Sdílet prostřednictvím


DefaultConnectionContext.Abort Metoda

Definice

Přetížení

Abort()
Abort(ConnectionAbortedException)

Přeruší základní připojení.

Abort()

Zdroj:
DefaultConnectionContext.cs
public:
 virtual void Abort();
public virtual void Abort ();
abstract member Abort : unit -> unit
override this.Abort : unit -> unit
Public Overridable Sub Abort ()

Implementuje

Platí pro

Abort(ConnectionAbortedException)

Zdroj:
DefaultConnectionContext.cs
Zdroj:
DefaultConnectionContext.cs
Zdroj:
DefaultConnectionContext.cs
Zdroj:
DefaultConnectionContext.cs
Zdroj:
DefaultConnectionContext.cs
Zdroj:
DefaultConnectionContext.cs
Zdroj:
DefaultConnectionContext.cs
Zdroj:
DefaultConnectionContext.cs

Přeruší základní připojení.

public:
 override void Abort(Microsoft::AspNetCore::Connections::ConnectionAbortedException ^ abortReason);
public override void Abort (Microsoft.AspNetCore.Connections.ConnectionAbortedException abortReason);
override this.Abort : Microsoft.AspNetCore.Connections.ConnectionAbortedException -> unit
Public Overrides Sub Abort (abortReason As ConnectionAbortedException)

Parametry

abortReason
ConnectionAbortedException

Popis ConnectionAbortedException důvodu ukončení připojení.

Platí pro