Sdílet prostřednictvím


ModelStateInvalidFilter Třída

Definice

A IActionFilter , která reaguje na neplatnou ModelState. Tento filtr se přidá ke všem typům a akcím s poznámkou ApiControllerAttribute. Způsoby konfigurace tohoto filtru najdete v tématu ApiBehaviorOptions .

public ref class ModelStateInvalidFilter : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::IActionFilter, Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::IOrderedFilter
public class ModelStateInvalidFilter : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IActionFilter, Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IOrderedFilter
type ModelStateInvalidFilter = class
    interface IActionFilter
    interface IFilterMetadata
    interface IOrderedFilter
Public Class ModelStateInvalidFilter
Implements IActionFilter, IOrderedFilter
Dědičnost
ModelStateInvalidFilter
Implementuje

Konstruktory

ModelStateInvalidFilter(ApiBehaviorOptions, ILogger)

Inicializuje novou instanci .ModelStateInvalidFilter

Vlastnosti

IsReusable

A IActionFilter , která reaguje na neplatnou ModelState. Tento filtr se přidá ke všem typům a akcím s poznámkou ApiControllerAttribute. Způsoby konfigurace tohoto filtru najdete v tématu ApiBehaviorOptions .

Order

Získá hodnotu pořadí pro určení pořadí provádění filtrů. Filtry se spouštějí ve vzestupné číselné hodnotě Order vlastnosti .

Metody

OnActionExecuted(ActionExecutedContext)

Vyvolá se při provedení akce.

OnActionExecuting(ActionExecutingContext)

Vyvolá se při provádění akce.

Platí pro