Sdílet prostřednictvím


IUserClaimsPrincipalFactory<TUser> Rozhraní

Definice

Poskytuje abstrakci pro továrnu k vytvoření objektu ClaimsPrincipal od uživatele.

generic <typename TUser>
 where TUser : classpublic interface class IUserClaimsPrincipalFactory
public interface IUserClaimsPrincipalFactory<TUser> where TUser : class
type IUserClaimsPrincipalFactory<'User (requires 'User : null)> = interface
Public Interface IUserClaimsPrincipalFactory(Of TUser)

Parametry typu

TUser

Typ zapouzdřující uživatele.

Odvozené

Metody

CreateAsync(TUser)

ClaimsPrincipal Vytvoří od uživatele asynchronně.

Platí pro