Sdílet prostřednictvím


InjectChunkVisitor Třída

Definice

public ref class InjectChunkVisitor : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Razor::MvcCSharpCodeVisitor
public class InjectChunkVisitor : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.MvcCSharpCodeVisitor
type InjectChunkVisitor = class
    inherit MvcCSharpCodeVisitor
Public Class InjectChunkVisitor
Inherits MvcCSharpCodeVisitor
Dědičnost

Konstruktory

InjectChunkVisitor(CSharpCodeWriter, CodeGeneratorContext, String)

Vlastnosti

Context (Zděděno od ChunkVisitor<TWriter>)
InjectChunks
Writer (Zděděno od ChunkVisitor<TWriter>)

Metody

Accept(Chunk) (Zděděno od MvcCSharpChunkVisitor)
Accept(IList<Chunk>) (Zděděno od ChunkVisitor<TWriter>)
Visit(AddTagHelperChunk) (Zděděno od CodeVisitor<TWriter>)
Visit(CodeAttributeChunk) (Zděděno od CodeVisitor<TWriter>)
Visit(DynamicCodeAttributeChunk) (Zděděno od CodeVisitor<TWriter>)
Visit(ExpressionBlockChunk) (Zděděno od CodeVisitor<TWriter>)
Visit(ExpressionChunk) (Zděděno od CodeVisitor<TWriter>)
Visit(InjectChunk)
Visit(LiteralChunk) (Zděděno od CodeVisitor<TWriter>)
Visit(LiteralCodeAttributeChunk) (Zděděno od CodeVisitor<TWriter>)
Visit(ParentChunk) (Zděděno od CodeVisitor<TWriter>)
Visit(ParentLiteralChunk) (Zděděno od CodeVisitor<TWriter>)
Visit(RemoveTagHelperChunk) (Zděděno od CodeVisitor<TWriter>)
Visit(SectionChunk) (Zděděno od CodeVisitor<TWriter>)
Visit(SetBaseTypeChunk) (Zděděno od CodeVisitor<TWriter>)
Visit(StatementChunk) (Zděděno od CodeVisitor<TWriter>)
Visit(TagHelperChunk) (Zděděno od CodeVisitor<TWriter>)
Visit(TagHelperPrefixDirectiveChunk) (Zděděno od CodeVisitor<TWriter>)
Visit(TemplateChunk) (Zděděno od CodeVisitor<TWriter>)
Visit(TypeMemberChunk) (Zděděno od CodeVisitor<TWriter>)
Visit(UsingChunk) (Zděděno od CodeVisitor<TWriter>)

Platí pro