Sdílet prostřednictvím


Microsoft.AspNetCore.Components.Server.ProtectedBrowserStorage Obor názvů

Poskytuje typy pro ukládání a načítání dat v úložišti prohlížeče.

Třídy

ProtectedBrowserStorage

Poskytuje mechanismy pro ukládání a načítání dat v úložišti prohlížeče.

ProtectedLocalStorage

Poskytuje mechanismy pro ukládání a načítání dat v kolekci localStorage prohlížeče.

Tato data budou vymezena na prohlížeč aktuálního uživatele a budou sdílena na všech kartách. Data se zachovají i při restartování prohlížeče.

Viz: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage.

ProtectedSessionStorage

Poskytuje mechanismy pro ukládání a načítání dat v kolekci sessionStorage prohlížeče.

Tato data budou vymezena na aktuální kartu prohlížeče. Data budou zahozena, pokud uživatel zavře kartu prohlížeče nebo zavře samotný prohlížeč.

Viz: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/sessionStorage.

Struktury

ProtectedBrowserStorageResult<TValue>

Obsahuje výsledek operace úložiště chráněného prohlížeče.

Poznámky

Další informace o používání úložiště prohlížeče najdete v tématu ASP.NET Core správa stavu Blazor.