Sdílet prostřednictvím


EndpointFilterExtensions.AddEndpointFilter Metoda

Definice

Přetížení

AddEndpointFilter<TBuilder,TFilterType>(TBuilder)

Zaregistruje filtr typu TFilterType na obslužnou rutinu trasy.

AddEndpointFilter<TBuilder>(TBuilder, IEndpointFilter)

Zaregistruje filtr na obslužnou rutinu trasy.

AddEndpointFilter<TBuilder>(TBuilder, Func<EndpointFilterInvocationContext,EndpointFilterDelegate,ValueTask<Object>>)

Zaregistruje filtr zadaný delegátem na obslužnou rutinu trasy.

AddEndpointFilter<TFilterType>(RouteHandlerBuilder)

Zaregistruje filtr typu TFilterType na obslužnou rutinu trasy.

AddEndpointFilter<TFilterType>(RouteGroupBuilder)

Zaregistruje filtr typu TFilterType na obslužnou rutinu trasy.

AddEndpointFilter<TBuilder,TFilterType>(TBuilder)

Zdroj:
EndpointFilterExtensions.cs

Zaregistruje filtr typu TFilterType na obslužnou rutinu trasy.

public static TBuilder AddEndpointFilter<TBuilder,TFilterType> (this TBuilder builder) where TBuilder : Microsoft.AspNetCore.Builder.IEndpointConventionBuilder where TFilterType : Microsoft.AspNetCore.Http.IEndpointFilter;
static member AddEndpointFilter : 'Builder -> 'Builder (requires 'Builder :> Microsoft.AspNetCore.Builder.IEndpointConventionBuilder and 'FilterType :> Microsoft.AspNetCore.Http.IEndpointFilter)
<Extension()>
Public Function AddEndpointFilter(Of TBuilder As IEndpointConventionBuilder, TFilterType As IEndpointConventionBuilder) (builder As TBuilder) As TBuilder

Parametry typu

TBuilder

Typ , který IEndpointConventionBuilder se má konfigurovat.

TFilterType

Typ IEndpointFilter registru.

Parametry

builder
TBuilder

Hodnota RouteHandlerBuilder

Návraty

TBuilder

A RouteHandlerBuilder , který lze použít k dalšímu přizpůsobení obslužné rutiny trasy.

Platí pro

AddEndpointFilter<TBuilder>(TBuilder, IEndpointFilter)

Zdroj:
EndpointFilterExtensions.cs

Zaregistruje filtr na obslužnou rutinu trasy.

public static TBuilder AddEndpointFilter<TBuilder> (this TBuilder builder, Microsoft.AspNetCore.Http.IEndpointFilter filter) where TBuilder : Microsoft.AspNetCore.Builder.IEndpointConventionBuilder;
static member AddEndpointFilter : 'Builder * Microsoft.AspNetCore.Http.IEndpointFilter -> 'Builder (requires 'Builder :> Microsoft.AspNetCore.Builder.IEndpointConventionBuilder)
<Extension()>
Public Function AddEndpointFilter(Of TBuilder As IEndpointConventionBuilder) (builder As TBuilder, filter As IEndpointFilter) As TBuilder

Parametry typu

TBuilder

Parametry

builder
TBuilder

Hodnota RouteHandlerBuilder

filter
IEndpointFilter

K IEndpointFilter registraci.

Návraty

TBuilder

A RouteHandlerBuilder , který lze použít k dalšímu přizpůsobení obslužné rutiny trasy.

Platí pro

AddEndpointFilter<TBuilder>(TBuilder, Func<EndpointFilterInvocationContext,EndpointFilterDelegate,ValueTask<Object>>)

Zdroj:
EndpointFilterExtensions.cs

Zaregistruje filtr zadaný delegátem na obslužnou rutinu trasy.

public static TBuilder AddEndpointFilter<TBuilder> (this TBuilder builder, Func<Microsoft.AspNetCore.Http.EndpointFilterInvocationContext,Microsoft.AspNetCore.Http.EndpointFilterDelegate,System.Threading.Tasks.ValueTask<object?>> routeHandlerFilter) where TBuilder : Microsoft.AspNetCore.Builder.IEndpointConventionBuilder;
static member AddEndpointFilter : 'Builder * Func<Microsoft.AspNetCore.Http.EndpointFilterInvocationContext, Microsoft.AspNetCore.Http.EndpointFilterDelegate, System.Threading.Tasks.ValueTask<obj>> -> 'Builder (requires 'Builder :> Microsoft.AspNetCore.Builder.IEndpointConventionBuilder)
<Extension()>
Public Function AddEndpointFilter(Of TBuilder As IEndpointConventionBuilder) (builder As TBuilder, routeHandlerFilter As Func(Of EndpointFilterInvocationContext, EndpointFilterDelegate, ValueTask(Of Object))) As TBuilder

Parametry typu

TBuilder

Parametry

builder
TBuilder

Hodnota RouteHandlerBuilder

routeHandlerFilter
Func<EndpointFilterInvocationContext,EndpointFilterDelegate,ValueTask<Object>>

Metoda představující základní logiku filtru.

Návraty

TBuilder

A RouteHandlerBuilder , který lze použít k dalšímu přizpůsobení obslužné rutiny trasy.

Platí pro

AddEndpointFilter<TFilterType>(RouteHandlerBuilder)

Zdroj:
EndpointFilterExtensions.cs

Zaregistruje filtr typu TFilterType na obslužnou rutinu trasy.

public static Microsoft.AspNetCore.Builder.RouteHandlerBuilder AddEndpointFilter<TFilterType> (this Microsoft.AspNetCore.Builder.RouteHandlerBuilder builder) where TFilterType : Microsoft.AspNetCore.Http.IEndpointFilter;
static member AddEndpointFilter : Microsoft.AspNetCore.Builder.RouteHandlerBuilder -> Microsoft.AspNetCore.Builder.RouteHandlerBuilder (requires 'FilterType :> Microsoft.AspNetCore.Http.IEndpointFilter)
<Extension()>
Public Function AddEndpointFilter(Of TFilterType As IEndpointFilter) (builder As RouteHandlerBuilder) As RouteHandlerBuilder

Parametry typu

TFilterType

Typ IEndpointFilter registru.

Parametry

Návraty

A RouteHandlerBuilder , který lze použít k dalšímu přizpůsobení obslužné rutiny trasy.

Platí pro

AddEndpointFilter<TFilterType>(RouteGroupBuilder)

Zdroj:
EndpointFilterExtensions.cs

Zaregistruje filtr typu TFilterType na obslužnou rutinu trasy.

public static Microsoft.AspNetCore.Routing.RouteGroupBuilder AddEndpointFilter<TFilterType> (this Microsoft.AspNetCore.Routing.RouteGroupBuilder builder) where TFilterType : Microsoft.AspNetCore.Http.IEndpointFilter;
static member AddEndpointFilter : Microsoft.AspNetCore.Routing.RouteGroupBuilder -> Microsoft.AspNetCore.Routing.RouteGroupBuilder (requires 'FilterType :> Microsoft.AspNetCore.Http.IEndpointFilter)
<Extension()>
Public Function AddEndpointFilter(Of TFilterType As IEndpointFilter) (builder As RouteGroupBuilder) As RouteGroupBuilder

Parametry typu

TFilterType

Typ IEndpointFilter registru.

Parametry

Návraty

A RouteHandlerBuilder , který lze použít k dalšímu přizpůsobení obslužné rutiny trasy.

Platí pro