Sdílet prostřednictvím


IClaimsTransformer Rozhraní

Definice

Používá se pro transformaci deklarací identity.

public interface class IClaimsTransformer
public interface IClaimsTransformer
type IClaimsTransformer = interface
Public Interface IClaimsTransformer
Odvozené

Metody

TransformAsync(ClaimsTransformationContext)

Poskytuje centrální transformační bod pro změnu zadaného objektu zabezpečení.

Platí pro