Sdílet prostřednictvím


IViewComponentResult.Execute(ViewComponentContext) Metoda

Definice

Spustí výsledek s použitím zadaného contextparametru ViewComponent .

public:
 void Execute(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewComponents::ViewComponentContext ^ context);
public void Execute (Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.ViewComponentContext context);
abstract member Execute : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.ViewComponentContext -> unit
Public Sub Execute (context As ViewComponentContext)

Parametry

context
ViewComponentContext

Pro ViewComponentContext aktuální spuštění komponenty.

Platí pro