Sdílet prostřednictvím


IClaimsTransformer.TransformAsync(ClaimsTransformationContext) Metoda

Definice

Poskytuje centrální transformační bod pro změnu zadaného objektu zabezpečení.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<System::Security::Claims::ClaimsPrincipal ^> ^ TransformAsync(Microsoft::AspNetCore::Authentication::ClaimsTransformationContext ^ context);
public System.Threading.Tasks.Task<System.Security.Claims.ClaimsPrincipal> TransformAsync (Microsoft.AspNetCore.Authentication.ClaimsTransformationContext context);
abstract member TransformAsync : Microsoft.AspNetCore.Authentication.ClaimsTransformationContext -> System.Threading.Tasks.Task<System.Security.Claims.ClaimsPrincipal>
Public Function TransformAsync (context As ClaimsTransformationContext) As Task(Of ClaimsPrincipal)

Parametry

context
ClaimsTransformationContext

ClaimsTransformationContext obsahující objekt zabezpečení pro transformaci a aktuální httpContext.

Návraty

Transformovaný objekt zabezpečení.

Platí pro