Sdílet prostřednictvím


ViewComponentContext Třída

Definice

Kontext pro komponenty zobrazení.

public ref class ViewComponentContext
public class ViewComponentContext
type ViewComponentContext = class
Public Class ViewComponentContext
Dědičnost
ViewComponentContext

Konstruktory

ViewComponentContext()

Vytvoří nový objekt ViewComponentContext.

ViewComponentContext(ViewComponentDescriptor, IDictionary<String,Object>, HtmlEncoder, ViewContext, TextWriter)

Vytvoří nový objekt ViewComponentContext.

Vlastnosti

Arguments

Získá nebo nastaví argumenty komponenty zobrazení.

HtmlEncoder

Získá nebo nastaví HtmlEncoder.

TempData

Získá .ITempDataDictionary

ViewComponentDescriptor

Získá nebo nastaví ViewComponentDescriptor pro komponentu zobrazení, která je vyvolána.

ViewContext

Získá nebo nastaví ViewContext.

ViewData

Získá .ViewDataDictionary

Writer

TextWriter Získá pro výstup.

Platí pro