Project.SaveAs(String) Metoda

Definice

Uloží řešení, projekt nebo položku projektu.

public:
 void SaveAs(System::String ^ NewFileName);
public:
 void SaveAs(Platform::String ^ NewFileName);
void SaveAs(std::wstring const & NewFileName);
[System.Runtime.InteropServices.DispId(127)]
public void SaveAs (string NewFileName);
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(127)>]
abstract member SaveAs : string -> unit
Public Sub SaveAs (NewFileName As String)

Parametry

NewFileName
String

Povinná hodnota. Název souboru, do kterého chcete uložit řešení, projekt nebo položku projektu. Pokud soubor existuje, bude přepsán.

Atributy

Příklady

Public Sub CodeExample(ByVal dte As DTE2)  
  Try 
    ' Open a project before running this sample. 
    Dim prj As Project = dte.Solution.Projects.Item(1) 
    Dim prjs As Projects 

    Dim del As DialogResult 
    del = MessageBox.Show("Delete project from solution?", "Delete Method", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning) 
    If del = DialogResult.Yes Then 
      prj.Delete() 
    End If 
    del = MessageBox.Show("Save project as another filename?", "SaveAs Method", MessageBoxButtons.YesNo) 
    If del = DialogResult.Yes Then 
      prj.SaveAs(Interaction.InputBox("Save this project with new name: ", "SaveAs Method", "MyProjectWithNewName", 300, 300)) 
    End If 
  Catch ex As Exception 
    MessageBox.Show(ex.Message) 
  End Try 
End Sub 

Jazyk

public void CodeExample(DTE2 dte) 
{  
  try 
  {  // Open a project before running this sample. 
    Project prj = dte.Solution.Projects.Item(1); 
    Projects prjs; 

    DialogResult del; 
    del = MessageBox.Show("Delete project from solution?", "Delete Method", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning); 
    if (del == DialogResult.Yes) 
      prj.Delete(); 
    del = MessageBox.Show("Save project as another filename?", "SaveAs Method", MessageBoxButtons.YesNo); 
    if (del == DialogResult.Yes) 
    { 
      prj.SaveAs(Interaction.InputBox("Save this project with new name: ", "SaveAs Method", 
        "MyProjectWithNewName", 300, 300)); 
    } 
  } 
  catch(Exception ex) 
  { 
    MessageBox.Show(ex.Message); 
  } 
} 

Poznámky

SaveAs uloží položku projektu se zadaným názvem souboru.

Platí pro