Sdílet prostřednictvím


IRouteValuesFeature Rozhraní

Definice

Rozhraní funkcí pro směrování hodnot. Slouží Features k přístupu k hodnotám přidruženým k aktuálnímu požadavku.

public interface class IRouteValuesFeature
public interface IRouteValuesFeature
type IRouteValuesFeature = interface
Public Interface IRouteValuesFeature
Odvozené

Vlastnosti

RouteValues

Získá nebo nastaví RouteValueDictionary přidružené k aktuálnímu požadavku.

Platí pro