Sdílet prostřednictvím


MediaTypeCollection.Insert(Int32, MediaTypeHeaderValue) Metoda

Definice

Vloží prvek do objektu MediaTypeCollection v zadaném indexu.

public:
 void Insert(int index, Microsoft::Net::Http::Headers::MediaTypeHeaderValue ^ item);
public void Insert (int index, Microsoft.Net.Http.Headers.MediaTypeHeaderValue item);
override this.Insert : int * Microsoft.Net.Http.Headers.MediaTypeHeaderValue -> unit
Public Sub Insert (index As Integer, item As MediaTypeHeaderValue)

Parametry

index
Int32

Index založený na nule, do kterého se má položka item vložit

item
MediaTypeHeaderValue

Typ média, který chcete vložit.

Platí pro