Sdílet prostřednictvím


IResourceFilter Rozhraní

Definice

Filtr, který obklopuje provádění vazby modelu, akci (a filtry) a výsledek akce (a filtry).

public interface class IResourceFilter : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::IFilterMetadata
public interface IResourceFilter : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IFilterMetadata
type IResourceFilter = interface
    interface IFilterMetadata
Public Interface IResourceFilter
Implements IFilterMetadata
Odvozené
Implementuje

Metody

OnResourceExecuted(ResourceExecutedContext)

Spustí filtr prostředků. Volá se po spuštění zbytku kanálu.

OnResourceExecuting(ResourceExecutingContext)

Spustí filtr prostředků. Volá se před spuštěním zbytku kanálu.

Platí pro