Sdílet prostřednictvím


IdentityResult Třída

Definice

Představuje výsledek operace identity.

public ref class IdentityResult
public class IdentityResult
type IdentityResult = class
Public Class IdentityResult
Dědičnost
IdentityResult

Konstruktory

IdentityResult()

Představuje výsledek operace identity.

Vlastnosti

Errors

Instance IEnumerable<T>IdentityError obsahující chyby, ke kterým došlo během operace identity.

Succeeded

Příznak označující, jestli byla operace úspěšná nebo ne.

Success

Vrátí hodnotu označující IdentityResult úspěšnou operaci identity.

Metody

Failed(IdentityError[])

Vytvoří indikující IdentityResult neúspěšnou operaci identity se seznamem errors , pokud je k dispozici.

ToString()

Převede hodnotu aktuálního IdentityResult objektu na ekvivalentní řetězcovou reprezentaci.

Platí pro