Sdílet prostřednictvím


CompositeClientModelValidatorProvider.ValidatorProviders Vlastnost

Definice

Získá seznam IClientModelValidatorProvider instancí.

public:
 property System::Collections::Generic::IReadOnlyList<Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::Validation::IClientModelValidatorProvider ^> ^ ValidatorProviders { System::Collections::Generic::IReadOnlyList<Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::Validation::IClientModelValidatorProvider ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IReadOnlyList<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.Validation.IClientModelValidatorProvider> ValidatorProviders { get; }
member this.ValidatorProviders : System.Collections.Generic.IReadOnlyList<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.Validation.IClientModelValidatorProvider>
Public ReadOnly Property ValidatorProviders As IReadOnlyList(Of IClientModelValidatorProvider)

Hodnota vlastnosti

Platí pro