Sdílet prostřednictvím


BearerTokenOptions Konstruktor

Definice

Vytvoří možnosti používané k ověření pomocí neprůsvěrných nosných tokenů.

public BearerTokenOptions ();
Public Sub New ()

Platí pro