Share via


IOrderedFilter Rozhraní

Definice

Filtr, který určuje relativní pořadí, ve které se má spustit.

public interface class IOrderedFilter : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::IFilterMetadata
public interface IOrderedFilter : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IFilterMetadata
type IOrderedFilter = interface
    interface IFilterMetadata
Public Interface IOrderedFilter
Implements IFilterMetadata
Odvozené
Implementuje

Vlastnosti

Order

Získá hodnotu objednávky pro určení pořadí provádění filtrů. Filtry se spouštějí ve vzestupné číselné hodnotě Order vlastnosti.

Platí pro