

Události nástroje Microsoft AutoUpdate (MAU)

additionalappinfo.invalidpreference

Tato událost hlásí neplatnou předvolbu nastavenou pro zobrazení dalších informací, které se týkají ukončení služby určitého produktu. Tato informace slouží k upozornění zákazníků, aby nastavili správné preference pro zobrazení dalších informací.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • Reason - podrobnosti o neplatné položce v preferencích

 • SessionId – identifikátor relace.

appdelegate.launch

Tato událost označuje, že došlo k pokusu o spuštění aplikace. Výsledek (úspěch nebo neúspěch) se uloží do protokolu. Tuto událost používáme k určení případů, kdy selže spuštění MAU.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppversionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – sada statického textu označující stav spuštění.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

appdelegate.terminate

Tato událost označuje, že došlo k řádnému ukončení aplikace. Tuto událost používáme k odlišení řádných ukončení aplikace od nestandardních.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátový, neznámý).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – statický text označující, že Microsoft AutoUpdate byl ukončený.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

appinstall.connecttoxpc

Tato událost značí, že došlo k chybám při připojování k pomocníkovi MAU (součást, která provádí instalaci aplikací). Tato událost označuje potenciální poškození aplikace MAU. Zařízení nebude moct instalovat aktualizace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje informace o chybě při potížích s připojením.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

appinstall.logscanned

Tato událost slouží k určení, jestli byl soubor protokolu úspěšně zpracován. Tuto událost používáme ke zjišťování a řešení potíží vzniklých při instalaci aplikace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – sestavy o chybách nalezených při instalaci aplikace a/nebo při skenování stavu dokončení.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

appinstall.xpcremoteobjecterror

Tato událost hlásí chybu, která se zjistila při pokusu o připojení k nástroji Privileged Helper Tool prostřednictvím připojení XPC. Tuto událost používáme ke sledování a řešení možných problémů s instalací služby MAU.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje informace o povaze chyby proxy serveru, ke které došlo.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

appregistry.config

Tato událost hlásí chyby, ke kterým došlo při načítání informací o registru aplikací. Microsoft používá tuto sestavu k tomu, aby správcům IT poradil se správným formátem pro nastavení registrací klientských aplikací.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje informace o povaze chyb, ke kterým došlo při registraci aplikace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • Reason – řetězec obsahuje podrobný důvod přidružený k události.

 • SessionId – identifikátor relace.

appregistry.info

Tato událost označuje, že aplikace byla spuštěna. Tuto událost používáme k výpisu aplikací, pro které může MAU řídit aktualizace, počet dostupných kopií a jejich verze a umístění instalace (výchozí nebo jiné).

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje informace o seznamu identifikátorů používaných aplikací k registraci pomocí služby Microsoft AutoUpdate a počtu instalací registrovaných pro tuto aplikaci.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

appregistry.remove

Tato událost značí, že se uskutečnil pokus o odebrání aplikace ze seznamu aplikací spravovaných pomocí MAU. Tuto událost používáme k potvrzení, že jenom aplikace vydané pomocí MAU jsou řízené prostřednictvím MAU (tady by se neměly zobrazit žádné aplikace z AppStoru).

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – název a identifikátor odebírané aplikace, jestli daná aplikace stále existuje v registrovaném umístění a jestli byla aplikace nainstalovaná z AppStoru.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

Kampaň

Tato událost se aktivuje, když se najde kampaň, ale klient Microsoft Auto Update (MAU) nemůže aktualizovat aplikaci Office. Data se zobrazí, pokud se uživateli zobrazí hypertextový odkaz a jestli uživatel klikl na odkaz, aby reagoval. Data umožňují klientovi problém vyřešit.

Shromažďována jsou následující pole:

 • CampaignID – Celočíselná hodnota označující ID kampaně, což je jedinečný identifikátor přidružený ke každé kampani odeslané ze serveru.

 • Payload – Obecný sloupec, který obsahuje zprávy specifické pro události. To se použije jenom v případě Campaign.Hyperlink.Clicked a bude obsahovat adresu URL zobrazenou a kliknutou uživatelem.

 • Reason – Řetězec, který obsahuje podrobný důvod přidružený k události. Pro tuto funkci by obsahovala následující řetězce:

  • Campaign.Found – Tato možnost se aktivuje, když je po spuštění klienta dostupná kampaň. Kampaň se klientovi MAU poskytne, když klient nemůže aktualizovat aplikaci Office. Tato událost potvrdí, že kampaň byla klientovi správně doručena.

  • Campaign.Hyperlink.Clicked – Tato možnost se aktivuje, když uživatel klikne na hypertextový odkaz obsahující pokyny v dialogovém okně kampaně. Odkaz bude obsahovat informace pro vyřešení problému nebo aktualizaci samotné aplikace MAU. Událost ukazuje, jestli uživatel klikl na odkaz uvedený v kampani a mohl problém vyřešit.

  • Campaign.Shown – Aktivuje se po zobrazení dialogového okna kampaně uživateli. Dialogové okno Kampaň bude obsahovat textové informace, které uživateli pomůžou opravit klienta MAU a spustit aktualizace aplikace. Tato událost nám řekne, jestli uživatel viděl zprávu, že má jednat, a kampaň se uživateli zobrazila správně.

campaign.found

Tato událost se aktivuje, když Microsoft AutoUpdate najde kampaň dostupnou z back-endu. Tato událost hlásí, že klient našel kampaň. Data slouží ke kontrole, jestli se kampaně klientům správně doručily.

Shromažďována jsou následující pole:

 • CampaignID – celočíselná hodnota označující ID kampaně

catalog.errorsignature

Tato událost hlásí různé problémy se staženými soubory, včetně podpisu dodavatele a neshodující se hodnoty hash u staženého souboru. Tuto událost používáme ke zjišťování problémů při publikování sady manifestů pro aplikace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • FileHash – hodnota hash staženého souboru.

 • FileName – název souboru, který zobrazuje neshodu v hodnotě hash.

 • HashInCatalog – položka hodnoty hash v odpovídajícím souboru katalogu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje informace o aplikaci nahlašující problém.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

catalog.invalid

Tato událost zaznamenává chybový stav odkazující na stažený neplatný katalog manifestu. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby v publikovaných souborech manifestu nebyly žádné chyby.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • CatalogFile – název souboru katalogu, který způsobil chybový stav.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

cloningtask.begin

Tato událost značí zahájení úkolu klonování před aktualizací aplikace. Tato událost se používá společně s událostí cloningtask.status ke zjištění objemu selhání klonování, abyste rozhodli, jestli omezit funkci klonování u různých kanálů cílových skupin.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor aktualizace.

cloningtask.helpertoolconnection

Tato událost zaznamenává problémy s instalací klonování (tzn. buď se nám nepovedlo připojit k pomocníkovi pro instalaci aktualizace, nebo je možné se přihlásit, ale pomocník nemůže provést aktualizaci). Pokud nám byl záznam nahlášen, znamená to, že se instalace klonování nezdařila a bude teď muset přejít na místní aktualizaci.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje ID, které označuje jednotlivé aktivity aktualizace a chybu proxy serveru nahlášenou při klonování.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

cloningtask.status

Tato událost značí stav procesu klonování pro aplikaci, která se má aktualizovat. Tuto událost používáme ke zjištění úspěšnosti a také typů chyb, ke kterým došlo a které způsobily potíže. Tato událost slouží k určení, jestli se má omezit funkce klonování u různých kanálů cílových skupin.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Error – řetězec obsahuje informace o chybě, pokud k chybě došlo při úkolu klonování.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • Success – řetězcové znázornění logické proměnné.

 • UpdateID – identifikátor aktualizace.

cloningtask.status.finish

Tato událost hlásí dokončení úkolu klonování. Tato událost tvoří součást sestavy filtru aktualizace a používáme ji k určení stavu aktualizace aplikace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • Success – udává, jestli úkol klonování proběhl úspěšně.

 • UpdateID – identifikátor aktualizace.

configuration.channel

Tyto záznamy události se pokusí přejít na jiné kanály (cílová skupina) v MAU. Používá se k ukládání pokusů a jejich výsledků do protokolu (úspěch nebo selhání).

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje název vybraného kanálu.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

configuration.metadata

Tato událost je uložena v protokolu všude, kde se inicializuje MAU. Je to prezenční signál MAU události.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – statický text označující, že se právě inicializují konkrétní metadata nebo konfigurace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

configuration.preference

Tato událost se zaprotokoluje pokaždé, když Microsoft AutoUpdate narazí na problém s předvolbami. Data budou použita ke zjištění rozsahu problémů způsobených nesprávným nastavením slovníku aplikací ze strany klientů.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Payload – statický text.

configuration.systemVersion

Tato událost naznačuje, že se pokus o načtení systémové verze nezdařil. Obsahuje také informace o informacích, které Microsoft Auto Update (MAU) úspěšně shromáždil ze systému. Tato událost slouží k určení, jestli by se MAU měl zabývat selháními. Uvědomte si, že systémová verze slouží k určení, jestli je možné použít aktualizaci pro klientské zařízení.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje informace o chybě, která se vyskytla při získávání řetězce verze systému macOS.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.alertmanager.reinstallresponse

Tato událost značí, že MAU vstoupil do nepoužitelného/neopravitelného stavu a je potřeba ho znovu nainstalovat. Tato událost označuje neopravitelnou chybu a vyžaduje zásah uživatele.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje výčtový výběr uživatele.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.alertmanager.tmpdiskfull

Tato událost značí, že nebylo nalezeno dostatek volného místa na disku. Nebudete moct nainstalovat aktualizace kvůli nedostatku místa na disku.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.alertmanager.tmpdiskfullretry

Tato událost označuje, že se znovu spustil pokus o instalaci aktualizace po zjištění nedostatku místa na disku. Po nezdařené instalaci aktualizace kvůli nedostatku místa na disku se zopakuje pokus o instalaci.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.alertmanager.tmpdiskfullretrycancel

Tato událost označuje, že bylo zjištěno zrušení opakovaného pokusu o instalaci po zjištění nedostatku místa na disku. Tuto událost používáme ke zjištění, jestli náš záložní mechanismus byl dostatečný, aby provedl uživatele procesem aktualizace, když byl zjištěn nedostatek místa na disku.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.checkwindow.noupdatefoundok

Tato událost označuje, že kontrola aktualizací navrátila výsledek, že nebyly nalezeny žádné aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění správné nabídky aktualizací, k optimalizaci zatížení služeb a definování, jak často se mají vaše aktualizace kontrolovat. Chceme také optimalizovat četnost vydání verzí na základě očekávání aktualizací zákazníkem.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.checkwindow.updatecheck

Tato událost značí, že byla provedena kontrola aktualizací. Tuto událost používáme k zajištění správné nabídky aktualizací, k optimalizaci zatížení služeb a definování, jak často se mají vaše aktualizace kontrolovat. Chceme také optimalizovat četnost vydání verzí na základě očekávání aktualizací zákazníkem.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.checkwindow.updatecheckcancel

Tato událost označuje, že proces zjišťování dostupnosti aktualizací byl zrušen (uživatelem nebo systémem). Tuto událost používáme k zajištění správné nabídky aktualizací, k optimalizaci zatížení služeb a definování, jak často se mají vaše aktualizace kontrolovat. Chceme také optimalizovat četnost vydání verzí na základě očekávání aktualizací zákazníkem.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.checkwindow.updatecheckcanceluser

Tato událost označuje, že proces zjišťování dostupnosti aktualizací byl zrušen uživatelem. Tuto událost používáme k zajištění správné nabídky aktualizací, k optimalizaci zatížení služeb a definování, jak často se mají vaše aktualizace kontrolovat. Chceme také optimalizovat četnost vydání verzí na základě očekávání aktualizací zákazníkem.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.checkwindow.updatesfound

Tato událost označuje, že byly v rámci procesu zjišťování dostupnosti aktualizací nalezeny aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění správné nabídky aktualizací.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.checkwindow.uptodate

Tato událost označuje, že v rámci procesu zjišťování dostupnosti aktualizací nebyly nalezeny žádné aktualizace, protože jsou aplikace na zařízení aktuální. Tuto událost používáme k zajištění správné nabídky aktualizací.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.downloadwindow.applaunchwithpendingupdate

Tato událost označuje, že byla spuštěna aplikace, která se právě aktualizuje. Tuto událost používáme k zajištění správné nabídky aktualizací. U právě otevřených aplikací by se mělo předejít jejich aktualizaci. Aplikace se musí před aktualizací zavřít.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.downloadwindow.closeapplicationdialog

Tato událost označuje, že byla spuštěna aplikace, která se právě aktualizuje. Tuto událost používáme k zajištění správné nabídky aktualizací. U právě otevřených aplikací by se mělo předejít jejich aktualizaci. Aplikace se musí před aktualizací zavřít.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.downloadwindow.curtasknull

Tato událost označuje, že došlo k neočekávané chybě při pokusu o instalaci aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění správné nabídky aktualizací.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.downloadwindow.downloadcancel

Tato událost označuje, že proces stahování byl zrušen uživatelem. Tuto událost používáme k zajištění správné nabídky aktualizací.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.downloadwindow.downloadfailed

Tato událost označuje, že došlo k selhání při stahování aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění správné nabídky a stažení aktualizací.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.downloadwindow.downloadfailedok

Tato událost označuje, že došlo k selhání při stahování aktualizace a uživatel byl upozorněn. Tuto událost používáme k zajištění správné nabídky a stažení aktualizací, a v případě selhání se uživateli zobrazí oznámení.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.downloadwindow.downloadpathmissing

Tato událost označuje, že došlo k selhání při stahování aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění správné nabídky a stažení aktualizací. Tato událost označuje, že chybí adresa URL pro stažení.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.downloadwindow.downloadtasknull

Tato událost označuje, že došlo k selhání při stahování aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění správné nabídky a stažení aktualizací. Tato událost označuje, že byl Microsoft AutoUpdate požádán o pozastavení nebo obnovení stahování, ale nenalezl odpovídajícího správce stahování.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.downloadwindow.filesignaturenotverified

Tato událost označuje, že došlo k selhání při stahování aktualizace. Tato událost označuje, že Microsoft AutoUpdate nemůže ověřit, jestli byla tato aktualizace publikována společností Microsoft. Tuto událost používáme k zajištění správné nabídky a stažení aktualizací.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který obsahuje adresu URL pro stažení. Toto je umístění pro stažení z webu Microsoft kromě případů, kdy je kanál nastavený na vlastní. V případě vlastního kanálu je tato hodnota nastavená na Vlastní umístění.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.downloadwindow.installcomplete

Tato událost označuje, že byla instalace všech aktualizací nabízených prostřednictvím Microsoft AutoUpdate dokončena. Tuto událost používáme k zajištění správné nabídky a stažení aktualizací.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.downloadwindow.networkunavailablealert

Tato událost označuje, že při stahování aktualizací došlo ke ztrátě síťového připojení. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.downloadwindow.networkunavailablealertok

Tato událost označuje, že při stahování aktualizací došlo ke ztrátě síťového připojení. Také značí, že byl uživatel na tuto chybu upozorněn. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.downloadwindow.noconnectionok

Tato událost označuje, že při stahování aktualizací došlo ke ztrátě síťového připojení. Také značí, že byl uživatel na tuto chybu upozorněn. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.downloadwindow.repairrequired

Tato událost označuje, že proces aktualizace selhal. Také značí, že aktualizace byla dokončena, ale Microsoft AutoUpdate našel problém s aktualizovanou aplikací a vyžaduje se oprava. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.downloadwindow.updateaborted

Tato událost označuje, že proces aktualizace byl přerušen. Také značí, že aktualizace byla již rozpracována prostřednictvím démona a uživatel klikl na OK a stahování přerušil. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.downloadwindow.updatefailed

Tato událost označuje, že se nezdařila jedna nebo více aktualizací z aktuální dávky. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.downloadwindow.updatesuccessful

Tato událost označuje, že všechny aktualizace z aktuální dávky byly úspěšné. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.downloadwindow.userpaused

Tato událost označuje, že všechny aktualizace z aktuální dávky byly úspěšné. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.downloadwindow.userresumed

Tato událost označuje, že byl proces stahování aktualizací po pozastavení úspěšně obnoven. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.mainwindow.setautomaticchecking

Tato událost označuje, že je zařízení zapsané do režimu automatické aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.mainwindow.setautomaticdownloadinstall

Tato událost označuje, že je zařízení zapsané do režimu automatické aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.mainwindow.setmanualchecking

Tato událost označuje, že je zařízení zapsané do režimu ruční aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.templateawindow.cancel

Tato událost označuje, že se uživatel rozhodl zrušit nebo ignorovat zobrazenou zprávu upozornění. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.templateawindow.enroll

Tato událost označuje, že se uživatel rozhodl dodržovat zobrazené doporučení upozornění. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.templateawindow.install

Tato událost označuje, že se uživatel rozhodl dodržovat zobrazené doporučení upozornění týkající se zahájení instalace softwaru. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.updatewindow.begindownloadingapps

Tato událost označuje, že stahování aktualizací bylo spuštěno prostřednictvím okna aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje slovník dostupných aktualizačních balíčků a údaj, jestli uživatel zvolil instalaci této položky.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.updatewindow.networkretry

Tato událost označuje, že se v důsledku selhání sítě na listu aktualizací aktivovalo opětovné spuštění. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.updatewindow.networkretrycancel

Tato událost označuje, že v důsledku selhání sítě na listu aktualizací nebylo možné aktivovat opětovné spuštění. Tato událost označuje, že se uživatel rozhodl zrušit aktualizace po upozornění na nedostupnost sítě. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.updatewindow.networkunavailable

Tato událost značí, že došlo k náhlému výpadku připojení k síti. Tato událost označuje, že při pokusu o stáhnutí balíčku aktualizace nebyl server dostupný. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.updatewindow.noupdateavailable

Tato událost značí, že vyhledávání aktualizací nenašlo žádné dostupné aktualizace. Tato událost značí, že Microsoft AutoUpdate nenašel žádné dostupné aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.updatewindow.noupdatestoselect

Tato událost označuje, že došlo k chybě, kvůli které je seznam aktualizací prázdný. Tato událost znamená, že Microsoft AutoUpdate zobrazuje prázdný list aktualizací. To by se nemělo stát. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

Controller.UpdateWindow.UpdateAvailable

Tato událost značí, že vyhledávání aktualizací nabízí dostupné aktualizace. Používáme ji i v případě, kdy chceme zjistit, jestli se nabízené aktualizace uživateli zobrazují, jestli se zobrazují správné aktualizace nebo jestli blokování aktualizací funguje podle očekávání. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje slovník dostupných aktualizačních balíčků a stav výběru uživatele pro každý z nich.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

controller.updatewindow.updateavailablecancel

Tato událost označuje, že se uživatel rozhodl pro zrušení po zobrazení aktualizací na listu se seznamem aktualizací. Používáme ji i k vysvětlení důvodů neaktualizování (tj. uživatel je zrušil). Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

downloadactor.pause

Tato událost označuje, že uživatel požádal o pozastavení stahování. Používáme ji i k vysvětlení důvodů, proč se aktualizace zjevně nedokončují. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

downloadactor.redirect

Tato událost označuje, že agent stahovacího programu odkazuje na koncový bod, který vydává adresu URL přesměrovaní pro požadavek na stažení. Používáme ji i k vysvětlení důvodů selhání stahování a diagnostikování problémů s proxy serverem. Může také pomoct diagnostikovat důvody, proč je u uživatelů pozorováno, že si instalují starší sestavení. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje přesměrovanou adresu URL. Toto je umístění pro stažení z Microsoftu kromě případu, kdy je kanál nastavený na vlastní. V případě vlastního kanálu je tato hodnota nastavená na Vlastní umístění.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

downloadactor.resume

Tato událost značí, že uživatel požádal o obnovení pozastaveného stahování. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

downloadactor.resumeerror

Tato událost značí, že uživatel požádal o obnovení pozastaveného stahování. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje cestu URL pro stažení. Toto je umístění pro stažení z Microsoftu kromě případu, kdy je kanál nastavený na vlastní. V případě vlastního kanálu je tato hodnota nastavená na Vlastní umístění.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

downloadactor.status

Tato událost zaznamená, že dochází k pokusům o načtení souborů s doprovodnými materiály a jejich výsledky (úspěch nebo selhání). Chceme vědět, jaké doprovodné materiály a balíky se načítají. Chybný načítaný soubor může znamenat problém se sestavením/doprovodným materiálem. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje adresu URL pro stažení a v případě selhání kód chyby. Adresa URL pro stažení je umístění pro stažení z Microsoftu kromě případu, kdy je kanál nastavený na vlastní. V případě vlastního kanálu je tato hodnota nastavená na Vlastní umístění.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

downloadmanifest.cachedupdate

Tato událost se aktivuje, když se žádá o stažení a soubor v mezipaměti je už uložený místně. Tato událost hlásí použití aktualizací v mezipaměti. Data se používají k měření úspěšnosti funkce aktualizace uložené v mezipaměti z počtu nalezených, použitých, neúspěšných ověření a dalších balíčků aktualizací uložených v mezipaměti.

Shromažďována jsou následující pole:

 • AppID – identifikátor aplikace související s událostí.

 • Reason – Řetězec obsahující podrobný důvod přidružený k události.

 • Success – logická hodnota označující úspěch operace vztahující se k události.

downloadmanifest.configuration

Tato událost hlásí chybu v konfiguraci Microsoft Auto Update (MAU), která je buď v předvolbách ve vlastním nastavení serveru, nebo v definicích koncových bodů v pomocníkovi pro aktualizaci v nainstalovaných doplňcích MAU. Tuto událost používáme k tomu, abychom správcům IT poradili s nastavením správných koncových bodů manifestu serveru.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • Payload – značí, jestli chyba spočívá v nastavení vlastního serveru nebo nainstalovaných součástí MAU.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

downloadmanifest.downloadcatalogfail

Tato událost značí, že došlo k selhání při stahování. Soubor, který se nepodařilo stáhnout, je uložen do protokolu. Chceme vědět, jaké doprovodné materiály a balíky se načítají. Selhání při stahování manifestu může ukazovat na selhání generování doprovodného materiálu sestavení, chybu konfigurace CDN, chybu konfigurace klienta, chybu sítě. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje kód chyby stažení a adresu URL stahovaného souboru. Toto je umístění pro stažení z Microsoftu kromě případu, kdy je kanál nastavený na vlastní. V případě vlastního kanálu je tato hodnota nastavená na Vlastní umístění.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

downloadmanifest.downloadcatalogsuccess

Tato událost označuje, že byl soubor úspěšně stažený. Selhání při stahování manifestu může ukazovat na selhání generování doprovodného materiálu sestavení, chybu konfigurace CDN, chybu konfigurace klienta, chybu sítě. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje kód chyby stažení a adresu URL stahovaného souboru. Toto je umístění pro stažení z Microsoftu kromě případu, kdy je kanál nastavený na vlastní. V případě vlastního kanálu je tato hodnota nastavená na Vlastní umístění.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

downloadmanifest.downloadfail

Tato událost označuje, že došlo k chybě při stahování. Soubor manifestu nebo balíčku, který se nepodařilo stáhnout, je spolu s podrobnostmi o chybě uložen do protokolu. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje kód chyby stažení a adresu URL stahovaného souboru. Toto je umístění pro stažení z Microsoftu kromě případu, kdy je kanál nastavený na vlastní. V případě vlastního kanálu je tato hodnota nastavená na Vlastní umístění.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

downloadmanifest.downloadfromurl

Tato událost označuje, že se spustilo stahování souboru katalogu. Do protokolu se zaznamená adresa URL, ze které se soubor katalogu stahuje. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje kód chyby stažení a adresu URL stahovaného souboru. Toto je umístění pro stažení z Microsoftu kromě případu, kdy je kanál nastavený na vlastní. V případě vlastního kanálu je tato hodnota nastavená na Vlastní umístění.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

downloadmanifest.downloading

Tato událost označuje, že se spustilo stahování souboru katalogu. Do protokolu se zaznamená adresa URL, ze které se soubor katalogu stahuje. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje kód chyby stažení a adresu URL stahovaného souboru. Toto je umístění pro stažení z Microsoftu kromě případu, kdy je kanál nastavený na vlastní. V případě vlastního kanálu je tato hodnota nastavená na Vlastní umístění.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

downloadmanifest.downloadsuccess

Tato událost se aktivuje, když stahování souboru XML a balíčku proběhlo úspěšně. Do protokolu se zaznamená adresa URL, ze které se soubor stahuje. Microsoft tuto událost používá k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval podle očekávání a pomohl vyřešit chyby.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace související s událostí

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • CachedUpdate – označení, jestli se stahování v mezipaměti používá

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • LeapFrog – Logická hodnota označující, jestli se jedná o aktualizaci typu leapfrog. Leap Frog nabídne rozdílové aktualizace na novější verzi, ale ne na nejnovější verzi v nabídce.

 • Payload – obsahuje kód chyby stažení a adresu URL stahovaného souboru. Toto je umístění pro stažení z Microsoftu kromě případu, kdy je kanál nastavený na vlastní. V případě vlastního kanálu je tato hodnota nastavená na Vlastní umístění.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • Reason – řetězec obsahuje podrobný důvod přidružený k události.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • StaleCache – informace o tom, jestli bylo stahování nutné kvůli zastaralé aktualizaci uložené v mezipaměti

downloadmanifest.downloadurl

Tato událost označuje, že se vyskytla žádost o stažení souboru. Do protokolu se zaznamená adresa URL, ze které se soubor stahuje. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje kód chyby stažení a adresu URL stahovaného souboru. Toto je umístění pro stažení z Microsoftu kromě případu, kdy je kanál nastavený na vlastní. V případě vlastního kanálu je tato hodnota nastavená na Vlastní umístění.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

downloadmanifest.filenameerror

Tato událost označuje, že došlo k neočekávané chybě. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

downloadmanifest.invalidhash

Tato událost označuje, že ověření zabezpečení našich souborů se nezdařilo. Microsoft tuto událost používá k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval podle očekávání a pomohl vyřešit chyby.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace související s událostí

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • CatalogID – identifikátor katalogu aplikací souvisejícího s událostí

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Error – Označuje podrobnosti o chybě, ke které došlo v souvislosti s událostí

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • File – Řetězec zobrazující aktuální název souboru.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje název staženého souboru s neplatnou hodnotou hash.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

downloadmanifest.missingdaemon

Tato událost označuje, že se uživatel pokusil vyhledat aktualizace a zjistili jsme, že MAU postrádá základní komponentu (démon). Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

downloadmanifest.signatureerror

Tato událost označuje, že ověřování kódu podpisu u balíčku selhalo. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje název staženého souboru s neplatnou hodnotou hash.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

downloadmanifest.status

Tato událost zaznamená shrnutí počtu pokusů nebo chyb, které proběhly v průběhu procesu stahování pro soubory MANIFEST a Package. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje informace včetně adresy URL (adresy Microsoftu), předpony stahovaných souborů, případných chyb atd.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

downloadmgr.downloadend

Tato událost zaznamená do protokolu značku, že proces stahování se samostatně dokončil. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje informace včetně adresy URL (adresy Microsoftu), předpony stahovaných souborů, případných chyb atd.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

downloadmgr.downloadstart

Tato událost zaznamená do protokolu aktualizaci, která se bude stahovat. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje název stažené aktualizace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

downloadtask.downloadbegin

Tato událost označuje zahájení aktivity stahování dat pro aktualizace aplikace. Tvoří součást filtru aktualizace a používáme ji k určení stavu aktualizace aplikace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která se právě aktualizuje.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • BundleVersion – verze aplikace, která se právě aktualizuje.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • LeapFrog – Logická hodnota označující, jestli se jedná o aktualizaci typu leapfrog. Leap Frog nabídne rozdílové aktualizace na novější verzi, ale ne na nejnovější verzi v nabídce.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • PreviousUpdateID – identifikátor pro aktualizace aplikace.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor pro aktualizace aplikace.

 • UpdatePkg – název použitého balíčku aktualizace.

 • UpdateVersion – verze aplikace po aktualizaci.

downloadtask.downloadfailure

Tato událost zaznamená do protokolu, že se při stahování souboru balíčku vyskytla chyba. Do protokolu se ukládá cesta k aktualizaci a chyba. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, u které došlo k selhání při stahování.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Chyba – chyba zjištěná během stahování.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje název stažené aktualizace a nalezenou chybu. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních sestavení Office, ale může se stále zobrazovat ve starších sestaveních.]

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor stahovaných aktualizací.

downloadtask.downloadsuccess

Úspěšné stažení souboru balíčku. Do protokolu se ukládá cesta použitá k aktualizaci. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje cestu k aktualizaci pro úspěšné stažení.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor stažených aktualizací.

downloadtask.updatertypeerror

Tato událost hlásí chybu typu aktualizátoru ve staženém souboru manifestu. Tuto událost používáme, pokud chceme upozornit vlastníka souboru manifestu, aby chybu opravil.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která se právě aktualizuje.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor pro aktualizace aplikace.

 • UpdaterType – typ aktualizátoru zadaný ve staženém souboru manifestu.

 • UpdateURL – adresa URL balíčku aktualizace, který je potřeba použít.

downloadtask.urlerror

Tato událost hlásí chybu v adrese URL zadané ve staženém souboru manifestu. Tuto událost používáme, pokud chceme upozornit vlastníka souboru manifestu, aby chybu opravil.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • Chyba – značí povahu chyby, která se vyskytla.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor pro aktualizace aplikace.

 • UpdateURL – adresa URL balíčku aktualizace, který je potřeba použít.

errorsandwarnings

Tato událost se aktivuje abnormální podmínkou zjištěnou při spuštění Microsoft AutoUpdate. Microsoft používá data ke zjišťování a řešení nalezených problémů.

Shromažďována jsou následující pole:

 • AppID – identifikátor aplikace související s událostí

 • Error – Označuje podrobnosti o chybě, ke které došlo v souvislosti s událostí

 • File – Řetězec zobrazující aktuální název souboru.

 • Operation - Označuje operaci, která se provádí, když došlo k chybě nebo upozornění

 • UpdateID – jedinečný identifikátor aktualizace. Tento identifikátor se používá ke korelaci a identifikaci případných problémů v procesu aktualizace.

fba.changelastupdate

Tato událost obsahuje informace o tom, kdy služba Microsoft Auto Update (MAU) kontrolovala aktualizace. Tuto událost používáme k ladění, když konkrétnímu zařízení nebyla aktualizace nabídnuta po dlouhou dobu.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • Payload – obsahuje datum a čas, kdy MAU kontroloval aktualizace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fba.checkforupdate

Tato událost označuje, že proces na pozadí kontroluje aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fba.checkforupdateskip

Tato událost označuje, že proces na pozadí přeskočil aktualizaci z důvodu otevřeného grafického uživatelského rozhraní MAU. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fba.forceinstallmsgsent

Tato událost značí, že vynucená aktualizace je inicializovaná z uživatelského rozhraní. Tato událost tvoří součást filtru slouží k určení stavu funkce vynucené aktualizace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fba.forceupdatecheck

Tato událost značí, že je kontrola aktualizací vynucená. Tuto událost používáme k určení objemu kontrol vynucených aktualizací, ke kterému dojde mimo normální cyklus kontroly aktualizací.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fba.guiappopen

Tato událost značí, že se uživatelské rozhraní spouští v režimu automatické kontroly, protože aplikace s použitelnou aktualizací je aktuálně otevřená. Tato událost se používá k určení objemu spuštění uživatelských rozhraní z režimu automatické kontroly pro budoucí vývoj funkcí.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fba.installpending

Tato událost značí, že Microsoft Auto Update (MAU) poslal oznámení týkající se čekajících aktualizací. Tato událost se používá k určení objemu aktualizací, které jsou zahájené z oznámení uživatelů. Používá se k vylepšení uživatelského rozhraní tím, že minimalizuje přerušení uživatele v budoucích verzích.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fba.launch

Tato událost značí spuštění Pomocníka pro Microsoft Update pomocí metody spuštění. Tato událost se používá k určení, jestli se Pomocníka pro Microsoft Update spouští v nesprávném kontextu.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fba.launchbyagent

Tato událost značí, že Pomocník pro Microsoft Update byl spuštěn pomocí agenta spouštění. Tato událost se používá k určení objemu Pomocníka pro Microsoft Update, který se spouští z uživatelského rozhraní pro budoucí vývoj.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fba.launchfromprotocol

Tato událost označuje, že Pomocník pro Microsoft Update byl spuštěn pomocí protokolu adresy URL. Tato událost se používá k určení objemu Pomocníka pro Microsoft Update, který se spouští přes adresu URL pro budoucí vývoj.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – obsahuje informace o schématu adresy URL a hostiteli adresy URL.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fba.launchgui

Tato událost značí, že se Pomocník pro Microsoft Update pokouší spustit grafické uživatelské rozhraní (GUI). Tato událost se používá k určení objemu spuštění uživatelského rozhraní spouštěného z Pomocníka pro Microsoft Update, který vám pomůže s budoucím vývojem, včetně minimalizace přerušení uživatele z častých spuštění uživatelského rozhraní.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fba.launchstatus

Tato událost do protokolu zaznamenává selhání démona MAU při pokusu o spuštění. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Chyba – obsahuje OSStatus (kód stavu Apple), který odráží stav spuštění.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje OSStatus (kód stavu Apple), který odráží stav spuštění. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních sestavení Office, ale může se stále zobrazovat ve starších sestaveních.]

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • Úspěch – řetězec logické hodnoty, který označuje, jestli byl proces démona úspěšně spuštěný.

fba.mausilentupdate

Tato událost znamená, že Pomocník pro Microsoft Update zahajuje tichou aktualizaci. Tato událost se používá k určení objemu aktualizací, které jsou použité bez zásahu uživatele k usnadnění vylepšení uživatelského prostředí.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • Reason – statický text indikující bezobslužná aktualizace nemůže pokračovat, protože je otevřené uživatelské rozhraní.

 • SessionId – identifikátor relace.

fba.moreinfofromappnotification

Tato událost hlásí informace o tom, že registrovaná aplikace je směrována přes službu Microsoft Auto Update (MAU). Například zprávy o konci služeb jsou dodány prostřednictvím oznámení MAU. Tuto událost používáme k určení objemu zařízení, která zobrazují toto konkrétní oznámení pro zjištění úspěšnosti šíření informací.

Shromažďována jsou následující pole:

 • AdditionalInfoID – jednoznačně identifikuje Další informace, které dodává MAU.

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • NotificationEvent – statický text určující, jaký typ oznámení se používá.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fba.multipledaemon

Tato událost značí, že byla zjištěna další instance Pomocníka pro Microsoft Update a aktuální instance bude ukončena. Tato událost bude použita ke zjištění objemu zařízení, která se pokoušejí spustit víc instancí pomocníka pro aktualizaci, a v případě potřeby navrhne alternativní řešení.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fba.nofifyappclosed

Tato událost značí, že Pomocník pro Microsoft Update posílá oznámení o čekajících aktualizacích, protože nejsou otevřené žádné registrované aplikace a aktualizace můžou pokračovat bez přerušení uživatele. Tuto událost používáme k určení objemu aktualizací, které se můžou použít, ale vyžadují akci uživatele. Tato událost se používá k usnadnění vylepšení uživatelského prostředí.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fba.nofifyappopen

Tato událost značí, že Pomocník pro Microsoft Update posílá oznámení o čekajících aktualizacích, protože jsou otevřené registrované aplikace a aktualizace vyžadují zavření aplikací, aby mohly pokračovat. Tuto událost používáme k určení objemu aktualizací, které vyžadují zásah uživatele. Tato událost se používá k usnadnění vylepšení uživatelského prostředí.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fba.settimerfail

Tato událost značí, že pokus o nastavení časovače pro spuštění budoucí aktualizace se nezdařil. Tato událost je kritická a používáme ji ke zjištění objemu selhání pro vývoj řešení v případě potřeby.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – Obsahuje informace o poslední času poslední aktualizace a o kalendář, který byl použitý.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fba.silentupdateoptin

Tato událost znamená, že uživatel souhlasil s tichými aktualizacemi. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fba.skipforcedupdate

Tato událost označuje přeskočení kontroly dostupnosti aktualizace kvůli otevřeným aplikacím. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fba.startforcedupdate

Tato událost znamená, že došlo k pokusu o použití vynucené aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fba.terminate

Tato událost označuje, že démon MAU se normálně ukončil. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fba.updatefound

Tato událost označuje, že démon MAU našel nabízené dostupné aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje počet nalezených dostupných aktualizací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fba.updatetimer

Tato událost znamená, že se proces démona Microsoft AutoUpdate stal aktivním, aby vyhledával aktualizace po uplynutí stanoveného období v režimu spánku. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje informace o aktuálním datu a čase.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fbasilentupdate.allappsclosed

Tato událost ukládá do protokolu, jestli byly před instalací zavřeny všechny aplikace. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fbasilentupdate.applaunchafterupdate

Tato událost do protokolu zaznamenává pokus o opětovné spuštění aplikace po tiché aktualizaci a režimu aktualizace (klon nebo ne). Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Chyba – podrobnosti o chybě, která nastala při spouštění aplikace po aktualizaci.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje identifikátor použitý ke sledování aktivity aktualizace a název spuštěné aplikace. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních sestavení Office, ale může se stále zobrazovat ve starších sestaveních.]

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fbasilentupdate.applaunchwileinstalling

Pokud byla při instalaci aktualizace spuštěna aplikace, zaznamenáme to do protokolu. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje identifikátor použitý ke sledování aktivity aktualizace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fbasilentupdate.appneedtoclose

Pokud byl spuštěn proces aktualizace a zjistilo se, že je aktualizovaná aplikace otevřena, zaznamenáme to do protokolu. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje identifikátor použitý ke sledování aktivity aktualizace, název aktualizace a ID sady aplikace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fbasilentupdate.appterminationeventreceived

Tato událost znamená, že Microsoft AutoUpdate dostal událost Apple oznamující, že aplikace byla ukončena. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Chyba – podrobnosti o chybě, která se vyskytla během ukončení aplikace.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje identifikátor použitý ke sledování aktivity aktualizace a ID sady aplikace. Může taky obsahovat chybový řetězec, pokud Microsoft AutoUpdate určí, že aplikace stále běží, i když byla přijata událost ukončení. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních sestavení Office, ale může se stále zobrazovat ve starších sestaveních.]

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor aktualizace aplikace.

FBASilentUpdate.ClientSession

Tato událost se používá k počítané metrice stavu důležité aktualizace pro Microsoft Auto Update (MAU). Tato událost nám umožní určit, jakou relaci aktualizace (stažení nebo instalace) back-end právě zpracovává.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – určuje, jakou relaci aktualizace (stažení nebo instalace) back-end právě zpracovává.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fbasilentupdate.codesignfailure

Tato událost do protokolu zaznamenává výsledek ověřování podpisu kódu po provedení aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje výsledek operace ověření podpisu kódu.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fbasilentupdate.download

Tato událost označuje, že se stahuje aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje identifikátor použitý ke sledování aktivity aktualizace a název aktualizace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • ScreenLocked – označuje, jestli bylo stahování zahájeno při zamčené obrazovce

 • SessionId – identifikátor relace.

fbasilentupdate.downloadfailed

Tato událost označuje, že došlo k selhání při stahování aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Chyba – podrobnosti o chybě, která se vyskytla během aktualizace stažení aplikace.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje identifikátor použitý ke sledování aktivity aktualizace a název aktualizace. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních sestavení Office, ale může se stále zobrazovat ve starších sestaveních.]

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor aktualizace aplikace.

 • UpdateName – název aktualizace aplikace.

fbasilentupdate.downloadinbackground

Tato událost označuje, že se na pozadí spouští stahování sady aktualizací (zaznamenáváme počet aktualizací, které se stahují najednou). Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje počet aktualizací ve frontě.

  • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)
 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fbasilentupdate.downloadingrepairupdate

Tato událost značí, že jsme se pokusili stáhnout opravu aktualizace, která selhala. Verze a aktualizace se ukládají do protokolu. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje identifikátor použitý ke sledování aktivity aktualizace a název aktualizace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • ScreenLocked – označuje, jestli bylo stahování zahájeno při zamčené obrazovce

 • SessionId – identifikátor relace.

fbasilentupdate.duplicatedownloadattempted

Tato událost značí, že došlo k chybě. Měli bychom současně stahovat jen jednu aktualizaci pro danou aplikaci. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fbasilentupdate.installattemptfailed

Tato událost značí, že pokus o instalaci aktualizace (verze) selhal. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fbasilentupdate.installcomplete

Tato událost označuje, že všechny aktualizace v dávce byly nainstalovány. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fbasilentupdate.installed

Tato událost označuje, že se úspěšně nainstalovala jednotlivá aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události. Obsahuje identifikátor aktualizace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fbasilentupdate.installing

Tato událost označuje, že byla zahájena jednotlivá aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje identifikátor použitý ke sledování aktivity aktualizace, název aktualizace a název balíčku aktualizace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fbasilentupdate.installstatus

Tato událost podává přehled o stavu úlohy aktualizace aplikace. Tato událost tvoří součást filtru aktualizace aplikace a používáme ji ke sledování stavu aktualizace aplikace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která se právě aktualizuje.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – Obsahuje informace o tom, jestli se zobrazí zobrazení průběhu.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • Success – Oznámení o tom, jestli aktualizace aplikace proběhla úspěšně.

 • UpdateID – identifikátor pro aktualizace aplikace.

 • UpdateName – název aktualizace, který se zobrazí ve staženém souboru manifestu.

 • UpdatePkg – název použitého balíčku aktualizace.

fbasilentupdate.notificationerror

Tato událost hlásí chybu při pokusu o odeslání oznámení uživateli. Tato událost se bude používat k ladění příčin chyb a k jejich opravě.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • ErrType – označuje povahu chyby, která se vyskytla.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Message – obsah oznámení.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • Title – název oznámení.

 • Type – typ oznámení.

fbasilentupdate.notificationremoved

Tato událost znamená, že blokovaná aktualizace už není blokovaná. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje ID aplikace (identifikátor, který aplikace používá k registraci pomocí služby Microsoft AutoUpdate) pro dříve blokovanou aplikaci.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fbasilentupdate.queueinstall

Tato událost označuje, že aktualizace bude při tiché instalaci zařazena do fronty. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje identifikátor použitý ke sledování aktivity aktualizace a název aktualizace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fbasilentupdate.requiredappsclosed

Pokud byla aplikace, ve které se čeká na aktualizaci, zavřená, zaznamenáme to do protokolu. Označuje čas, kdy může samotná instalace pokračovat. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje identifikátor použitý ke sledování aktivity aktualizace a ID sady aplikace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

FBASilentUpdate.TimerForAppTermination

Tato událost se používá k počítané metrice stavu důležité aktualizace pro Microsoft Auto Update (MAU). Tato událost umožňuje udržet si přehled o událostech ukončení otevřené aplikace a o době trvání stavu jejího otevření.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – značí, jestli byl pro otevřenou aplikaci nastavený časovač při spuštění instalace aktualizace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fbasilentupdate.updateavailablenotification

Tato událost označuje, že je aktivováno upozornění na dostupnost aktualizace. Je potřeba zajistit, aby se zobrazila výzva k zadání aktualizací při zjištění aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • CustomNotification – logická hodnota udávající, jestli se použilo vlastní oznámení.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních sestavení Office, ale může se stále zobrazovat ve starších sestaveních.]

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fbasilentupdate.userclicknotification

Tato událost označuje, že uživatel klikl v oznámení o dostupných aktualizacích na oddíl obsahu a spouští se grafické uživatelské rozhraní Microsoft AutoUpdate. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fbasilentupdate.userselectinstalllater

Tato událost označuje, že si uživatel po zobrazení oznámení o dostupných aktualizacích zvolil možnost instalovat později. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

fbasilentupdate.userselectinstallnow

Tato událost označuje, že si uživatel po zobrazení oznámení o dostupných aktualizacích zvolil možnost instalovat nyní. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

gui.dashboardrowview.updatestate

Tato událost hlásí chybu, která se zjistila při pokusu o zobrazení informací o aplikaci v uživatelském rozhraní MAU. Tuto událost používáme k zajištění dobrého stavu služby MAU a ke sledování a řešení selhání.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje informace o povaze chyby, ke které došlo.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

gui.dashboardview.appisopendialog.display

Tato událost značí, že uživatelské rozhraní ukazuje dialogové okno k zavření otevřené aplikace, aby mohla pokračovat v aktualizaci aplikace. Tato událost se používá k určení objemu zpožděných aktualizací pro zajištění budoucích vylepšení pro minimalizaci přerušení uživatele.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která se právě aktualizuje.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor pro aktualizace aplikace.

 • UpdateName – název aktualizace, který se zobrazí ve staženém souboru manifestu.

gui.dashboardview.appisopendialogbutton.clicked

Tato událost značí, jestli se má aktualizace aplikace přeskočit, nebo se má provést další pokus po zobrazení dialogového okna otevřít aplikaci. Tato událost se používá k určení objemu přeskočených aktualizací pro zajištění budoucích vylepšení pro minimalizaci přerušení uživatele.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která se právě aktualizuje.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • ButtonType – přeskočit nebo opakovat.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor pro aktualizace aplikace.

 • UpdateName – název aktualizace, který se zobrazí ve staženém souboru manifestu.

gui.dashboardview.updateinprogressdialog.display

Tato událost zaznamená, jestli už se zobrazilo dialogové okno pro uživatele, které naznačuje, že aktualizace už probíhá.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

gui.dashboardview.updatemodebutton.clicked

Tato událost značí, že se režim aktualizace změnil z ovládacího prvku uživatelského rozhraní. Tato událost se používá k určení objemu zařízení, která přešla z jednoho režimu do druhého, a slouží ke zjištění, proč zákazníci opouštějí funkci automatické aktualizace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – Oznámení o tom, jestli je automatické stahování vypnuté.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

gui.feedbackwindow.buttonclicked

Tato událost hlásí, jestli je před odesláním nahraná nebo zrušená zpětná vazba. Tato událost se používá k určení objemu zpětné vazby poslané na konkrétní vydanou verzi. Pomůže vám to včas izolovat potenciální problémy.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • ButtonType – značí, jestli se zpětná vazba poslala nebo zrušila.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

gui.preferenceview.consentsheet.display

Tato událost značí, že je list se souhlasem pro daný kanál zobrazený, pokud je dostupný. Tato událost se používá k určení objemu zařízení, která se nově zapisují do použitelného kanálu cílové skupiny (Insider Fast/Insider Slow). Tuto událost používáme i k zajištění fungování zobrazení dialogu souhlasu, aby uživatelům zobrazil podmínky použití.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Channel – kanál, pro který se zobrazuje dialogové okno souhlasu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

gui.preferenceview.consentsheet.licenseerror

Tato událost nahlašuje chybu, která se vyskytla při pokusu zobrazit dialog souhlasu. Tato událost je kritická a používá se k odstranění případných problémů způsobených změnou produktu.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • ErrorCode – kód chyby, ke které došlo.

 • ErrorDomain – chyba domény.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

gui.preferenceview.switchchannel

Tato událost hlásí přechod mezi uživatelem vybranými kanály. Tato událost slouží ke zjištění, proč se zákazníci odhlašují z kanálů pro účastníky programu Insider.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • PickedFrom – starý kanál.

 • PickedTo – nový kanál.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

gui.updatemanager.applaunchduringupdate

Tato událost hlásí, že aplikace byla spuštěna v době, kdy byla aktualizována, a aplikace Microsoft Auto Update spuštěnou aplikaci ukončuje. Uvědomte si, že otevření aplikace během její aktualizace může způsobit poškození aplikace. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace nebyl ovlivněn spuštěnou aplikací, než je připravená k použití.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která byla spuštěna během aktualizací.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • Success – řetězcová logická hodnota, která značí, jestli se aplikace úspěšně ukončila.

 • UpdateID – identifikátor aktualizace aplikace.

gui.updatemanager.downloadupdateforapp

Tato událost hlásí stav dokončení stahování aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění dobrého stavu aktualizačního procesu, sledování a určení bodu selhání.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • IsRepair – řetězcová logická hodnota značí, jestli určitá aktualizace je oprava aktualizace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • isRepair – údaj o tom, jestli se stažený soubor stáhnul kvůli opravě aktualizace, která dříve selhala.

 • UpdateID – identifikátor aktualizace.

 • UpdateName – název aktualizace.

gui.updatemanager.error

Tato událost zpětně hlásí chyby, ke kterým došlo při aktualizaci aplikace. To může znamenat chybu v sekvenci spouštění Microsoft Auto Update (MAU). Tato sestava slouží k použití aktualizací pro službu MAU, aby se mohla zabývat běžnými scénáři chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje informace o chybě, která se vyskytla během aktualizace aplikace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • Success – řetězcová logická hodnota, která označuje, jestli se aplikace úspěšně ukončila.

gui.updatemanager.installcleanupforapp

Tato událost značí, že dočasné soubory, které byly vytvořeny při instalaci aplikace, byly úspěšně vyčištěny. Tvoří součást filtru aktualizace a slouží k určení stavu aktualizace aplikace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppState – celé číslo označující stav aplikace po pokusu o aktualizaci.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor aktualizace.

gui.updatemanager.installsuccessforapp

Tato událost naznačuje úspěšnou aktualizaci aplikace. Tato událost tvoří součást filtru aktualizace, který slouží k určení stavu aktualizace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • Success – řetězcová logická hodnota, která označuje, jestli se aktualizace nainstalovaly úspěšně.

 • UpdateID – identifikátor aktualizace.

gui.updatemanager.installupdateforapp

Tato událost značí zahájení skutečného instalačního procesu pro aktualizace aplikace. Tato událost tvoří součást filtru aktualizace aplikace, který slouží k určení stavu aktualizace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor aktualizace.

gui.updatemanager.queueinstallforapp

Tato událost značí zahájení skutečného instalačního procesu pro aktualizace aplikace. Tato událost tvoří součást filtru aktualizace aplikace, který slouží k určení stavu aktualizace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor aktualizace.

gui.updatemanager.relaunchapp

Tato událost zaznamená, jestli se aplikace po aktualizaci úspěšně spustily znovu.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • Success – řetězcová logická hodnota, která značí, jestli se aplikace úspěšně ukončila.

 • UpdateID – identifikátor aktualizace.

 • UpdateName – název aktualizace.

installdata.checkrunning

Tato událost do protokolu zaznamená výsledek kontroly mezi aplikacemi, které se mají nainstalovat, a jestli bude pokus o instalaci pokračovat na základě spuštěné aplikace. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

installdata.cleanup

Soubory balíčku by se po instalaci měli odebrat. Tato událost zaznamená instance, ve kterých se nedaří je odstranit. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje stažený název souboru a podrobnosti o chybě.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

installedapp.acknowledgedcoreappleevent

Tato událost označuje, že Microsoft Auto Update (MAU) obdržel od registrované aplikace potvrzení o události Apple, že se má aplikace ukončit a pokračovat s čekající aktualizací aplikace. Tuto událost teď používáme k vývoji budoucího vylepšení, abychom docílili minimálního přerušování uživatele při aktualizaci aplikací.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která se právě aktualizuje.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppleEventClass – značí typ události, která se posílá nebo potvrzuje.

 • AppleEventID – jedinečný identifikátor události, která se posílá nebo potvrzuje.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – obsahuje počet opakování.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor aktualizace.

installedapp.invalidbundle

Tato událost značí, že Microsoft AutoUpdate nemůže ze zadané cesty načíst informace o sadě pro registrovanou aplikaci. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje název aplikace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

installedapp.invalidpreference

Tato událost do protokolu zaznamenává případy, kdy preference uživatele obsahuje neplatnou položku aplikace. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

installedapp.nilbundleid

Tato událost do protokolu zaznamenává případy, kdy chybělo ID sady pro některou aplikaci. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje název aplikace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

installedapp.nilbundlename

Tato událost do protokolu zaznamenává případy, kdy chyběl název sady pro některou aplikaci. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje název aplikace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

installedapp.respondedcoreappleevent

Tato událost značí, že Microsoft Auto Update (MAU) obdržel kód odpovědi na událost Apple z registrované aplikace, aby aplikaci ukončil a mohl pokračovat v čekající aktualizaci. Tuto událost teď používáme k vývoji budoucího vylepšení, abychom docílili minimálního přerušování uživatele při aktualizaci aplikací.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která se právě aktualizuje.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppleEventClass – značí typ události, která se posílá nebo potvrzuje.

 • AppleEventID – jedinečný identifikátor události, která se posílá nebo potvrzuje.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – obsahuje počet opakování.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor aktualizace.

installedapp.sendcoreappleevent

Tato událost značí, že Microsoft Auto Update (MAU) posílá událost Apple k registrované aplikaci, aby mohla aplikaci ukončit a pokračovat v čekající aktualizaci aplikace. Tuto událost teď používáme k vývoji budoucího vylepšení a minimalizaci přerušení uživatele při aktualizaci aplikací.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Acknowledged – značí, jestli aplikace subjektu přijala potvrzení o události.

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace související s událostí

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppleEventClass – řetězec identifikující typ třídy událostí Apple

 • AppleEventID – identifikátor události Apple odesílané z Microsoft AutoUpdate do registrované aplikace

 • AppToQuit – označuje, jestli se aplikace automaticky ukončí, aby Microsoft AutoUpdate použil aktualizaci

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Error – Označuje podrobnosti o chybě, ke které došlo v souvislosti s událostí

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • InAppMsg – Označuje, jestli aplikace zobrazí zprávu, která uživateli doporučí ukončit aplikaci, aby mohl aplikaci aktualizovat.

 • Payload – obsahuje počet opakování.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • Retries – počet opakování

 • SessionId – identifikátor relace.

 • Success – značí, jestli aplikace subjektu ohlásila úspěšnost operace.

 • Timeout – celočíselná hodnota určující počet sekund čekání na odpověď aplikace po odeslání události Apple

 • UpdateID – jedinečný identifikátor aktualizace. Tento identifikátor se používá ke korelaci a identifikaci případných problémů v procesu aktualizace.

installstatus.codesign

Tato událost do protokolu zaznamená stav binární hodnoty podpisu kódu operačního systému. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

installstatus.daemon

Tato událost zaznamenává stav podpůrného nástroje Microsoft AutoUpdate. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • BundleReachable – logická hodnota, která označuje, jestli došlo k problému s přístupem k sadě aplikací Microsoft AutoUpdate.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Codesigned – logická hodnota označující, jestli byl podpis kódu pomocníka pro aktualizaci správně ověřený.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • Exists – logická hodnota označující, jestli na disku existuje pomocník pro aktualizaci.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje označení, jestli na očekávaném místě existuje komponenta démona a jestli je její kód podepsán. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních sestavení Office, ale může se stále zobrazovat ve starších sestaveních.]

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

installstatus.helper

Tato událost do protokolu zaznamená stav podpůrného nástroje Microsoft AutoUpdate. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje označení, jestli na očekávaném místě existuje komponenta PrivilegedHelperTool a jestli je její kód podepsán.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

installupdatestask.applaunched

Tato událost znamená, že Microsoft AutoUpdate detekoval spuštění aplikace pro blokovanou aktualizaci, ale nenašel odpovídající instalační program. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje název spuštěné aplikace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

installupdatestask.applaunchwithpendingupdate

Tato událost označuje, že Microsoft AutoUpdate detekoval spuštění aplikace, která čeká na aktualizaci. Spuštěná aplikace bude ukončena. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

installupdatestask.codesignverificationfail

Tato událost označuje, že se pro aktualizaci aplikace nezdařilo ověřování CodeSign. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje identifikátor použitý ke sledování aktivity aktualizace, název aktualizované aplikace a kód selhání.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

installupdatestask.codesignverificationstart

Tato událost označuje, že se pro aktualizaci aplikace spustilo ověřování CodeSign. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje identifikátor použitý ke sledování aktivity aktualizace a název aktualizované aplikace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

installupdatestask.codesignverificationsuccess

Tato událost označuje, že bylo pro aktualizaci aplikace ověřování CodeSign úspěšné. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje identifikátor použitý ke sledování aktivity aktualizace a název aktualizované aplikace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

installupdatestask.failsilentinstall

Tato událost do protokolu zaznamenává selhání při použití tichých aktualizací a jestli se jedná o instalaci klonu nebo běžnou instalaci. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje identifikátor použitý ke sledování aktivity aktualizace a typ aktualizace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

installupdatestask.multiplerelocatablepackage

Tato událost označuje, že Microsoft AutoUpdate našel ve staženém manifestu více instancí položky aplikace pro daný balíček aktualizací. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje identifikátor použitý ke sledování aktivity aktualizace a název aktualizace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

installupdatestask.removeclone

Tato událost označuje, že byl odebrán klon. Klon se odebere v případě, že byl dokončen proces instalace klonování, nebo když se spustí nový proces a v počítači se zjistí starší klonovaná verze. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje identifikátor použitý ke sledování aktivity aktualizace, název aktualizace, název balíčku aktualizace, stav odebrání klonu nebo podrobnosti o chybě.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

installupdatestask.restoreclone

Když se uživatel pokusí obnovit klonovanou aplikaci, tato událost do protokolu zaznamená různé fáze procesu obnovení klonování. Microsoft tuto událost používá k určení možného bodu selhání při obnovování klonování, aby přijal potřebná nápravná opatření.

Shromažďována jsou následující pole:

 • AppID – identifikátor aplikace související s událostí

 • BundleVersion – označuje verzi aplikace nainstalované před událostí obnovení

 • Error – Označuje podrobnosti o chybě, ke které došlo v souvislosti s událostí

 • Payload – statický text.

 • Success – logická hodnota označující úspěch operace vztahující se k události.

 • UpdateID – jedinečný identifikátor aktualizace. Tento identifikátor se používá ke korelaci a identifikaci případných problémů v procesu aktualizace.

 • UpdateName – název aktualizace, který se zobrazí ve staženém souboru manifestu.

 • UpdatePkg – název použitého balíčku aktualizace.

installupdatestask.retryfail

Tato událost označuje, že při procesu opětovného pokusu o instalaci došlo k chybám. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje identifikátor použitý ke sledování aktivity aktualizace, název aktualizace a jestli by měla být instalace provedena přes instalaci klonování.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

installupdatestask.retryproxyerror

Tato událost do protokolu zaznamenává chyby komunikace v rámci procesu (komunikace pomocí podpůrného nástroje MAU). Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje identifikátor použitý ke sledování aktivity aktualizace, název aktualizace a podrobnosti o nahlášených chybách proxy serveru.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

installupdatestask.retryresponse

Tato událost do protokolu zaznamená, že se nepovedlo opakovat akci. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje identifikátor použitý ke sledování aktivity aktualizace, název aktualizace, verzi aplikace, název balíčku aktualizace a označení, jestli byla zapnuta instalace klonování, jestli byla instalace úspěšná a nahlášena jakákoliv chyba při selhání.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

installupdatestask.retrysuccess

Tato událost do protokolu zaznamená, když byla instalace aktualizace po opakování akce úspěšná. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje identifikátor použitý ke sledování aktivity aktualizace, název aktualizace, verzi aplikace, název balíčku aktualizace a označení, jestli byla zapnuta instalace klonování.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

installupdatestask.setreopengui

Tato událost označuje, jestli bylo nastavení předvoleb pro opětovné otevření grafického uživatelského rozhraní po instalaci úspěšné. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text označující úspěšnost operace. [Toto pole bylo odebráno z aktuálních sestavení Office, ale může se stále zobrazovat ve starších sestaveních.]

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • Success – logická hodnota označující úspěch operace.

installupdatestask.updatestatus

Tato událost hlásí stav úlohy instalace. Tato událost tvoří součást filtru aktualizace a slouží k určení stavu aktualizace aplikace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace související s událostí

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • BundleVersion – sada verzí registrované aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Error – Označuje podrobnosti o chybě, ke které došlo v souvislosti s událostí

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • IOC – Řetězec označující, jestli je pro tuto aktualizaci použitelná možnost IOC.

 • LeapFrog – Logická hodnota označující, jestli se jedná o aktualizaci typu leapfrog. Leap Frog nabídne rozdílové aktualizace na novější verzi, ale ne na nejnovější verzi v nabídce.

 • NeedVerify – logická hodnota označující, že aktualizace potřebuje ověření.

 • Operation - Označuje operaci, která se provádí, když došlo k chybě nebo upozornění

 • Payload – statický text označující začátek procesu instalace, pokud je k dispozici.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • Success – logická hodnota označující úspěch operace vztahující se k události.

 • UpdateID – jedinečný identifikátor aktualizace. Tento identifikátor se používá ke korelaci a identifikaci případných problémů v procesu aktualizace.

 • UpdateName – název aktualizace, který se zobrazí ve staženém souboru manifestu.

 • UpdatePkg – název použitého balíčku aktualizace.

Lifecycle.complimentproclaunch

Tato událost označuje, že proběhl pokus spustit Pomocníka pro službu Microsoft Update z Microsoft AutoUpdate nebo Microsoft AutoUpdate z Pomocníka pro službu Microsoft Update. Tato událost slouží ke zjišťování a zajištění stavu služeb Microsoft AutoUpdate a Pomocníka´pro službu Microsoft Update.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Error – jakákoli chyba nahlášená při pokusu o spuštění.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • Reason – důvod pokusu o spuštění doplňkového procesu.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • Success – Oznámení o tom, jestli pokus o spuštění proběhl úspěšně.

Lifecycle.launch

Tato událost indikuje spuštění nástroje Microsoft AutoUpdate nebo Pomocníka pro službu Microsoft Update. Používá se také k nahlášení případných problémů nalezených při procesu spuštění a k nahlášení metody použité pro spuštění v případě Pomocníka pro službu Microsoft Update.

[Tato událost nahrazuje události fba.launch a appdelegate.launch.]

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Error – jakákoli chyba nalezená při spuštění.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • LaunchedBy – řetězec označující, jak se proces spustí. Microsoft Update Assistant může být spuštěný agentem spuštění nebo přímo.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

Lifecycle.periodiccheck

Tato událost pravidelně hlásí stav procesu MicrosoftAutoUpdate. Konkrétně obsahuje informace o tom, proces kterého úkolu čeká s dokončením na Pomocníka aktualizací a v případě Uživatelského rozhraní hlásí, jestli se proces ukončuje kvůli nečinnosti uživatele. Tuto událost používáme k určení příčiny bránící Pomocníkovi aktualizací při dokončení aktualizací, ukončení a toho, jestli se Uživatelské rozhraní ukončuje kvůli nečinnosti uživatele.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • dataCollectionDialog - logická hodnota označující, jestli proces čeká na odpověď uživatele v Okně shromažďování dat

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • forcedUpdateDialog - logická hodnota označující, jestli proces čeká na odpověď uživatele v Okně vynucené aktualizace

 • HowToCheck - Jak zkontrolovat nastavení

 • isBusy - logická hodnota označující, jestli je proces zaneprázdněn probíhající aktualizací

 • isInactive - logická hodnota označující, jestli proces delší dobu čekal na akci uživatele

 • isWaiting - logická hodnota označující, jestli proces čeká na odpověď uživatele na upozornění

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • SessionLength – délka relace aktuálního procesu v sekundách.

lifecycle.previousexitdata

Tato událost se aktivuje spuštěním služby Microsoft AutoUpdate (MAU) a hlásí stav ukončení předchozí relace. Společnost Microsoft používá tato data ke sledování spolehlivosti procesu MAU pro budoucí zlepšení.

Shromažďována jsou následující pole:

 • DetectedHangCount – Počet zjištěných zablokování pro předchozí relaci.

 • ExceptionEnum – Číselná hodnota identifikující výjimku, která způsobila ukončení předchozí relace.

 • ExitWasGraceful – Řetězec označující, jestli byla předchozí relace řádně ukončena. Používá se k určení spolehlivosti procesu Microsoft AutoUpdate.

 • LastULSLogTag – Poslední protokol ULS, provedený před mimořádným ukončením předchozí relace.

 • OSLocale – operační systém národního prostředí pod kterým běžela předchozí relace.

 • OSVersion – verze operačního systému pod kterým běžela předchozí relace.

 • ResidentMemoryOnCrash – rezidentní paměťová stopa pro předchozí relaci.

 • SessionBuildNumber – Řetězec identifikující číslo buildu předchozí relace.

 • SessionDurationSeconds – Doba trvání předchozí relace v sekundách.

 • SessionId – Řetězec identifikující předchozí relaci.

 • SessionLongBuildNumber – Řetězec identifikující předchozí verzi relace v rozšířeném formátu.

 • SessionTerminationDurationSeconds – doba trvání ukončení relace v sekundách.

 • SessionVersion – Řetězec identifikující předchozí verzi relace.

 • StackHash – Zjištěna hodnota hash zásobníku chyb.

 • UnsymbolicatedChecksum – zkontroluje součet dat o nesymbolickém selhání pro předchozí relaci.

 • VirtualMemoryOnCrash – nárok na virtuální paměť pro předchozí relaci.

Lifecycle.terminate

Tato událost indikuje ukončení nástroje Microsoft AutoUpdate nebo Pomocníka pro službu Microsoft Update. Tato událost slouží ke zjišťování stavu služeb Microsoft AutoUpdate a Pomocníka pro službu Microsoft Update.

[Tato událost nahrazuje události fba.terminate a appdelegate.terminate.]

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • SessionLength – délka relace aktuálního procesu v sekundách.

msupdate.cli.eventhandler

Tato událost se používá k výpočtu použití různých typů rozhraní API příkazového řádku Microsoft Auto Update (MAU).

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která pošle rozhraní API příkazového řádku na MAU.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • EventType – typ události, která byla aplikací poslána na rozhraní API příkazového řádku MAU.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

msupdate.cli.eventhandler.applyupdates.appids

[Tato událost byla odebrána z aktuálních sestavení Office, ale může se stále zobrazovat ve starších sestaveních.]

Tato událost označuje, že byl vydán příkaz CLI (rozhraní klientského řádku) k provedení aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje seznam ID aplikací, které se budou aktualizovat.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

msupdate.cli.eventhandler.config

[Tato událost byla odebrána z aktuálních sestavení Office, ale může se stále zobrazovat ve starších sestaveních.]

Tato událost značí, že modul rozhraní příkazového řádku Microsoft AutoUpdate obdržel událost Apple ke konfiguraci. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

msupdate.cli.eventhandler.updates

[Tato událost byla odebrána z aktuálních sestavení Office, ale může se stále zobrazovat ve starších sestaveních.]

Tato událost značí, že modul rozhraní příkazového řádku Microsoft AutoUpdate obdržel událost Apple k vytvoření seznamu aktualizací. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

msupdate.monitor.progress.downloaded

Tato událost označuje, že byly staženy aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje seznam stažených aktualizací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

msupdate.monitor.progress.failure

Tato událost do protokolu zaznamená seznam aktualizací ve frontě, které se nepodařilo provést. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje seznam aktualizací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

msupdate.monitor.progress.finished

Tato událost do protokolu zaznamená seznam aktualizací ve frontě, u kterých byla instalace dokončena. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje seznam aktualizací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

msupdate.monitor.progress.queued

Tato událost do protokolu zaznamená seznam aktualizací ve frontě. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje seznam aktualizací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

Office.Apple.Licensing.ReportLicenseStatusData

Událost se aktivuje při spouštění aplikací Office pro Mac. Tato data slouží ke sledování stavu licencování a toho, jestli se je klientům Office nepodařilo načíst. Stav licence slouží ke zjištění, jaké aktualizace se mají poskytnout.

Shromažďována jsou následující pole:

 • OfficeActivationLicense – typ použité aktivační licence.

Optinnotificationaction

[Tato událost byla odebrána z aktuálních sestavení Office, ale může se stále zobrazovat ve starších sestaveních.]

Tato událost do protokolu zaznamená odpověď uživatele na dialog vyjádření souhlasu pro přihlášení k tichým aktualizacím. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje statický text představující výběr uživatele pro přihlášení k automatickému stažení a instalaci.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

sauforcedupdate.autodismiss

Tato událost znamená, že se zobrazené dialogové okno vynucené aktualizace zavře kvůli nečinnosti uživatele. Tato událost se používá k určení objemu vynucených aktualizací, které budou pokračovat bez toho, aby uživatelé poskytli jakýkoli vstup k zobrazenému oznámení. Tato událost se používá k vylepšení uživatelského rozhraní a minimalizaci přerušení.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • Reason – statický text.

 • SessionId – identifikátor relace.

sauforcedupdate.close

Tato událost značí, že se uživatel rozhodl zavřít dialogové okno vynucené aktualizace. Tato událost se používá k určení objemu vynucených aktualizací, které se akcí uživatele odloží. Tato událost se používá k vylepšení uživatelského rozhraní a minimalizaci přerušení.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

sauforcedupdate.completeautodismiss

Tato událost znamená, že se zobrazené dialogové okno vynucené aktualizace z funkce termínu zavře kvůli nečinnosti uživatele. Tato událost se používá k určení objemu vynucených aktualizací, které budou pokračovat bez toho, aby uživatelé poskytli jakýkoli vstup k zobrazenému oznámení. Tato událost se používá k vylepšení uživatelského rozhraní a minimalizaci přerušení pro funkci termínu.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

sauforcedupdate.completeclose

Tato událost značí úspěšné dokončení vynucené aktualizace. Tato událost se používá k určení stavu funkce vynucené aktualizace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

sauforcedupdate.display

Tato událost značí, že dialogové okno vynucené aktualizace bylo zobrazeno. Tato událost tvoří součást filtru vynucené aktualizace a slouží k určení stavu funkce vynucené aktualizace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

sauforcedupdate.displayfinalhour

Tato událost značí, že dialogové okno vynucené aktualizace poslední hodiny bylo zobrazeno. Tato událost tvoří součást filtru vynucené aktualizace a slouží k určení stavu funkce vynucené aktualizace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

sauforcedupdate.done

Tato událost značí, že vynucená aktualizace byla úspěšně dokončena. Tato událost tvoří součást filtru vynucené aktualizace a slouží k určení stavu funkce vynucené aktualizace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

sauforcedupdate.enabled

Tato událost se spustí, když Microsoft Auto Update (MAU) určí, že vynucená aktualizace je použitelná. Tato událost se používá k určení stavu funkce vynucené aktualizace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Enabled – značí, jestli je povolená vynucená aktualizace.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • InvalidUpdates – počet vynucených aktualizací nastavených pomocí neplatných verzí aktualizací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

sauforcedupdate.forcedupdatedismiss

Tato událost znamená, že se zobrazené dialogové okno vynucené aktualizace poslední hodiny zavře kvůli nečinnosti uživatele. Tato událost se používá k určení objemu vynucených aktualizací, které budou pokračovat bez toho, aby uživatelé poskytli jakýkoli vstup k zobrazenému oznámení. Tato událost se používá k vylepšení uživatelského rozhraní a minimalizaci přerušení.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • Reason – statický text.

 • SessionId – identifikátor relace.

sauforcedupdate.forcequitandupdatenow

Tato událost značí začátek uživatelem zahájené vynucené aktualizace. Tato událost tvoří součást filtru a slouží k určení stavu funkce vynucené aktualizace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

sauforcedupdate.forceterminate

Tato událost značí začátek vynucené aktualizace s vynuceným ukončením aplikace. Tato událost tvoří součást filtru a slouží k určení stavu funkce vynucené aktualizace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – obsahuje počet aplikací, které budou ukončeny.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

sauforcedupdate.quitandupdatenow

Tato událost značí, že se uživatel rozhodl zavřít aplikaci a použít aktualizaci. Tato událost tvoří součást filtru slouží k určení stavu funkce vynucené aktualizace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

sauforcedupdate.snooze

Tato událost značí, že se uživatel rozhodl vynucenou aktualizaci odložit. Tato událost tvoří součást filtru a slouží k určení stavu funkce vynucené aktualizace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Duration – text označující dobu odložení.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text [Toto pole se odebralo z aktuálních buildů Office, ale může se stále zobrazovat ve starších buildech.]

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

sauforcedupdate.terminate

Tato událost označuje začátek vynucené aktualizace s ukončením aplikace. Tato událost tvoří součást filtru a slouží k určení stavu funkce vynucené aktualizace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – obsahuje počet aplikací, které budou ukončeny.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

sauforcedupdate.updatenow

Tato událost značí, že se uživatel rozhodl aktualizaci aktualizovat nyní. Tato událost tvoří součást filtru a slouží k určení stavu funkce vynucené aktualizace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

sauupdateinfoprovider

Tato událost se do protokolu zaznamená, když v doprovodném materiálu chybí klíč manifestu. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje řetězec použitý k vyhledání umístění nebo velikosti aktualizace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

update.applaunchdetected

Tato událost značí, že aplikace byla spuštěna během procesu aktualizace. Tato událost se používá k určení objemu aplikací, které jsou spouštěné během aktualizace, a slouží k vylepšení uživatelského prostředí v budoucích verzích.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která se právě aktualizuje.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • Success – značí, jestli se spuštěná aplikace úspěšně ukončila.

 • UpdateID – identifikátor pro aktualizace aplikace.

update.appterminationreceived

Tato událost značí, že aplikace s blokovanou aktualizací byla ukončena a určuje, jestli Microsoft Auto Update (MAU) může pokračovat s aktualizací. Tato událost tvoří součást filtru a slouží k určení stavu aktualizace aplikace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která se právě aktualizuje.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Error – značí, jestli jsou ještě spuštěné jiné instance aplikace, které by MAU zabránili pokračovat.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text označující, že MAU pokračuje v aktualizaci.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor pro aktualizace aplikace.

update.blockedappclosed

Tato událost znamená, že aplikace Microsoft Auto Update (MAU) zjistila, že se aplikace s blokovanou aktualizací zavřela a může pokračovat v aktualizaci. Tato událost tvoří součást filtru a slouží k určení stavu aktualizace aplikace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která se právě aktualizuje.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor pro aktualizace aplikace.

update.blockedinstallskip

Tato událost zaznamená chybu, která se vyskytla při pokusu o přeskočení aktualizace aplikace. Tato událost je kritická a slouží k prošetření ohlášených chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která se právě aktualizuje.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – obsahuje informace o chybě, která se vyskytla.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

update.clientsession

Tato událost se vykazuje, když se změní stav klientských zařízení, což vede k tomu, že Pomocník pro Microsoft Update pozastaví nebo obnoví proces aktualizace. Tato událost tvoří součást filtru a slouží k určení stavu aktualizace aplikace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – značí, jestli se Microsoft Auto Update (MAU) obnoví nebo pozastaví.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

update.clonedisablereason

Tato událost do protokolu zaznamenává podmínku, že je funkce instalace klonování pro konkrétní aktualizaci zakázána. Tuto událost používáme k monitorování stavu funkce instalace klonování a k poskytování vylepšené služby.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • Reason – důvod, proč je pro tuto aktualizaci zakázaná instalace klonování.

 • SessionId – identifikátor relace.

update.download.begin

Tato událost označuje zahájení procesu aktualizace aplikace. Tato událost tvoří součást filtru aktualizace a slouží k určení stavu aktualizace aplikace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která se právě aktualizuje.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • IsRepair – označuje, zda má aktualizace opravit aktualizaci, která selhala.

 • Payload – značí, jestli v minulosti došlo k pokusu o stažení.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateName – název aktualizace, který se zobrazí ve staženém souboru manifestu.

update.download.finish

Tato událost značí dokončení fáze stahování pro aktualizaci aplikace. Tato událost tvoří součást filtru aktualizace a slouží k určení stavu aktualizace aplikace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která se právě aktualizuje.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • IsRepair – označuje, zda má aktualizace opravit aktualizaci, která selhala.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor pro aktualizace aplikace.

 • UpdateName – název aktualizace, který se zobrazí ve staženém souboru manifestu.

update.downloadresume

Tato událost hlásí chybu při pokusu o obnovení pozastavené úlohy stahování dat. Tato událost je kritická a slouží k prošetření ohlášených chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která se právě aktualizuje.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Error – označuje povahu chyby, která se vyskytla.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor pro aktualizace aplikace.

update.error

Tato událost hlásí, že se při pokusu o aktualizaci registrované aplikace vyskytla chyba. Tato událost je kritická a slouží k prošetření ohlášených chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Error – obsahuje informace o podstatě chyby, která se vyskytla.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – obsahuje informace o podstatě chyby, která se vyskytla.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

update.installcleanupforapp

Tato událost signalizuje, že se instalace aktualizace dokončila a Microsoft Auto Update (MAU) provádí čištění. Tato událost tvoří součást filtru aktualizace a slouží k určení stavu aktualizace aplikace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která se právě aktualizuje.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppState – stav registrovaných aplikací. Může indikovat chybu, čekající opravu atd.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor pro aktualizace aplikace.

update.installupdateforapp

Tato událost se používá k vykazování zahájení instalačního procesu aktualizace aplikace. Tato událost tvoří součást filtru aktualizace a slouží k určení stavu aktualizace aplikace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která se právě aktualizuje.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Error – případné chyby, které se vyskytly.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor pro aktualizace aplikace.

 • UpdateName – název aktualizace, který se zobrazí ve staženém souboru manifestu.

update.installupdateforapp.success

Tato událost hlásí stav úlohy instalace. Tato událost tvoří součást filtru aktualizace a slouží k určení stavu aktualizace aplikace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která se právě aktualizuje.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • ForcedUpdate – řetězec označující, jestli aktualizaci vynutil správce IT.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – značí, jestli se v průběhu procesu instalace zobrazilo zobrazení průběhu.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • Success – indikace úspěšnosti vrácená z úlohy instalace.

 • UpdateID – identifikátor pro aktualizace aplikace.

Update.InstallVariance

Tato událost se používá k výpočtu metriky stavu důležité aktualizace pro MAU. Tato událost nám umožní zjistit úspěšnost metriky funkce priority instalace a ověřit integritu této funkce.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje seznam ID aplikací a jejich odpovídající priority instalace, které jsou vyjádřené čísly.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

update.multipleappupdates

Tato událost značí, že probíhá více aktualizací aplikace na pozadí. Tato událost tvoří součást filtru aktualizace a slouží k určení stavu aktualizace aplikace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – obsahuje informace o počtu aktualizovaných aplikací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

update.previousidnil

Tato událost značí, že se stahuje opravný balíček aktualizace, ale neexistují žádné předchozí informace o stahování. Tato událost je kritická a slouží k prošetření ohlášených chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která se právě aktualizuje.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Error – označuje povahu chyby, která se vyskytla.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

update.queueinstallforapp

Tato událost značí, že stažený balíček aktualizace byl umístěn ve frontě na instalaci. Tato událost tvoří součást filtru aktualizace a slouží k určení stavu aktualizace aplikace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která se právě aktualizuje.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text označující aplikaci, která se má zavřít (pokud je aktivní).

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor pro aktualizace aplikace.

 • UpdateName – název aktualizace, který se zobrazí ve staženém souboru manifestu.

update.relaunchafterupdate

Tato událost značí, že aktualizace aplikace byla dokončena a je znovu spuštěna. Tato událost tvoří součást filtru aktualizace a slouží k určení stavu aktualizace aplikace.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která se právě aktualizuje.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Error – obsahuje informace o chybách, ke kterým došlo při pokusu o opětovné spuštění aplikace.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdateID – identifikátor pro aktualizace aplikace.

update.timerforapptermination

Tato událost značí začátek a konec časovače pro kontrolu stavu aplikace. Tato událost je součástí páru a slouží k určení všech objektů časovače, které se při aktualizaci aplikace odeberou.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – značí, jestli byl časovač přidán nebo odebrán.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatecore.appregistration

Tato událost do protokolu zaznamenává pokusy o registraci aplikace a výsledek nebo důvod. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje identifikátor použitý ke sledování aktivity aktualizace, označení, jestli je předvolba dostupná, označení, jestli se jedná o opětovnou registraci a označení, jestli je registrace požadována.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatecore.loadinglaunchagent

Tato událost označuje, že se načítá agent spouštění. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatecore.runnstaskcommand

Tato událost podává zprávy o chybě při pokusu o spuštění úkolu. Tato událost je kritická a slouží k prošetření ohlášených chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – obsahuje cestu k prováděnému příkazu.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatecore.server.connectionfail

Tato událost do protokolu zaznamenává chyby nalezené při spojování s CDN. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje informace o názvu serveru, jestli je server platný a jestli je server dostupný.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatecore.server.nullurl

Tato událost hlásí chybu s informací o tom, že na daný server nejde přejít. Tato událost se používá k určení četnosti chyb aktualizace způsobené problémem se sítí.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefilterhelper.cannotretrievebuilddate

Aktualizace můžete filtrovat prostřednictvím služby MAU, jenom když není nabízená aktualizace starší než určitý počet dní. Tady se do protokolu zaznamená, že se nám nepovedlo načíst datum z metadat aplikace. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje ID aplikace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefilterhelper.invalidappid

Tato událost hlásí chybu, která značí, že se nenašly žádné odpovídající soubory manifestu s ID aplikace načtené z webové odezvy. Tato událost slouží k prošetření ohlášené chyby.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – obsahuje ID aplikace ve webové odezvě.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefilterhelper.invalidappidfromwebservices

Tato událost hlásí chybu, která značí, že ID aplikace načtené z webové odezvy není v očekávaném formátu. Tato událost slouží k prošetření ohlášené chyby.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefilterhelper.invalidresponsefromupdatefiltering

Aktualizace můžete filtrovat prostřednictvím služby MAU, jenom když není nabízená aktualizace starší než určitý počet dní. Tady se do protokolu zaznamená, že v metadatech aplikace chybí datum. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje ID aplikace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefilterhelper.missingbuilddate

Aktualizace můžete filtrovat prostřednictvím služby MAU, jenom když není nabízená aktualizace starší než určitý počet dní. Tady se do protokolu zaznamená, že v metadatech aplikace chybí datum. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje ID aplikace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefilterhelper.updatebypassedoldage

Aktualizace můžete filtrovat prostřednictvím služby MAU, jenom když není nabízená aktualizace starší než určitý počet dní. Tady se do protokolu zaznamená, že se služba vynechá kvůli starému datu aktualizace. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje ID aplikace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefinder.appspecificupdatefilter

Tato událost se aktivuje, když uživatel ručně vyhledává aktualizace z Microsoft Auto Update (MAU) nebo když MAU pravidelně kontroluje aktualizace na pozadí a když se najde aktualizace aplikace a je zadaný filtr aktualizací specifický pro aplikaci. Tato data se agregují, aby se určilo použití filtru aktualizací, kolik aktualizací aplikace se filtruje, a aby se určil stav funkce.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Payload – obecný sloupec, který obsahuje zprávy specifické pro události.

updatefinder.check.error

Tato událost hlásí chybu při zjišťování aktualizací. Tato událost je kritická a slouží k prošetření ohlášené chyby.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Code – kód chyby.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Domain – chyba domény.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefinder.check.start

Tato událost do protokolu zaznamenává, že je zahájena operace zjištění aktualizací. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje informace o aktualizacích k dispozici, registrovaných aplikacích a dočasných umístěních, kam se stažené soubory uloží.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefinder.check.status

Tato událost agreguje stav operací vyhledání aktualizace (filtr od hledání po stažení). Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje informace o aktualizacích k dispozici, registrovaných aplikacích a dočasných umístěních, kam se stažené soubory uloží.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefinder.check.updatefound

Pokaždé, když vyhledání aktualizací skončí nalezením aktualizací, to zaznamenáme do protokolu. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefinder.check.updatenotfound

Pokaždé, když vyhledání aktualizací nenabízí žádné aktualizace, protože žádné nenachází, to zaznamenáme do protokolu. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefinder.check.uptodate

Pokaždé, když vyhledání aktualizací nenabídne žádné aktualizace, protože všechny aplikace jsou již aktuální, to zaznamenáme do protokolu. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefinder.offerupdates.invalidappid

Tato událost hlásí chybu při pokusu o vyhodnocení, jestli se jedná o použitelnou aktualizaci. Tato událost je kritická a slouží k prošetření ohlášené chyby.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace související s událostí

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • CatalogID – identifikátor dostupného katalogu.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • IsNullID – značí, jestli ID má hodnotu null.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefinder.offerupdates.minoscheckfail

Pokaždé, když se zablokuje aktualizace kvůli nesplnění požadavků na operační systém, to zaznamenáme do protokolu. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje minimální požadovanou verzi operačního systému, jak je uvedeno ve staženém souboru manifestu.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefinder.offerupdates.missingtrigger

Tato událost hlásí chybu při pokusu o vyhodnocení aktivačních událostí ze staženého manifestu aktualizace aplikace. Toto je kritické a slouží k prošetření ohlášené chyby.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • TriggerKey – aktivační klíč nalezený v manifestu

 • Triggers – slovník aktivačních událostí nalezených v manifestu.

updatefinder.offerupdates.nullbundleforappid

Tato událost znamená, že Microsoft AutoUpdate nemohl načíst informace o sadě pro ID aplikace zadané ve staženém souboru manifestu. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje ID aplikace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefinder.offerupdates.updaterulematched

Tato událost označuje, že byla nalezena aktualizace aplikace a výchozí stav. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje ID aplikace a informace o verzi sady.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefinder.registeredapps

Do protokolu se ukládají aplikace, které máte nainstalované/registrované/řízené pomocí MAU. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje ID aplikace a informace o verzi sady.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefinder.suite.invalidsuiteversion

Tato událost hlásí chybu verze sady při vyhodnocení, jestli se jedná o použitelnou aktualizaci. Tato událost je kritická a slouží k prošetření ohlášené chyby.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • Suite – název sady, nad kterou se uvažuje.

updatefinder.suite.keyvaluemissing

Tato událost hlásí chybu při pokusu o přidání aplikace do sady. Tato událost je kritická a slouží k prošetření ohlášené chyby.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která se právě aktualizuje.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • Suite – má se přidat název sady aplikace.

updatefinder.suite.missingcollateral

Aktualizace sady – pokaždé, když se nedá použít aktualizace sady kvůli chybějícím doprovodným materiálům, zaznamenáme to do protokolu. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – text, který označuje povahu události.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefinder.suite.staleversion

Aktualizace sady – ukládá se do protokolu pokaždé, když není aktualizace sady použitelná, protože je výchozí verze příliš stará. Do protokolu ukládáme základní verzi a AppId sady. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje název sady.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefinder.suite.updateapplicable

Aktualizace sady – ukládá se do protokolu pokaždé, když je aktualizace sady použitelná. Do protokolu ukládáme základní verzi a AppId sady. Do protokolu ukládáme základní verzi a AppId sady. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje název, základní verzi a verzi aktualizace sady.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefinder.suite.updatenotapplicabledefaultpath

Aktualizace sady – pokaždé, když se nenabízí aktualizace sady, protože se všechny aplikace neinstalují na výchozí cestě, zaznamenáme to do protokolu. Do protokolu ukládáme základní verzi a AppId sady. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje název, základní verzi a verzi aktualizace sady.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefinder.suite.updatenotapplicableversion

Aktualizace sady – pokaždé, když se nenabízí aktualizace sady, protože nejsou všechny aplikace ve stejné výchozí verzi, zaznamenáme to do protokolu. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje název, základní verzi a verzi aktualizace sady.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefinder.suite.updatenotoffered

Aktualizace sady – pokaždé, když se nenabízí aktualizace sady, protože je velikost sady větší než jednotlivé aktualizace, zaznamenáme to do protokolu. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje název sady.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatefinder.suite.updateoffered

Aktualizace sady – pokaždé, když se nabízí aktualizace sady, to zaznamenáme do protokolu. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje název, základní verzi a verzi aktualizace sady.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatemanager.checkupdate

Tato událost zaznamenává počet aktualizací, které Microsoft AutoUpdate našel při kontrole dostupných aktualizací. Microsoft tuto událost používá k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval podle očekávání a pomohl vyřešit chyby.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Detected – Počet zjištěných aktualizací.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • IsMainThread – logická hodnota označující, jestli se operace provádí v hlavním vlákně

 • Payload – obsahuje počet nalezených dostupných aktualizací.

 • Pending – počet čekajících aktualizací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

updatemanager.network

Tato událost zaznamenává dostupnost sítě. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • ServerReacheable – logická hodnota označující, jestli je síť dostupná.

updatemanager.updatespending

Tato událost označuje, že byly nalezeny aktualizace a čekají na instalaci. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje označení, jestli je úkol spuštěný v hlavním vláknu a počet čekajících aktualizací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

UpdateStatus.Codesign

Tato událost hlásí stav z ověřování podpisu kódu z Pomocníka pro Microsoft Update po instalaci aktualizací klientských aplikací. Tuto událost používáme k zajištění poskytnutí balíčků, které jsou platné a aktualizují nainstalovanou aplikaci na nejnovější verzi.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppID – identifikátor aplikace, která se právě aktualizuje.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Error – všechny chyby, které se zobrazily v průběhu procesu ověřování podpisu kódu.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • Success – značí, jestli ověřování podpisu kódu bylo úspěšné.

 • UpdateID – jedinečně identifikuje použitou aktualizaci.

 • UpdateName – název aktualizace, který je popsaný v manifestu aktualizace.

 • UpdatePkg – název použitého balíčku aktualizace.

urlutilities.getmauinfo

Tato událost hlásí chybu při přístupu k sadě aplikace Microsoft Auto Update (MAU). Tato událost je kritická a slouží k prošetření ohlášené chyby.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – obsahuje informace o chybě, která se vyskytla.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

webservices.checkforsilentupdates

Tato událost označuje, že byly nalezeny kandidáti pro tiché aktualizace. Microsoft tuto událost používá k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval podle očekávání a pomohl vyřešit chyby.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Candidatesi – Počet počátečních aktualizací, které se prověří.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Detected – Počet zjištěných aktualizací.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje počet nalezených aktualizací a ID aplikace.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

webservices.deltaupdater

Tato událost do protokolu zaznamená interakce mezi klientským kódem a bránou funkce, která ovládá, jestli má klient povolit rozdílové aktualizace. Microsoft tuto událost používá k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval podle očekávání a pomohl vyřešit chyby.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – statický text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • Reason – řetězec obsahuje podrobný důvod přidružený k události.

 • SessionId – identifikátor relace.

 • UpdaterType – Řetězec identifikující typ aktualizačního objektu (Full/FileDelta/BinaryDelta), který se použil.

webservices.serviceaction

Do protokolu zaznamenáme jakékoliv chyby, které vznikly z neočekávané odpovědi webové služby. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje podrobnosti o akci odeslané z webových služeb.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

webservices.serviceresponse

Tato událost do protokolu zaznamená požadavky na službu MAU, dobu odezvy a chyby. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje ID žádosti, název aplikace, čas odpovědi nebo kód stavu.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

webservices.silentupdate

Do protokolu se zaznamenávají žádosti o vyhledání jakýchkoliv pravidel použitelnosti vynucené aktualizace, např. když je potřeba kvůli závažnému problému převést uživatele z buildu N na build N+1. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje ID žádosti, název aplikace, čas odpovědi nebo kód stavu.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

webservices.updatefiltering

Tato událost značí filtrování prováděné v seznamu použitelných aktualizací přes webové služby. Tuto událost používáme k zajištění správného fungování bloků aplikací v případě, že je potřeba zablokovat aktualizaci.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – obsahuje informace o počtu aktualizací zablokovaných přes webové služby.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

webservices.webcontent

Do protokolu se ukládají žádosti a odpovědi obdržené ve webových službách. Tuto událost používáme k zajištění toho, aby proces aktualizace fungoval očekávaným způsobem a při odstraňování chyb.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowTocheck – předvolba pro kontrolu aktualizací.

 • Payload – obsahuje ID volajícího webovou službu.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první 3 oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

webservices.whatsnew

Tato událost se aktivuje, když se Microsoft Auto Update (MAU) dotazuje webových služeb na funkci Co je nového pro registrované aplikace. Tato událost se používá k určení stavu funkce Co je nového.

Shromažďována jsou následující pole:

 • App – aplikační proces, který odesílá událost.

 • AppInfo_Language – jazyk, ve kterém aplikace běží.

 • AppVersionLong – verze aplikace.

 • Channel – předvolba pro cílovou skupinu.

 • Device_NetworkCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • DeviceID – identifikátor zařízení.

 • DeviceInfo_Model – hardwarový model zařízení.

 • DeviceInfo_NetworkType – typ sítě (Wi-Fi, drátová, neznámá).

 • DeviceInfo_OsBuild – verze operačního systému.

 • Event_ReceivedTime – čas, kdy byla obdržena telemetrie.

 • EventInfo_Name – název události telemetrie, která se ukládá do protokolu.

 • EventInfo_Time – čas, kdy proběhla událost uložená v protokolu.

 • HowToCheck – jak zkontrolovat nastavení.

 • Payload – obsahuje informace o počtu aplikací s informacemi o tom, co je nového.

 • PipelineInfo_ClientCountry – země nebo oblast zařízení (na základě IP adresy)

 • PipelineInfo_ClientIp – první tři oktety IP adresy.

 • SessionId – identifikátor relace.

Synchronizační události OneNotu

Office.OneNote.Storage.NotebookSyncResult

Tato událost ukládá výsledky synchronizace poznámkového bloku do protokolu. Používá se ke zjištění počtu jedinečných synchronizačních cílů při výpočtu skóre synchronizace OneNotu.

Shromažďována jsou následující pole:

 • CachedError_Code – číselný nebo alfanumerický kód, který slouží ke zjištění povahy chyby mezipaměti a/nebo ke zjištění toho, proč se vyskytla.

 • CachedError_Description – popis chyby mezipaměti.

 • CachedError_Tag – indikuje, která část kódu chybu mezipaměti vyvolává.

 • CachedError_Type – typ chyby mezipaměti, např. Win32Error atd.

 • ExecutionTime – doba v milisekundách, která byla potřebná k replikaci poznámkového bloku.

 • Gosid – globální ID prostoru objektu.

 • IdentityType – typ identity, např. Windows Live, ID organizace atd.

 • InitialReplicationInSession – udává, zda je tato replikace první replikací poznámkového bloku po otevření nebo ne.

 • IsBackgroundSync – označuje, jestli se jedná o synchronizaci na pozadí nebo ne.

 • IsCachedErrorSuppressed – označuje, jestli je chyba mezipaměti potlačená nebo ne.

 • IsCachedErrorUnexpected – označuje, jestli je chyba mezipaměti neočekávaná nebo ne.

 • IsNotebookErrorSuppressed – označuje, jestli je chyba synchronizace na úrovni poznámkového bloku potlačená nebo ne.

 • IsNotebookErrorUnexpected – označuje, jestli je chyba synchronizace na úrovni poznámkového bloku neočekávaná nebo ne.

 • IsSectionErrorSuppressed – označuje, jestli je chyba synchronizace oddílu potlačená nebo ne.

 • IsSectionErrorUnexpected – označuje, jestli je chyba synchronizace oddílu neočekávaná nebo ne.

 • IsUsingRealtimeSync – označuje, jestli byla při synchronizaci poznámkového bloku použita moderní synchronizace obsahu stránky nebo ne.

 • LastAttemptedSync – časové razítko uvádějící čas posledního pokusu o synchronizaci poznámkového bloku.

 • LastBackgroundSync – časové razítko uvádějící čas posledního pokusu o synchronizaci na pozadí.

 • LastNotebookViewedDate – datum posledního zobrazení poznámkového bloku.

 • LastSuccessfulSync – časové razítko předchozí úspěšné synchronizace poznámkového bloku.

 • NeedToRestartBecauseOfInconsistencies – označuje, jestli je potřeba, aby se synchronizace restartovala kvůli nekonzistencím, nebo ne.

 • NotebookErrorCode – kód chyby synchronizace na úrovni poznámkového bloku uložený v prostoru grafu poznámkového bloku.

 • NotebookId – ID poznámkového bloku.

 • NotebookType – typ poznámkového bloku.

 • ReplicatingAgainBecauseOfInconsistencies – označuje, jestli se synchronizace restartuje kvůli nekonzistencím nebo ne.

 • SectionError_Code – číselný nebo alfanumerický kód, který slouží ke zjištění povahy chyby synchronizace oddílu a/nebo ke zjištění toho, proč se chyba vyskytla.

 • SectionError_Description – popis chyby synchronizace oddílu.

 • SectionError_Tag – označuje, která část kódu chybu synchronizace oddílu vyvolává.

 • SectionError_Type – typ chyby synchronizace oddílu, např. Win32Error atd.

 • Success – označuje, jestli je synchronizace poznámkového bloku úspěšná nebo ne.

 • SyncDestinationType – typ cíle synchronizace, např. OneDrive nebo SharePoint Online.

 • SyncId – číslo jedinečné pro každou synchronizaci poznámkového bloku.

 • SyncWasFirstInSession – označuje, jestli je synchronizace první synchronizací v aktuální relaci.

 • SyncWasUserInitiated – označuje, jestli je tato synchronizace spuštěna uživatelem nebo ne.

 • TenantId – ID klienta SharePointu.

 • TimeSinceLastAttemptedSync – doba od posledního pokusu o synchronizaci poznámkového bloku.

 • TimeSinceLastSuccessfulSync – doba od poslední úspěšné synchronizace poznámkového bloku.

Office.OneNote.Storage.RealTime.WebSocketSessionInfo

Tato událost ukládá do logu výsledky synchronizace protokolu WebSocket pro moderní synchronizaci obsahu stránky OneNotu a moderní synchronizaci hierarchie. Používá se ke zjištění počtu jedinečných synchronizačních cílů při výpočtu skóre synchronizace OneNotu. Používá se taky pro řídicí panel výkonu moderní synchronizace OneNotu.

Shromažďována jsou následující pole:

 • CloseReason – příčina zavření protokolu WebSocket, např. neobvyklé zavření atd.

 • DataIsFreshCount – počet úspěšných žádostí o přijetí změn v relaci WebSocket.

 • DeviceSessionId – ID relace zařízení.

 • DownloadCount – počet stažení v relaci WebSocket.

 • Error – je jednoduše Exception_Type + Exception_Description + Exception_Code + Exception_Tag.

 • Exception_Code – číselný nebo alfanumerický kód, který slouží ke zjištění povahy chyby a/nebo ke zjištění toho, proč se vyskytla.

 • Exception_Description – stručný popis chyby.

 • Exception_Tag – indikuje, která část kódu chybu vyvolává.

 • Exception_Type – typ chyby, např. Win32Error atd.

 • FirstUpdateSize – délka zprávy při první aktualizaci.

 • HasError – označuje, jestli se během relace WebSocket vyskytla chyba.

 • IsEducationNotebook – označuje, jestli je aktuální poznámkový blok vzdělávacím poznámkovým blokem nebo ne.

 • IsHierarchyResource – označuje, jestli je aktuální zdroj stránka nebo oddíl.

 • NotebookId – ID poznámkového bloku OneNotu.

 • OperationWithError – určuje, při které operaci chyba nastala, např. WebSocket.Close, WebSocket.Open atd.

 • ResourceId – ID zdroje stránky nebo oddílu OneNotu.

 • SectionId – ID oddílu OneNotu.

 • ServerSessionId – ID relace používané ke korelaci požadavku protokolu WebSocket na onenote.com.

 • SessionDurationInMs – doba trvání relace WebSocket v milisekundách.

 • TenantId – ID klienta SharePointu.

 • TimeToFirstUpdateInMs – doba v milisekundách, která byla potřebná k přijetí první aktualizaci ze strany serveru po vytvoření relace WebSocket.

 • UploadAckCount – počet potvrzení pro nahrání v relaci WebSocket.

 • WebUrl – webová adresa URL odstraněna pomocí PII.

Office.OneNote.Storage.SectionSyncResult

Tato událost ukládá výsledky synchronizace oddílu do protokolu. Používá se ke zjištění počtu jedinečných synchronizačních cílů při výpočtu skóre synchronizace OneNotu. Používá se taky pro řídicí panel výkonu moderní synchronizace OneNotu.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Error_Code – číselný nebo alfanumerický kód, který slouží ke zjištění povahy chyby a/nebo ke zjištění toho, proč se vyskytla.

 • Error_Description – popis chyby.

 • Error_Tag – indikuje, která část kódu chybu vyvolává.

 • Error_Type – typ chyby, např. Win32Error atd.

 • ErrorLast – kód poslední zjištěné chyby.

 • ExecutionTime – doba v milisekundách, která byla potřebná k replikaci oddílu.

 • InitialReplicationInSession – označuje, jestli je tato replikace první replikací poznámkového bloku po otevření nebo ne.

 • IsAttachedViaShortcut – je oddíl připojený přes zástupce nebo ne.

 • IsBackgroundSync – označuje, jestli se jedná o synchronizaci na pozadí nebo ne.

 • IsEncrypted – označuje, jestli je oddíl zašifrovaný nebo ne.

 • IsErrorSuppressed – označuje, jestli je tato chyba potlačená nebo ne.

 • IsErrorTransient – označuje, jestli je tato chyba přechodná nebo ne.

 • IsErrorUnexpected – označuje, jestli je tato chyba neočekávaná nebo ne.

 • IsUsingRealtimeSync – označuje, jestli byla při synchronizaci oddílu použita moderní synchronizace obsahu stránky nebo ne.

 • NotebookId – ID poznámkového bloku.

 • NotebookPath – adresa URL poznámkového bloku odstraněna pomocí PII.

 • SectionPath – adresa URL oddílu odstraněna pomocí PII.

 • SectionReplicatingIsOutbound – označuje, jestli je tato replikace odchozí replikací nebo ne.

 • SectionReplicatingIsSameIdentity – označuje, jestli je tato replikace založená na stejné identitě souboru nebo ne.

 • SectionResourceId – ID zdroje oddílu OneNotu.

 • Success – označuje, jestli je synchronizace oddílu úspěšná nebo ne.

 • SyncDestinationType – typ cíle synchronizace, např. OneDrive nebo SharePoint Online.

 • SyncId – číslo jedinečné pro každou synchronizaci oddílu.

 • SyncWasFirstInSession – označuje, jestli je synchronizace první synchronizací v aktuální relaci.

 • SyncWasUserInitiated – označuje, jestli je tato synchronizace spuštěna uživatelem nebo ne.

 • TenantId – ID klienta SharePointu.

 • UnmappedGosid – ID oddílu před použitím GUID mapování.

Office.OneNote.Storage.SyncScore

Tato událost ukládá do protokolu všechny negativní faktory při synchronizaci, které jsou viditelné pro uživatele. Používá se k výpočtu skóre synchronizace OneNotu, což je kritická metrika pro zhodnocení synchronizace uživatele OneNotu.

Shromažďována jsou následující pole:

 • AutoShowSyncStatus – označuje, jestli je stav synchronizace automaticky zobrazený nebo ne.

 • Cause – co způsobilo, že se stránky nebo oddíly OneNotu přesunuly do chybně umístěných oddílů.

 • Context – výčet, který kategorizuje, co se uživatel pokouší udělat, například přejmenovat oddíl, znovu otevřít poznámkový blok atd.

 • Error_Code – číselný nebo alfanumerický kód, který slouží ke zjištění povahy chyby a/nebo ke zjištění toho, proč se vyskytla.

 • Error_Description – popis chyby.

 • Error_Tag – indikuje, která část kódu chybu vyvolává.

 • Error_Type – typ chyby, např. Win32Error atd.

 • ErrorText – text chyby zobrazený v uživatelském rozhraní.

 • Explanation – vysvětluje, jaký typ odchozích změn je potřeba přesunout do chybně umístěných oddílů.

 • fishbowlType – typ fishbowlu, například fishbowl stránky, fishbowl oddílu atd.

 • IDS – celočíselný identifikátor pro text zobrazený v uživatelském rozhraní.

 • idsFishbowl – celočíselný identifikátor pro chybu fishbowlu zobrazenou v uživatelském rozhraní.

 • IsUsingRealtimeHierarchySync – označuje, jestli se používá synchronizace moderní hierarchie nebo ne.

 • NotebookId – ID poznámkového bloku.

 • PageSyncUIState – řetězec stavu synchronizace stránky, například UpToDate, Syncing, SaveOffline, SyncError atd.

 • ServerGosid – ID zdroje pro nově vytvořenou konfliktní stránku.

 • Source -výčet označující, která událost aktivovala uživatelské rozhraní, například vytvoření nového obrázku redx, chyba synchronizace při synchronizaci uživatelského rozhraní, zobrazení dialogu chyby atd.

OneNote.App.Provisioning.MoveLocalNotebookToOnlineNotebookFailed

Tato událost se protokoluje, když dojde k chybě při přesouvání místního poznámkového bloku na disk. Tento scénář je specifický pro uživatele s opožděným přihlášením. Když se uživatel přihlásí, přesune se místní poznámkový blok do úložiště na OneDrivu.

Shromažďována jsou následující pole:

 • ErrorMsg – chybová zpráva odpovídající selhání.

OneNote.Storage.ConnectivityChanged

Protokoly událostí týkající se toho, jestli má uživatel připojení k internetu, nebo ne. Používá se ke korelaci dalších metrik výkonu pro vyhodnocování stavu z hlediska synchronizace. Umožňuje nám to ignorovat události, ke kterým dojde, když uživatel nemá připojení k internetu, protože neočekáváme, že latence našich služeb bude bez připojení k internetu přijatelná. To nám pro naši metriku umožňuje vypočítat přesný počet relací napříč průřezy zákazníků (na tenanta, na sektor). Používáme to také k filtrování zpráv o chybách, protože očekáváme, že bez připojení k síti dojde k řadě chyb synchronizace, které by ale jinak bylo nutné prošetřit.

Pokud tato data nedostaneme, nebudeme schopni přesně sledovat výkon našich produktů nebo určit, jestli chyby, ke kterým u uživatele dochází, vyžadují další prošetření, nebo jestli jde o očekávané chyby.

Shromažďována jsou následující pole:

 • InternetConnectivityNowAvailable – Jestli se změnil stav připojení, takže je teď připojení k internetu k dispozici.

OneNote.Storage.LegacyInboundLatency

Kritický signál používaný ke sledování výkonu příchozích synchronizačních operací, které komunikují přímo se službou SharePoint, včetně korelačních informací, který nám umožňuje sledovat a prošetřovat výkon při nahrávání dat do naší služby. Tento signál je shromažďován pouze pro nejpomalejší stahování za posledních 300 sekund (počet sekund může společnost Microsoft konfigurovat v závislosti na stavu a výkonu služby).

Používá se k zajištění odpovídajícího stavu služby tím, že nám umožní zjistit, na kterých tenantech je nepřijatelně pomalý příchozí přenos dat do naší služby, informace o datech, která byla nahrávána, když byl zaznamenán pomalý příchozí přenos dat, a také informace o tom, jak je problém s latencí v rámci tenanta rozšířen. Používá se také k hlášení výkonu a stavu služby u našich zákazníků pro průběžné vyhodnocování trendů a automatické upozorňování na problémy za účelem jejich zmírnění z technického hlediska. Pokud tato data nemáme, znemožní nám to zajistit odpovídající výkon stahování, když uživatel synchronizuje změny ze služby SharePoint do svého počítače.

Shromažďována jsou následující pole:

 • IsEducationNotebook – logická hodnota označující, jestli poznámkový blok je poznámkovým blokem pro vzdělávací organizace

 • NotebookId – ID poznámkového bloku, jehož součástí je toto nahrávání

 • TimeToConfirmSyncedWithServerInMs – doba v milisekundách, kterou trvalo provedení operace nahrání

OneNote.Storage.LegacyOutboundLatency

Kritický signál používaný ke sledování výkonu odchozích synchronizačních operací, které komunikují přímo se službou SharePoint, včetně korelačních informací, který nám umožňuje sledovat a prošetřovat výkon při nahrávání dat do naší služby. Tento signál je shromažďován pouze pro nejpomalejší stahování za posledních 300 sekund (počet sekund může společnost Microsoft konfigurovat v závislosti na stavu a výkonu služby).

Používá se k zajištění odpovídajícího stavu služby tím, že nám umožní zjistit, na kterých tenantech je nepřijatelně pomalý odchozí přenos dat do naší služby, informace o datech, která byla nahrávána, když byl zaznamenán pomalý odchozí přenos dat, a také informace o tom, jak je problém s latencí v rámci tenanta rozšířen. Používá se také k hlášení výkonu a stavu služby u našich zákazníků pro průběžné vyhodnocování trendů a automatické upozorňování na problémy za účelem jejich zmírnění z technického hlediska. Pokud tato data nemáme, znemožní nám to zajistit odpovídající výkon, když uživatelé synchronizují změny na SharePoint.

Shromažďována jsou následující pole:

 • IsEducationNotebook – logická hodnota označující, jestli poznámkový blok je poznámkovým blokem pro vzdělávací organizace

 • NotebookId – ID poznámkového bloku, jehož součástí je toto nahrávání

 • TimeToConfirmSyncedWithServerInMs – doba v milisekundách, kterou trvalo provedení operace nahrání

OneNote.Storage.RealTime.FileDataObjectDownload

Kritický signál používaný ke sledování výkonu, když uživatel vloží datový objekt souboru (tj. soubor nebo obrázek), který je stažen přímo z naší služby a nikoli jako součást synchronizační operace na stránce, v oddílu nebo v poznámkovém bloku. Tento signál je shromažďován pouze pro nejpomalejší stahování za posledních 300 sekund (počet sekund může společnost Microsoft konfigurovat v závislosti na stavu a výkonu služby).

Používá se k zajištění odpovídajícího výkonu a stavu služby tím, že nám umožní zjistit, na kterých tenantech je nepřijatelně pomalé stahování dat z naší služby a jak je problém s latencí v rámci tenanta rozšířen, a také průběžně hlásit naše chování, což nám umožní vyhodnocovat trendy výkonu služby. Pokud u objektu souboru zaznamenáme nepřijatelnou latenci, použijeme tato data také ke korelaci s jinými signály z klienta a služby týkajícími se objektu, abychom vylepšili náš proces stahování. Data také rozdělujeme na základě přípony staženého objektu souboru, protože máme různá očekávání z hlediska toho, zda je soubor prezentován jako vložený na plátno (např. obrázek) nebo zda jde o nevložený soubor (např. textový dokument). Pokud tato data nezískáme, znemožní nám to monitorování výkonu těchto stahování.

Shromažďována jsou následující pole:

 • FileSizeInBytes – velikost stahovaného souboru v bajtech

 • IsImage – logická hodnota, která určuje, jestli má stahovaný soubor příponu, která odpovídá předem určenému seznamu běžných formátů obrázků (.bmp, .emf, .gif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png), které zobrazujeme jako vložené na plátně

 • TimeToDownload – čas potřebný k úspěšnému stažení FDO z našeho úložiště blob do zařízení

OneNote.Storage.RealTime.WebSocketDownload

Kritický signál používaný ke sledování výkonu příchozích synchronizačních operací včetně korelačních informací, který nám umožňuje sledovat a prošetřovat výkon při stahování dat z naší služby (onenote.com). Tento signál je shromažďován pouze pro nejpomalejší stahování za posledních 300 sekund (počet sekund může společnost Microsoft konfigurovat v závislosti na stavu a výkonu služby).

Používá se k zajištění odpovídajícího stavu služby tím, že nám umožní zjistit, na kterých tenantech je nepřijatelně pomalý příchozí přenos dat z naší služby, informace o datech, která byla stahována, když byl zaznamenán pomalý příchozí přenos dat, a také informace o tom, jak je problém s latencí v rámci tenanta rozšířen. Používá se také k hlášení výkonu a stavu služby u našich zákazníků pro průběžné vyhodnocování trendů a automatické upozorňování na problémy za účelem jejich zmírnění z technického hlediska.

Pokud u oddílu nebo poznámkového bloku zaznamenáme nepřijatelnou latenci, použijeme tato data také ke korelaci s jinými signály od klienta a služby týkajícími se stejného dokumentu za účelem identifikace regresí výkonu na straně klienta, což nám umožňuje poskytovat výkonnější službu.

Pokud tato data nezískáme, nebudeme moct sledovat výkon u tohoto aspektu naší služby nebo dopad změn na straně serveru, jejichž provedení můžeme považovat za nezbytné kvůli použití nebo jiným faktorům.

Shromažďována jsou následující pole:

 • DeviceSessionId – ID relace zařízení

 • IsEducationNotebook – logická hodnota označující, jestli poznámkový blok je poznámkovým blokem pro vzdělávací organizace

 • IsHierarchyResource – logická hodnota, která označuje, jestli prostředek je prostředkem hierarchie

 • NotebookId – ID poznámkového bloku, jehož součástí je toto nahrávání

 • ResourceId – ID prostředku, který nahráváme

 • SectionId – ID oddílu, jehož součástí je toto nahrávání

 • ServerSessionId – ID relace serveru, jejíž součástí je toto nahrávání

 • TimeToConfirmSyncedWithServerInMs – doba v milisekundách mezi tím, kdy uživatel přejde na stránku, a tím, kdy zásobník replikace potvrdí, že stránka je synchronizována se serverem

 • TimeToFirstUpdateInMs – doba v milisekundách mezi okamžikem, kdy synchronizační modul zahájí příchozí replikaci stránky, a okamžikem, kdy tato operace replikace dosáhne synchronizace se stavem serveru

OneNote.Storage.RealTime.WebSocketUpload

Kritický signál používaný ke sledování výkonu odchozích synchronizačních operací včetně korelačních informací, který nám umožňuje sledovat a prošetřovat výkon při nahrávání dat do naší služby (onenote.com)

Používá se k zajištění odpovídajícího stavu služby tím, že nám umožní zjistit, na kterých tenantech je nepřijatelně pomalý odchozí přenos dat do naší služby, informace o datech, která byla nahrávána, když byl zaznamenán pomalý odchozí přenos dat, a také informace o tom, jak je problém s latencí v rámci tenanta rozšířen. Používá se také k hlášení výkonu a stavu služby u našich zákazníků pro průběžné vyhodnocování trendů a automatické upozorňování na problémy za účelem jejich zmírnění z technického hlediska. Tato data také použijeme ke sledování dopadu a účinnosti vylepšení našich klientů a služeb.

Pokud u oddílu nebo poznámkového bloku uvidíme nepřijatelnou latenci, použijeme tato data také ke korelaci s jinými signály od klienta a služby týkajícími se stejného dokumentu za účelem identifikace regresí výkonu, což nám umožňuje poskytovat výkonnější prostředí.

Pokud tato data nezískáme, nebudeme moct sledovat výkon u tohoto aspektu naší služby nebo dopad změn na straně serveru, jejichž provedení můžeme považovat za nezbytné kvůli použití nebo jiným faktorům.

Shromažďována jsou následující pole:

 • DeviceSessionId – ID relace zařízení

 • IsEducationNotebook – logická hodnota označující, jestli poznámkový blok je poznámkovým blokem pro vzdělávací organizace

 • IsHierarchyResource – logická hodnota, která označuje, jestli prostředek je prostředkem hierarchie

 • IsWorstTime – logická hodnota označující, jestli čas představuje hodnotu běžnou pro události nahrávání nebo jestli jde o nejhorší čas, který jsme u tohoto klienta zaznamenali za posledních 300 sekund (počet sekund může společnost Microsoft konfigurovat v závislosti na stavu a výkonu služby).

 • NotebookId – ID poznámkového bloku, jehož součástí je toto nahrávání

 • RecommendedPutIntervalInMs – doba, kterou služba klientovi doporučila jako interval vložení

 • ResourceId – ID prostředku, který nahráváme

 • SectionId – ID oddílu, jehož součástí je toto nahrávání

 • SenderRequestId – ID odesílatele provádějícího operaci nahrávání

 • ServerSessionId – ID relace serveru, jejíž součástí je toto nahrávání

 • UploadNonSuspendedTimeInMs – doba v milisekundách, jakou trvalo provedení operace nahrávání, s vyloučením doby, kdy byla aplikace pozastavená

 • UploadTimeInMs – doba v milisekundách, jakou skutečně trvalo provedení operace nahrávání

 • WaitTimeInMs – doba v milisekundách mezi žádostí o nahrávání a začátkem nahrávání

 • WebUrl – WebUrl nahrávání (protokoluje se jako PiiWz)

OneNote.Storage.SyncHealth

Kritický signál používaný ke sledování chyb a výjimek, které se vyskytly v rámci synchronizačního zásobníku v klientovi OneNote, který nám umožňuje sledovat a zmírňovat tyto neočekávané stavy.

Slouží k zajištění odpovídajícího stavu služby tím, že nám umožní zobrazit hlášení o chybách z klientů prakticky v reálném čase, abychom mohli reagovat na případné problémy se synchronizací. Používá se také k identifikaci toho, jak je problém rozšířen a jak je závažný, a to křížovým odkazováním na značku chyby s kódem klienta k identifikaci zdroje selhání. Tato data shromažďujeme i kvůli získávání informací o průběžném výkonu našich klientů a služeb a o dopadech a efektivitě jejich vylepšování. Pokud tato data nemáme, nebudeme schopni aktivně reagovat na chybové stavy v naší synchronizační službě bez zákaznických eskalací.

Shromažďována jsou následující pole:

 • Service – synchronizační služba, kterou klient používal, když došlo k chybě (starší nebo moderní synchronizace)

 • Tag – značka (identifikační hodnota) představující chybu, ke které u klienta došlo během operace synchronizace

OneNote.Sync.CreateNotebookFailed

Tato událost je protokolována, pokud selže vytvoření poznámkového bloku.

Shromažďována jsou následující pole:

 • NetworkConnection – zaznamenává typ připojení, které zařízení momentálně používá, např. Wi-Fi, offline, 3G.

 • ServerType – zaznamenává typ serveru, na kterém se měl poznámkový blok vytvořit.

OneNote.Sync.FirstRunError

Tato událost je protokolována, když se uživateli synchronizace rychlých poznámek při prvním spuštění na zařízení nezdařila. Tento postup je specifický pro scénář prvního spuštění.

Shromažďována jsou následující pole:

 • NetworkConnection – zaznamenává typ připojení, které zařízení momentálně používá, např. Wi-Fi, offline, 3G.

 • ServerType – zaznamenává typ serveru, na kterém se měl poznámkový blok rychlých poznámek vytvořit.

Services Configuration events

Konfigurace služeb neshromažďuje žádné události povinných dat služby.

Telemetrické události

Tato událost pomáhá sledovat využití spouštění schůzek v kalendáři na různých koncových bodech. Tato událost nám umožní zjišťovat dvě věci, když se spustí schůzka přes Skype pro firmy a když se spustí schůzka přes Teams, a jestli je aplikace Teams nainstalovaná.

Shromažďují se následující pole:

 • account – informace o účtu hash, který provedl akci.

 • action_type – provedená akce, například spuštění schůzky nebo instalace aplikace.

 • application – aplikace, která byla spuštěná přes přímý odkaz, jako je Teams nebo Skype pro firmy.

 • context – proces, na který se přešlo v aplikaci, např. office_union – Word, office_union – Excel atd.

 • one_drive_photo_exp_action_type – typ akce experimentování s fotkou na OneDrivu Například: show_get_one_drive_card, click_get_one_drive_card, enable_camera_backup_succeeded atd.

 • one_drive_photo_exp_plan_number – číslo plánu experimentování s fotkou na OneDrivu pro test A/B/n

 • one_drive_photo_exp_referral_type – referenční typ experimentování s fotkou na OneDrivu Například: inline_card, bottom_card</