Sdílet prostřednictvím


ViewComponentBeforeViewExecuteEventData.ActionDescriptor Vlastnost

Definice

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Mvc::Abstractions::ActionDescriptor ^ ActionDescriptor { Microsoft::AspNetCore::Mvc::Abstractions::ActionDescriptor ^ get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.Abstractions.ActionDescriptor ActionDescriptor { get; }
member this.ActionDescriptor : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Abstractions.ActionDescriptor
Public ReadOnly Property ActionDescriptor As ActionDescriptor

Hodnota vlastnosti

Platí pro