Sdílet prostřednictvím


HttpDeleteAttribute Konstruktory

Definice

Přetížení

HttpDeleteAttribute()

Vytvoří nový objekt HttpDeleteAttribute.

HttpDeleteAttribute(String)

Vytvoří nový HttpDeleteAttribute s danou šablonou trasy.

HttpDeleteAttribute()

Zdroj:
HttpDeleteAttribute.cs
Zdroj:
HttpDeleteAttribute.cs
Zdroj:
HttpDeleteAttribute.cs

Vytvoří nový objekt HttpDeleteAttribute.

public:
 HttpDeleteAttribute();
public HttpDeleteAttribute ();
Public Sub New ()

Platí pro

HttpDeleteAttribute(String)

Zdroj:
HttpDeleteAttribute.cs
Zdroj:
HttpDeleteAttribute.cs
Zdroj:
HttpDeleteAttribute.cs

Vytvoří nový HttpDeleteAttribute s danou šablonou trasy.

public:
 HttpDeleteAttribute(System::String ^ template);
public HttpDeleteAttribute (string template);
new Microsoft.AspNetCore.Mvc.HttpDeleteAttribute : string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.HttpDeleteAttribute
Public Sub New (template As String)

Parametry

template
String

Šablona trasy. Nesmí mít hodnotu null.

Platí pro