RequestTimeoutAttribute Třída

Definice

Metadata, která poskytují časové limity požadavků specifických pro koncový bod.

[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Method)]
public sealed class RequestTimeoutAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Method)>]
type RequestTimeoutAttribute = class
    inherit Attribute
Public NotInheritable Class RequestTimeoutAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
RequestTimeoutAttribute
Atributy

Poznámky

Výchozí zásady budou ignorovány s použitím tohoto atributu.

Konstruktory

RequestTimeoutAttribute(Int32)

Vytvoří novou instanci pomocí zadaného časového limitu RequestTimeoutAttribute .

RequestTimeoutAttribute(String)

Vytvoří novou instanci RequestTimeoutAttribute pomocí zadané zásady.

Vlastnosti

PolicyName

Název zásady, kterou je potřeba použít. U této hodnoty se nerozlišují velká a malá písmena.

Timeout

Časový limit, který se má použít pro tento koncový bod

Platí pro