Sdílet prostřednictvím


IFeatureCollection Rozhraní

Definice

Představuje kolekci funkcí HTTP.

public interface class IFeatureCollection : System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Collections::Generic::KeyValuePair<Type ^, System::Object ^>>
public interface IFeatureCollection : System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<Type,object>>
type IFeatureCollection = interface
    interface seq<KeyValuePair<Type, obj>>
    interface IEnumerable
Public Interface IFeatureCollection
Implements IEnumerable(Of KeyValuePair(Of Type, Object))
Odvozené
Implementuje

Vlastnosti

IsReadOnly

Označuje, jestli je možné kolekci upravit.

Item[Type]

Získá nebo nastaví danou funkci. Nastavení hodnoty null odebere funkci.

Revision

Zvýší se pro každou změnu a dá se použít k ověření výsledků uložených v mezipaměti.

Metody

Get<TFeature>()

Načte požadovanou funkci z kolekce.

Set<TFeature>(TFeature)

Nastaví danou funkci v kolekci.

Metody rozšíření

GetRequiredFeature(IFeatureCollection, Type)

Načte požadovanou funkci z kolekce. Vyvolá InvalidOperationException, pokud tato funkce není k dispozici.

GetRequiredFeature<TFeature>(IFeatureCollection)

Načte požadovanou funkci z kolekce. Vyvolá InvalidOperationException, pokud tato funkce není k dispozici.

Platí pro