Sdílet prostřednictvím


IActionFilter Rozhraní

Definice

Filtr, který obklopuje provádění akce.

public interface class IActionFilter : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::IFilterMetadata
public interface IActionFilter : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IFilterMetadata
type IActionFilter = interface
    interface IFilterMetadata
Public Interface IActionFilter
Implements IFilterMetadata
Odvozené
Implementuje

Metody

OnActionExecuted(ActionExecutedContext)

Volá se po provedení akce před výsledkem akce.

OnActionExecuting(ActionExecutingContext)

Volá se před provedením akce po dokončení vazby modelu.

Platí pro