Sdílet prostřednictvím


LinkTagHelper.HrefExclude Vlastnost

Definice

Čárkami oddělený seznam vzorů souborů se zástupnými kartami šablon stylů CSS, které se mají vyloučit z načítání. Vzory globů se posuzují vzhledem k nastavení webroot aplikace. Musí se používat ve spojení s HrefInclude.

public:
 property System::String ^ HrefExclude { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.HtmlAttributeName("asp-href-exclude")]
public string HrefExclude { get; set; }
[<Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.HtmlAttributeName("asp-href-exclude")>]
member this.HrefExclude : string with get, set
Public Property HrefExclude As String

Hodnota vlastnosti

Atributy

Platí pro