Sdílet prostřednictvím


IAlwaysRunResultFilter Rozhraní

Definice

Filtr, který obklopuje provádění všech výsledků akce.

public interface class IAlwaysRunResultFilter : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::IResultFilter
public interface IAlwaysRunResultFilter : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IResultFilter
type IAlwaysRunResultFilter = interface
    interface IResultFilter
    interface IFilterMetadata
type IAlwaysRunResultFilter = interface
    interface IFilterMetadata
    interface IResultFilter
Public Interface IAlwaysRunResultFilter
Implements IResultFilter
Implementuje

Poznámky

Rozhraní IAlwaysRunResultFilter deklaruje implementaci IResultFilter , která by měla běžet pro všechny výsledky akce. .

IResultFilter a IAsyncResultFilter instance se nespouštějí v případech, kdy filtr autorizace nebo filtr prostředků zkraťuje požadavek, aby se zabránilo provedení akce. IResultFilter a IAsyncResultFilter implementace se také neprovedou v případech, kdy filtr výjimek zpracovává výjimku tím, že vytvoří výsledek akce.

Metody

OnResultExecuted(ResultExecutedContext)

Volá se po provedení výsledku akce.

(Zděděno od IResultFilter)
OnResultExecuting(ResultExecutingContext)

Volá se před provedením výsledku akce.

(Zděděno od IResultFilter)

Platí pro