Project.ExtenderNames Vlastnost

Definice

Získá seznam dostupných rozšiřujících objektů pro objekt.

public:
 property System::Object ^ ExtenderNames { System::Object ^ get(); };
public:
 property Platform::Object ^ ExtenderNames { Platform::Object ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(207)]
public object ExtenderNames { [System.Runtime.InteropServices.DispId(207)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(1024)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(207)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(207)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(1024)>]
member this.ExtenderNames : obj
Public ReadOnly Property ExtenderNames As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Objekt obsahující pole řetězců kompatibilní s automatizací

Atributy

Poznámky

ExtenderNames Vrátí názvy aktuálně použitelných rozšířených objektů pro tento objekt pomocí CATID podle určení jeho ExtenderCATID Vlastnosti.

Platí pro