Sdílet prostřednictvím


DisableRequestTimeoutAttribute Třída

Definice

Metadata, která zakazují vypršení časových limitů požadavků na koncovém bodu

[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Method)]
public sealed class DisableRequestTimeoutAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Method)>]
type DisableRequestTimeoutAttribute = class
    inherit Attribute
Public NotInheritable Class DisableRequestTimeoutAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
DisableRequestTimeoutAttribute
Atributy

Poznámky

Úplně zakáže použití middlewaru s časovými limity požadavků na tento koncový bod.

Konstruktory

DisableRequestTimeoutAttribute()

Metadata, která zakazují vypršení časových limitů požadavků na koncovém bodu

Platí pro