Sdílet prostřednictvím


DefaultControllerFactory Třída

Definice

Výchozí implementace pro IControllerFactory.

public ref class DefaultControllerFactory : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Controllers::IControllerFactory
public class DefaultControllerFactory : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Controllers.IControllerFactory
type DefaultControllerFactory = class
    interface IControllerFactory
Public Class DefaultControllerFactory
Implements IControllerFactory
Dědičnost
DefaultControllerFactory
Implementuje

Konstruktory

DefaultControllerFactory(IControllerActivator, IEnumerable<IControllerPropertyActivator>)

Inicializuje novou instanci objektu DefaultControllerFactory.

Vlastnosti

ControllerActivator

Slouží IControllerActivator k vytvoření kontroleru.

Metody

CreateController(ControllerContext)

Vytvoří nový kontroler pro zadaný context.

ReleaseController(ControllerContext, Object)

Uvolní instanci kontroleru.

Platí pro