Share via


IApplicationBuilder.ServerFeatures Vlastnost

Definice

Získá sadu funkcí HTTP, které server aplikace poskytuje.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Http::Features::IFeatureCollection ^ ServerFeatures { Microsoft::AspNetCore::Http::Features::IFeatureCollection ^ get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Http.Features.IFeatureCollection ServerFeatures { get; }
member this.ServerFeatures : Microsoft.AspNetCore.Http.Features.IFeatureCollection
Public ReadOnly Property ServerFeatures As IFeatureCollection

Hodnota vlastnosti

Poznámky

Pokud pro tvůrce aplikací nebyl zadaný server, vrátí se prázdná kolekce.

Platí pro