Sdílet prostřednictvím


FeatureReference<T>.Fetch(IFeatureCollection) Metoda

Definice

Získá funkci typu T z features.

public:
 T Fetch(Microsoft::AspNetCore::Http::Features::IFeatureCollection ^ features);
public T Fetch (Microsoft.AspNetCore.Http.Features.IFeatureCollection features);
public T? Fetch (Microsoft.AspNetCore.Http.Features.IFeatureCollection features);
member this.Fetch : Microsoft.AspNetCore.Http.Features.IFeatureCollection -> 'T
Public Function Fetch (features As IFeatureCollection) As T

Parametry

Návraty

T

Funkce.

Platí pro