Sdílet prostřednictvím


ProtectedBrowserStorageResult<TValue> Struktura

Definice

Obsahuje výsledek operace úložiště chráněného prohlížeče.

generic <typename TValue>
public value class ProtectedBrowserStorageResult
public readonly struct ProtectedBrowserStorageResult<TValue>
type ProtectedBrowserStorageResult<'Value> = struct
Public Structure ProtectedBrowserStorageResult(Of TValue)

Parametry typu

TValue
Dědičnost
ProtectedBrowserStorageResult<TValue>

Vlastnosti

Success

Získá, zda operace byla úspěšná.

Value

Získá výslednou hodnotu operace.

Platí pro