Sdílet prostřednictvím


MediaTypeHeaderValue Třída

Definice

Znázornění záhlaví typu média Viz třída https://tools.ietf.org/html/rfc6838.

public ref class MediaTypeHeaderValue
public class MediaTypeHeaderValue
type MediaTypeHeaderValue = class
Public Class MediaTypeHeaderValue
Dědičnost
MediaTypeHeaderValue

Konstruktory

MediaTypeHeaderValue(String)

Znázornění záhlaví typu média Viz třída https://tools.ietf.org/html/rfc6838.

MediaTypeHeaderValue(String, Double)

Znázornění záhlaví typu média Viz třída https://tools.ietf.org/html/rfc6838.

MediaTypeHeaderValue(StringSegment)

Inicializuje MediaTypeHeaderValue instanci.

MediaTypeHeaderValue(StringSegment, Double)

Inicializuje MediaTypeHeaderValue instanci.

Vlastnosti

Boundary

Získá nebo nastaví hodnotu parametru hranice. Vrátí hodnotu Empty , pokud neexistuje žádná hranice.

Charset

Získá nebo nastaví hodnotu parametru charset. Vrátí hodnotu Empty , pokud neexistuje žádná znaková sada.

Encoding

Získá nebo nastaví hodnotu kódování parametru. Nastavením kódování se nastaví na CharsetWebName.

Facets

IList<T> Získejte omezující vlastnosti vlastnosti MediaTypeHeaderValue. Fasety jsou tečkami oddělený seznam StringSegments v SubTypeWithoutSuffix. Viz dokumentace RFC k omezujícím vlastnostem.

IsReadOnly

Získá, zda MediaTypeHeaderValue je jen pro čtení.

MatchesAllSubTypes

Získá, zda to MediaTypeHeaderValue odpovídá všem podtypům.

MatchesAllSubTypesWithoutSuffix

Získá, zda to MediaTypeHeaderValue odpovídá všem podtypům, bez ohledu na jakoukoli příponu strukturované syntaxe.

MatchesAllTypes

Získá, zda to MediaTypeHeaderValue odpovídá všem typům.

MediaType

Získá nebo nastaví hodnotu typu média. Vrátí hodnotu Empty , pokud neexistuje žádný typ média.

Parameters

Získá nebo nastaví parametry typu média. Pokud neexistují žádné parametry, vrátí prázdnou IList<T> hodnotu.

Quality

Získá nebo nastaví hodnotu parametru quality. Vrátí hodnotu null, pokud neexistuje žádná kvalita.

SubType

Získá podtyp .MediaTypeHeaderValue

SubTypeWithoutSuffix

Získá podtyp MediaTypeHeaderValue, s vyloučením jakékoli přípony strukturované syntaxe. Vrátí, Empty pokud neexistuje žádný podtyp bez přípony.

Suffix

Získá příponu MediaTypeHeaderValue strukturované syntaxe, pokud má jednu. Viz dokumentace RFC o strukturovaných syntaxích.

Type

Získá typ MediaTypeHeaderValue.

Metody

Copy()

Provede hloubkovou kopii tohoto objektu a všech jeho dílčích komponent NameValueHeaderValue, přičemž se vyhne nákladům na opětovné ověření komponent.

CopyAsReadOnly()

Provede hloubkovou kopii tohoto objektu a všech jeho dílčích komponent NameValueHeaderValue, přičemž se vyhne nákladům na opětovné ověření komponent. Tato kopie je jen pro čtení.

Equals(Object)

Znázornění záhlaví typu média Viz třída https://tools.ietf.org/html/rfc6838.

GetHashCode()

Znázornění záhlaví typu média Viz třída https://tools.ietf.org/html/rfc6838.

IsSubsetOf(MediaTypeHeaderValue)

Získá hodnotu označující, zda se jedná MediaTypeHeaderValue o podmnožinu .otherMediaType "Podmnožina" je definována jako stejný nebo konkrétnější typ média podle priority popsané v https://www.ietf.org/rfc/rfc2068.txt části 14.1 Přijmout.

MatchesMediaType(StringSegment)

Získá hodnotu označující, zda otherMediaType je podmnožinou z MediaTypeHeaderValue hlediska typu/podtypu. "Podmnožina" je definována jako stejný nebo konkrétnější typ média podle priority popsané v https://www.ietf.org/rfc/rfc2068.txt části 14.1 Přijmout.

Parse(String)

Znázornění záhlaví typu média Viz třída https://tools.ietf.org/html/rfc6838.

Parse(StringSegment)

Vezme typ média a parsuje ho MediaTypeHeaderValue do parametrů a jeho přidružených parametrů.

ParseList(IList<String>)

IList<T> Vezme z String a parsuje ho do MediaTypeHeaderValue a souvisejících parametrů.

ParseStrictList(IList<String>)

IList<T> Vezme z String a parsuje ho do MediaTypeHeaderValue a souvisejících parametrů. Vyvolá, pokud jsou v řetězci neplatná data.

ToString()

Znázornění záhlaví typu média Viz třída https://tools.ietf.org/html/rfc6838.

TryParse(String, MediaTypeHeaderValue)

Znázornění záhlaví typu média Viz třída https://tools.ietf.org/html/rfc6838.

TryParse(StringSegment, MediaTypeHeaderValue)

Vezme typ média, který může obsahovat parametry, a parsuje ho MediaTypeHeaderValue do a přidružených parametrů.

TryParseList(IList<String>, IList<MediaTypeHeaderValue>)

IList<T> Vezme z String a parsuje ho do MediaTypeHeaderValue a souvisejících parametrů.

TryParseStrictList(IList<String>, IList<MediaTypeHeaderValue>)

IList<T> Vezme z String a parsuje ho do MediaTypeHeaderValue a souvisejících parametrů.

Platí pro