Sdílet prostřednictvím


IRoleStore<TRole>.UpdateAsync(TRole, CancellationToken) Metoda

Definice

Aktualizace roli v úložišti jako asynchronní operaci.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<Microsoft::AspNetCore::Identity::IdentityResult ^> ^ UpdateAsync(TRole role, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult> UpdateAsync (TRole role, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member UpdateAsync : 'Role * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult>
Public Function UpdateAsync (role As TRole, cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of IdentityResult)

Parametry

role
TRole

Role, která se má aktualizovat ve Storu.

cancellationToken
CancellationToken

Slouží CancellationToken k šíření oznámení, že operace by měla být zrušena.

Návraty

A Task<TResult> , který představuje IdentityResult asynchronní dotaz.

Platí pro