Sdílet prostřednictvím


FilterCollection Třída

Definice

Kolekce položek IFilterMetadata

public ref class FilterCollection : System::Collections::ObjectModel::Collection<Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::IFilterMetadata ^>
public class FilterCollection : System.Collections.ObjectModel.Collection<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IFilterMetadata>
type FilterCollection = class
    inherit Collection<IFilterMetadata>
Public Class FilterCollection
Inherits Collection(Of IFilterMetadata)
Dědičnost
FilterCollection

Konstruktory

FilterCollection()

Kolekce položek IFilterMetadata

Metody

Add(Type)

Přidá typ představující IFilterMetadata.

Add(Type, Int32)

Přidá typ představující IFilterMetadata.

Add<TFilterType>()

Přidá typ představující IFilterMetadata.

Add<TFilterType>(Int32)

Přidá typ představující IFilterMetadata.

AddService(Type)

Přidá typ představující IFilterMetadata.

AddService(Type, Int32)

Přidá typ představující IFilterMetadata.

AddService<TFilterType>()

Přidá typ představující IFilterMetadata.

AddService<TFilterType>(Int32)

Přidá typ představující IFilterMetadata.

Platí pro