Sdílet prostřednictvím


MicrosoftAccountAppBuilderExtensions.UseMicrosoftAccountAuthentication Metoda

Definice

Přetížení

UseMicrosoftAccountAuthentication(IApplicationBuilder)
Zastaralé.
Zastaralé.

UseMicrosoftAccountAuthentication je zastaralý. Nakonfigurujte ověřování MicrosoftAccount pomocí addAuthentication(). AddMicrosoftAccount v ConfigureServices. Další podrobnosti najdete https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470 v tématu.

UseMicrosoftAccountAuthentication(IApplicationBuilder, MicrosoftAccountOptions)
Zastaralé.
Zastaralé.

UseMicrosoftAccountAuthentication je zastaralý. Nakonfigurujte ověřování MicrosoftAccount pomocí addAuthentication(). AddMicrosoftAccount v ConfigureServices. Další podrobnosti najdete https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470 v tématu.

UseMicrosoftAccountAuthentication(IApplicationBuilder, MicrosoftAccountOptions)

MicrosoftAccountMiddleware Přidá middleware do zadaného IApplicationBuilderobjektu , který umožňuje ověřování účtu Microsoft.

UseMicrosoftAccountAuthentication(IApplicationBuilder)

Zdroj:
MicrosoftAccountAppBuilderExtensions.cs
Zdroj:
MicrosoftAccountAppBuilderExtensions.cs

Upozornění

UseMicrosoftAccountAuthentication is obsolete. Configure MicrosoftAccount authentication with AddAuthentication().AddMicrosoftAccount in ConfigureServices. See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470 for more details.

UseMicrosoftAccountAuthentication je zastaralý. Nakonfigurujte ověřování MicrosoftAccount pomocí addAuthentication(). AddMicrosoftAccount v ConfigureServices. Další podrobnosti najdete https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470 v tématu.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ UseMicrosoftAccountAuthentication(Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ app);
public static Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder UseMicrosoftAccountAuthentication (this Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder app);
[System.Obsolete("See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470", true)]
public static Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder UseMicrosoftAccountAuthentication (this Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder app);
[System.Obsolete("UseMicrosoftAccountAuthentication is obsolete. Configure MicrosoftAccount authentication with AddAuthentication().AddMicrosoftAccount in ConfigureServices. See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470 for more details.", true)]
public static Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder UseMicrosoftAccountAuthentication (this Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder app);
static member UseMicrosoftAccountAuthentication : Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder -> Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder
[<System.Obsolete("See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470", true)>]
static member UseMicrosoftAccountAuthentication : Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder -> Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder
[<System.Obsolete("UseMicrosoftAccountAuthentication is obsolete. Configure MicrosoftAccount authentication with AddAuthentication().AddMicrosoftAccount in ConfigureServices. See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470 for more details.", true)>]
static member UseMicrosoftAccountAuthentication : Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder -> Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder
<Extension()>
Public Function UseMicrosoftAccountAuthentication (app As IApplicationBuilder) As IApplicationBuilder

Parametry

app
IApplicationBuilder

Chcete-li IApplicationBuilder přidat obslužnou rutinu do.

Návraty

Odkaz na tuto instanci po dokončení operace.

Atributy

Platí pro

UseMicrosoftAccountAuthentication(IApplicationBuilder, MicrosoftAccountOptions)

Zdroj:
MicrosoftAccountAppBuilderExtensions.cs
Zdroj:
MicrosoftAccountAppBuilderExtensions.cs

Upozornění

UseMicrosoftAccountAuthentication is obsolete. Configure MicrosoftAccount authentication with AddAuthentication().AddMicrosoftAccount in ConfigureServices. See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470 for more details.

UseMicrosoftAccountAuthentication je zastaralý. Nakonfigurujte ověřování MicrosoftAccount pomocí addAuthentication(). AddMicrosoftAccount v ConfigureServices. Další podrobnosti najdete https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470 v tématu.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ UseMicrosoftAccountAuthentication(Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ app, Microsoft::AspNetCore::Authentication::MicrosoftAccount::MicrosoftAccountOptions ^ options);
[System.Obsolete("See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470", true)]
public static Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder UseMicrosoftAccountAuthentication (this Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder app, Microsoft.AspNetCore.Authentication.MicrosoftAccount.MicrosoftAccountOptions options);
[System.Obsolete("UseMicrosoftAccountAuthentication is obsolete. Configure MicrosoftAccount authentication with AddAuthentication().AddMicrosoftAccount in ConfigureServices. See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470 for more details.", true)]
public static Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder UseMicrosoftAccountAuthentication (this Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder app, Microsoft.AspNetCore.Authentication.MicrosoftAccount.MicrosoftAccountOptions options);
[<System.Obsolete("See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470", true)>]
static member UseMicrosoftAccountAuthentication : Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder * Microsoft.AspNetCore.Authentication.MicrosoftAccount.MicrosoftAccountOptions -> Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder
[<System.Obsolete("UseMicrosoftAccountAuthentication is obsolete. Configure MicrosoftAccount authentication with AddAuthentication().AddMicrosoftAccount in ConfigureServices. See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845470 for more details.", true)>]
static member UseMicrosoftAccountAuthentication : Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder * Microsoft.AspNetCore.Authentication.MicrosoftAccount.MicrosoftAccountOptions -> Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder
<Extension()>
Public Function UseMicrosoftAccountAuthentication (app As IApplicationBuilder, options As MicrosoftAccountOptions) As IApplicationBuilder

Parametry

app
IApplicationBuilder

Chcete-li IApplicationBuilder přidat obslužnou rutinu do.

options
MicrosoftAccountOptions

A MicrosoftAccountOptions , který určuje možnosti obslužné rutiny.

Návraty

Odkaz na tuto instanci po dokončení operace.

Atributy

Platí pro

UseMicrosoftAccountAuthentication(IApplicationBuilder, MicrosoftAccountOptions)

MicrosoftAccountMiddleware Přidá middleware do zadaného IApplicationBuilderobjektu , který umožňuje ověřování účtu Microsoft.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ UseMicrosoftAccountAuthentication(Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ app, Microsoft::AspNetCore::Builder::MicrosoftAccountOptions ^ options);
public static Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder UseMicrosoftAccountAuthentication (this Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder app, Microsoft.AspNetCore.Builder.MicrosoftAccountOptions options);
static member UseMicrosoftAccountAuthentication : Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder * Microsoft.AspNetCore.Builder.MicrosoftAccountOptions -> Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder
<Extension()>
Public Function UseMicrosoftAccountAuthentication (app As IApplicationBuilder, options As MicrosoftAccountOptions) As IApplicationBuilder

Parametry

app
IApplicationBuilder

Chcete-li IApplicationBuilder přidat middleware do.

options
MicrosoftAccountOptions

A MicrosoftAccountOptions , který určuje možnosti pro middleware.

Návraty

Odkaz na tuto instanci po dokončení operace.

Platí pro