Sdílet prostřednictvím


IRequestSizeLimitMetadata Rozhraní

Definice

Rozhraní označení atributy, které určují maximální povolenou velikost textu požadavku.

public interface IRequestSizeLimitMetadata
type IRequestSizeLimitMetadata = interface
Public Interface IRequestSizeLimitMetadata
Odvozené

Vlastnosti

MaxRequestBodySize

Maximální povolená velikost textu aktuálního požadavku v bajtech.

Platí pro