Sdílet prostřednictvím


ISecureDataFormat<TData>.Protect Metoda

Definice

Přetížení

Protect(TData)

Chrání zadanou datahodnotu .

Protect(TData, String)

Chrání zadanou data hodnotu pro zadaný purposeparametr .

Protect(TData)

Zdroj:
ISecureDataFormat.cs

Chrání zadanou datahodnotu .

public:
 System::String ^ Protect(TData data);
public string Protect (TData data);
abstract member Protect : 'Data -> string
Public Function Protect (data As TData) As String

Parametry

data
TData

Hodnota, která se má chránit

Návraty

Hodnota chráněná daty.

Platí pro

Protect(TData, String)

Zdroj:
ISecureDataFormat.cs

Chrání zadanou data hodnotu pro zadaný purposeparametr .

public:
 System::String ^ Protect(TData data, System::String ^ purpose);
public string Protect (TData data, string purpose);
public string Protect (TData data, string? purpose);
abstract member Protect : 'Data * string -> string
Public Function Protect (data As TData, purpose As String) As String

Parametry

data
TData

Hodnota, která se má chránit

purpose
String

Účel.

Návraty

Hodnota chráněná daty.

Platí pro