Sdílet prostřednictvím


ModelStateDictionary.KeyEnumerable Struktura

Definice

public: value class ModelStateDictionary::KeyEnumerable : System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^>
public struct ModelStateDictionary.KeyEnumerable : System.Collections.Generic.IEnumerable<string>
public readonly struct ModelStateDictionary.KeyEnumerable : System.Collections.Generic.IEnumerable<string>
type ModelStateDictionary.KeyEnumerable = struct
    interface seq<string>
    interface IEnumerable
Public Structure ModelStateDictionary.KeyEnumerable
Implements IEnumerable(Of String)
Dědičnost
ModelStateDictionary.KeyEnumerable
Implementuje

Konstruktory

ModelStateDictionary.KeyEnumerable(ModelStateDictionary)

Inicializuje novou instanci objektu ModelStateDictionary.KeyEnumerable.

Metody

GetEnumerator()

A IEnumerable<T> pro klíče v ModelStateDictionary.

Explicitní implementace rozhraní

IEnumerable.GetEnumerator()

A IEnumerable<T> pro klíče v ModelStateDictionary.

IEnumerable<String>.GetEnumerator()

A IEnumerable<T> pro klíče v ModelStateDictionary.

Platí pro